1С: Комплексна автоматизація для Казахстану

 1. "1С: Комплексна автоматизація для Казахстану" - прикладне рішення, вирішальне завдання комплексної...
 2. Перелік основних функціональних можливостей "1С: Комплексна автоматизація для Казахстану"
 3. Управління продажами
 4. управління закупівлями
 5. Управління складом і запасами
 6. Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM)
 7. ціноутворення
 8. Оперативне ресурсне планування
 9. Управління грошовими коштами і взаєморозрахунками
 10. Виробничий облік
 11. Управління витратами і розрахунок собівартості
 12. Управління основними засобами
 13. Бухгалтерський і податковий облік
 14. Розрахунок зарплати і управління персоналом
 15. Моніторинг і аналіз ефективності для керівників
 16. технологічні Преимущества
 17. простота Впровадження
 18. Умови придбання і сервісні послуги користувачам

"1С: Комплексна автоматизація для Казахстану" - прикладне рішення, вирішальне завдання комплексної автоматизації управління та обліку для широкого кола комерційних підприємств


Прикладне рішення "1С: Комплексна автоматизація 8" дозволяє організувати на підприємстві єдину інформаційну систему, що охоплює основні завдання управління і обліку:

 • управління продажами, запасами і закупівлями;
 • управління відносинами з клієнтами (CRM);
 • ціноутворення;
 • оперативне ресурсне планування - управління забезпеченням потреб;
 • управління грошовими коштами та взаєморозрахунками - казначейство;
 • облік у виробництві;
 • управління основними засобами та обладнанням;
 • бухгалтерський і податковий облік, регламентована звітність;
 • розрахунок зарплати і управління персоналом;
 • моніторинг і аналіз ефективності для керівників.

Прикладне рішення "1С: Комплексна автоматизація 8" створено на технологічній платформі "1С: Підприємство 8", яка забезпечує високу гнучкість, налаштування, масштабованість, продуктивність і ергономічність прикладних рішень.

Використання інструментів прикладного рішення дозволяє забезпечити злагоджену роботу підрозділів як усередині організації, так і з зовнішнім оточенням (клієнти, постачальники, конкуренти).


Перелік основних функціональних можливостей "1С: Комплексна автоматизація для Казахстану"

У прикладне рішення "1С: Комплексна автоматизація 8" включені найбільш затребувані функції - з урахуванням реальних потреб широкого кола організацій.

Управління продажами

Прикладне рішення дозволяє автоматизувати завдання обліку, контролю, аналізу та управління на підприємствах, які ведуть оптову, роздрібну, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), здійснюють прийом товарів на комісію, продаж в кредит, торгівлю на замовлення.

Програма забезпечує вирішення наступних завдань:

 • планування продажів і закупівель;
 • управління поставками і запасами;
 • управління взаєморозрахунками з контрагентами.

Функціонал управління замовленнями дозволяє оптимальним чином розміщувати замовлення покупців і відображати їх в планах підрозділів відповідно до прийнятої в компанії стратегії виконання замовлень і схемами роботи (робота зі складу, під замовлення). При реєстрації замовлення необхідні товари будуть автоматично зарезервовані на складах підприємства, а при відсутності потрібної кількості товарів - може бути сформований замовлення постачальнику.

Для роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і не автоматизованими торговими точками. Автоматизовано відображення повернень товарів (від покупця, постачальника). Ведеться облік поворотної багатооборотної тари як особливого виду товарно-матеріальних цінностей.

У підсистемі реалізовані комерційні пропозиції, що дозволяють фіксувати історію переговорів з клієнтом по визначенню складу і умов продажів. Істотно розвинена функціональність замовлення як "центру управління" усіма подальшими діями по його обробці. Введено статуси замовлення ( "не підтверджений", "до оплати", "до забезпечення", "до відвантаження"), що описують етапи проходження замовлення.
На різних етапах замовлення може виступати в якості розпорядження на забезпечення, на відвантаження, на оформлення документів. Контроль виконання розпоряджень ведеться з деталізацією до рядка замовлення.
Підсистема надає можливість вказати графік оплати за замовленням клієнта (як в частині авансових платежів, так і платежів з погашення дебіторської заборгованості). Графік може формуватися з урахуванням обраного календаря. Це дозволяє планувати надходження виручки по днях, контролювати дотримання клієнтом обумовлених термінів оплати, виділяти прострочену дебіторську заборгованість. Система дозволяє класифікувати прострочену заборгованість по інтервалах глибини прострочення.
Ведеться облік планової та фактичної заборгованості в розрізі замовлень, термінів оплати і документів розрахунків. При цьому робота сильно спрощена: ручна рознесення платежів, що надійшли виконується тільки на замовлення, розподіл по іншим аналітичних розрізах виконується автоматично у фоновому режимі.
Аналогічно продажу реалізована робота із замовленнями постачальникам і ведення взаєморозрахунків із закупівель.

