Організація перевезень вантажів залізничним транспортом

Послуги з перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні регулюються. Статутом залізниць України ,. Правилами перевезення вантажів ,. Технічними умовами навантаження і кріплення вантажів, іншими нормативними та документами, а також договором, який укладається між транспортним підприємством і вантажовідправником, експедитором або іншим замовником. Робота по організації перевезень на залізниці покладена на спе ні служби залізниці: товарні контори станцій, товарні каси, багажні (вантажні) двори. В їх обов'язки входить оформлення і перевірка складових вантажовідправниками документів на вантажні перевезення я, а також забезпечення процесу доставки грузиів.

Перевезення торговельних вантажів залізницею здійснюються на договірних засадах на основі місячного планування перевезень. Основою місячного планування перевезень є поточні або довгострокові договори п про організацію перевезення та замовлення відправників або експедиторів. Для цього в місцеве. Управління дороги замовник (вантажовідправник, експедитор) не пізніше ніж за 14 днів до початку місяця, в якому планується перевезення, повинен подати заявку (місячне замовлення) для отримання необхідної кількості вагонів або контейнерів. Така заявка подається в трьох примірниках, кожен з яких підпісуеть ся керівником підприємства і його підпис завіряється печаткою, за формою розгорнутого плану перевезень вантажів за встановленою номенклатурою, з розбивкою по видах вантажів, станціях відправлення і залізних призначення, а по вантажах, відвантажуватімуться в межах залізної дороги відправлення - з розподілом по станціях призначення. При цьому обсяги перевезень розраховуються в тоннах і вагонах або тільки в вагонах. Вантажовідправники представляють окремий розгорнутий план по кожній станції відправлення на кожну номенклатурну групу грузинтажів.

Після розробки місцевої залізної місячного плану перевезення вантажів і доведення його до відома вантажовідправника він повинен подати декадно замовлення на надання вагонів в розрізі днів декади і напрямків перевезення (не пізніше ніж за 3 дні до початку декади.

На основі отриманого (не пізніше ніж за 1 день до початку декади) повідомлення місцевої станції залізниці щодо кількості виділених вагонів в розрізі вантажів і залізниць або станції призначення вантажно овідправнік повинен забезпечити підготовку вантажу до відправлення, визначити спосіб його переміщення (тобто встановити для даного вантажу вид відправлення, швидкість доставки, вид повідомлення), оформити відповідні перевізні документи і передати вантажі транспортному підприємств.

Важливу роль в організації перевезення грає спосіб перевезення вантажів, який визначається рядом ознак, заснованих на класифікації залізничних перевезень за територіальною ознакою і видом спол вчення, видом відправлення, швидкістю перевезення і т.п .. Швидкість перевезення вантажу вибирає і вказує в залізничної накладної погрузочнихк.

Основним перевізним документом при залізничних перевезеннях є транспортна залізнична накладна, яка супроводжує вантаж до станції призначення і передається вантажоодержувачу разом з вантажем. В тираж дний зазначаються відомості про відправника та одержувача, швидкість перевезення, найменування вантажу, кількість місць і масу вантажу, оголошену цінність вантажу, час прийому його до перевезення і ін .. Крім накладної заповнюються інші передбачені документи (дорожня відомість на перевезення вантажу, корінець дорожньої відомості на перевезення, квитанція про прийняття вантажу до перевезення, при пере везіння вантажів з обмеженими термінами зберігання додатково повинні бути виписані сертифікати, посвідчення якості товарів, ветеринарні свідетельс тва). У транспортній залізничної накладної залізна зоб овьязана проставити календарний штемпель, що підтверджує факт прийняття вантажу. Квитанція про приймання вантажу до перевезення видається вантажоодержувачу під розписку у відповідній графі корінця дорожньої ведомостіості.

