Аудит ІТ-систем

Аудит ІТ систем - це сукупність заходів, що проводяться для одержання оціночних характеристик ІТ-інфраструктури компанії, підприємства або організації

Аудит ІТ систем - це сукупність заходів, що проводяться для одержання оціночних характеристик ІТ-інфраструктури компанії, підприємства або організації.

Об'єктивно проведений ІТ-аудит дозволяє визначити проблемні місця в області інформаційної підтримки та забезпечення, що негативно впливають на загальний баланс компанії.

 • за графіком - плановий / позаплановий;
 • за часом проведення - до проекту / під час проекту / по завершенні проекту;
 • по виконавцю - власними силами компанії або із залученням стороннього оцінювача;
 • за цільовим призначенням - технічний (для оцінки стану ІТ-системи) або стратегічний (для планування розвитку ІТ-стратегії компанії);
 • за охопленням - загальний, для всієї системи в цілому або вибірковий, для конкретних секторів ІТ-структури.

Поняття аудиту ІТ-систем трактується ширше, ніж можна зрозуміти з визначення. Справа в тому, що інформаційні системи мають нерозривний зв'язок з іншими утворюють структурами.

наприклад:

 • з інженерними комунікаціями: сигналізація, електромережі, вентиляція і кондиціювання;
 • з мережевими структурами: інтернет, локальні мережі;
 • з обчислювальними ресурсами: програмне і апаратне забезпечення, системи бекапа і т.д.
 • з управлінським апаратом: організація взаємодії відділів, оборот документації і т.д.

Професійний IT-аудит гарантовано збільшує позитивний результат від використання ІТ-технологій в роботі компанії або підприємства.

В результаті такої оцінки можна детально вивчити і в подальшому більш якісно використовувати такі параметри інформаційної структури:

 • рівень задоволеності функціоналом системи користувачами або персоналом; рівень ефективності впровадження нових технологій;
 • рівень готовності ІТ-систем до адаптації в нових умовах бізнесу;
 • ступінь відповідальності конкретних осіб за роботу ІТ-системи на практиці;
 • рівень контролю над якістю роботи it-систем;
 • відповідність можливостей ІТ-систем цілям підприємства;
 • рівень кваліфікації персоналу компанії; механізм взаємодії між клієнтами і співробітниками компанії; рівень безпеки ІТ-систем;
 • бюджет ІТ-систем.

Ефективна стратегія розвитку компанії неможлива без якісно вибудуваній ІТ системи Ефективна стратегія розвитку компанії неможлива без якісно вибудуваній ІТ системи. У свою чергу, будь-яка інформаційна структура немислима без професійного ІТ аудиту!

Приватне «бізнес-хмара»

У вас схожа задача? Залиште заявку, і наші фахівці зв'яжуться з вами найближчим часом і детально проконсультують.