Автоматизація: клініки, медична, медичних установ. Процеси в медичній організації.

 1. Автоматизація медичної клініки: підготовчі етапи
 2. Складнощі внутрішніх процесів медичних організацій
 3. Звертайте увагу на захист медичних даних

Взаємодія клінік і компаній-розробників - досить непростий процес. Ми вже розповідали про те, які медичні інформаційні системи пропонують клінікам IT-компанії. Які кроки необхідно зробити самій медичної компанії перед тим, як почати автоматизацію бізнес-процесу, розбираємося в статті.

Впровадження програми для автоматизація медичної клініки, при цьому максимально сумісної з форматом виконання типових завдань підприємства, дозволяє значно підвищити якість роботи. Однак процедура це нешвидка, а без об'єктивної оцінки бізнес-процесів може виявитися як безглуздою, так і небезпечною. Дізнаємося від експертів, на які моменти потрібно звертати увагу.

Автоматизація медичної клініки: підготовчі етапи

Олександр Антіпов, директор з розвитку бізнесу компанії "Ай-ФОРС" (ГК ФОРС) fors.ru

Про компанію. «Ай-ФОРС» (ГК ФОРС) - центр розробки, інтеграції, і побудови інформаційних систем, впровадження інфраструктурних рішень, технічної підтримки і навчання.

Один з важливих етапів при автоматизації роботи медичної клініки - підготовка матеріальної інфраструктури. В теорії необхідність встановити комп'ютери і підготувати локальну мережу до початку впровадження представляється самоочевидною. А на практиці цілком можливі ситуації, коли фахівці постачальника системи або стикаються з відсутністю передбачених проектом технічних засобів, або з їх недостатньою підготовленістю. Крім того, підготовка інфраструктури повинна включати в себе такі заходи, як виділення приміщень і техніки для навчання персоналу, оскільки в багатьох випадках проводити навчання безпосередньо на робочому місці виявляється складно або неможливо.

Коли програма для автоматизації медичної клініки і її постачальник вже обрані, необхідно розробити поетапний план впровадження з докладним описом цілей, етапів і термінів. Причому починати автоматизацію треба з профільної діяльності - лікувального процесу, обліку та ведення пацієнтів.

Що потрібно ІТ-компанії - так це ініціативний, цілеспрямований і чітко бачить перед собою мету керівник лікувального закладу - головний лікар. Поки головні лікарі не відчують себе керуючими, директорами організацій, які повинні відповідати за економічну ефективність і впровадження інновацій, темпи інформатизації в медицині наростати не будуть. Тому саме від них залежить успіх проекту. І вони ж будуть приймати діяльну участь у формуванні команди управління проектом з боку медичної організації, куди повинні входити як представники ІТ-компанії (розробника програми для автоматизації медичної клініки або системного інтегратора), так і представники ЛПУ, причому не тільки і не стільки від ІТ-підрозділу. З кожного боку повинен бути визначений керівник проекту.

План впровадження програми для автоматизації медичної клініки повинен включати контрольні точки по етапах, з ідентифікацією ключових користувачів, для яких бажано передбачити програму мотивації, оскільки на етапах впровадження, пілотування та дослідної експлуатації навантаження на них сильно зросте і необхідно залучити їх на свою сторону, зробивши неформальними провідниками нової технології.

Успіх впровадження багато в чому обумовлений саме якістю підготовки і планування проекту. Детальний план, звичайно, залежить від специфіки конкретного рішення, але багато завдань і ресурсні потреби є типовими і будуть присутні практично в будь-якому великому проекті.

Основний перелік робіт включає:

 • формування схеми бізнес-процесів;
 • настройка користувальницького інтерфейсу;
 • настройка макетів документів
 • настройка звітів і статистики;
 • наповнення бази даних інформацією, необхідною для роботи відповідних
 • служб.

І практично скрізь потрібна участь з боку медичної організації.