Перевезення вантажів залізницею за територіальною ознакою діляться на внутрішні перевезення та міжнародні перевезення (в тому числі перевезення експортних та імпортних вантажів і транзитні перевезе ення), в залежності від виду сполучення внутрішні перевезення вантажів залізницею ділять на місцеві перевезення (перевезення здійснюються між двома станціями одного. Управління дороги) перевезення в прямому внутрішньому сполученні (між станціями двох і більше. Управлінь залізниці); перевезення в змішаному повідомленні (різними видами транспорту), зокрема, перевезення в прямому змішаному сполученні (різними видами транспорту за одним документом.

За видами відправки, тобто з урахуванням розміру партії, відправляється залізницею, виділяють перевезення:

дрібними відправками - вони мають місце тоді, коли партія вантажів, пред'явлених до перевезення за одним перевізним документом, не вимагає надання окремого вагона (в масу відправки включається ся маса вантажу, тари або упаковки, а також маса належних перевізних пристосувань). Перевезення дрібними відправками здійснюють, як правило, в збірному універсальному вагоні. У такому вагоні дрібні п арте вантажу, що належать різним вантажовідправникам, об'єднуються в одну вагонну партію з оформленням перевезення за окремими залізничними накладнимінімі;

вагонні відправки - вагонним відправленням вважається партія вантажу, пред'явлена ​​за однією залізничною накладною, для перевезення якого надається окремий вагон;

контейнерні відправки - контейнерним відправленням вважається вантаж, який пред'явлений за одним перевізним документом для перевезення в контейнері, або контейнер в порожньому стані

У практиці залізничних перевезень виділяють також перевезення групами вагонів і перевезення маршрутами

Залежно від швидкості все залізничні вантажні перевезення поділяються на:

перевезення вантажною швидкістю (її забезпечують всі вантажні поїзди). При перевезеннях більшості звичайних вантажів в універсальних вагонах дрібними відправленнями її умовно приймають у розмірі 180 км на добу; вагонними відправками - 330 км на добу, маршрутними - 550 км в суткіобу;

перевезення великою швидкістю (в швидких поїздах в одному напрямку). Застосовується для перевезень вантажів з обмеженими термінами зберігання, для перевезень цінних вантажів, інших вантажів за бажанням ням вантажовідправника і за погодженням to залізної. При таких перевезеннях норма пробігу вагона з вантажем становлять від 550 км на добу (при перевезеннях дрібними відправками) до 660 км на добу (при перевезеннях у вагоні рефрижераторі) орі);

перевезення багажної швидкістю (у вантажних вагонах пасажирських поїздів). У цьому випадку швидкість перевезення залежить від розкладу руху конкретного пасажирського поїзда

Транспортна залізнична накладна і квитанція про прийняття вантажу, які видаються вантажовідправнику, що підтверджують укладення договору перевезення вантажу, за яким залізна зобов'язується своєчасно і в в цілісності доставити вантаж на залізничну станцію ?? призначення з дотриманням умов його перевезення і видати вантаж вантажоодержувачу, а вантажовідправник - оплатити це перевезення.

Технологічний процес перевезення вантажів залізницею включає наступні технологічні операції:

• подача вагонів під навантаження;

• пред'явлення вантажу до відправки;

• скачування вантажу в вагон;

• безпосередньо перевезення і супровід вантажу в дорозі;

• операції по прибутті вантажів

Виконання цих операцій проводиться після того, як вантажовідправник підготує вантаж до відвантаження. Перед подачею вантажів до перевезення вантажовідправник зобов'язаний упакувати товари належної яко ості в стандартну транспортну тару (якщо вантаж відправляється в контейнері - інша транспортна тара не обов'язково). На тарні одиниці і штучні вантажі обов'язково наноситься транспортне маркування і, якщо потрібно, спеціальні знаки і написи, що попереджають виконавців робіт з вантажами про способи поводження з ними ( "Верх, що не кантувати", "Обережно, крихке", "Центр тяжкості"). У транспортному (відпр авніцькому) маркування повинні бути вказані найменування вантажовідправника і вантажоодержувача, станцій відправлення та призначення, порядкові номери вантажних місць, маса вантажу. Відповідальність за правильність підготовки вантажів до перевезення несе вантажовідправник; якщо вантажі упаковані з порушенням вимог стандартів, залізниця має право відмовитися від їх прийому до перевозкеення.

