UCC Програмне забезпечення 1С продаж і впровадження в Казахстані (Усть-Каменогорськ)

 1. 1С: Зарплата і кадри для державних організацій Казахстану Конфігурація "Зарплата і Кадри для державних...
 2. кадровий план
 3. Інструмент затвердження змін кадрового плану
 4. Аналіз фонду оплати праці
 5. Управління фінансовою мотивацією персоналу
 6. управління компетенціями
 7. атестації працівників
 8. Підбір кадрів, анкетування та оцінка
 9. Інструмент набору кадрів
 10. Облік витрат на залучення персоналу
 11. Облік працівників підприємства
 12. Планування зайнятості працівників
 13. Інструмент з планування відпусток працівників
 14. регламентований облік
 15. Штатний розклад організацій
 16. Кадровий облік організацій
 17. Розрахунок і облік заробітної плати
 18. обчислення податків
 19. військовий облік
 20. Сервісне обслуговування користувачів «1С: Зарплата і кадри для державних організацій Казахстану»

1С: Зарплата і кадри для державних організацій Казахстану

Конфігурація Зарплата і Кадри для державних організацій Казахстану - потужний інструмент для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і ведення кадрового обліку в державних організаціях, створених відповідно до нормативно-правовими актами Республіки Казахстан Конфігурація "Зарплата і Кадри для державних організацій Казахстану" - потужний інструмент для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і ведення кадрового обліку в державних організаціях, створених відповідно до нормативно-правовими актами Республіки Казахстан. Це програма масового призначення, що дозволяє в комплексі автоматизувати завдання підприємства, пов'язані з розрахунками заробітної плати персоналу і реалізацією кадрової політики за наступними напрямками:

 • планування потреб в персоналі;
 • забезпечення підприємства кадрами;
 • управління компетенціями та атестація працівників;
 • управління фінансовою мотивацією персоналу;
 • ефективне планування зайнятості персоналу;
 • облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 • трудові відносини, в тому числі кадрове діловодство;
 • розрахунок заробітної плати з урахуванням специфіки оплати праці працівників державних організацій: облік в розрізі джерел фінансування та програм, спеціальні види розрахунків державних службовців, облік стажу роботи в державних організаціях, розрахунок заробітної плати військовослужбовців і викладачів;
 • вирахування регламентованих законодавством податків, внесків і відрахувань з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства в розрізі джерел фінансування та статей класифікацій витрат (програм).

Конфігурація дозволяє вести облік від імені декількох організацій, що становлять єдине підприємство.

У конфігурації паралельно ведуться два види обліку: управлінський і регламентований. Управлінський облік ведеться по підприємству в цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації.

Конфігурація "Зарплата і Кадри для державних організацій Казахстану" дозволяє підвищити ефективність кадрової політики підприємства. Конфігурація буде корисна для всіх учасників, прямо або побічно з нею взаємодіючих:

 • Керівництво буде мати повний контроль за тим, що відбувається, задавати структуру підприємства і складових його організацій, аналізувати кадровий склад, приймати управлінські рішення на основі повної і достовірної інформації. Потужні аналітичні звіти надають користувачеві інформацію в довільних розрізах.
 • Кадрова та розрахункова служби отримають цінний інструмент автоматизації рутинних завдань, можливість формувати гнучкі звіти про працівників з різними умовами відбору і сортування.
 • Працівники підприємства будуть упевнені в тому, що в будь-який момент зможуть швидко отримати необхідні їм довідки, відомості про свою відпустку і т.д.

Подання регламентованої звітності в державні органи стане набагато менш трудомістким процесом. Особливо це стосується форм податкової звітності.

УПРАВЛІНСЬКИЙ облік

Реалізовані в системі можливості управлінського обліку забезпечать планування потреб в персоналі, управління компетенціями та атестаціями персоналу, планування підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу, управління фінансовою мотивацією працівників і управлінський розрахунок заробітної плати, ведення обліку кадрів в рамках підприємства і підбір кадрів, а також планування зайнятості персоналу .

кадровий план

Кадровий план це інструмент планування персоналу, що дозволяє скласти наступні плани:

 • Організаційно-посадовий склад (кількість працівників по підрозділах і посадами).
 • Подієвий план змін організаційно-посадового складу та витрат на персонал.
 • Витрати на оплату праці працівників.

