Кримінальне провадження, пов'язане з банкрутством

Велика частина стартапів припиняє свою діяльність в перший рік, навіть великі підприємства з історією не можуть бути впевнені в отриманні стабільного прибутку постійно і захисту від впливу зовнішніх факторів. У самому визначенні «підприємницької діяльності» законодавець заклав категорію і можливість ризику. І це нормальна практика ведення господарської діяльності та циклічності розвитку бізнесу. Може наступити момент, коли підприємство не зможе покрити борги перед бюджетом, співробітниками або контрагентами, в такому випадку настає час для оголошення боржника банкрутом, початку процедури санації, і, можливо, ліквідації. Кримінальної відповідальності за такі наслідки в загальному порядку керівники, засновники підприємства не несуть.
Однак, не завжди все так прозоро. Нерідко зустрічаються ситуації, коли суб'єкт господарювання, наприклад, набрався позик, або не виконує зобов'язання перед контрагентами, а вже отримав оплати за невиконані роботи і т.д., і керівники / засновники приймають рішення навмисно банкрутити підприємство. Часто для цього підписується договір з дружньою компанією на суму не менше трьохсот мінімальних заробітних плат (саме непогашення боргу в цю суму протягом 3 місяців є критерієм для виникнення права у кредитора на подачу позову в господарський суд про визнання боржника банкрутом), договір не виконується боржником , після закінчення трьох місяців починається процедура банкрутства. До цього моменту активи компанії боржника вже давно «виведені» і переведені на нову фірму тих же засновників, проте без шлейфу боргів і з незаплямованою репутацією, яка працює собі в подальшому без особливих проблем. Сумлінним ж кредиторам залишається тільки брати участь в процедурі банкрутства, додатково витрачати на це час і кошти, а в підсумку - списати заборгованість, як безнадійну, втративши будь-яку надію повернути кошти або отримати виконані роботи.
Такі або аналогічні схеми досить поширені в Україні, тому необхідність знайти механізми, які б припинили недобросовісну практику, яка, до того ж, завдає великих збитків контрагентам лжебанкрота, в тому числі і державі, очевидна. У спробі отримати, в тому числі, і превентивний механізм, законодавці прийшли до необхідності закріпити кримінальну відповідальність за вчинення подібних діянь.
Не так давно кримінально караними визнавалися такі діяння:
Доведення до банкрутства (ст. 219 Кримінального кодексу України (далі - КК),

Фіктивне банкрутство (ст. 218 КК)

Приховування стійкої фінансової неспроможності (ст. 220 КК)

Незаконні дії у разі банкрутства (ст. 221 КК)
З прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15 листопада 2011, ст. 218, 220, 221 Кримінального кодексу в старій редакції було виключено з кодексу. Багато хто пов'язував це з не ідеальністю диспозиції статей, а також складнощами розслідування і доведення провини підозрюваних, як наслідок діла не закінчувалися обвинувальним вироком.
У чинній редакції Кримінального кодексу злочини, пов'язані з банкрутством, представлені такими статтями:
Доведено банку до неплатежеспособностіСтатья 2181, додана в кодекс в березні 2015 року, передбачає спеціальний суб'єкт злочину - особа, пов'язана з банком, коло яких описаний в ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і не обмежується тільки власниками або керівниками банку.

Предметом злочину є доведення банку до неплатоспроможності. Диспозиція обмежує можливості доведення банку до неплатоспроможності тільки умисними діями, що викликає подив, тому що того ж результату можна досягти і бездіяльністю. У зв'язку з чим логічніше було б вжити слово «діяння», так як воно охоплює і поняття «дія» і «бездіяльність». Також незрозуміло з чого виходив законодавець, вказуючи, що збитки мають бути заподіяно «державі або кредитору», в даному випадку це занадто велике обмеження, так як часто у банку багато дрібних кредиторів, в тому числі і держава, а з огляду на те, що збитки мають бути більше 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, правильніше було б вказати «державі і / або кредиторам».
Доведення до банкрутства (ст. 219 КК) Цікаво, що незважаючи на поширеність ситуацій, описаних вище, в Єдиному реєстрі судових рішень починаючи з 2015 року по сьогоднішній день немає жодного обвинувального вироку за цією статтею, що викликає подив.

Для залучення засновника або посадових осіб підприємства до відповідальності за кримінальний злочин, передбачений ст. 219 КК України, тобто за умисне, з корисливих мотивів, доведення суб'єкта господарської діяльності до банкрутства, необхідним кваліфікаційним ознакою є вчинення засновником (учасником або посадовою особою) суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору. Крім цього, суб'єктивна сторона кримінального злочину характеризується умислом, поєднаним з корисливими мотивами (прагнення до отримання будь-яких матеріальних вигод) або іншою особою зацікавленим (помста, заздрість, особисті неприязні стосунки з кредитором і т.д.) (Ухвала Апеляційного суду Черкаської області від 23.02.2016 у справі № 712/106/16-к).

