Конструювання процесу взаємодії дитячого садка і сім'ї в Великобританії

 1. Процес взаємодії дитячого садка і сім'ї в Великобританії за урядовою програмою
 2. Збір коштів для оптимізації процесу взаємодії дитячого садка і сім'ї
 3. додаток

© Fotolia / PhotoXPress

© Fotolia / PhotoXPress.ru

У сучасній дошкільній педагогіці проблема організації процесу взаємодії дитячого садка і сім'ї є гостро актуальною. Успіх у розвитку, вихованні та освіті дошкільнят багато в чому визначається ефективністю цього процесу. Педагогам і батькам важливо взаємодоповнювати, розуміти і поважати потреби і особливості один одного.

Це диктує необхідність безперервного пошуку нового змісту, форм і методів організації процесу взаємодії дитячого садка і сім'ї . Важливим тут виступає орієнтир на співпрацю, співтворчість, конструктивне партнерство.

На сьогоднішній день в умовах відкритого інформаційного простору оновлення змісту процесу взаємодії дитячого садка і сім'ї доцільно проводити на основі вивчення та інтеграції міжнародного досвіду дошкільної освіти 1. У цьому плані особливо цікавим для російських педагогів представляється система роботи британських колег.

Процес взаємодії дитячого садка і сім'ї в Великобританії за урядовою програмою

З 1998 р в Британії діє спеціальна урядова програма, орієнтована на розвиток дошкільної освіти. Відповідно до неї, діти чотирирічного, а з 2004 р і трирічного віку, мають право на безоплатну дошкільну освіту в обсязі 12,5 годин на тиждень протягом 38 тижнів на рік. Це право їх батьки можуть реалізувати не тільки в державних, а й у приватних і некомерційних дошкільних установах, якщо такі беруть участь в даній програмі.

У Великобританії накопичений великий досвід конструювання процесу взаємодії дитячого садка і сім'ї на основі усвідомлення його значимості, використання в єдності традиційних та інноваційних форм. Цікавий підхід британських педагогів до деталізації цього процесу взаємодії дитячого садка і сім'ї, який передбачає ретельну його підготовку, вибір оптимальних засобів і форм спілкування і заснований на використанні принципу превентивності в роботі - краще передбачити можливі конфліктні ситуації, ніж вирішувати їх.

Процес взаємодії дитячого садка і сім'ї в Великобританії базується на виділенні основних проблемних зон, а саме:

 • розбіжності очікувань педагогів і батьків в ході співробітництва;
 • побоюванні надмірного контролю за виховно-освітнім процесом з боку батьків, їх опозиційних настроїв;
 • конфлікті цінностей сімей і підходів педагогів.

Розуміння цих і інших проблемних зон дозволяє виділити умови ефективного процесу взаємодії дитячого садка і сім'ї, серед яких ключовими в Великобританії є наявність:

 • активної позиції батьків, інтересу до цього процесу;
 • максимально повної інформації про сім'ю дитини, його життя поза освітнього закладу.

Виділення цих умов не випадково. Як показують дослідження британських педагогів, ставлення батьків до співпраці варіюється від вимушено підвищеного активного (прагнення до надмірного контролю) до пасивно підтримує (пасивна підтримує цю позицію, що виключає будь-яку, навіть розумну критику). Також має місце вкрай негативна позиція, яка часто обумовлена ​​матеріальним і побутовим неблагополуччям сім'ї. Тому наявність оптимальної активності батьків, що базується на стійкому інтересі і довірі до діяльності дитячого садка, відсутності надмірного контролю, є важливою умовою ефективної взаємодії.

Британські педагоги усвідомлюють важливість сімейного оточення, його укладу, т. К. Це максимально природне середовище для розвитку і виховання дитини. У британському суспільстві приділяється особлива увага індивідуальності кожної сім'ї, її традицій, моральним і моральним цінностям. У той же час усвідомлення відповідальності за виховні впливу лежить і на батьках, і на педагогів. Тому наявність максимально повної інформації про сім'ю дитини, його життя поза освітнього закладу також вкрай значимо.

На основі вищевикладеного логічним є постановка відповідних завдань процесу взаємодії дитячого садка і сім'ї:

формування уявлень про сімейному оточенні дітей, зіставлення прагнень і потреб батьків і педагогів у вихованні та розвитку дітей; надання батькам можливості оцінити роботу педагогів і висловити своє ставлення до освітньої установи; підвищення зацікавленості батьків життям дітей в освітньому закладі.

Збір коштів для оптимізації процесу взаємодії дитячого садка і сім'ї

Для британських педагогів у питаннях організації процесу взаємодії дитячого садка і сім'ї дуже важливий підбір засобів для його оптимізації. Ключовими з них є:

 • час;
 • доброзичливий настрій педагога;
 • його репутація.

Визначення оптимального часу спілкування педагогів з батьками, наявність бажання і можливості у сторін використовувати його також значимо для організації взаємодії. Для цього попередньо складається перелік питань і побажань, що дозволяють ефективно використовувати цей засіб.

