електроенергетика | Застосування ІТ-технологій в різних галузях діяльності

  1. Серверне та мережеве обладнання, що використовується в електроенергетичній галузі

Роль інформаційних технологій особливо велика в стратегічних галузях економіки, однією з яких є енергетика
Роль інформаційних технологій особливо велика в стратегічних галузях економіки, однією з яких є енергетика. Адже чим складніше виробництво, тим гостріше воно потребує більшої автоматизації, що відбуваються в ній процесів. На думку фахівців в області електроенергетики розвиток цієї галузі в даний час має ряд серйозних проблем, що виключає ефективну роботу всіх електроенергетичних процесів. Все що генерує обладнання піддалося старіння і зносу. Це може привести до технологічних відмов, аварій.

Найгострішою проблемою стабільної роботи електромереж називають надмірне підвищення робочої напруги до деколи абсолютно неприпустимих значень, в той час як електроенергетика найбільше потребує безперервної, безперебійної роботи. Експерти вже давно твердять про необхідність глобального впровадження інноваційних технологій в енергетичну сферу та повної автоматизації електромережевого комплексу.

Щоб перейти до модернізації електрогенеруючих компаній виникає необхідність в розробці високотехнологічних інформаційних рішень. Так, при оновленні обладнання відбувається підвищення ступеня його надійної роботи, значна економія палива, а також зменшується витрата ресурсів на його обслуговування. Автоматизація технологічних процесів підвищує ефективність виробництва і дозволяє гарантувати захист зовнішнього навколишнього середовища.

Централізований моніторинг технічного стану енергетичних блоків та іншого обладнання, а також дотримання правил промислової безпеки є неодмінними умовами стабільної роботи теплоелектростанцій і гідроелектростанцій (досвід компанії РусГідро в створенні центрів моніторингу досить показовий). Створення таких централізованих систем моніторингу можливо завдяки використанню сучасних протоколів обміну даними (Fibre Channel (FC), iSCSI (на базі Gigabit Ethernet і 10G Ethernet), Infiniband) дозволяють пов'язувати територіально-віддалені системи моніторингу з головним Центром Обробки Даних (ЦОД). Подальший розвиток і зростання потужності серверів на базі процесорів Intel x86 архітектури (наприклад Lenovo Thinksystem, HPE Proliant, Dell PowerEdge, Cisco UCS C-серії), спільно з використанням технології віртуалізації (Citrix, Hyper-V від Microsoft, VmWare) дозволяє значно зменшити парк серверів на місцях, переклавши критично-важливі інформаційні завдання по обробці і надійному зберіганню даних на центральний ЦОД.

З огляду на специфіку галузі, доречно зазначити, що в електроенергетиці не настільки важливі високі швидкості обчислень, як надійність і відмовостійкість серверного та мережевого обладнання. Моніторинг стану агрегатів, енергетична логістика, контроль за поставками топліваі виробленням енергії - процеси протікають безперервно. Використання блейд-серверів, новітніх відмовостійких систем зберігання даних, систем резервного копіювання даних, технології кластеризації (побудова кластерів з серверів) дозволяє знизити кількість точок відмови, дублювати і резервувати основні частини ЦОД для забезпечення максимальної відмовостійкості. При цьому використання вертикального масштабування серверів і СГД (наприклад Вертикальні масштабування серверів Lenovo ThinkSystem SR850 і SR950 аж до створення шестнадцатіпроцессорних систем, або застосування HPE Extreme Scaleout серверів HPE ProLiant SL Scalable System), застосування недорогих систем зберігання даних (Lenovo Storage, Storwize, Dell-EMC PowerVault) з функціями дедуплікаціі зберігання, застосування віртуалізації дає можливість нарощувати надійність інформаційних систем уникаючи геометричного зростання вартості обладнання, вартості зберігання і експлуатаційних витрат.

