Ліцензія на працевлаштування за кордоном: як відкрити крюинг в Україні.

 • працевлаштовувати громадян України, осіб без громадянства, іноземців отримали в Україні ВНЖ в закордонні компанії;
 • працевлаштовувати моряків на іноземні судна;
 • Ви вже працевлаштовуєте громадян України, осіб без громадянства або іноземців в іноземні компанії, але хочете працювати легально;
 • Ви - кадрове агентство і шукаєте зарубіжних партнерів для працевлаштування громадян України за кордоном;
 • Ви - іноземна компанія і хочете відкрити представництво (філія) в Україні для працевлаштування громадян України за межами України.
 • В такому випадку Вам необхідно відкрити компанію або представництво з ліцензією на здійснення господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

  Ми пропонуємо Вам комплекс послуг по відкриттю компанії з ліцензією за посередницької діяльності у працевлаштуванні на роботу за кордоном за допомогою і в супроводі кваліфікованих фахівців ЮК ЄВРО-ВЕКТОР. У цей комплекс, на вибір замовника, може входити:

  • відкриття компанії, представництва (філії) або фізичної особи-підприємця на території України;
  • укладання договорів для законної діяльності компанії;
  • супровід угод з придбання права власності на нерухомість в Україні;
  • отримання дозволу на вивіску, рекламну конструкцію;
  • приведення матеріально-технічної бази замовника у відповідність до законодавства, для здійснення господарської діяльності у працевлаштуванні за кордоном - моряків, будівельників, лікарів, артистів, акторів, менеджерів і а також інших представників професій;
  • отримання міжнародного сертифікату (для крюінгового агенства, крюинг менеджмент);
  • пошук контрагентів за кордоном для укладення контракту;
  • пошук роботодавців іноземних компаній;
  • проведення переговорів від імені Замовника з роботодавцем;
  • укладення міжнародного договору від імені Замовника з роботодавцем;
  • отримання від роботодавця комплекту документів, необхідних для отримання ліцензії з працевлаштування на роботу за кордоном;
  • легалізація або апостилювання документів;
  • переклад документів на українську мову, нотаріальне завірення документів;
  • передача документів і контактних даних роботодавців Замовнику;
  • подача документів в орган ліцензування;
  • отримання ліцензії;
  • юридичне обслуговування агенств з працевлаштування та крюїнгових компаній (є обов'язковою умовою при здійснення діяльності в працевлаштуванню за кордоном - укладення договору на юридичне обслуговування або приняти в штат юриста);
  • бухгалтерське обслуговування агенств з працевлаштування та крюїнгових компаній;
  • отримання дозволу на роботу та виду на проживання для іноземців в Україні (для іноземців та осіб без громадянства, які планують здійснення господарської діяльності в сфері крюїнгу, агенства з працевлаштування за кордоном).

  В тому числі:

  • Допомога в підготовці, направлення до суду позовних заяв.
  • Представлення інтересів клієнта в судових інстанціях, в тому числі у справах про оскарження неправомірних дій (бездіяльності) органів державної влади, а також їх неправомірних рішень, повний супровід по даних справах до винесення остаточного рішення.

  Різновиди суб'єктів підприємницької діяльності - кадрових агентств:

  1 Агентство з працевлаштування за кордоном - виступає агентом (посередником) між замовником-роботодавцем і / або агентом з працевлаштування і здобувачем вакансії. Таке агентство надає послуги рекрутингу, здобувачеві вакансії пов'язаних з працевлаштуванням на суші.

  2 Крюінгове агентство - виступає агентом між замовником-судновласником або агентом судновласника та замовниками здобувачами вакансії моряка на річкові та морські судна, а так само на морські платформи.

  В обох випадках законодавство України передбачає отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посреднечеству в працевлаштуванні за кордоном.

  Ліцензія на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном - документ дозвільного характеру, що дозволяє суб'єкту господарської діяльності надавати такі послуги:

  • надання інформаційно-консультаційних послуг населенню щодо можливостей працевлаштування на вільні робочі місця в іноземну компанію, інформування про умови і розміри оплати праці і т.д .;
  • сприяння підписанню трудового договору (контракту найму) згідно із заявками іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій).