Підготовлені до перевезення вантажі завозяться на станцію ?? залізниці або ж відправляються безпосередньо з під'їзних шляхів вантажовідправника (для цього на шлях не загального користування подаються пір рожні вагони). В останньому випадку станція залізниці не пізніше ніж за 2 години до подачі порожніх вагонів (або контейнерів) під завантаження повинна повідомити вантажовідправника.

Під завантаження повинні подаватись справні, очищені всередині і зовні, при необхідності - продезінфіковані, придатні для перевезення конкретних вантажів вагони. Перед завантаженням працівники відправника а повинні перевірити справність представленого вагона, оскільки в разі пошкоджень або псування вантажів у несправному вагоні, відповідальність несе відправник особливу увагу потрібно звертати і на вагони для перевезення вантажів з обмеженими термінами зберігання - ізотермічні вагони, вагони-рефрижератори, які повинні забезпечувати підтримання необхідного температурного режиму. Відправник ю є право відмовитися від несправного вагона (непридатного в технічному або в комерційному плат) і вимагати його заменіні.

Навантаження вантажів у вагони ( на автомобілі для завезення на станцію ?? відправлення), а також вивантаження з них може проводитися вантажовідправником або вантажоодержувачем, а в установлених статеві утом залізниць України випадках-г силами залізничної станці.

При завантаженні вантажів у вагони і контейнери потрібно враховувати їх вантажопідйомність і не допускати її перевищення; завантажувати вагон необхідно до висоти бортів. Укладаючи вантажі в ва агони, потрібно враховувати технічні вимоги розміщення вантажів в вагонах і контейнерах, закріплювати вантажі для запобігання їх переміщення під час транспортування. Для скорочення тривалості виконання ня навантажувальних операцій рекомендується широко застосовувати відповідні засоби механізації. Це тим більш важливо, що встановлені спеціальні терміни завантаження (і розвантаження) вагонів, за недод Ержанов яких передбачені штрафні санкцііції.

Завантажені вагони (контейнери) повинні бути опломбовані залізницею або відправником. Як правило, вантажі відправляються:

• за пломбами відправника - коли вантаж занурений і зважений засобами відправника;

• за пломбами залізниці - коли вагон завантажується і зважений її засобами

Зміст відбитків пломб і їх кількість має бути зазначено в супровідних документах і ?? в накладній, яка залишається на станції. Порядок пломбування вагонів і контейнерів запірно-пломбувальними пристроями ми встановлюється правилами перевезення вантажів железнимію.

Як правило, на під'їзних шляхах вантажовідправників завантажуються власними силами і засобами відправника, на станції залізної завантаження вантажів здійснюється силами і засобами залізниці (з за винятком вантажів з обмеженими термінами зберігання, великогабаритних вантажів і великовагових (масою понад 0,5 т) вантажів, завантажує відправник); завантаження вантажів у контейнери здійснюеть ся силами і засобами відправника, а їх вивантаження з контейнерів - силами і засобами одержувача. Нормативними документами передбачено можливість виконання всіх вантажних робіт силами залізної на оплатній основі відповідно до договору між вантажовідправником і железнойю.

Як правило, до моменту відвантаження вантажів вантажовідправник повинен внести оплату за перевезення вантажів та інші передбачені платежі, в іншому випадку дорога може затримати відправку вантажу

Оплата перевезень вантажів залізницями визначається за регульованими або договірними тарифами в залежності від кількості вантажів, виду відправлення, відстані і швидкості перевезення, виду використовуваного ого вагону і його приналежності (вагони. Укрзалізниці або орендовані або приватні вагони). Крім тарифних ставок застосовуються тарифні збори (за зберігання товарів на складах, за зважування вантажу за подачу вагонів на під'їзні коли за дезінфекцію, за супровід вантажів і т.д.).