Для забезпечення максимальної відмовостійкості, захищеності від стіхіних лих і техногенних катастроф створюються резервні територіально-розподілені ЦОД з синхронної і асинхронної репликацией даних по оптоволоконному каналу. Благо наявність порівняно недорогих систем зберігання даних Lenovo Storage S3200 , Storwize V7000, StoreServ 9450 і софтверних рішень (Tivoli Storage Manager) дозволяє вести синхронну реплікацію даних на відстанях в десятки, а асинхронну реплікацію даних в сотні километрів.

Основними інформаційними завданнями виробництва електроенергії є автоматизація систем технологічних процесів і контроль над встановленим обладнанням. Застосування самих передових технологій електрогенеруючими компаніями дозволяє підвищити результативність роботи, забезпечити стабільність процесів і роботи обладнання і підвищувати генеруючі потужності.

Що стосується застосування інформаційних технологій в сфері енергорозподілу і енергозбереження, що, перш за все, доречно використовувати поняття «інтелектуальні мережі енергопостачання». ІСЕ дозволяють скоротити технічні втрати в процесі передачі електроенергії, ефективно використовувати вироблену електроенергію, вибирати альтернативні джерела енергії, діагностувати і усувати неполадки автоматичного режиму роботи, підвищувати стійкість поставок електрики скорочувати вуглецеву емісію.

Методи роботи таких систем полягають в застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій, автоматизованого збору та обліку інформації, моніторингу роботи обладнання, управлінні базами даних Методи роботи таких систем полягають в застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій, автоматизованого збору та обліку інформації, моніторингу роботи обладнання, управлінні базами даних. Застосування такого виду технологій дозволяють в режимі реального часу стежити за процесами передачі, розподілу та споживання електроенергії. При цьому зростає роль модернізації системи пристроїв зв'язку та телемеханіки (СТМіС), її інтеграції з сучасним мережевим обладнанням (наприклад мережевим обладнанням Cisco, мережевим обладнанням HPE FlexNetwork і Aruba , Промисловим устаткуванням Advantech). Технічне оснащення диспетчерських пунктів, їх системна інтеграція - важлива складова безаварійної роботи енергосистем.

Починаючи з 2005 року з'явився офіційний єдиний сервер РАО «ЄЕС Росії», що представляє систему B2B - Енерго для вільного отримання інформації про закупівлі, які проводить холдинг, для проведення електронних торгів онлайн. І хоча РАО "ЄЕС Росії" вже не існує, створені їй електронні майданчики живуть і розвиваються. І це зрозуміло - оптимізація процедури закупівель, впровадження ERP - систем, автоматизація діяльності компаній, ведення електронного обліку в забезпеченні підприємств МТР, електронного документообігу (наприклад на базі Microsoft SharePoint, IBM Lotus) дозволяє домогтися зниження трудових витрат, зниження витрат і економії коштів, виключити збої в постачаннях важливого обладнання та матеріалів, палива.

Звичайно, для енергетичних компаній IT - не профільному діяльність, не завжди є необхідні кадри, відсутнє необхідне інформаційне бачення, недоцільно тримати постійний великий штат IT-фахівців або компанія стикається з нетиповими інформаційними завданнями. У цьому випадку компанії використовують ІТ-аутсорсинг , Залучають системних інтеграторів здійснюють IT-консалтинг .

Окремо варто згадати про застосування IT-технологій при проектуванні об'єктів енергетики. В галузі історично склалася потужна система проектних інститутів. На даний момент технології візуалізації і комп'ютерного моделювання дозволяють скоротити час, необхідний для проектування, точніше і швидше зробити важливі проектні розрахунки. Вся проектна документація зберігається в цифровому вигляді на серверах і системах зберігання NAS (Dell PowerVault, Dell EqualLogic, HPE 3PAR StoreServ, PureFlex, Huawei OceanStor ) Або SAN (Storage Area Networks) і за допомогою сучасних мережевих протоколів може бути доступна необмеженій кількості зацікавлених в ній віддалених користувачів.

