МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПАТ «ГАЗПРОМ»

Уразгаліев В.Ш.1, Пекарчук Д.С.2

1 ORCID: 0000-0002-7794-4937, кандидат, економічних наук, доцент, Санкт-Петербурзький державний університет; 2 аспірант, Національний мінерально-сировинної університет "Гірський"

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПАТ «ГАЗПРОМ»

анотація

Останнім часом посилилися суперечки навколо проблеми реформування газової галузі. В першу чергу це пов'язано з різко збільшеними обсягами видобутку газу з боку його незалежних виробників і виникли у них проблемами до доступу і х газу в газопровідну транспортну систему. В результаті виникли вимоги цих виробників про вільний доступ їх до газотранспортної системи, включаючи можливість експорту свого газу.

Це можливо вирішити тільки в результаті реструктуризації володіє цією системою ПАТ Газпром. У статті аналізуються варіанти проведення подібної реструктуризації і даються оцінки їх можливих результатів.

Ключові слова: Газпром, Роснефть, Новатек, газотранспортна система, реструктуризація, незалежні виробники газу, експорт газу.

Urazgaliev V.Sh.1, Pekarchuk DS2

1 ORCID: 0000-0002-7794-4937, PhD in Economics, associated professor, Saint-Petersburg State University; 2 postgraduate student, National Mineral Resources University (Mining University)

POSSIBLE WAYS FOR THE RESTRUCTURING OF PJSC "GAZPROM"

Abstract

Сontroversy around the issue of the gas industry reforming is very increased nowadays . First of all, due to sharply increased production of gas by independent producers and their encountered problems of accessing into the gas pipeline transport system . As a result, these gas producers demanded free access to the gas transportation system , including the possibility of the gas export.

This problem can be solved by the restructuring of PJSC Gazprom , who is the owner of this system. The article analyzes options for such restructuring and provided assessments of their possible results .

Keywords: Gazprom, Rosneft, NOVATEK, the gas transportation system, restructuring, independent gas producers, gas export.

Можна виділити три варіанти розвитку подій з ПАТ «Газпром»:

  1. Все залишається так само, Газпром залишається єдиним власником Єдиної системи газопостачання (ЕСГ);
  2. Незалежні виробники отримують право користування ЕСГ нарівні з Газпромом тільки для поставок на внутрішній ринок, на зовнішній - отримує право тільки Газпром (при цьому ЕСГ залишається в складі Газпрому);
  3. Всі виробники отримують доступ до ЕСГ, тобто ЕСГ виходить зі складу ПАТ «Газпром».

Під диверсифікацією монополії прийнято розуміти реструктуризацію корпорацій на окремі акціонерні товариства за основними функціями структури монополії. Глава «Роснефти» Сечин запропонував розділити «Газпром», обумовлюючи свою точку зору тим, що необхідно лібералізувати ринок газу і розвинути конкуренцію між усіма виробниками природного газу.

Його основною ідеєю було виділення зі структури «Газпром» «Єдиної системи газопостачання» (для подальшого утворення структури, на зразок ВАТ «АК« Транснефть »). Для цього необхідно виділити з Газпрому на рівні акціонерів трубопровідний бізнес в два етапи: перший (для родовищ Східного Сибіру) - в 2018 р., Другий (для родовищ європейської частини країни) - в 2021р. Однак комісія з ПЕК в жовтні 2014р. даний проект не підтримала.

Подібна пропозиція була цілком зрозуміло, тому що в структурі видобутку газу в цілому по Росії ВАТ «НК« Роснефть »займає четверте місце:

Малюнок 1. - Видобуток газу в Росії за 2014 рік

У 2013 і 2014гг. "Роснефть" різко наростила обсяги видобутку природного газу, що демонструють дані малюнка 2:

Роснефть різко наростила обсяги видобутку природного газу, що демонструють дані малюнка 2:

Малюнок 2. - Динаміка річного видобутку газу ВАТ «НК« Роснефть »за період з 2007 по 2014 роки, млрд. Куб. м / рік

Зростання видобутку природного газу у «Роснефти» буде тільки рости, тому що спостерігається явна тенденція зростання доведених запасів природного газу, наприклад, з 2007 по 2014 року зростання доведених запасів газу перевищив 280%:

Малюнок 3. - Динаміка доведених запасів природного газу ВАТ «НК« Роснефть »за період з 2007 по 2014 роки, млрд. Куб. м.

