Положення про касові операції: «революція» триває

Запізніла відстрочка. Постанова від 29.12.2017 р № 148 , Яким затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, доповнено п. 11. Згідно з цим пунктом суб'єкти господарювання мають право до 30.06.2018 (включно) використовувати у своїй діяльності форми: відомості на виплату грошей (додаток 1 до Положення № 637 3); прибуткового касового ордера (додаток 2); видаткового касового ордера (додаток 3); журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (додаток 4); касової книги (додаток 5); книги обліку виданих та прийнятих старшим касиром готівки (додаток 6) і акту про результати інвентаризації наявних коштів (додаток 7), встановлені «старим» Положенням № 637 .

Запізно як для перехідних положень Запізно як для перехідних положень . Все вже і так адаптувалося без допомоги НБУ, так що дароване право вже мало кого зацікавить. Переходимо до наступних «родзинок».

Встановлено граничний термін (новий п. 12), до закінчення якого потрібно розробити і затвердити порядок оприбуткування готівки в касі 4. Це знову-таки 30.06.2018 (включно). Тим, хто вже впорався з цим завданням, потрібно співвіднести його положення з «новинками» в Положенні № 148 (Про які ми будемо говорити далі), і при необхідності, їх імплементувати.

Нагадаємо, що ніяких штрафних наслідків само по собі відсутність власного порядку оприбуткування готівки не тягне.

До цієї ж дати (фактично - до кінця цього місяця) суб'єктам господарювання наказано:

- розробити і затвердити порядок розрахунку ліміту каси 5 (що передбачено п. 11 постанови, которимутверждено Положення № 148 );

- користуватися лімітами каси, встановленими і затвердженими до 05.01.2018 р - користуватися лімітами каси, встановленими і затвердженими до 05 .

Не дуже вдала формулювання Не дуже вдала формулювання ! А якщо порядок розрахунку ліміту каси, розроблений з урахуванням Положення № 148 , І власне сам ліміт вже затверджені підприємством ?! Знову весь червень (з 01.06.2018 р по 30.06.2018 (включно)) орієнтуватися на старий ліміт?

Формально саме так і виходить Формально саме так і виходить . Хоча логіка підказує, що малося на увазі інше. Що старим лімітом потрібно користуватися до затвердження положення та нового ліміту. Якщо з цим завданням впоралися, то і «перехідна» норма нам ні до чого.

Але, знову ж таки, слів «мають право» немає, а перевищення ліміту - штука штрафонебезпечних.

Оприбуткування готівки: ось вона - ясність. У зв'язку з оновленням з 05.01.2018 р визначення терміна «оприбуткування готівки» всередині нового «касового» Положення № 148 виявився ряд серйозних протиріч. А «оступатися» в цих питаннях - вже дуже дорого.

«Супутник» неоприбуткування - 5-кратний штраф.

Тепер же НБУ «поспішив» виправитися. А задумки авторів Положення № 148 нарешті прояснилися.

Увага: з 01.06.2018 р маємо оновлене визначення оприбуткування готівки ( п.п. 18 п. 3 Положення № 148 ). Це проведення суб'єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі / книзі обліку доходів і витрат / книзі обліку доходів / фіскальному звітному чеку / розрахункової квитанції.

Як і раніше, гроші, що надходять до кас, повинні оприбутковувати в день отримання готівки в повній сумі (згідно п. 11 Положення № 148 ).

Також «розтлумачено» абз. 2 п. 11 Положення № 148 , В якому НБУ свого часу «зліпив докупи» ряд моментів. Тепер замість одного «універсального» правила прописані чіткі «рецепти» для кожної ситуації оприбуткування готівки.

Провідні касову книгу. Оприбуткування готівки установ / підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами, - це здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі ПКО. Тут все без змін по суті.

Фізособи-підприємці, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх товарними чеками (квитанціями) і веденням Книги обліку доходів і витрат (Книга ОДВ) або Книги обліку доходів (Книга УД). Оприбуткуванням готівки для них є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у Книзі ОДВ (або Книзі УД) на підставі товарних чеків (квитанцій).

Фізособи-підприємці, які застосовують РРО та / або Книгу обліку розрахункових операцій (КОРО). Оприбуткуванням готівки для них є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування і друку фіскальних звітних чеків та їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО / занесення даних розрахункових квитанцій в КОРО.

Тобто без запису в КОРО (+ подклеіванія фіскального звітного чека в КОРО на РРО) оприбуткування готівки все-таки не відбувається.

По суті, повертаємося до існуючої до появи Положення № 148 «Традиції».

Відокремлені підрозділи установ / підприємств, які застосовують РРО та / або КОРО без ведення касової книги. Оприбуткуванням готівки для них є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування і друку фіскальних звітних чеків та їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО / занесення даних розрахункових квитанцій в КОРО.

Тобто ось який, виявляється, була задумка авторів Положення № 148 . А ми то відразу і не зрозуміли - довелося НБУ розтлумачувати Тобто ось який, виявляється, була задумка авторів   Положення № 148 .

