ЖУРНАЛ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ. Головна сторінка

Журнал «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» - міжнародний журнал, що рецензується науковий журнал з відкритим доступом

Журнал «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» - міжнародний журнал, що рецензується науковий журнал з відкритим доступом. В журналі публікуються тільки оригінальні і високоякісні наукові статті з проблем сучасної економіки.

Видається з 2009 року в Харкові (Україна).

засновник: НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ (Харків, Україна)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15196-3768Р від 30.04.2009 .

Тематична спрямованість журналу: проблеми соціально-економічного розвитку України та її регіонів в контексті економічної глобалізації; організаційно-економічний механізм прискорення розвитку високотехнологічних галузей промислового комплексу України, конкурентоспроможність і активізація інноваційно-спрямованої інвестиційної діяльности вітчизняних суб'єктів господарювання.

ISSN друкованої версії 2222-0712, ISSN онлайнової версії 2311-1186. JEL-класифікація: A - Z.

Мови видання: українська, російська, англійська. Періодичність: 4 рази на рік.

«ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» - журнал з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі і безкоштовно для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора. Це визначення відкритого доступу дано відповідно до BOAI ( Budapest Open Access Initiative ).

Журнал «Проблеми економіки» входить в Перелік наукових фахових видань , В яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820).

ЖУРНАЛ «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» ПРЕДСТАВЛЕНИЙ БІЛЬШ НІЖ В 20 МІЖНАРОДНИХ наукометричними базах ДАНИХ,
Сховища та ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ

Адреса редакції: пров. Інженерний, 1-а, к. 224, 61166, г. Харьков, Україна.

Тел. / Факс: + 38-057-702-02-25, + 38-066-269-31-96, + 38-067-163-51-70. Електронна адреса: [email protected]

Видавець: Видавничий Дім «ІНЖЕК» (Україна, 61001, Харків, пр. Гагаріна, 20, оф. 2227. Тел. / Факс (057) 703-40-21, (057) 732-09-59.

Тематичні розділи журналу:

  • Світова економіка і міжнародні відносини
  • Економіка та управління національним господарством
  • Регіональна економіка
  • Економіка і управління підприємствами
  • Економічна теорія
  • Фінанси і банківська справа
  • Соціальна економіка, політика і демографія
  • Економічна статистика. Бухгалтерський облік і аудит
  • Математичні методи і моделі в економіці
  • Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА!