1С: Комплексна автоматизація в Тольятті

1С: Комплексна автоматизація 8 - прикладне рішення, вирішальне завдання комплексної автоматизації управління та обліку для широкого кола комерційних підприємств  В єдиній інформаційній базі ведеться управлінський, бухгалтерський та податковий облік як однієї, так і декількох організацій "1С: Комплексна автоматизація 8" - прикладне рішення, вирішальне завдання комплексної автоматизації управління та обліку для широкого кола комерційних підприємств
В єдиній інформаційній базі ведеться управлінський, бухгалтерський та податковий облік як однієї, так і декількох організацій. Це істотно знижує трудомісткість ведення обліку за рахунок використання загальних масивів інформації. Управлінський облік по підприємству може вестися в будь-якій обраній валюті, бухгалтерський і податковий облік ведеться в національній валюті. Регламентована звітність для кожної організації формується окремо.
Прикладне рішення «1С: Комплексна автоматизація 8» дозволяє організувати на підприємстві єдину інформаційну систему, що охоплює основні завдання управління і обліку:

 • управління продажами, запасами і закупівлями;
 • управління відносинами з клієнтами (CRM);
 • ціноутворення;
 • оперативне ресурсне планування;
 • управління грошовими коштами та взаєморозрахунками;
 • спрощений виробничий облік;
 • управління основними засобами та обладнанням;
 • бухгалтерський і податковий облік, регламентована звітність;
 • розрахунок зарплати і управління персоналом;
 • моніторинг і аналіз ефективності для керівників.


«1С: Комплексна автоматизація - розвиток популярного рішення «1С: Підприємство 7.7. Комплексна конфігурація »на платформі« 1С: Підприємство 8 »
Прикладне рішення "1С: Комплексна автоматизація 8" створено на технологічній платформі "1С: Підприємство 8", яка забезпечує високу гнучкість, налаштування, масштабованість, продуктивність і ергономічність прикладних рішень.
Дане прикладне рішення замінює в лінійці продуктів «1С: Підприємства» популярний продукт "1С: Підприємство 7.7. Комплексна конфігурація" і перевершує його за функціональними можливостями.

вартість

4601546063830 1С: Комплексна автоматизація 8 / USB 61 700/69 600 руб. 4601546063847 1С: Комплексна автоматизація 8 для 10 користувачів + клієнт-сервер 133 700 руб.

Основні переваги типової конфігурації "1С: Комплексна автоматизація 8" у порівнянні з "1С: Підприємство 7.7. Комплексна конфігурація":

 • розширений функціонал;
 • розвинені засоби побудови економічної і аналітичної звітності;
 • нові можливості аналізу фінансово-господарської діяльності;
 • ергономічний інтерфейс;
 • висока масштабованість і продуктивність;
 • потужні засоби розмежування прав доступу.


З більш детальною інформацією по пріоритетами прикладного рішення "1С: Комплексна автоматизація 8" перед комплексними конфігураціями 7.7 можна ознайомитися тут.
Перелік основних функціональних можливостей "1С: Комплексна автоматизація 8"
У прикладне рішення "1С: Комплексна автоматизація 8" включені найбільш затребувані функції - з урахуванням реальних потреб широкого кола організацій.
Управління продажами, запасами і закупівлями
Прикладне рішення дозволяє автоматизувати завдання обліку, контролю, аналізу та управління на підприємствах, які ведуть оптову, роздрібну, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), здійснюють прийом товарів на комісію, продаж в кредит, торгівлю на замовлення.
Програма забезпечує вирішення наступних завдань:

 • планування продажів і закупівель;
 • управління поставками і запасами;
 • управління взаєморозрахунками з контрагентами.
 • Функціонал управління замовленнями дозволяє оптимальним чином розміщувати замовлення покупців і відображати їх в планах підрозділів відповідно до прийнятої в компанії стратегії виконання замовлень і схемами роботи (робота зі складу, під замовлення). При реєстрації замовлення необхідні товари будуть автоматично зарезервовані на складах підприємства, а при відсутності потрібної кількості товарів - може бути сформований замовлення постачальнику.


Для роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і не автоматизованими торговими точками. Автоматизовано відображення повернень товарів (від покупця, постачальника). Ведеться облік поворотної багатооборотної тари як особливого виду товарно-матеріальних цінностей.
Управління відносинами з клієнтами (CRM)
Управління відносинами з клієнтами є невід'ємною функціональною областю сучасної комплексної інформаційної системи підприємства. У прикладному рішенні реалізований основний функціонал, що забезпечує персоніфікований підхід щодо кожного контрагента - покупця, постачальника, суміжники і ін.

 • реєстрація та зберігання інформації про контрагентів, історії взаємодії;
 • оповіщення про події та запланованих діях;
 • аналіз і планування контактів і угод;
 • інтегрований аналіз відносин з клієнтами;
 • оцінка ефективності рекламних і маркетингових акцій.

ціноутворення
Розвинені механізми ціноутворення дозволяють підприємству визначати і реалізовувати цінову політику відповідно до наявних аналітичних даних про попит та пропозицію на ринку і собівартістю реалізованої продукції. У прикладному рішенні реалізовані наступні можливості:

 • побудова різних схем формування цін і знижок;
 • контроль за дотриманням співробітниками встановленої цінової політики;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів;
 • облік накопичувальних знижок за дисконтними картками.
 • Оперативне ресурсне планування


Програма передбачає планування за наступними напрямками діяльності: продаж, виробництво, закупівлі. На підставі планів продажів, виробництва і закупівель складаються плани для окремих ділянок діяльності та окремих об'єктів планування.
Склад плану може бути деталізований у рамках основного періоду плану - на рік, півріччя, квартал, місяць, декаду, тиждень, день. Кожна позиція плану може бути деталізована по контрагентах, договорах і замовленнях.
Для прискорення процесу підготовки планів передбачений спеціальний інструмент - "Помічник планування".
Управління грошовими коштами і взаєморозрахунками
"1С: Комплексна автоматизація 8" дозволяє організувати:

 • оперативний облік і контроль руху грошових коштів підприємства на розрахункових рахунках та в касах;
 • оперативне планування надходжень і витрат грошових коштів - платіжний календар.
 • Платіжний календар являє собою сукупність заявок на витрачання грошових коштів і планованих грошових надходжень. При складанні платіжного календаря автоматично перевіряється його здійсненність (достатність грошових коштів на рахунках і в касах підприємства).


