Баранов Георгій Леонідович

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Науковий напрямок: Технічні науки

регіон: Свердловська область

Рейтинг: 33 (за кількістю переглядів анкети за останній місяць)

СЕРТИФІКАТ учасника енциклопедії "Відомі Вчені"

Баранов Георгій Леонідович прийшов на кафедру у 1972 р До 1980 р працював в Галузевий лабораторії металургійного обладнання. За цей час розробив, виготовив і досліджував новий безперервний волочильний стан. У 1978 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Створення та дослідження безперервного волочильного стану». Був керівником робіт, що проводяться в Галузевий лабораторії для Іркутського заводу важкого машинобудування. Брав участь у створенні перших вітчизняних поточних ліній безперервного волочіння і найбільшого в Європі трубоволочильного стану. Підготував монографію «Безперервні калібрувальні стани». М: Металургія, 1984 (спільно з В.І. Соколовським, В.С.Паршіним). У 1986 році захистив докторську дисертацію по темі «Розробка технології та обладнання волочильно-калібрувальних комплексів». З 1987 р по 1990 р обирався деканом механіко-машинобудівного факультету УГТУ. З 1988 по 2000 рік завідував кафедрою «Деталі машин». У ці роки брав участь в розробці та освоєнні нового покоління МБЛЗ на Магнітогорському металургійному комбінаті. Результати робіт узагальнені в монографії «Розрахунок і дослідження роликового апарату зони вторинного охолодження МБЛЗ». Магнітогорськ, Поліграф, 1993 г. (спільно з Ю.В.Денісовим і А.А. Гостьовим). З 1988 р керував роботами по створенню САПР механічного обладнання. Найбільш відомим пакетом є САПР Армкон (автоматизоване робоче місце механіка-конструктора), впроваджений на кількох десятках підприємств Урало-Сибірського регіону (офіційна реєстрація в Роспатенті в 2001 г.). Активно займався вдосконаленням методики викладання курсів Деталі машин, Механіка машин, впровадженням обчислювальної техніки в навчальний процес. У 1989 р організував перший дисплейний клас на кафедрі. Є науковим керівником розробки електронного навчально-дослідного комплексу «Механіка машин», широко застосовується в навчальному процесі в УГТУ, Тюменському нафтогазовому університеті і їх філіях. Комплекс призначений для організації навчальної та наукової роботи студентів з використанням обчислювальної техніки при вивченні наступних дисциплін: Інженерна графіка, Прикладна механіка, Опір матеріалів, Теорія механізмів і машин, Деталі машин та основи конструювання. Система оформлення креслень і специфікацій по ЕСКД дозволяє виконувати складальні креслення і специфікації до них, а також робочі креслення деталей в повній відповідності з ЕСКД. База даних системи включає більше 280 ГОСТів. САПР Механізм призначений для вивчення курсу Теорія механізмів і машин, дозволяє синтезувати зубчасті, кулачкові та важільні механізми, має вбудований аніматор, вирішує широкий спектр завдань кінематики, силового розрахунку і динаміки механізмів. САПР Редуктор призначений для вивчення курсу деталі машин та основи конструювання, дозволяє виконувати розрахунки і проектування з'єднань, механічних передач, валів, підшипників, пружин, має широкий спектр параметричних моделей типових деталей. Охоплює весь цикл навчального проектування редукторів від отримання завдання до оформлення складальних креслень і специфікацій, робочих креслень деталей і пояснювальної записки. Комплекс програм «Опір матеріалів» призначений для вивчення курсу Опір матеріалів, дозволяє розраховувати на міцність, жорсткість і стійкість балки, стержні, ферми, рами. Бібліотека розраховувача охоплює наступні розділи математики: розрахунок математичних виразів, рішення задач планіметрії, обчислення обсягів, рішення рівнянь, систем лінійних рівнянь і звичайних диференціальних рівнянь, розрахунок матриць і визначників, інтерполяція виразів і графіків полиномами, побудова та обробка графіків. Результати методичних робіт узагальнив в навчальному посібнику Розрахунок деталей машин (Видання УГТУ, 2005 р.) Підготував 6 кандидатів наук. Автор понад 170 наукових і методичних робіт, в тому числі 24 авторських свідоцтв на винаходи.