Складнощі внутрішніх процесів медичних організацій

Володимир Тавровський, д.м.н., професор, творець методології по розробці МІС

Про систему МІС-Т: система розроблена і поставляється московською компанією «Ай-ФОРС» (ГК ФОРС), що займається розробкою і постачанням програмного забезпечення. В основі її лежить власна методологія професора Тавровський В.М.

Діяльність клініки - цілеспрямований технологічний процес, що перетворює медичні ресурси в здоров'я. Його треба тільки модернізувати, здійснити сучасними технічними засобами. А для цього необхідно вивчити в деталях, усвідомити природу всіх збоїв в процесах медичної організації, і в результаті вибудувати його ідеальну модель і реалізувати її сучасними технічними засобами, які дозволять без втрати її початкової сутності забезпечити всім дійовим особам комфортні умови для прийняття рішень і при цьому дозволити самій розвиватися відповідно до змінних умов.

Зараз часто відбувається ситуація, коли розробники програмних продуктів бачачи, що лікар перевантажений паперами, пропонують йому відмовитися від паперу. Однак поспішні дії в цьому напрямку можуть відвести розробку МІС в сторону від суті медичної діяльності лікувального закладу, від уявлення про лікувально-діагностичному процесі, в якому лікар з його пацієнтом - системоутворюючі ланка, але тільки ланка. Сучасний лікар - не самотні робоча одиниця, його дії і призначення запускають багато процесів організму медичної організації. Доля пацієнта залежить і від лікуючого лікаря, і від того, як функціонує цей організм, від того, як він реагує на що йде від лікаря інформацію, яка ця інформація, як вона впливає на самого лікаря за принципом зворотного зв'язку.

Технологія лікувально-діагностичного процесу досить своєрідна: це актуальна послідовність наступних дій:

 • добування інформації
 • прийняття рішень на її основі
 • отримання нової інформації завдяки прийнятим рішенням - і повертаємося до початку.

Важливо, що в даному процесі медичного закладу беруть участь відразу кілька осіб, які приймають рішення, і результат лікувально-діагностичного процесу залежить не тільки від самих рішень, але і від їх узгодженості по суті і в часі. Зв'язки і взаємозв'язку при роботі лікаря покликані як забезпечувати, так і коригувати його рішення, додавати до його знань і вмінь можливості колег, знижувати залежність клінічного ефекту від його суб'єктивних обмежень. Ось на це своєрідне зміст і накладається потім сукупність прав та обов'язків учасників, особливості субординації в клініці, спеціальні форми оперативного управління, системи оцінок роботи.

ВАЖЛИВО
Фундамент роботи, інформаційна база для здійснення всього процесу в медичній організації створюється історіями хвороби. Саме з того моменту, як в лікувальних установах з'явився цей документ, лікувально-діагностичний процес став процесом технологічним. З середини минулого століття історія хвороби - це велика кількість паперів. По суті, сьогодні медична допомога здійснюється в умовах наростаючого інформаційного вибуху.

Зараз особливість процесів в медичній організації - надзвичайна спеціалізація функцій, тобто все більший поділ праці, різко ускладнює зв'язку лікарів один з одним, їх взаємодія на користь одного й того ж пацієнта. Відповідно, розростається і ускладнюється інформація, необхідна завідувачу відділенням будь-якого лікувального закладу для забезпечення злагодженості, однаковості, своєчасності та наступності в робота його колективу. І тим рясніше і більш насиченим стають відомості, необхідні головному лікарю для управління завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів, для раціонального розподілу ресурсів, для виявлення та ліквідації вузьких місць, для повсякденного розуміння ситуації, яка складається в лікувальному закладі, для пошуку точок зростання і розвитку.