Передбачена можливість обліку грошових розрахунків в іноземних валютах. Забезпечується взаємодія зі спеціалізованими банківськими програмами типу "Клієнт-банк".
Функціонал управління взаєморозрахунками з контрагентами охоплює повний цикл операцій по взаємодії з діловими партнерами від моменту виникнення зобов'язань за договорами до їх виконання. Програма дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі, підтримує методики обліку заборгованостей в різних розрізах: за договорами, замовленнями, рахунками.
Виробничий облік
В "1С: Комплексної автоматизації 8" підтримується "спрощений" облік виробництва, які дозволяє без використання складних механізмів (зокрема - складних алгоритмів розподілу витрат, позмінного планування, визначення лімітів відпустки матеріалів та ін.) Забезпечити облік виробничих процесів - від моменту передачі матеріалів у виробництво до випуску готової продукції.
Прикладне рішення надає наступні можливості:

 • ведення масивів нормативно-довідкової інформації, необхідних для обліку готової продукції;
 • планування та облік випуску готової продукції;
 • облік сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції;
 • облік браку;
 • облік спецодягу та спецоснастки;
 • облік і аналіз виробничих витрат, розрахунок планової і фактичної собівартості.
 • Управління основними засобами


У програмі передбачений облік наступних видів довгострокових активів:

 • обладнання, яке надійшло на підприємство і не передане в експлуатацію;
 • обладнання, передане в монтаж;
 • об'єкти будівництва;
 • основні засоби.
 • Підтримується широкий спектр способів розрахунку амортизації.


Бухгалтерський і податковий облік
Додаток забезпечує ведення обліку та підготовку регламентованої звітності відповідно до російського законодавства.
Автоматизований облік по всіх ділянках:

 • облік банківських і касових операцій;
 • облік розрахунків з контрагентами, персоналом, бюджетом;
 • облік матеріалів, товарів, продукції;
 • облік витрат і розрахунок собівартості;
 • облік основних засобів і нематеріальних активів;
 • облік торгових операцій, в тому числі в роздрібній та комісійній торгівлі.
 • Підтримується податковий облік за загальним і спрощеним режимами оподаткування, а також із застосуванням ЕНВД по окремих видах діяльності. Для можливості зіставлення даних бухгалтерського і податкового обліку методики обліку та механізми зберігання інформації максимально наближені один до одного. Ведення податкового обліку з податку на додану вартість реалізовано відповідно до норм глави 21 Податкового кодексу РФ, в тому числі в умовах застосування ставки ПДВ 0%.


На основі даних бухгалтерського і податкового обліку формується регламентована звітність.
Розрахунок зарплати і управління персоналом
Програма призначена для підтримки кадрової політики компанії та автоматизації розрахунків з персоналом:

 • розрахунок заробітньої плати;
 • автоматичний розрахунок нарахувань, утримань, податків і внесків з ФОП;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства;
 • управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування;
 • кадровий облік і аналіз кадрового складу;
 • автоматизація кадрового діловодства;
 • планування потреб в персоналі;
 • планування зайнятості і графіка відпусток працівників;
 • управління фінансовою мотивацією персоналу.
 • Моніторинг і аналіз ефективності для керівників


"Монітор ефективності" дозволяє керівнику охопити "весь бізнес одним поглядом" - за допомогою ключових показників, які розраховуються на основі оперативної інформації. До складу прикладного рішення включений набір з 50-ти "переднастроєних" показників ефективності. Можлива швидка розробка нових показників.
Основні можливості "Монітор ефективності":

 • план-фактний аналіз ключових показників;
 • відстеження динаміки показників;
 • можливість уточнення інформації;
 • надання інформації в наочній і зручній формі.
 • "Монітор ефективності" по суті є основною "точкою входу" в інформаційну систему підприємства для власників бізнесу і керівників вищого рівня.


Реалізація можливостей платформи "1С: Підприємство 8.2"
Редакція 1.1 конфігурації "Комплексна автоматизація" наочно демонструє переваги нової версії 8.2 платформи "1С: Підприємство". У новій редакції реалізована можливість використання в режимі тонкого клієнта і веб-клієнта наступної функціональності:

 • керування виробництвом,
 • управління складськими операціями,
 • управління закупівлями,
 • управління продажами,
 • облік витрат,
 • підтримка прийняття рішень (інструмент "Монітор ефективності").
 • простота впровадження


Рішення "1С: Комплексна автоматизація 8" дає можливість швидкого впровадження, в тому числі поетапного. Ця перевага забезпечується за рахунок збалансованого функціонального складу прикладного рішення і можливостей платформи "1С: Підприємство 8".

Придбання та оновлення
Умови придбання прикладного рішення вказані в інформаційному випуску № 12000. Поточні ціни вказані в прайс-листі.
Фірма "1С" допрацьовує і розвиває прикладне рішення з метою відображення змін законодавства і розширення функціональності. З боку фірми "1С" і її партнерів надається багаторівнева система технічної підтримки.