  Багато бізнесменів помилково вважають, що їм не потрібна ліцензія на посередницьку діяльність з працевлаштування на роботу за кордон, так як вони тільки консультують щодо робочих місць. Хочемо Вас попередити, що консультація щодо вільних вакантних місць у іноземного роботодавця з подальшою організацією поїздки до цього роботодавцю або посередницької компанії і є посередницькою діяльністю у працевлаштуванні. Які існують ризики щодо роботи без ліцензії, ми розповімо пізніше.

  Відкриття ФОП, компанії, представництва (філії) іноземної компанії для здійснення господарської діяльності з надання послуг у працевлаштуванні моряків (крюинг) на іноземні судна, посередницька діяльність з працевлаштування в будівельні, транспортні, сільськогосподарські та інші іноземні компанії складається з наступних етапів:

  1-й етап.

  Реєстрація суб'єкта господарської діяльності (розглянемо найпоширеніші варіанти):

  • ФОП - (тільки резидентам України) фізична особа-підприємець,
  • ТОВ - (для іноземців та громадян України) - товариство з обмеженою відповідальністю,
  • Філія іноземної компанії в Україні.

  2-й етап.

  Оренда або покупка офісних приміщень.

  3-й етап.

  Приведення матеріально-технічної бази у відповідність із законодавчими нормами.

  4-й етап.

  Пошук контрагентів за кордоном для укладення контракту.

  Це один з найбільш трудомістких етапів - пошук іноземних компаній (потенційних роботодавців), які будуть приймати громадян України до себе на роботу.

  Такі компанії повинні відповідати певним вимогам:

  • роботодавець або посередник повинен бути зареєстрований в установленому законом порядку;
  • мати в наявності документи дозвільного характеру, що дозволяють приймати на роботу іноземців (громадян України), якщо законодавство країни іноземної компанії встановило такий дозвіл;
  • мати в наявності документи дозвільного характеру, що дозволяють здійснювати посередницьку діяльність у працевлаштуванні іноземців (громадян України), якщо законодавство країни іноземної компанії встановило такий дозвіл (для посередницьких компаній, агентств);
  • мати в наявності колективний договір (угода) між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією чи їх профоб'єднання, якщо такий колективний договір (угода) передбачено, а при його відсутності - довідки, завіреної іноземним роботодавцем, про те, що такий договір (угода) не укладався;
  • мати в наявності правовстановлюючі або інші документи на суду, які дозволяють розпоряджатися ними на законних підставах.

  У разі, якщо у Вас ще немає такого контрагента, і Вам його потрібно для початку знайти, то цей етап може розтягнутися на тривалий час і загальмувати всю роботу; причина полягає в тому, що у Вас немає ліцензії, досвіду. Практика показує небажання роботодавців укладати договори з новачками.

  Після попередньої домовленості про співпрацю з роботодавцем чи посередником Ви повинні від нього отримати документи, необхідні для отримання ліцензії на працевлаштування за кордоном і укласти з ним контракт.

  На практиці отримати всі документи, які вимагає законодавство, не завжди є можливим, в деяких випадках можуть бути розбіжності між ліцензійними умовами і законодавством країни роботодавця.

  Крім усього іншого, перешкодою може послужити навіть невиразне поняття про назву потрібного документа, наприклад: документ, який підтверджує факт реєстрації іноземної компанії, виписка з документа іноземного суб'єкта господарювання, яка визначає собою вид його господарської діяльності, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян, - в кожній країні ці документи можуть називатися по-різному і визначити їх точну назву, форму може тільки сам роботодавець (якщо він має практику) або юристи, якщо такі у роботодавця є.

  Легалізація документів роботодавця. На практиці середні витрати, пов'язані з легалізацією, можуть бути від 1000 євро. Як правило, це залежить від кількості документів, сторінок і тарифікації Консульських та інших установ, що відповідають за легалізацію, переклад документів. Безумовно, якщо мова йде про судновласника, то сума багаторазово зростає, хоча найближчим часом можуть з'явитися деякі зміни в законодавстві, що полегшують цей процес.

  Висновок міжнародного контракту.

  Договір (контракт) укладається відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншими законами України з урахуванням міжнародних договорів України. При складанні цього документа обома сторонами допускається безліч помилок, в тому числі і відсутність далекоглядності щодо можливих розбіжностей або спорів. Безумовно, такого роду документи повинні складати фахівці!

  5-й етап.

  Подача документів в орган ліцензування.

  Отже, цей етап нас наближає до перемоги! Залишилося зібрати всі документи і подати в орган ліцензування.

