Складові бізнес-плану (структура бізнес-плану)

Бізнес-план можна скласти і самому, знаючи його структуру. Давайте детально розглянемо складові бізнес-плану.

Бізнес-план складається з наступних розділів:

Розділ 1 «Резюме». Цей розділ складається в самому кінці підготовки бізнес-плану і містить підсумки / витяги з кожного розділу бізнес-плану. Резюме покликане переконати інвесторів у перспективності і привабливості проекту і зацікавити, щоб виникло бажання переглянути інші розділи бізнес-плану.

Розділ 2 «Опис компанії». В даному розділі бізнес-плану вказується форма реєстрації бізнесу і сфери діяльності компанії.

Розділ 3 «Опис продукту». У цій частині бізнес-плану дається опис, які товари або послуги буде пропонувати компанія і їх особливості та характеристика.

Розділ 4 «Аналіз ринку». Розділ «Аналіз ринку» досить об'ємний, в ньому розраховується ємність (розмір) ринку, описуються сегменти ринку (частини ринку), в яких ви будете працювати. Сегменти - це споживачі, ваші потенційні клієнти і їх характеристика. Крім ємності ринку, розраховується ємність вибраних вами сегментів і вказується планована частка ринку.

І остання частина розділу - перелік і опис основних конкурентів і SWOT аналіз.

Якщо вам складно розрахувати і проаналізувати дані для цього розділу та ваш проект на маленьку суму, проаналізуйте в цьому розділі хоча б основних конкурентів, дайте їх перелік і характеристику.

Розділ 5 «План маркетингу та продажів». У цій частині бізнес-плану вказуються плановані / прогнозовані обсяги продажів товару або послуги (далі «Продукт») в грошовому і натуральному вираженні на 3 - 5 років, а також вибираються і описуються способи просування продукту, розраховуються витрати на маркетинг на 3-5 років.

У цій частині бізнес-плану вказуються плановані / прогнозовані обсяги продажів товару або послуги (далі «Продукт») в грошовому і натуральному вираженні на 3 - 5 років, а також вибираються і описуються способи просування продукту, розраховуються витрати на маркетинг на 3-5 років

Розділ 6 «Виробничий план». У розділі «Виробничий план» визначається прогнозне кількість виробництва Продукту на 3-5 років, розраховується виробнича собівартість Продукту. Виробнича собівартість Продукту включає всі виробничі витрати. Також прогнозуються витрати періоду: адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати і фінансові витрати. Вказується потреба в обладнанні, інших основних засобах і їх первісна вартість.

Розділ 7 «Організаційний план». В даному розділі дається характеристика персоналу: необхідну кількість, посада, планована заробітна плата, а також організаційна структура компанії.

Розділ 8 «Опис ризиків». У цій частині бізнес-плану аналізуються основні ризики, які можуть виникнути в процесі реалізації проекту та способи їх мінімізації, в т.ч. страхування.

Розділ 9 «Фінансовий план». Один з найбільш важливих розділів бізнес-плану. У ньому розраховується прогноз звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, прогнозний баланс на 3-5 років, потреба у фінансуванні, фінансові показники ефективності і доцільності проекту.

Якщо ці дані вам складно розрахувати, для бізнес-плану маленького проекту досить буде прогнозу звіту про фінансові результати на 3 роки і оцінки потреби в фінансуванні.

Прогноз звіту про фінансові результати - це прогноз фінансового результату по проекту за кожен період. Фінансовий результат (прибуток) - це різниця доходів і витрат за проектом за кожен період (рік, квартал, місяць).

Додатки до бізнес-плану: таблиці, схеми, об'ємні розрахунки, додаткові документи.

Складові бізнес-плану можуть включати додаткові розділи в залежності від специфіки проекту, наприклад юридичний план з характеристикою законодавчої бази по проекту.

Я сподіваюся, що ця інформація дасть вам більше розуміння, що таке бізнес-план, що включає в себе структура бізнес-плану, і як побудувати бізнес-план самостійно для маленького проекту.

Якщо ви хочете дізнатися більше інформації, щоб більш впевнено почувати себе перед інвесторами і складати бізнес-плани для великих проектів, буду рада бачити вас на своєму авторському курсі з бізнес планування «Як скласти бізнес-план» . На цьому курсі навчання крок за кроком описується побудова кожного розділу бізнес-плану.

Отримати 1 УРОК -

« Як соста в ить бізнес-план »

І пам'ятайте, все залежить тільки від вас, головне - зробити перший крок до своєї мрії :).