управління закупівлями


Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі і чіткої організації взаємодії з постачальниками.
Функціонал підсистеми включає:

 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів;
 • оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції і матеріалах;
 • наскрізний аналіз і установка взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;
 • підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності, історії поставок, критеріям терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальному або іншим довільним ознаками і автоматичне формування замовлень для них;
 • складання графіків поставок і графіків платежів.

Управління складом і запасами


Для управління складом може застосовуватися схема ордерного складського обліку. Схема ордерного складу може включатися для операцій відвантаження і надходження незалежно і передбачає гнучкі сценарії використання.
У підсистемі передбачено адресне зберігання товарів, т. Е. Ведення залишків товарів в розрізі "місць зберігання" (осередків, полиць, стелажів) і упаковок товару. Система дозволяє управляти розкладкою товару за місцями зберігання при вступі, складанням з місць зберігання при відвантаженні, переміщенням і разукомплектация товару. Алгоритми, закладені в програму, автоматично підбирають оптимальні місця зберігання при розміщенні і збірці, стежать за відсутністю колізій при великій інтенсивності складських операцій.
Підсистема дозволяє створювати різні робочі зони для оптимального доступу до складських осередкам і визначати порядок обходу складських осередків - наприклад, робочі зони для роботи автонавантажувача і для ручного відбору товарів співробітником складу. При відборі товарів можна задати різні стратегії для оптимізації розміщення товарів в осередках. Наприклад, при відборі товарів звільняти в першу чергу ті осередки, де товар зберігається в мінімально достатньому обсязі. Це дозволить звільнити осередки для розміщення новоприбулих товарів. Механізм упреждающей підживлення осередків адресного складу (приміщення) дозволяє підвищити швидкість відбору при відвантаженні товарів зі складу. Адресне зберігання товарів можна використовувати опціонально. Крім нього підтримується довідкова прив'язка місць зберігання товару.
Реалізовано багатокроковий процес інвентаризації товару, що включає роздільне відображення надлишків і недостач в оперативному і фінансовому обліку.
Підсистема дозволяє автоматизувати процес доставки товарів клієнтам, а також процес доставки товарів при переміщенні їх між складськими приміщеннями. Доставка товарів може здійснюватися безпосередньо за адресами клієнтів (складського приміщення) або за допомогою транспортної компанії (перевізника). Завдання на доставку формуються з урахуванням зони доставки, порядку об'їзду адрес доставки, а також з урахуванням вантажопідйомності транспортного засобу.

Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM)

Управління взаємовідносинами з клієнтами є невід'ємною функціональною областю сучасної комплексної інформаційної системи підприємства. У прикладному рішенні реалізований основний функціонал, що забезпечує персоніфікований підхід щодо кожного контрагента - покупця, постачальника, суміжники і ін.

 • реєстрація та зберігання інформації про контрагентів, історії взаємодії;
 • оповіщення про події та запланованих діях;
 • аналіз і планування контактів і угод;
 • інтегрований аналіз відносин з клієнтами;
 • оцінка ефективності рекламних і маркетингових акцій.