Принцип планування витрат, закладений в планування, дозволяє формувати або розподіляти фонд оплати праці. Завдяки системі затвердження змін кадрового плану та можливості паралельного планування підтримується можливість автоматизувати планування персоналу на таких підприємствах, де функція планування делегована кільком особам.

Інструмент затвердження змін кадрового плану

Це інструмент підтримки прийняття рішень для затвердження змін кадрового плану.

За допомогою цього інструменту менеджер може проконтролювати зміни кадрового плану і затвердити їх, а також оперативно редагувати документи зі змінами. Завдяки довідками про зміни і витратах на персонал, менеджер отримує вичерпну інформацію для прийняття рішення.

Аналіз фонду оплати праці

Для обчислення фондів оплати праці використовуються планові щомісячні витрати, призначені кадровим планом.

Управління фінансовою мотивацією персоналу

Для управління мотивацією менеджерів і рядових працівників в схему оплати праці включають залежність рівня доходу від результатів роботи.

Система моделювання схем мотивації дозволяє:

 • формувати схеми оплати праці з необмеженою кількістю заохочень та стягнень;
 • вводити лінійну і нелінійну залежність розміру заохочення / стягнення від результатів роботи;
 • вводити звичні назви для результатів роботи.

Схема мотивації є підставою для розрахунку управлінської зарплати і введення даних, необхідних для її розрахунку.

управління компетенціями

Для оцінки персоналу застосовуються критерії оцінки, формалізовані і єдині для всієї компанії. Такі критерії називають компетенціями.

Система управління компетенціями дозволяє:

 • моделювати компетенції і формалізувати оцінки компетенцій;
 • створювати список посадових компетенцій;
 • проводити атестацію працівників за компетенціями.

Система містить глосарій компетенцій. Він складається з трьох розділів і налічує понад десяти компетенцій. Словник допоможе розпочати процедуру формалізації критеріїв оцінки.

атестації працівників

Інструмент розроблений для управління атестаціями працівників. В єдиному інтерфейсі реалізована можливість проводити такі роботи:

 • контролювати оцінки працівників;
 • призначати атестації;
 • контролювати проведення атестацій;
 • аналізувати оцінки компетенцій.

Підбір кадрів, анкетування та оцінка

Підсистема підбору кадрів призначена для документування і автоматизації процесу підбору і оцінки кандидатів. Підсистема забезпечує:

 • зберігання особистих даних про кандидатів як про фізичних осіб;
 • зберігання матеріалів, що з'являються в процесі роботи з кандидатом, починаючи від резюме і до результатів анкетування;
 • планування зустрічей з кандидатами й реєстрацію ухвалених рішень аж до прийняття на роботу.

У конфігурації можна зберігати питання, використовувані при анкетуванні хто шукає роботу на підприємстві або опитуваннях працівників, своєрідну "базу знань". У довіднику "Типові анкети" створюються типові набори питань, використовуваних при анкетуванні претендентів або при опитуваннях працівників. Ці механізми допомагають всебічно оцінити кандидата на роботу, проаналізувати його відповідність бажаної посади і прийняти рішення про прийом працівника на роботу.

Інструмент набору кадрів

За допомогою цього інструменту можна здійснити весь цикл набору кадрів від появи нової вакансії до прийому на роботу.

Інструмент реалізований як спеціалізоване робоче місце менеджера з персоналу і поєднує в собі: облік кандидатів і станів кандидатів, планування співбесід, облік результатів оцінки кандидатів, прийом на роботу, відкриті вакансії.

Облік витрат на залучення персоналу

Облік і аналіз витрат на залучення персоналу необхідний для оцінки ефективності витрат ресурсів на забезпечення бізнесу персоналом. Система обліку та аналізу витрат дозволяє накопичувати необхідну інформацію і містить аналітичний звіт.

Облік джерела надходження персоналу інтегрований з інструментом "Набір персоналу", що дозволить вести облік без додаткових витрат.

