Вісник ІШ ДВФУ

  1. М.П. Дунаєв, А.М. Дунаєв
  2. Класифікація логічних алгоритмів технічної діагностики
  3. Classification of logical algorithms for technical diagnostic.

Інформатика, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА І УПРАВЛІННЯ

М.П. Дунаєв, А.М. Дунаєв

ДУНАЄВ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ - доктор технічних наук, професор кафедри електроприводу і електричного транспорту (Іркутський державний технічний університет, Іркутськ). E-mail: [email protected]
ДУНАЄВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ - студент кафедри автоматизованих систем (Іркутський державний технічний університет, Іркутськ). E-mail: [email protected]

Класифікація логічних алгоритмів технічної діагностики

Запропоновано нову класифікацію логічних алгоритмів методів технічної діагностики. Дана класифікація, що включає в себе як відомі, так і нові методи, дозволяє синтезувати нові перспективні алгоритми, розроблені на основі цих методів.

Ключові слова: логічні алгоритми, дефекти, діагностування, експертні системи.

Classification of logical algorithms for technical diagnostic.

Mikhail P. Dunaev, Professor, Department of Electric Drive and Electric Transport, Andrei M. Dunaev, Student, Department of Automation System, Irkutsk State Technical University, Irkutsk, Russia.

The article presents the classification of logical algorithms for technical diagnostic. The presented classification includes both new and well-known procedures, it enables one to synthesise new promising algorithms developed on the basis of these procedures.

Key words: logical algorithms, faults, diagnostics, expert systems.

Завантажити статтю в форматі PDF (завантажити Adobe Acrobat Reader )