В "1С: Комплексної автоматизації для Казахстану" реалізовано управління процесами продажів: регламентація етапів процесу, контроль виконання процесу, аналіз. З цією метою застосовується механізм системи "1С: Підприємство", автоматично відслідковує маршрут процесу і формує завдання виконавцям. Крім цього, реалізований спрощений режим управління процесом продажу з "ручним" переміщенням по етапах. Допускаються різні види процесів з різним складом етапів. Для них підтримується зберігання допоміжних документів - регламентів, інструкцій, шаблонів документів і т. Д., Необхідних при відпрацюванні процесу. Система накопичує статистику по що виконуються процесам, дозволяє розраховувати ймовірність доведення наявного потенціалу продажів до успішного результату ( "воронка продажів") і проводити аналіз "вузьких місць" процесів.
Все що почалися продажу ( "угоди") реєструються в системі. Вони об'єднують в єдине ціле всю інформацію, накопичену в системі в ході підготовки і виконання продажу - електронну пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлені замовлення, рахунки, накладні, додаткові файли і т. Д. Це допомагає максимально зручно організувати роботу менеджерів з продажу . Система дозволяє реєструвати і аналізувати оточення угоди: конкурентів, субпідрядників, впливових осіб, їх зв'язку. На підставі статистики угод система дозволяє оцінити ймовірність її успішного здійснення. Таким чином, система автоматизує і підтримує не тільки стадію продажу, а й підготовку продажів. Крім цього, система дозволяє аналізувати не відбулися угоди, що необхідно для вдосконалення роботи відділу продажів.

Розділені списки контрагентів в розумінні регламентованого обліку (юридичних і фізичних осіб) і об'єктів бізнес-взаємодій (клієнтів, постачальників, конкурентів та інше). Це дозволяє вести облік продажів і історії відносин не тільки по "формальним", юридичним контрагентам, а й по компаніям-групам юридичних осіб, по самостійно працюючим підрозділам контрагентів, і т. Д. Підтримується ведення інформації про контактних осіб компаній-партнерів, про зв'язки між партнерами.

ціноутворення

Розвинені механізми ціноутворення дозволяють підприємству визначати і реалізовувати цінову політику відповідно до наявних аналітичних даних про попит та пропозицію на ринку і собівартістю реалізованої продукції. У прикладному рішенні реалізовані наступні можливості:

 • побудова різних схем формування цін і знижок;
 • контроль за дотриманням співробітниками встановленої цінової політики;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів;
 • облік накопичувальних знижок за дисконтними картками.

Оперативне ресурсне планування

Програма передбачає планування за наступними напрямками діяльності: продаж, виробництво, закупівлі. На підставі планів продажів, виробництва і закупівель складаються плани для окремих ділянок діяльності та окремих об'єктів планування.

Склад плану може бути деталізований у рамках основного періоду плану - на рік, півріччя, квартал, місяць, декаду, тиждень, день. Кожна позиція плану може бути деталізована по контрагентах, договорах і замовленнях.

Для прискорення процесу підготовки планів передбачений спеціальний інструмент - "Помічник планування".

Управління грошовими коштами і взаєморозрахунками

"1С: Комплексна автоматизація для Казахстану" дозволяє організувати:

 • оперативний облік і контроль руху грошових коштів підприємства на розрахункових рахунках та в касах;
 • оперативне планування надходжень і витрат грошових коштів - платіжний календар.

Платіжний календар являє собою сукупність заявок на витрачання грошових коштів і планованих грошових надходжень. При складанні платіжного календаря автоматично перевіряється його здійсненність (достатність грошових коштів на рахунках і в касах підприємства).

У конфігурації реалізована функціональність заявок на витрачання грошових коштів, підтримуються етапи формування та затвердження заявок, контролюється виконання платежів за заявками.
В обліку безготівкових грошових коштів розділені реєстрація оперативної інформації про вхідні та вихідні платежі (за первинними платіжними документами) і реєстрація виписок (реалізованих окремим документом). Це дозволяє підвищити оперативність обліку (зокрема, взаєморозрахунків), не спотворюючи при цьому облік коштів на розрахункових рахунках, полегшити обробку платіжок та виписок, отримати повний контроль за грошовими коштами, що знаходяться в процесі зарахування, списання або переміщення.

Це дозволяє підвищити оперативність обліку (зокрема, взаєморозрахунків), не спотворюючи при цьому облік коштів на розрахункових рахунках, полегшити обробку платіжок та виписок, отримати повний контроль за грошовими коштами, що знаходяться в процесі зарахування, списання або переміщення

Передбачена можливість обліку грошових розрахунків в іноземних валютах. Забезпечується взаємодія зі спеціалізованими банківськими програмами типу "Клієнт-банк".

