Управління проектами, розробка процесів управління проектами

 1. Рішення
 2. Швидкий результат
 3. перспективи
 4. якість

Виконання проектів це природний спосіб досягнення стратегічних цілей компанії. Кожен проект організовує трудові та матеріальні ресурси в часі для досягнення мети, відповідної загальної стратегії компанії, ніші, займаної їй на ринку.

Саме тому так важливо управляти як кожним проектом окремо, так і всією сукупністю проектів. Ефективність управління проектами має саме безпосереднє відношення до ефективності управління компанією в цілому.

Рішення

Фахівці компанії «Белхард» пропонують комплексне рішення, максимально розкриває потенціал Вашої компанії, прихований в галузі управління проектами.

Рішення складається з двох складових:

 • розробка і адаптація процесів управління проектами;
 • розгортання і налаштування інформаційної системи управління проектами.

1. Процеси управління проектами.

Для ефективного управління проектами необхідно організувати проектну діяльність компанії, тобто створити загальний систематизований набір правил - процесів управління проектами. Сукупність процесів утворює Корпоративний стандарт управління проектами.

Основою для розробки корпоративного стандарту служать вже існуючі в компанії процеси, які систематизуються, адаптуються і доповнюються відповідно до рекомендацій міжнародного стандарту PMBoK (Project Management Body of Knolege s - Звід знань з управління проектами).

2. Інформаційна система управління проектами.

Виконання процесів управління проектами створює серйозне навантаження на учасників проектної діяльності і забирає досить багато часу. Для вирішення цієї проблеми необхідно використовувати інформаційну систему управління проектами. Це дозволяє:

 • автоматизувати всі процеси управління проектами;
 • організувати взаємодію між учасниками проектної діяльності;
 • виконувати всі дії єдиними методами і засобами;
 • автоматично генерувати звіти;
 • створювати графічні уявлення для аналізу будь-яких аспектів проектної діяльності.

автоматизувати всі процеси управління проектами;  організувати взаємодію між учасниками проектної діяльності;  виконувати всі дії єдиними методами і засобами;  автоматично генерувати звіти;  створювати графічні уявлення для аналізу будь-яких аспектів проектної діяльності

В якості інформаційної системи управління проектами пропонується використовувати Microsoft Enterprise Project Mana gement Solution (Microsoft Project). Детальніше про MS EPM Solution .


Швидкий результат

Пропоноване рішення дозволяє в найкоротші терміни отримати позитивні результати його роботи. Використання рішення дозволить планувати і контролювати такі аспекти проектної діяльності:

 • терміни проектів;
 • бюджет проектів;
 • завантаження трудових ресурсів;
 • використання матеріальних ресурсів;
 • ризики проектів;
 • внутрішні і зовнішні комунікації.

Все це в цілому дозволить Вам ефективно управляти діяльністю компанії, оперативно реагувати на зміну ситуації, приймати правильні стратегічні рішення.

Впровадження рішення триває в середньому 1-3 місяці (максимум 6 місяців) в залежності від обсягу робіт, що визначається в кожному конкретному випадку. Термін окупності проекту становить близько 9 місяців, тобто результати роботи системи дозволяють покрити витрати на її впровадження менш, ніж за 1 рік.

перспективи

Інформаційна система MS EPM Solution надає найширші можливості автоматизації проектної діяльності. Не всі з цих можливостей будуть задіяні відразу при впровадженні рішення. У міру розвитку рівня проектного управління в компанії буде виникати необхідність в додатковому функціоналі. Таким чином, протягом декількох років компанія може повністю задіяти всі функції системи.

якість

До складу команди впровадження входять сертифіковані фахівці, які діють відповідно до рекомендацій компанії Microsoft щодо впровадження інформаційної системи управління проектами До складу команди впровадження входять сертифіковані фахівці, які діють відповідно до рекомендацій компанії Microsoft щодо впровадження інформаційної системи управління проектами. Використання методології MSF (Microsoft Solution Framework) гарантує короткі терміни впровадження і високу ступінь задоволеності замовника.

До початку впровадження фахівцями команди проводиться обстеження, в ході якого виробляється єдине бачення вирішення у Замовника і команди впровадження. Таким чином, Замовник може бути впевнений, що будуть вирішені саме ті завдання, домовленість про вирішення яких була досягнута.

Перед початком експлуатації рішення співробітники Вашої компанії пройдуть курс навчання і отримають всі необхідні знання і навички для роботи. Вартість навчання входить у вартість проекту впровадження.