При появі в Росії вільного ринку ресурсів електроенергії збільшується ступінь уваги до галузі з боку стратегічних інвесторів. Тому перед керівництвом енергетичних компаній стоїть завдання підвищити інвестиційну привабливість очолюваних ними ринкових одиниць. Способом її рішення для енергетиків є інформаційні технології.

І енергетика, яка усвідомлює необхідність застосування IT-засобів, активно розробляє рішення для інформаційно-технологічних складових І енергетика, яка усвідомлює необхідність застосування IT-засобів, активно розробляє рішення для інформаційно-технологічних складових. Тому в країні дуже активно обговорюється інтеграція ринкових механізмів енергетики. Ризиком є ​​прихід керуючих компаній на ринок, які можуть бути невеликими і недостатньо професійними, що може спричинити за собою якість обслуговування споживачів.

Майбутнє впровадження інформаційних технологій в російські енергетичні компанії викликано необхідністю ступеня підвищення фондовіддачі обладнання, яке експлуатується. Це призведе до інтеграції комерційного обліку тепла, яке поставляється і всіх енергоресурсів, а енергорозподільчі компанії будуть використовувати автоматизовані системи розрахунків зі споживачами. Розвиток інфраструктури IT величезне і будується на створенні автоматизованих комплексних систем управління, які підтримують забезпечення збору та інтеграцію інформації технологічного процесу за допомогою баз даних поточного часу, формуванні IT- моделі об'єкта, яким потрібно керувати, на вирішенні завдань контролю, управління і аналізу енергетичного обладнання на основі відповідної моделі.

Внаслідок усього перерахованого вище можна зробити висновок, що головним фактором, який впливає на розвиток інформаційних технологій енергетики Росії, є необхідність високотехнологічного реформування цієї галузі економіки.

Таким чином, розвиток IT-технологій в енергетику, як і будь-яку іншу галузь, призведе до автоматизації всього комплексу, що спричинить за собою його більш ефективну у всіх сенсах роботу.

Наша компанія може запропонувати енергетикам як поставки серверного та мережевого обладнання Cisco, Huawei, HPE, Extreme Networks, Juniper, Allied Telesis так і розробку та впровадження ІТ-рішень (Таких як оптимізація наявного ЦОД за рахунок впровадження блейд-серверів, комутаторів і систем зберігання даних з протоколом Fibre Channel, побудова резервного ЦОД, впровадження системи резервного копіювання даних на базі стрічкових бібліотек і програмного забезпечення для резервного копіювання даних тд.).

Серверне та мережеве обладнання, що використовується в електроенергетичній галузі

  • сервер Lenovo ThinkSystem SR550 відрізняється високою продуктивністю і стійкістю до відмов. Висока продуктивність забезпечується за рахунок впроваджених ресурсів, процесора Intel Xeon до 20 ядер, установки оперативної пам'яті об'ємом в 768 Гб. Крім цього у даної системи, існує підтримка USB адаптерів, які дозволяють виконувати передачу даних на високій швидкості, тим самим, заощаджуючи час.
  • Сервер нового покоління DELL PowerEdge R740 , Що включає всі основні плюси серверів даного класу: високу продуктивність, більшу швидкість обробки даних, широкі можливості введення / виведення даних. Відмінне збереження даних забезпечують 16 внутрішніх жорстких дисків, а процесор нового покоління серії Intel Xeon Scalable (до 28ядер) і 24 DIMM слота забезпечують більшу потужність даної системи.
  • сервер HPE ProLiant BL460c Gen10 забезпечить Вам надійністю і стійкістю до відмов, дана система виділяється швидкою розгорненням обладнання і легким наступним сервісом даного сервера. Ця обчислювальна машина оснащена технологією PCIe Gen 3, яка синхронно впливає розширенню можливостей і збільшення пропускної здатності даної конфігурації.