Розроблено функціонал обліку розрахунків з банком по еквайрингової операціями. Крім власне реєстрації операцій платежу і повернення за платіжними картками, доданий етап реєстрації звітів від банків щодо зарахування платежів, списання повернень, утриманню комісії, що дозволяє відстежити кожну операцію від моменту проведення платежу до надходження коштів на розрахунковий рахунок.
Облік фінансових результатів (прибутку, збитків) ведеться в розрізі напрямів діяльності підприємства. Склад напрямків може визначатися дуже гнучко - наприклад, напрямки можуть відповідати точкам продажу (для роздрібних підприємств), асортименту (для дистриб'юторів), проектам і т. Д. Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості і виручки від продажів на напрями діяльності, що спираються на аналітику продажів .

Функціонал управління взаєморозрахунками з контрагентами охоплює повний цикл операцій по взаємодії з діловими партнерами від моменту виникнення зобов'язань за договорами до їх виконання. Програма дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі, підтримує методики обліку заборгованостей в різних розрізах: за договорами, замовленнями, рахунками.

Все це дозволяє детально аналізувати ефективність діяльності підприємства і розвивати бізнес, оптимізуючи склад напрямків діяльності.

Виробничий облік

В "1С: Комплексної автоматизації для Казахстану" підтримується "спрощений" облік виробництва, які дозволяє без використання складних механізмів (зокрема - складних алгоритмів розподілу витрат, позмінного планування, визначення лімітів відпустки матеріалів та ін.) Забезпечити облік виробничих процесів - від моменту передачі матеріалів у виробництво до випуску готової продукції.

Прикладне рішення надає наступні можливості:

 • ведення масивів нормативно-довідкової інформації, необхідних для обліку готової продукції;
 • планування та облік випуску готової продукції;
 • облік сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції;
 • облік і аналіз виробничих витрат, розрахунок планової і фактичної собівартості.

Потреба до виробництва відбивається планами виробництва, які складаються на конкретні часові періоди виконання (відповідно до обраного сценарієм планування: рік, квартал, місяць, тиждень і т. Д.). Планування напівфабрикатів, що використовуються при випуску продукції, відбувається з урахуванням загальної виробничої тривалості їх виготовлення. За даними планів виробництва формується потреба на забезпечення і закупівлю матеріалів. Підтримується цільове забезпечення і передача матеріалів у виробництво для випуску продукції під конкретне замовлення клієнта.
В рамках конфігурації підтримується виробничий облік з фіксацією випуску готової продукції, виконання робіт. Нормативна потреба випусків в матеріальних і трудових ресурсах описується ресурсними специфікаціями. Дані ресурсних специфікацій використовуються при розрахунку собівартості випущеної продукції, виконаних робіт.
Виробничий облік ведеться на рівні підрозділів-виконавців і дозволяє оформити багатопередільного бесполуфабрикатном виробничі процеси, сформувати унікальну собівартість окремих партій випуску.

Управління витратами і розрахунок собівартості


Конфігурація дозволяє відображати рух матеріальних ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконуються на основі даних оперативного обліку.
Конфігурація підтримує роздільний облік витрат за видами діяльності, які мають виділення в частині різного оподаткування операцій.
Підсистема управління витратами забезпечує:

 • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі;
 • оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві;
 • облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;
 • різні способи розподілу витрат на собівартість випущеної продукції і виконаних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів;
 • розрахунок фактичної собівартості випуску за період;
 • надання даних про структуру собівартості випуску.


Можливість проведення аналізу собівартості істотно підвищує наочність і контроль обгрунтованості виконаного розрахунку собівартості.

Управління основними засобами

У програмі передбачений облік наступних видів довгострокових активів:

 • обладнання, яке надійшло на підприємство і не передане в експлуатацію;
 • обладнання, передане в монтаж;
 • об'єкти будівництва;
 • основні засоби.

Підтримується широкий спектр способів розрахунку амортизації.


Бухгалтерський і податковий облік

"1С: Комплексна автоматизація для Казахстану" містить весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності в організації. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства Республіки Казахстан.

Автоматизований облік по всіх ділянках:

 • облік банківських і касових операцій;
 • облік розрахунків з контрагентами, персоналом, бюджетом;
 • облік матеріалів, товарів, продукції;
 • облік витрат і розрахунок собівартості;
 • облік основних засобів і нематеріальних активів;
 • облік торгових операцій, в тому числі в роздрібній та комісійній торгівлі.