Облік працівників підприємства

Підсистема обліку кадрів підприємства забезпечує зберігання такої інформації:

 • особистих даних про працівників як про фізичних осіб;
 • підрозділи та посади працівника;
 • службових телефонів, адрес електронної пошти та іншої контактної інформації.

За накопиченої інформації про працівників можна побудувати різноманітні звіти:

 • списки працівників;
 • коефіцієнт плинності кадрів;
 • рух кадрів;
 • статистика кадрів;
 • звіти по відпустках (графіки відпусток, використання відпусток і виконання графіка відпусток).

Аналітичні звіти по працівникам надають можливість сформувати різноманітні списки працівників, відібрані і згруповані за різними критеріями. Звіти дозволяють групувати інформацію в розрізі підрозділів і посад підприємства і інших вимірів. Виведені в звіт дані вибираються з широкого списку показників. Це дає можливість всебічно аналізувати кадровий склад підприємства і, отже, приймати більш обґрунтовані управлінські рішення.

Планування зайнятості працівників

У конфігурацію також включена можливість планувати використання робочого часу працівників, зокрема планування зустрічей (наприклад, нарад) і участь працівників підприємства в заходах (як внутрішніх заходах, так і в зовнішніх). Крім того, для успішного проведення зустрічей, нарад та інших внутрішніх заходів підприємства можна планувати використання приміщень, в яких ці заходи проводяться.

Інструмент з планування відпусток працівників

Це інструмент підтримки прийняття рішень для затвердження відпусток працівників. Разом з децентралізованою системою планування відпусток дозволяє організувати процедуру розробки графіка відпусток для великої кількості працівників.

За допомогою цього інструменту менеджер може з'ясувати, чи має працівник право на запитуваний відпустку, чи не суперечить відпустку наміченим заходам, хто ще буде у відпустці в цей період і т.п.

За допомогою візуальних засобів можна побачити розподіл відпусток в часі. Інструмент має систему перевірки відпусток, що дозволить знайти помилки і заощадити час на процедуру затвердження.

У інструмент вбудовані звіти з контролю відпусток. Завжди доступна інформація про кількість днів ще не спланованого відпустки по кожному працівнику.

регламентований облік

Регламентований облік передбачає укладення трудових договорів з кожним співробітником організації, формування затверджених форм по праці, розрахунок заробітної плати та обчислення регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці, а також ведення військового обліку.

Штатний розклад організацій

Стан штатного розкладу організацій можна проаналізувати за допомогою звітів. У звіт виводиться список штатних одиниць організації, а також місячний фонд заробітної плати по кожній одиниці. Аналітичний звіт за штатним розкладом організацій відображає дані в одному з двох варіантів: у вигляді списку штатних одиниць або у вигляді штатної розстановки.

Звіти за штатним розкладом надають можливість групувати інформацію в наступних розрізах:

 • організації;
 • підрозділи і посади організацій;
 • види тарифних ставок;
 • графіки роботи;
 • валюти тарифних ставок.

Кадровий облік організацій

Облік кадрів організації ведеться паралельно і незалежно від обліку працівників підприємства і надає ті ж можливості. Фізична особа може бути прийнято на роботу в кілька організацій підприємства або в кілька підрозділів однієї організації. У програмі реєструється все кадрові зміни співробітника: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Розрахунок і облік заробітної плати

У конфігурацію включені підсистеми розрахунку та обліку заробітної плати, що дозволяють автоматизувати трудомісткі завдання з розрахунку зарплати працівникам державної організації, включаючи розрахунок регламентованих законодавством нарахувань і утримань, формування регламентованої звітності та відображення результатів розрахунку в витратах державної організації в розрізі джерел фінансування та статей класифікацій витрат (програм ).

Підсистема розрахунку заробітної плати дозволяє автоматизувати весь комплекс розрахунків з працівниками організації, починаючи від введення даних для розрахунку заробітної плати, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати та звітності в державні органи.

Регламентований облік заробітної плати передбачає широкий спектр алгоритмів розрахунку нарахувань:

 • за тарифною ставкою (місячної, денної і годинної);
 • відрядно;
 • за середнім заробітком (для відпустки, для допомоги по тимчасовій непрацездатності, для інших випадків);
 • відсотком;
 • фіксованою сумою;
 • за місячним розрахунковому показнику;
 • по базового посадового окладу;
 • розрахунки для викладачів;
 • розрахунки для військовослужбовців.