Доброзичливий настрій педагога сприяє скороченню часу адаптації сторін одна до одної, відкритості взаємодії, безконфліктному спілкуванню, спрямованому на спільне рішення обговорюваних проблем.

Хороша репутація педагога безпосередньо пов'язана зі створенням обстановки довіри, усвідомлення значущості та корисності процесу взаємодії дитячого садка і сім'ї.

У британській системі дошкільної освіти для організації конструктивного процесу взаємодії дитячого садка і сім'ї і вирішення вищевказаних та інших завдань активно використовуються різноманітні форми:

 • формування батьківських активів;
 • батьківські вечора;
 • спільна дозвіллєва діяльність;
 • розміщення інформації для батьків;
 • залучення проблемних груп батьків;
 • «Гаряча телефонна зв'язок»;
 • індивідуальні консультації для батьків;
 • заходи, що проводяться Асоціацією батьків і педагогів;
 • написання листів, розробка брошур та ін.

Кожна форма пов'язана з вирішенням тих чи інших завдань і несе певну функціональне навантаження (додаток).

Слід зазначити, що британці, як і всі батьки, цікавляться успіхами і проблемами своїх дітей і спілкуються на цю тему з педагогами. Однак батьківських зборів, в російському розумінні цього заходу, тут немає. Батькам кожної дитини відводиться 5-10 хвилин для індивідуального спілкування з педагогом.

Є в англійських школах і батьківські комітети. У числі їх обов'язків - добування грошей на шкільні потреби. Але вони не збирають їх з батьків, а прагнуть заробити: наприклад, організують в навчальному закладі показ кінофільму з продажем попкорна і солодощів в буфеті і частина отриманих грошей відправляють в фонд школи; для тих же цілей влаштовують дискотеки і навіть барбекю для дітей, батьків і всіх місцевих жителів.

Таким чином, узагальнено процес взаємодії дитячого садка і сім'ї в Великобританії можна представити у вигляді схеми (див. Малюнок).

Підводячи підсумок, можна відзначити, що процесу взаємодії дитячого садка і сім'ї є багатоступеневим і багатоаспектним, ретельно продуманим і деталізованим. Це дозволяє знижувати рівень конфліктності і напруженості у взаєминах, сприяє розвитку міцних, ефективних взаємозв'язків в системі «дитячий сад - сім'я».

Для системи російської освіти може бути актуальним введення в практику роботи індивідуальних консультацій, спеціальних зустрічей з батьками проблемних груп. Такі заходи сприятимуть зміцненню взаєморозуміння між сторонами, дозволять підвищити авторитет педагога, акцентувати увагу на важливості проблем кожної дитини і його сім'ї.

Крім того, педагогам варто взяти на замітку важливість ретельного планування часу, місця і змісту взаємодії з батьками, що також допоможе оптимізувати цей процес взаємодії дитячого садка і сім'ї.

додаток

Форми організації взаємодії педагогів
і батьків в Великобританії

Форма Завдання Функція Формування батьківських активів Налагодження конструктивних взаємин батьків з педагогами Координаційна: координація взаємодії педагогів і батьків, узагальнення потреб та інтересів батьків у взаємодії Батьківські вечори Організація зустрічей з батьками для ознайомлення їх з успіхами і невдачами дітей, особливостями навчання і виховання в дитячому садку Інформаційна : надання батькам актуальної інформації, організація взаємообміну інформацією організація дозвіллєвої дея ельності Організація і проведення свят, розваг за участю батьків і дітей Емоційна: формування емоційної залученості в діяльність дитячого садка, створення позитивного емоційного настрою Розміщення інформації для батьків Надання інформації для батьків у вигляді листів, брошур, оголошень в спеціально відведених місцях Інформаційно-просвітницька: надання актуальної інформації, в т. ч. пізнавального характеру, з питань виховання та розвитку дітей Залучення проблемних груп батьків Організація специфічних зустрічей та інших заходів з проблемними батьками: матерями-одинаками, молодими батьками, іммігрантами та ін. Корекційно-просвітницька: корекція взаємин з батьками, допомога їм у вирішенні проблем у розвитку дітей, адаптації до соціокультурних умов «Гаряча телефонна зв'язок» Організація оперативного зв'язку між педагогами та батьками Підтримуюча: надання швидкої адресної допомоги і підтримки батькам у вирішенні виховних та освітніх завдань Індивідуальні консуль тації для батьків Організація бесід з кожним батьком в атмосфері уважного й зацікавленого спілкування, які передбачають детальне обговорення питань виховання та розвитку дитини Інформаційно-підтримуюча: надання конкретної індивідуалізованої інформації батькам про виховання і розвитку їхніх дітей Заходи, що проводяться Асоціацією батьків і педагогів Забезпечення прогресу в розвитку дітей на основі створення неформальних об'єднань батьків і педагогів Соціально-інформаційна: зміцнення взаимоотнош ний між освітньою організацією і сім'єю, анонсування соціальних і благодійних заходів

1 Про міжнародний досвід організації дошкільної освіти: можливості для інтеграції див .: Довідник старшого вихователя дошкільного закладу. 2015. № 2.