Можливо, вам буде цікаво

Вихідна інформація йде від лікарів, при цьому її необхідно запам'ятовувати, використовувати, упорядковувати, просувати по каналах зв'язку, сортувати, узагальнювати, готувати для прийняття рішень і своєчасно подавати лікаря, медсестри, завідувачу, лабораторіям, консультантам, головному лікарю. А ще господарник, бухгалтеру, аптеці, органам статистики, органам охорони здоров'я, фондам медстрахування, поліції. При нинішніх обсягах здійснити це старими способами - паперами та особистими контактами - неможливо. Звідси - недостатня ефективність медичної допомоги людям. Вона завжди менше ресурсних можливостей установи.

Самі медики, як не дивно, цю проблему процесу в медичній організації не усвідомлюють. Ймовірно, така особливість погляду зсередини: бачиш тільки своє робоче місце з його проблемами. Мабуть, тільки ділові люди схильні вдивитися в те, що відбувається. Їм допомагає термін «бізнес-процес», який можна прикласти до предмету їх інтересів. Їм потрібен вимірюваний результат (на те й бізнес) і зрозуміло, що для результату потрібно володіти процесом, що відбувається в медичній організації. Може бути, саме від людей бізнесу почнеться розуміння того, що успішне додаток сучасних засобів роботи з інформацією в практичній медицині визначається не співчуттям до перевантаженому паперами лікаря, а детальним аналізом всього лікувально-діагностичного процесу, що здійснюється в лікувальному закладі кожен день.

Звертайте увагу на захист медичних даних

Георгій Цеділкін, генеральний директор ANP Technology

Про компанію: ANP Technology займається вирішенням питань інформаційної безпеки, автоматизації, створенням і розробкою систем управління виробничими лініями, станками і т.д.

Після вибору МІС клініка повинна звернути увагу на інформаційну безпеку і захист медичних даних. Так, 152-ФЗ відносить медичні дані пацієнта до спеціальної категорії персональних даних пацієнтів і вимагає додаткових заходів захисту. Потрібно буде підібрати міжмережеві екрани, систему захисту від вторгнення, антивірус, сканер безпеки і ін. Частина цих рішень сьогодні об'єднується в одному пристрої - UTM. Але тут важливо знати, що витрати на покупку систем захисту медичних даних можна мінімізувати, виконавши частину вимог регуляторів за допомогою організаційних заходів. Правда, для цього доведеться залучити консалтингову компанію, що працює на ринку інформаційної безпеки. Благо, з розвитком цього ринку зараз в кожному великому місті є як місцеві компанії, так і представники великих федеральних гравців даного ринку.

Крім виконання вимог захисту персональних медичних даних необхідно задуматися і про захист інфраструктури і комерційної інформації. Часто реалізація заходів щодо захисту персональних даних пацієнтів призводить до зниження зручності використання комп'ютерів, на яких ведеться обробка цих даних. Багато співробітників будуть незадоволені такою ситуацією. Тому решта мережу може захищатися іншими засобами, більш зручними, і додатково вирішальними інші завдання. Наприклад, антиспам необхідний, щоб запобігти потік листів з рекламою і вірусами, «пісочниця» допоможе відловлювати заражені файли до того, як вони потрапили на комп'ютер користувача, DLP система дозволить виявити співробітників, які передають назовні комерційну інформацію.
Зазвичай великі гравці на ринку інформаційної безпеки вважають за краще спершу проводити платний аудит ІТ-інфраструктури і потім по його результатам надавати рекомендації з придбання обладнання та написання внутрішніх документів.

Щоб мінімізувати ці витрати, можна на етапі планування МІС надати кільком невеликим компаніям, які займаються питаннями інформаційної безпеки, архітектуру планованого рішення і запросити пропозиції щодо захисту персональних медичних даних пацієнтів. В ході узгодження цих проектів ви можете отримати досить бюджетну пропозицію.

Але таким шляхом можна йти, якщо у вас в штаті є фахівець з інформаційної безпеки, який володіє необхідною кваліфікацією для оцінки ризиків як з боку перевіряючих організацій, так і з боку зловмисників. Якщо такого фахівця немає, то доведеться звертатися до компаній, що зарекомендували себе на ринку інформаційної безпеки і мають велике число успішних проектів.