Блокчейн - інструментRфінансірованія поставок в світовій торгівлі 2000.ua

  1. Широкі можливості
  2. Ризики і регуляторні кайдани
  3. Позбавлення від кайданів

Відродження загроз протекціонізму і геополітичної конкуренції на тлі ослаблення світових інтеграційних процесів підриває впевненість в міцності підвалин системи глобальної торгівлі. А тому дивуватися небувалого сплеску інтересу до новаторських рішень в сфері глобальної економіки явно не слід.

Особливе місце серед інновацій займає «блокчейн», або «ланцюжок блоків» - технологія т. Н. розподіленої бази даних, що дозволяє підтверджувати будь-які транзакції без використання централізованих баз даних. Блокчейн все ще викликає інтерес головним чином як платформа для криптовалюта: дебют технології відбувся в 2008 р, а з тих пір на її базі створено понад 800 криптовалюта, в т. Ч. І біткоіни.

Але захищені цифрові валюти - це переважно активи для спекулятивних інвестицій, забавні іграшки для технологічних гігантів, а також інструмент відмивання грошей.

А адже блокчейн здатний впливати на глобальну комерцію і на більш глибинному рівні - коли ним користуються підприємства і фінансові інститути. Дехто вже застосовує його для укладання контрактів в цифровому вимірі, ліквідації посередницьких прошарків у фінансових операціях, а також з метою забезпечення повної аудиторської прозорості бухгалтерської звітності. Блокчейн створює цифровий запис про операцію в розподіленої комп'ютерної мережі, забезпечуючи практично миттєве проведення безпечних і стандартизованих транзакцій (в т. Ч. І транскордонних).

Народження подібних технологій регуляторам слід лише вітати. Масштабне поширення блокчейна особливо вигідно імпортерам та експортерам: воно забезпечує їх доступом до фінансових ресурсів, яких багатьом з них сьогодні не вистачає.

Широкі можливості

Деякі експерти порівнюють за потенціалом блокчейн з інтернетом - революційним винаходом, здатним ініціювати стрімкі зміни завдяки широкому спектру застосування. Але це не так, оскільки багато практичних варіанти використання блокчейна приносять лише поступове поліпшення.

Ця технологія, наприклад, в кінцевому підсумку допоможе провідним банкам повністю відмовитися від паперових контрактів і клірингових палат, забезпечити захист цифрових систем від кібернетичних атак і максимально прискорити проведення взаєморозрахунків. Подібні зміни принесуть фінансовим установам сотні мільйонів доларів щорічної економії. Моментально досягти заявленої мети не вдасться, оскільки сучасна фінансова інфраструктура в її нинішньому вигляді існує десятиліттями, а домогтися співпраці від конкуруючих установ непросто.

Оцінити в повній мірі всі блага блокчейна здатні підприємства, спочатку зацікавлені у спільній діяльності, що не обмежується лише партнерством в питанні скорочення витрат. Ось чому потенціал блокчейна в сфері фінансування торгових операцій виглядає настільки переконливо. У банків і компаній, що беруть участь в забезпеченні зовнішньоторговельних операцій, в наявності всі стимули для партнерства, оскільки вони пов'язані один з одним єдиним ланцюжком поставок.

У 2015 р оборот глобальної індустрії фінансування торгових операцій оцінювався приблизно в $ 2,8 млрд., Але, за розрахунками аналітиків McKinsey and Company, потенційний обсяг цього ринку вище згаданої цифри приблизно в 10 разів. Тривогу викликає те, що бізнес практично не має доступу до певних інструментів фінансування ланцюжка поставок.

В результаті, за даними Азіатського банку розвитку, виділений в 2015 р обсяг коштів на фінансування глобальних торгових операцій виявився менше потреб бізнесу на $ 1,6 трлн. Максимально постраждали малі і середні підприємства, оскільки фінансові установи в 57% випадків відмовлялися виділяти їм необхідні суми (для порівняння: відсоток відмов по транснаціональним корпораціям склав лише 10%).

Коротше кажучи, компанії і банки тільки приступають до оцінки потенціалу торговельного фінансування. А безперешкодний доступ до цього інструменту зніме безліч проблемних питань у світовій комерції, забезпечить більш широке і рівномірний розподіл отриманих доходів, стане стимулом до прискорення темпів економічного зростання. І певну роль в цьому процесі відіграє блокчейн.

Ризики і регуляторні кайдани

Серйозних перешкод для зростання обсягів торговельних операцій лише кілька. Перше з них представлено жорсткими вимогами до капіталу, закріпленими в регуляторних Базельських угодах II і III, розроблених комітетом представників центральних банків країн G-10 - в 2004-му і 2011 р відповідно. Базель II і III створені з метою захисту банківських активів від економічних потрясінь, але саме ці документи позбавляють комерційні банки можливості займатися торговим фінансуванням.

Почнемо з Базель II. Дана угода зобов'язує банки резервувати капітал в обсязі, достатньому для покриття всіх зобов'язань (як мінімум річних) за фінансовими інструментами. Мета проста - забезпечити банки максимальним захистом від проблем в економіці.

Але «термін життя» інструментів фінансування торгових операцій (короткострокових за своїм характером), за даними Міжнародної торгово-промислової палати, як правило, закінчується швидше: не за рік, а в середньому за 80-147 днів з моменту випуску. В результаті положення Базель II змушують банки відмовлятися від короткострокового фінансування ланцюжків поставок і стимулюють інвестиції в більш ризиковані проекти з тривалим терміном обігу. Деякі види торгового фінансування все ж не підпадають під дії Базельських директив, але кредитувати переважна більшість торгових операцій неможливо.