На підтвердження факту прийняття вантажу до перевезення відправнику вручається вантажна квитанція (квитанція в прийомі вантажу до перевезення), яка разом з рахунком на оплату товарів відправляється від держувачеві товару. Остаточний розрахунок за перевезення провадиться вантажоодержувачем після прибуття вантажу на станцію ?? призначення до дати видачі вантажу.

Залізниця зобов'язана забезпечувати доставку вантажів за призначенням і в обумовлені терміни. Терміни перебування вантажу в дорозі розраховуються за нормами добового пробігу вантажів, які залежать від виду вагона, виду відправлення, характеру вантажу, швидкості доставки і відстані перевезення. Крім того, додатково виділяється час на виконання операцій, пов'язаних з відвантаженням і прибуттям гр жу і на виконання додаткових операцій над вантажами в процесі їх доставки (наприклад, у разі переадресування вантажів, накопиченні і сортування на вантажосортувальних платформах дрібних і контейнерних відправлень в вагонної норми і ін .н.).

Загальний нормативний термін доставки вантажу включає час на операції з відвантаження і прибуття вантажу, час на додаткові операції (при необхідності) вантажів і час на безпосереднє перевезення вантажу до станції призначення і розраховується за формулою

де. Тзаг - загальний нормативний час доставки вантажу, діб;

ГВП - час на виконання операцій з відправлення і прибуття вантажу, діб (при будь-якому вигляді відправки на дані операції виділяється 1 добу);

Гдод - час на виконання додаткових операцій з вантажами, діб;

S - відстань перевезення, км;

Nn - норма пробігу вагона на добу, км

Відлік терміну доставки вантажу проводиться з 24 години дати приймання його до перевезення. Дата прийняття вантажу до перевезення і дата закінчення терміну доставки повинні бути зазначені у вантажній. Квитанція. Анкеії.

Вантажі вважаються доставленими в термін, якщо на станції призначення вони вивантажені залізної, про що повідомлено одержувача, або якщо вагон (контейнер) з вантажами подані для вивантаження вантажоодержувачем до закінчення встановленого терміну доставки. Статутом залізниць України передбачено матеріальну відповідальність залізниці за недотримання термінів доставки вантажів.

За несвоєчасну доставку вантажів і порожніх вагонів, що належать підприємствам, організаціям, установам, громадянам-суб'єктам підприємницької діяльності або орендовані ними, залізниця сплачує одержув вачу штраф (якщо не доведе, що прострочення сталося не з його вини) в розмірі

10% проїжджої плати - за прострочення на 2 доби;

20% проїжджої плати - за прострочення на 3 діб;

30% проїжджої плати - за прострочення на 4 і більше доби

Зазначений штраф не сплачується, якщо вантаж не був вивезений одержувачем зі станції протягом доби після отримання повідомлення про прибуття вантажу або якщо в цей же термін одержувач розкредіту уе перевізні документи на вантаж ,. Приїдьте.

Операції по прибуття вантажу включають:

• повідомлення вантажоодержувача про прибуття вантажу на його адресу;

• оформлення документів на право отримання вантажів;

• прийом вантажу від транспортного підприємства

Залізнична станція повинна повідомити одержувача про прибуття вантажу на його адресу в той же день, але не пізніше 12 години наступного дня. Повідомлення про час подачі вагонів (контейнерів)) з вантажами до місця вивантаження їх вантажоодержувачем має бути зроблено станцією залізниці не пізніше ніж за 2 години до оголошеної подачі вагонів (контейнеровв).