"1С: Комплексна автоматизація для Казахстану" підтримує бухгалтерський і податковий облік діяльності організацій з відокремленими підрозділами, як виділеними, так і не виділеними на окремий баланс.
Облік ПДВ реалізований відповідно до норм.
Податковий облік з податку на прибуток ведеться на тих самих рахунках, що й бухгалтерський облік. Це спрощує зіставлення даних бухгалтерського і податкового обліку. За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.
До складу "1С: Комплексна автоматизація для Казахстану" включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністра фінансів Республіки Казахстан від 23 травня 2007 року N 185 "". Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності.
"1С: Комплексна автоматизація для Казахстану" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках в різних розрізах. При формуванні звітів є можливість налаштувати угруповання, відбір і сортування інформації, виведеної в звіт, виходячи із специфіки діяльності організації і виконуваних користувачем функцій.
В "1С: Комплексна автоматизація для Казахстану" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам: форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.
Регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені в електронному вигляді.
Регламентована звітність про доходи фізичних осіб формується автоматично.

Розрахунок зарплати і управління персоналом

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства. Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються такі можливості:

 • робота з персональними даними співробітників;
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання регламентованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності;
 • організація роботи зі штатним розкладом;
 • робота з договорами підряду;
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (в тому числі тарифної), відрядної і їх різновидів;
 • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами;
 • нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці, в тому числі виплат соціального характеру і доходів в натуральній формі;
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом в готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і відрахувань з фонду оплати праці;
 • формування регламентованої звітності по заробітній платі.
 • планування потреб в персоналі;
 • планування зайнятості і графіка відпусток працівників;
 • управління фінансовою мотивацією персоналу.

планування потреб в персоналі;  планування зайнятості і графіка відпусток працівників;  управління фінансовою мотивацією персоналу

Моніторинг і аналіз ефективності для керівників

"Монітор ефективності" дозволяє керівнику охопити "весь бізнес одним поглядом" - за допомогою ключових показників, які розраховуються на основі оперативної інформації. До складу прикладного рішення включений набір з 50-ти "переднастроєних" показників ефективності. Можлива швидка розробка нових показників.

Основні можливості "Монітор ефективності":

 • план-фактний аналіз ключових показників;
 • відстеження динаміки показників;
 • можливість уточнення інформації;
 • надання інформації в наочній і зручній формі.

"Монітор ефективності" по суті є основною "точкою входу" в інформаційну систему підприємства для власників бізнесу і керівників вищого рівня.

У конфігурації реалізовано побудову ієрархічної моделі цілей і цільових показників, включені інструменти моніторингу їх виконання, включаючи розширений аналіз і доступ з мобільних пристроїв.

технологічні Преимущества

"1С: Комплексна автоматизація для Казахстану" розроблена на новітній версії технологічної платформи "1С: Підприємство 8.3", яка дозволяє:

 • забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи;
 • організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі або (через звичайний інтернет-браузер), в тому числі в "хмарному" режимі;
 • створювати мобільні робочі місця з використанням планшетів і смартфонів під управлінням або;
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу і індивідуальних налаштувань.

простота Впровадження

Рішення "1С: Комплексна автоматизація для Казахстану" дає можливість швидкого впровадження, в тому числі поетапного. Ця перевага забезпечується за рахунок збалансованого функціонального складу прикладного рішення і можливостей платформи "".

Механізм, реалізований в "1С: Комплексна автоматизація для Казахстану", дозволяє "включати" або "вимикати" різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни конфігурації).

Умови придбання і сервісні послуги користувачам


Для придбання програми ви можете звернутися до нас по телефону або Оформити заявку . Поточні ціни вказані в прайс-листі .

конфігурація "Комплексна автоматизація для Казахстану" включена до складу наступних продуктів:

 • 4601546127969 1С: Комплексна автоматизація 8 для Казахстану. Редакція 2
 • 4601546127976 1С: Комплексна автоматизація 8 для Казахстану (USB). Редакція 2
 • 4601546127983 1С: Комплексна автоматизація 8 для Казахстану на 10 користувачів + клієнт-сервер. Редакція 2
 • 4601546127990 1С: Комплексна автоматизація 8 для Казахстану на 10 користувачів + клієнт-сервер (USB). Редакція 2


Для програмних продуктів системи "1С: Підприємство 8" передбачено обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС Казахстан) .