Збільшуються і операційні доходи від реалізації природного газу компанією при поступовому зростанні тарифікації ціни на газ для споживачів [1], що на показано на рис.4:

4:

Малюнок 4. - Газовий бізнес Роснефти: виручка від реалізації газу (млрд. Рублів) і середня ціна реалізації газу (тис.руб / тис.куб.м; доп.и)

Так як ЕСГ Росії входить в структуру природної монополії «Газпром», то остання монополія платить меншу вартість за транспортування газу по трубопроводу, ніж інші незалежні виробники газу, іменовані Газпромом як «нерегульований сектор».

Згідно «Інформації про основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ" Газпром "за 2014 рік» обсяг транспортування газу по ЕСГ незалежними виробниками склав 134460197 тисяч кубометрів, а дочірніми структурами Газпрому склав 627 531 204 тисяч кубометрів. При аналізі представлених показників з'ясовується, що Газпром стягує тарифну плату за транспортування газу у дочірніх товариств в розмірі собівартості транспортування, а для нерегульованого сектора - стягується велика плата. Виручка від надання регульованих послуг для Газпрому за 2014 рік склала 994107770,1 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а собівартість відповідно - 851956535. Таким чином можна припустити, що для оцінки витрат Газпромом і іншими виробниками на транспорт газу необхідно провести превентивний розрахунок, а саме:

(1) (1)

(2) (2)

З розрахунку випливає, що при реальній собівартості прокачування 1 тисячі кубометрів газу в 1,35 тисяч рублів за тисячу кубометрів, йде переплата в 6,04 тисяч рублів за тисячу кубометрів, тобто монополіст завищує ціну в 5 разів.

Але виділення зі структури Газпрому ЕСГ можна охарактеризувати як «палицю з двома кінцями», так як, з одного боку, буде розвиватися конкуренція на національному газовому ринку і, як наслідок, підвищуватися якість обслуговування споживачів і системи газопостачання в цілому за рахунок розвитку ринкових відносин, а з іншого боку - може постраждати бюджет Російської Федерації, так як виділення ЕСГ може привести до перебоїв з поставками газу і, як наслідок, перебоїв з надходженнями податкових відрахувань до Федерального бюджет Російської Феде ації:

Позитивні сторони реструктуризації ВАТ «Газпром»

Ринкові умови доступу до газової артерії Росії перш за все будуть сприяти збільшенню видобутку газу з родовищ (тобто збільшення дебіту свердловин), що в свою чергу спричинить підвищення зборів ПВКК.

Дані, що характеризують динаміку цього підвищення [2], представлені на рис.5:

Малюнок 5. - Динаміка зміни ПВКК для природного газу, руб / тис.куб.м.

Таким чином, динаміку податкових надходжень в частині ПВКК на природний газ до федерального бюджету (ФБ) буде відображати графік, представлений на рис.6:

6:

Малюнок 6. - Динаміка ПВКК (природний газ) в ФБ РФ, млрд.руб

Якщо припустити додатковий середньорічне зростання видобутку газу при виділенні ЕСГ на 3,3%, то прогнозна видобуток газу може виглядати наступним чином:

Малюнок 7. - Прогнозована динаміка зростання видобутку газу зі збільшенням присутності «нерегульованого сектора» і без збільшення, млрд.куб.м.

Відповідно динаміка зростання ставки ПВКК буде відповідати даним, представленим на рис. 8:

8:

Малюнок 8.- Динаміка ставки ПВКК на природний газ з прогнозним зростанням (червоне) і без (синє), руб / тис.куб.м

При таких умовах динаміка надходжень ПВКК у федеральний бюджет (ФБ) Росії показано на малюнку 9:

Малюнок 9. - Динаміка надходження в ФБ РФ ПВКК з прогнозними зміною ставки ПВКК (червоне) і без зміни (синє)

Оскільки газопроводи ЕГС завантажені, найчастіше, на 100% то не має сенсу стежити за динамікою зміни митних надходжень при збільшенні видобутку газу, так як технологічний процес перекачування природного газу дуже трудомісткий і за вимогами технологій труба, для її стабільної роботи, повинна бути завантажена на 100 %.