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України № 14 від 19.01.2006 року, ознаками доведення до банкрутства є наявність дій відповідних осіб боржника, які призвели до погіршення платоспроможності підприємства, в зв'язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити зо ательние платежі. При визначенні ознак доведення до банкрутства необхідно встановити, чи змінився рівень забезпечення зобов'язань кредиторів в аналізованому періоді. У разі, якщо такі зміни мали місце, потрібно з'ясувати умови укладення, виконання договорів, згідно з якими відбулися ці зміни. Ці договори слід перевірити на відповідність ринку товарів і послуг з кон'юнктурі (ціни, обсягу продажів, якості, конкуренції), а також перевірити вигідність умов виконання договорів для боржника. Економічними ознаками дій з доведення до банкрутства може вважатися такий фінансово-економічний стан боржника, коли виконання умов договорів призвело до погіршення показників оцінки його фінансового стану.

Таким чином суди виходять з того, що при підготовці справи по ст. 219 КК слідчий повинен:

вжити заходів до з'ясування ознак доведення до банкрутства (Ухвала Апеляційного суду м.Києва у справі № 761/7748/16-к)

для підтвердження виявлених ознак суди приймають до уваги результати судово - економічної експертизи, згідно з висновком якої встановлюють показники аналізу фінансово-господарського стану підприємства за певний період

зібрати доказову базу, яка повинна включати письмові докази, а не тільки свідчення свідків.

Для цього слідчим досліджується первичная документация підприємства, збираються підтвердження ухилення від сплати податків, штрафних санкцій, підписання договорів як інструментів для виведення майна і т.д. (Опеределения Апеляційного суду Черкаської області у справі № 712/16026/14-к від 21.01.2015 р)
Фальсифікація фінансових документів і звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи (ст. 2202 КК) Склад цього злочину - формальний, тобто досить вчинення діяння, передбаченого диспозицією статті для того, щоб злочин було завершено , настання наслідків у вигляді шкоди, не потрібно. Обов'язкова наявність умислу - приховування ознак банкрутства або стійкої фінансової неспроможності або підстав для обов'язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії або визнання його неплатоспроможним. Особливістю є те, що стаття стосується тільки фінансових установ. Суб'єкт злочину - загальний.

Способи вчинення злочину перераховані в диспозиції:

Внесення змін до документів або реєстри бухгалтерського обліку

внесення у звітність фінансової установи завідомо неповних або недостовірних відомостей про угоди, зобов'язання, майно установи, в тому числі що знаходиться в довірчому управлінні, або про фінансовий стан установи, або підтвердження такої інформації,

надання такої інформації Національному банку України,

опублікування або розкриття інформації в порядку, визначеному законодавством України.
Крім того, похідними від злочинів, пов'язаних з банкрутством можна вважати ухилення від сплати податків, підробку документовПо змістом ст. 212 КК відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, які введені в установленому законом порядку і зараховуються до бюджетів або державних цільових фондів, настає лише в разі, коли це діяння скоєно навмисно. Мотив для кваліфікації останнього значення не має. Зазначеною статтею передбачено кримінальну відповідальність не за сам факт несплати в установлений строк податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а за умисне ухилення від їх сплати. У зв'язку з цим суд повинен встановити, що особа мала намір не сплачувати належні до сплати податки, збори, інші обов'язкові платежі в повному обсязі або певну їх частину.

Про наявність умислу на ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів можуть свідчити, наприклад: відсутність податкового обліку або ведення його з порушенням встановленого порядку; спотворення в обліковій або звітній документації; НЕ оприбуткування готівкових коштів, отриманих за виконання робіт або надання послуг; ведення подвійного (офіційного і неофіційного) обліку; завищення фактичних витрат, що включаються в собівартість реалізованої продукції тощо.

Відповідно до Постанови Пленуму ВСУ № 15 від 08.10.2004 року - відповідальність за ст. 212 КК України може наставати лише за сукупності обов'язкових умов, коли:

не сплачені податки, збори, інші обов'язкові платежі входять в систему оподаткування і введені в установленому законом порядку;

об'єкт оподаткування передбачений відповідним законом;

платник податку, збору, іншого обов'язкового платежу визначений таким відповідним законом;

механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), їх ставки і пільги з оподаткування визначені законами про оподаткування.

При розгляді справ про злочини, пов'язані з ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, судам слід мати на увазі, що фактичні дані, що підтверджують наявність або відсутність в діях підсудного складу такого злочину, можуть бути встановлені висновком експерта або за допомогою актів документальної перевірки виконання податкового законодавства і ревізії фінансово-господарської діяльності.

У разі, якщо ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів або його приховання, а також доведення до банкрутства скоєно шляхом службового підроблення або підробки документів, дії винної особи додатково кваліфікуються за ст. 366 або ст. 358 КК України. При цьому підробка, зроблена посадовою особою, може кваліфікуватися за ст. 366 КК незалежно від того, до якої відповідальності (кримінальної чи адміністративної) особа буде залучено за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.

За змістом ч. 1 ст. 366 КК України відповідальність за службове підроблення настає при складанні, видачі посадовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інший підробці офіційних документів.

Олександр Горошинський, адвокат, керуючий партнер Адвокатської фірми GORO legal

Підготовлено спеціально для Платформи ЛІГА: ЗАКОН

Зв'язатися з редактором