  У разі, якщо Ви все зробили правильно, то подавши документи, Ви отримуєте ліцензію, а в разі, якщо комісія по розгляду документів знайде помилки, то у Вас з'являться додаткові клопоти і витрати по відправці і легалізації чергової порції документів.

  6-й етап.

  Бухгалтерський і юридичний обслуговування:

  • Організація бухгалтерського обліку.
  • Організація кадрової документації.
  • Організація охорони праці і промислової безпеки.
  • Складання внутрішньої документації підприємства.
  • Укладення договору з юридичною компанією на обслуговування або прийняти в штат юриста.

  7-й етап.

  День відкритих дверей.

  8-й етап.

  Отримання дозволу на роботу для іноземців і посвідки на проживання для іноземців в Україні.

  Цей етап необхідно пройти іноземцям, які відкриють в Україні компанію або представництво і будуть працювати в ній у складі керівників, менеджерів і т.д. Для працівників філій іноземної компанії необхідно отримати тільки вид на проживання.
  Всі ці етапи в комплексі ЮК ЄВРО-ВЕКТОР пропонує Вам організувати в самі найкоротші терміни.

  Всі ці етапи в комплексі ЮК ЄВРО-ВЕКТОР пропонує Вам організувати в самі найкоротші терміни

  Замовник

  Замовник

  ЮК ЄВРО-ВЕКТОР

  Зателефонувати в офіс юридичної компанії ЄВРО-ВЕКТОР або заповнити заявку на сайті - 5хвилин.

  Відповідь адміністратора, запис на консультацію до фахівця - 5 хв.

  Отримати консультацію про послуги, заповнити заявку, внести передоплату в розмірі 70% від загальної суми послуг на розрахунковий рахунок компанії - 20 хв.

  Надає консультації про комплекс послуг, допомагає заповнити заявку, становить договір, рахунок в розмірі 70% від вартості комплексу послуг - 20 хв.

  Надати особисто, через уповноважену особу або через поштове відділення (документи, необхідні для отримання послуги) - 10 хв.

  Готує документацію, необхідну для виконання послуги - встановлені договором терміни.

  Відпочиває або займається своїми справами.

  Виконує послугу - встановлені договором терміни.

  Прийняти від юридичної компанії ЄВРО-ВЕКТОР виконаний комплекс послуг і оплатити залишок у розмірі 30% - 20 хв.

  Передати Замовнику виконаний комплекс послуг і прийняти оплату в розмірі 30% - 20 хв.

  Разом встановлені договором терміни.

  Чому ми? З нами Ви отримаєте результат.

  АДРЕСА, ПО ЯКОМУ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ПОСЛУГУ:

  Місто: Одеса

  Адреса: вул. Велика Арнаутська 45

  Телефон: +38 (048) 771 - 91 - 05
  +38 (093) 190 - 70 - 47
  +38 (096) 518 - 28 - 38
  +38 (099) 518 - 28 - 38

  E-mail: info@evrovektor.com
  odessa@evrovektor.com

  Skype: evrovektor

  Шановні читачі, партнери, клієнти компанії. Ми намагаємося підтримувати наші статті, описані в послугах, в актуальному стані і оперативно вносити зміни в них, однак, ЮК ЄВРО-ВЕКТОР не гарантує, що послуги, процедури, перелік документів, державні платежі або вартість наших послуг, описані в цій статті, актуальні на момент прочитання статті Вами.

  Статті до послуг, описані на сайті ЮК ЄВРО-ВЕКТОР, - бачення і думка авторів, а самі послуги, що пропонуються юридичною компанією, носять рекомендаційний характер і відображають актуальність законодавчих актів на момент публікації послуги.

  Інформація, посилання на законодавство або на інші статті по послугах ЮК ЄВРО-ВЕКТОР не гарантують їх актуальність або повний обсяг, оскільки:

  1 На сьогоднішній день законодавство України має тенденцію до постійних змін, доповнень і винятків.

  2 Інформації може бути досить для надання послуг компанією ЮК ЄВРО-ВЕКТОР, але недостатньо для самостійного застосування. Перш ніж самостійно здійснювати процедури, описані в цій статті, послузі, слід уважно ознайомитися з актуальним законодавством. Крім законодавства існують також практичні аспекти його застосування і технічні особливості різних процедур.

  Будемо вдячні, якщо Ви звернетеся до наших фахівців.

  Знайшли помилку в тексті? Виділіть і натисніть Ctrl + Enter

Чому ми?
Знайшли помилку в тексті?