Лібералізація ринку газу підвищить конкуренцію на внутрішньому ринку і збільшить інвестиції в газифікацію країни (зараз становить 65%). У свою чергу, це спричинить за собою розвиток соціальної сфери і поліпшення комфортності життя населення.

Вихід зі складу Газпрому ЕСГ і доступ до експорту трубопровідного газу незалежним підприємствам дозволить обійти вимоги по "волі транзиту" енергоресурсів і зняти звинувачення проти Газпрому в зловживанні домінуючим становищем з боку Єврокомісії.

Негативні сторони реструктуризації ПАТ «Газпром»

Можливим серйозним негативним наслідком реструктуризації Газпрому може стати різке зростання суперечок між виробниками товарного газу в третейських і арбітражних судах. Подібні дії призведуть до затримок у постачанні газу покупцям і споживачам, а це в свою чергу вплине на виручку і, відповідно на податок на прибуток.

Одночасно це може сприяти перебоїв у виробництві товарів, складовим компонентом якого є природний газ, і, в свою чергу, до зниження надходження ПДВ.

З огляду на суттєвий знос трубопроводів в Росії, виділення ЕСГ і переформатування його в окремий ВАТ призведе до зміни структури рефінансування всередині організації і, можливо, призведе до урізання коштів на діагностику і ремонт трубопроводів.

Розділ Газпрому також може позначитися і на його геополітичний вплив як найбільшої в світі газодобувної та газотранспортної компанії.

В кінці 2015 р. цікава схема з експорту трубопровідного газу в Європу була запропонована компанією Новатек. За цією схемою передбачається дозволити швейцарському трейдеру Novatek Gaz & Power Gmbh (NGP), який на 100% належить НОВАТЕК, поставляти в Європу через агентський договір з Газпром експортом газ, що видобувається "Арктикгазу" (спільне підприємство Новатека і Газпронефті).

Зараз NGP перепродує газ з європейських хабів, що поставляється туди різними газовими компаніями. Передбачається, щоб Газпром експорт за агентським договором купував газ у "Арктикгазу" за ціною експортного нетбека (ціна газу на хабі за вирахуванням витрат на його транспортування до хаба і експортного мита), а потім перепродував його NGP, який постачав би цей газ європейським споживачам. На думку голови правління і співвласника Новатека Л.Міхельсона при такій схемі експортна монополія Газпрому не порушується. Останньому досить купувати газ у незалежних виробників за ціною, що забезпечує рівну прибутковість з експортом пропорційно частки внутрішнього ринку. [3] (для довідки: експортний нетбек для "Арктикгазу" на початку 2016 р. Становив 32)

Таким чином, в разі затвердження такої схеми, її реалізація дозволить наростити обсяги експорту російського газу, збільшити доходи бюджету за рахунок зростання експортних мит, а також підвищити прибуток як Газпрому, так і незалежних виробників газу за рахунок, відповідно, від виручки за агентської винагороди і експортного нетбека. При цьому принцип єдиного експортного каналу трубопровідного газу збережеться.

література

  1. Роснефть газує на ринку блакитного палива [Електронний ресурс] // MFD.RU. Режим доступу: http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=19056. Дата звернення 12.01.2016
  2. ПВКК в податковій системі РФ [Електронний ресурс] // Novainfo. Режим доступу: http://novainfo.ru/archive/30/ndpi-v-nalogovoy-sisteme Дата звернення 13.01.2016
  3. Фадєєва А., Старинська Г, Меремінская Е. "Новатек" просить пропуск до Європи. / Фадєєва А., Старинська Г, Меремінская Е. // Відомості. - 2016, 2 березня

References

  1. Rosneft 'gazuet na rynke golubogo topliva // MFD.RU .: http://forum.mfd.ru/blogs/posts/vieshh/?id=19056
  2. NDPI v nalogovoj sisteme RF [Jelektronnyj resurs] // Novainfo: http://novainfo.ru/archive/30/ndpi-v-nalogovoy-sisteme
  3. Fadeeva A., Starinskaja G, Mereminskaja E. "Novatjek" prosit propusk v Evropu. / Fadeeva A., Starinskaja G, Mereminskaja E. // Vedomosti. - 2016, 2 marta

Ru/blogs/posts/view/?
Ru/blogs/posts/vieshh/?