Облік відпрацьованого часу реалізується методом "відхилень", при якому облік відпрацьованого часу ведеться за графіками роботи з реєстрацією відхилень від нормальної тривалості робочого часу такими розрахунковими документами, як лікарняні листи, відпустки, простої і т.д., а також методом суцільний реєстрації документом " коригування використання працівниками робочого часу ".

Підсистема дозволяє вести необмежену кількість графіків роботи, які можуть бути звичайними, змінними і графіками підсумованого обліку робочого часу.

Для обчислення середнього заробітку виділений спеціальний механізм, що дозволяє налаштовувати облік нарахувань у складі середнього заробітку:

 • кожна складова частина середнього заробітку має свою розрахункову базу;
 • облік премій та інших виплат стимулюючого характеру;
 • підтримка графіків з підсумованим обліком робочого часу;
 • можливість введення даних для обчислення середнього заробітку вручну.

Середній заробіток може включати в себе доходи за основним місцем роботи і всіх внутрішніх сумісництв, а може розраховуватися за кожним місцем роботи окремо.

У числі можливостей підсистеми:

 • нарахування за договорами цивільно-правового характеру на виконання робіт з підтримкою двох варіантів оплати: разова оплата після закінчення договору і помісячна оплата;
 • автоматизація погашення позик працівників;
 • реєстрація доходів працівників, які підлягають оподаткуванню у джерела виплати, але не входять до фонду оплати праці;
 • гнучка система відображення результатів розрахунку заробітної плати в бухгалтерському обліку:
 • відображення конкретного нарахування (утримання);
 • відображення конкретного нарахування працівника;
 • відображення заробітку працівника в цілому;
 • єдине правило для всіх нарахувань.

обчислення податків

Підсистема обчислення регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці забезпечить автоматизований облік отриманих працівниками доходів для цілей обчислення:

 • індивідуального прибуткового податку;
 • соціального податку;
 • обов'язкових та добровільних пенсійних внесків в накопичувальні пенсійні фонди;
 • соціальних відрахувань до Державного фонду соціального страхування.

Облік обчислених податків ведеться в розрізі джерел фінансування і статей класифікації видатків (програм).

За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків формується регламентована звітність.

військовий облік

У конфігурацію включені наступні звіти, які представляються організаціями за запитами військкоматів або на регулярній основі:

 • Дані для постановки на облік у військкоматі;
 • Чисельність громадян запасу;
 • Список громадян, які підлягають взяттю на військовий облік;
 • Список прийнятих і звільнених військовозобов'язаних;
 • Список юнаків 15-16 років;
 • Список для початкової постановки юнаків на військовий облік;

Список прийнятих і звільнених призовників.

Сервісне обслуговування користувачів «1С: Зарплата і кадри для державних організацій Казахстану»

Обслуговування користувачів програмного продукту здійснюється по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС). У комплект поставки програмного продукту входить поточний випуск міжнародної поставки ІТС і купон на безкоштовне обслуговування по лінії ІТС на 6 місяців.

Увага! Після того, як ви купили «1С: Зарплата і кадри для державних організацій Казахстану», для отримання сервісних послуг вам необхідно зареєструвати програмний продукт у фірмі «1С». Для цього:

 1. надішліть реєстраційну анкету (за вказаною на ній адресою) або передайте її партнеру-франчайзі - для відправки реєстраційної анкети поштою в коробку вкладений конверт з адресою і поштовою маркою Республіки Казахстан

 2. оформите безкоштовну піврічну підписку по купону, що входить в комплект поставки програмного продукту; для цього зверніться до партнера, у якого ви купили програму

  Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги Лінії консультацій по телефону та електронною поштою
 • отримання оновлень конфігурацій і платформи «1С: Підприємство 8», нових форм податкової звітності та іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів (Http://users.v8.1c.ru/)
 • щоквартальне отримання міжнародного випуску ІТС - диска, що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації

Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.
Обслуговування користувачів по лінії ІТС здійснюють кваліфіковані партнери-франчайзі фірми «1С» .