«1С: Комплексна автоматизація 8". Основні принципи роботи.

Курс, сертифікований фірмою 1С (Центр сертифікованого навчання)

Курс призначений для слухачів, знайомих з правилами ведення бухгалтерського обліку в комерційних організаціях, на бухгалтерів з розрахунку зарплати і кадровиків, які ведуть облік в "1С: Комплексна автоматизація 8"; на менеджерів, які здійснюють операції з продажу та ведення комунікацій з контрагентами, а також може бути корисний розробникам, яким необхідно знати все методику роботи з прикладним рішенням "1С: Комплексна автоматизація 8".

Цілі і завдання курсу: придбання слухачами навичок роботи з системою "1С: Підприємство 8", вивчення конфігурації "1С: Комплексна автоматизація 8", отримання практичних навичок роботи з конфігурацією для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку.

Тривалість курсу: 40 академ. годин, видаються методичні матеріали.

Зміст курсу:

1. Характеристика конфігурації "Комплексна Автоматизація"

2. Початкове заповнення інформаційної бази

 • Підготовка інформаційної бази
  • Запуск програми
  • Налаштування параметрів облік
  • Налаштування програми
  • Основні відомості про організацію
  • Облікова політика організацій (бухгалтерський і податковий облік)
  • Облікова політика управлінський облік
  • План рахунків
  • Заповнення основних довідників
  • Документи. Принципи роботи з документами
  • Установка параметрів обліку номенклатури
 • Введення початкових залишків
  • Введення початкових залишків по основних засобів
  • Введення початкових залишків товарно-матеріальних цінностей
  • Введення початкових залишків грошових коштів
  • Введення початкових залишків по взаєморозрахунках
  • Введення початкових залишків по нерозподіленого прибутку
 • Кадровий облік
  • Налаштування обліку зарплати і управління персоналом. Заповнення основних довідників
  • Прийом на роботу в організацій
  • Кадрове переміщення організацій
  • відпустки організації
  • Звільнення з організації
  • Відрядження організацій
 • Розрахунки з персоналом з оплати праці
  • Відомості про відрахування ПДФО
  • Введення відомостей про планові нарахування працівників організації
  • Введення відомостей про планові утримання співробітників організації
  • Премії співробітникам організацій
  • Нарахування зарплати співробітникам організації за перший місяць
  • Зарплата до виплати організацій
  • нарахування відпустки
  • Нарахування за лікарняним листком
  • Оплата за середнім заробітком
  • Розрахунок при звільненні
  • Нарахування та виплата зарплати за другий місяць
  • Страхові внески
  • Відображення зарплати в регламентованому обліку
 • персоніфікований облік

3. Бухгалтерський і податковий облік

 • Грошові кошти
  • касові документи
  • Касова книга
  • Банківські розрахункові документи
  • Виписка з банку
 • Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами
 • Облік основних засобів. амортизація ОС
  • Надходження обладнання (об'єктів основних засобів)
  • Прийняття до обліку ОС
  • списання ОС
  • амортизація ОС
 • Надходження товарів і послуг
  • Надходження товарів
  • Надходження додаткових витрат
  • Послуги сторонніх організацій
  • Повернення товарів постачальнику
  • Акт звірки взаєморозрахунків
 • Реалізація товарів і послуг
  • Рахунок на оплату покупцеві
  • Реалізація товарів
  • Повернення товарів від покупця
 • Виробничий облік
  • Передача матеріалів у виробництво
  • Випуск готової продукції
  • Реалізація готової продукції
 • завершення періоду
  • Регламентні операції коригуючого характеру
  • Регламентні операції бухгалтерського і податкового обліку
  • Аналіз стану бухгалтерського обліку
  • Аналіз стану податкового обліку з податку на прибуток
  • Регламентні операції з обліку ПДВ
  • Закриття місяця
  • регламентована звітність

4. Управлінський облік

 • Управління відносинами з клієнтами
  • Менеджер контактів
  • поточні угоди
  • Класифікація клієнтів
  • Інші звіти підсистеми CRM
 • Управління продажами
  • ціноутворення
  • проекти
  • замовлення покупців
  • Закриття замовлень покупця
  • Коригування замовлення покупця
  • планування продажів
  • Відомість по замовленнях покупців. Аналіз замовлень покупців
 • управління закупівлями
  • планування закупівель
  • замовлення постачальникам
  • Закриття замовлень постачальнику
  • Коригування замовлення постачальнику
  • Розміщення замовлення
  • Відомість по замовленнях постачальникам. Аналіз замовлень постачальникам
  • внутрішні замовлення
 • Управління грошовими коштами
  • Планування рухів грошових коштів
  • платіжний календар
  • Звіти по руху і аналізу грошових коштів
 • Управління оптовими, роздрібними продажами. комісійна торгівля
  • Управління оптовими продажами
  • Управління роздрібною торгівлею
  • комісійна торгівля
 • Звіти по торгівлі
  • Звіт "Продажі"
  • Звіт "Валовий прибуток"
  • Звіт "АВС - аналіз продажів"
  • Звіт "XYZ / ABC-аналіз продажів"

Між розділами розташовуються самостійні роботи (практикуми), призначені для закріплення основних навичок, отриманих при вивченні розділів.

Після закінчення курсу всі слухачі отримають Свідоцтво фірми 1С.

Більш детальну інформацію про навчання можна отримати за телефоном: (495) 748-06-06 або по e-mail: [email protected]

Наша адреса: м. Таганська (радіальна). Один вихід з метро - 1-й вагон з центру (вихід на Великі Каменярі)

Один вихід з метро - 1-й вагон з центру (вихід на Великі Каменярі)

Метро Таганська (радіальна). З метро направо, не переходячи дорогу спуститися вниз по вул. Народна. На світлофорі перейти дорогу (до магазину «МосИгра») і пройти вниз до другої арки. У дворі зліва - жовте п'ятиповерхова будівля з вивіскою «Навчальний центр». 4 поверх.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном: +7 (495) 748-06-06 або по [email protected]