Благо тепер уже точно можна не сумніватися - відокремлених підрозділах із РРО або КОРО з РК, які не приймають (не видають) готівку за касовими ордерами, касова книга не потрібна навіть у разі здавання готівкової виручки прямо в банк6!

Крім того, п. 11 Положення № 148 уточнено, що суб'єкти господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та / або КОРО, використовують КОРО для: (1) подклеіванія і зберігання фіскальних звітних чеків на відповідних сторінках КОРО; (2) здійснення операцій з розрахунковими квитанціями в разі виходу з ладу РРО або відключення електроенергії; (3) обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, перевірок конструкцій і програмного забезпечення РРО.

Також «уточнили», що документи, перераховані в п. 29 Положення № 148 , Не тільки свідчать про здачу виручки в банк, але і є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб'єктів господарювання. У їх числі, нагадаємо:

1) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку і завірена печаткою банку;

2) квитанція / чек банкомата або програмно-технічного комплексу самообслуговування;

3) примірник (а не копія) супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), завірений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;

4) чек платіжного терміналу в разі проведення інкасації коштів в режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.

Знову-таки, навіщо це прописано, не до кінця зрозуміло Знову-таки, навіщо це прописано, не до кінця зрозуміло . Візьмемо ФОП, який взагалі може працювати без рахунку в банку. Про який підтвердженні тоді в даному випадку йде мова ?

Знову ж таки, є свій механізм оприбуткування, який ніяк не пов'язаний зі здачею грошей в банк. Про який підтвердженні тоді йдеться?

Для ФОП Книга УД дорівнює в правах Книзі УДР. Як ви, мабуть, встигли помітити, в частині оприбуткування готівки Книга УД (ведуть едінононаложнікі - неплатники ПДВ) тепер згадується разом з Книгою УДР. Втім, рівноправність Для ФОП Книга УД дорівнює в правах Книзі УДР цих Книг податківці відстоювали і раніше. А протилежна точка зору не мала перспектив.

З 01.06.2018 р Книга УД, як і Книга ОДВ (а також касова книга, книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром готівки, КОРО), відповідає поняттю книги обліку п.п. 13 п. 3 Положення № 148 ).

Підпункт 14 п. 3 Положення № 148 тепер дає визначення не тільки Книги УДР, а й Книги УД, не роблячи між ними ніякої принципової відмінності.

Тобто тепер НБУ в Положенні № 148 врахував той факт, що не всі підприємці ведуть Книгу УДР. Є ще ті, хто веде Книгу УД. Тобто для цілей оприбуткування готівки Книга ОДВ = Книга УД.

Готівкові обмеження: є зміни. До того ж до передбаченого в п. 6 Положення № 148 обмеження в сумі 50 тис. грн. на готівкові розрахунки між суб'єктами господарювання і фізичними особами додали, здавалося б, аналогічне обмеження за розрахунками фізосіб із суб'єктами господарювання.

Питання - навіщо це зроблено? Адже існуюче раніше обмеження і так працювало «в обидві сторони»: у суб'єкта господарювання враховувалися як вихідні платежі на користь фізосіб, так і вхідні платежі від фізліц7. По крайней мере, в цьому були переконані податківці.

Якщо придивитися, можна виділити відмінну рису новоприбулого обмеження. Так, якщо в відношенні юросіб і підприємців в п. 6 Положення № 148 прямо вказано, що кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки готівкою, протягом дня не обмежується (т. е. ліміт розрахунків по суті кратний числу «контрагентів»), то для фізосіб такого застереження не передбачено Якщо придивитися, можна виділити відмінну рису новоприбулого обмеження .

Відповідно є підстави вважати, що у НБУ була задумка:

- «лімітувати» для фізосіб суму вихідних готівкових платежів з суб'єктами господарювання за день;

- дати їм «на все про все» 50 тис. Грн. (А не по кожному «контрагенту»).

Те ж стосується і готівкових розрахунків фізосіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню.

Чи можна тепер говорити, що після змін суб'єкти господарювання повинні будуть «звіряти» з 50 тис. Грн. виключно вихідні платежі на користь фізосіб? Мовляв, для вихідних від фізосіб платежів - є окрема норма. Вважаємо такий підхід поки дуже ризикованим. На наш погляд, діяти потрібно як і раніше. Чіткості недостатньо. Відповідно податківці можуть залишитися при своїй думці.

На цьому поки все.

PS Відзначимо також, що в попередньому номері ми стосувалися в тому числі питань відсутності Z-звіту в КОРО, несвоєчасного обнулення оперативної памяті8. Коментовані зміни кардинально змінюють підхід до оприбуткуванню, тому зроблені раніше висновки підлягають перегляду з оглядкою на «новинки» в Положенні № 148 .

Про який підтвердженні тоді йдеться?
Питання - навіщо це зроблено?
Виключно вихідні платежі на користь фізосіб?