Базель III ставить за обов'язок банкам включати фінансові інструменти (вони звичайно не відображаються в балансі) в розрахунки співвідношення власних коштів банків до позикового капіталу: цей показник досить достовірно оцінює здатність банку до погашення фінансових зобов'язань. Це положення поширюється і на інструменти фінансування ланцюжків поставки.

Саме через умови Базеля у деяких банків співвідношення власних коштів до позикового капіталу на папері виглядає більш ризикованим, ніж в реальності. Банки, цілком природно, воліють відбивати в звітності більш високоліквідні операції. В результаті введене в Базелі правило просто пригнічує розвиток сфери торгового фінансування.

У січні 2015 року - у відповідь на різку критику з боку представників індустрії фінансування торгових операцій - Базельський комітет дозволив банкам враховувати в розрахунку співвідношення власного капіталу до позикових коштів лише 20% обсягу операцій з торгового фінансування. Втім, це правило так і не знайшло повсюдного повноцінного застосування.

Існують і т. Н. закони про боротьбу з відмиванням коштів та ідентифікації особистості клієнта: ці спроби створення міжнародних стандартів запобігання фінансових махінацій гальмують розвиток торгового фінансування, суттєво ускладнюючи всі процеси паперовою тяганиною, пов'язаною з проведенням транзакцій. Ризик контрагента (ймовірність фінансової неспроможності покупця або продавця) і ризики за зобов'язаннями (ймовірність невиконання однією із сторін своїх контрактних зобов'язань) - це додаткові перешкоди на шляху розвитку торгового фінансування. При високому ступені згаданих ризиків випуск акредитивів та інших інструментів фінансування обходиться банкам істотно дорожче.

Позбавлення від кайданів

Банки вже займаються перекладом угод по торговому фінансуванню в цифровий формат з метою скорочення витрат і підвищення ступеня безпеки транзакцій. Наприклад, деякі банківські установи створюють консорціуми, які розробляють єдині стандарти і інтегрують в своє повсякденне життя види діяльності, раніше характерні для фінансово-технологічних компаній. На жаль, одних лише цих заходів явно недостатньо для подолання головного джерела дефіциту в торговому фінансуванні - регуляторних кайданів, введених угодами Базель II і III, а також іншими законами.

Блокчейн здатний надати бізнесу допомогу в вирішенні згаданих проблем в двох аспектах. По-перше, перехід на цю технологію забезпечує фундаментально новий рівень безпеки: блокчейн дозволяє не тільки оцифрувати контракти та інші паперові документи, а й наділити цифровими ідентифікаторами самі товари. В результаті зникає (або істотно скорочується) ризик невиконання контрактних зобов'язань.

По-друге, блокчейн дає можливість беруть участь в транзакції компаніям вводити дані і отримувати відомості про товари в реальному часі, не використовуючи власну цифрову інфраструктуру. В результаті компанії і фінансові установи мають максимальним обсягом інформації, що дозволяє проводити транзакції без ризику невиконання контрактних зобов'язань однієї зі сторін. Блокчейн підтверджує і платоспроможність контрагентів, що зводить до мінімуму ризик банкрутства однієї зі сторін угоди.

Все це не здатні забезпечити тіньові банки і цифрові платформи фінансування - вже існуючі структури, які прагнуть ліквідувати перешкоди для зростання обсягів торгового фінансування.

Іншими словами, блокчейн дає компаніям і банкам можливість мінімізувати згубний вплив Базель II і III на розвиток індустрії кредитування торгових операцій, але з дотриманням вимог згаданих угод. На жаль, технологія розподілених баз даних безсила щодо законів про обов'язкову верифікації клієнтів і боротьби з відмиванням коштів: ці вимоги прийняті на міжнародному рівні, включені в склепіння правил роботи банківської індустрії, а для їх реформування будуть потрібні серйозні зусилля всієї міжнародної громадськості.

Перша транснаціональна транзакція по операції торгового фінансування в блокчейн відбулася в жовтні 2016 р .: тоді Brigghann Cotton, Wells Fargo і Commonwealth Bank of Australia за допомогою цієї технології відправили з Техасу в Китай партію бавовни. Всі учасники угоди відстежували маршрут поставки, що здійснюється на умовах смарт-контракту, з Техасу в КНР в режимі реального часу.

І це тільки початок: торгове фінансування в блокчейн не обмежується можливостями візуального контролю в реальному часі, прозорістю і безпекою. На наступному етапі необхідно трансформувати перераховані вигоди в нові можливості для інвестицій, точніше - в принципово нові інструменти фінансування, не зациклюючись на банальному вдосконаленні вже існуючого потенціалу індустрії.

Потенціал блокчейн як технології розподіленої бази даних дійсно може бути істотно переоцінений. Але в питанні фінансування торгових операцій блокчейн цілком здатний грати роль інструменту підвищення доступності глобальних ринків саме в той період, коли ступінь їх закритості постійно зростає.

Foreign Affairs 16.08.2017 р © Council on Foreign Relations // Tribune News Services.

Ребекка Ляо,
юрист, публіцист, аналітик, член передвиборчого штабу Хілларі Клінтон, член Національного комітету з американо-китайським відносинам, віце-президент блокчейн-платформи Skuchain, що розробляє комплексні рішення в сфері логістики поставок

Шановні читачі, PDF-версію статті можна скачати тут ...