У решті випадків вантажі може здійснюватися не тільки способом видачі вагонів або контейнерів з пристанційного складу або іншого вантажного сховища, а й через подачу вагонів на під'їзні шляхи вантажоодержу увач.

Вантажі, які прибули зберігаються на станції безкоштовно протягом доби. Цей термін обчислюється з 24-ї години дати вивантаження вантажу (контейнера) засобами залізниці або з 24-ї години дати подачі ваг гону під вивантаження засобами одержувача. Одержувач зобов'язаний за цей час прийняти і вивезти зі станції вантаж, що надійшов на його адресу. За зберігання вантажу на станції понад зазначений термін з правляеться плата, встановлена ​​таріфамамі.

Для отримання вантажу представник вантажоодержувача повинен звернутися в товарну контору станції і пред'явити відповідне доручення. У товарній конторі перевіряється правильність і повнота нарахування п плати за перевезення, оплачуються додаткові операції з вантажем та ін .. Після остаточного розрахунку представнику одержувача видається накладна, на зворотному боці якої календарним штемпелем свідчить ться час оформлення видачі вантажу. Вантаж видається вагарем після надання йому оформленої накладнойної.

Прийом вантажів від станції залізниці може проводитися на складах станції або безпосередньо з вагонів, а також безпосередньо на складах вантажоодержувача, що мають під'їзні шляхи. Беручи вантаж, представник одержувача зобов'язаний перевірити, чи забезпечена його збереження під час перевезення. При цьому він перевіряє стан (справність) вагона, цілісність пломб і відбитки на них, справність і ри і упаковки, відповідність даних в накладній і за маркуванням фактичній кількості місць, масі, якості товарів, проводить внутрішній огляд вагона і стану укладання в ньому вантажів тощщо .

Участь залізниці в процесі прийому вантажу залежить від того, за чиїми пломбами (залізні або вантажовідправника) прибув вагон (контейнер). При надходженні вантажів у справних вагонах з непошкодженими п пломбами вантажовідправника зважування вантажів не проводиться, що відзначається в транспортної залізничної накладної. Після цього представник вантажоодержувача розписується в дорожній відомості, отримує є вагон (контейнер) і організовує подальші операції з вантажами відповідно до прийнятої транспортно-технологічної схеми.

Якщо вантажі прибутку в вагоні (контейнері) за пломбами залізниці, вантажоодержувач зобов'язаний вимагати перевірки маси вантажів, кількості місць і якісного стану вантажу навіть у разі прибуття вантаж жу за цілими неушкодженими пломбами.

Також залізниця зобов'язана перевірити вантаж у разі:

прибуття вантажів, які були завантажені силами і засобами відправника і за його пломбами, якщо на станції призначення виявлено несправність вагона або пошкодження пломб;

прибуття вантажу з ознаками недостачі, псування або пошкодження під час перевезення у відкритому рухомому складі;

прибуття вантажів з обмеженими термінами зберігання з порушеннями встановлених термінів доставки або з порушенням температурного режиму при перевезенні вантажу в рефрижераторних вагонах;

видачі вантажу, який був вивантажений станцією залізниці в місцях загального користування

Вантажі, які надійшли дрібними відправками, приймаються за масою, кількістю місць і їх станом за участю представника залізниці

При виявленні порушень представник одержувача зобов'язаний вимагати оформлення і видання йому комерційного акта. Якщо залізна відмовляється від складання комерційного акта, то вантажоодержувач протягом ня 24 годин повинен подати заяву-скаргу на ім'я начальника відділення або начальника. Управління залізниці через начальника станції, а прийом вантажу проводити з участю представника незацікавленої ор ції, громадськості або транспортної міліції. При встановленні розбіжностей в кількості (якості) заповнюється відповідний акт про встановлення розбіжностей в кількості (якості) при прийомі товар їй. Відповідь на заяву-скаргу про відмову в складанні комерційного акта начальник дирекції залізничних перевезень зобов'язаний дати протягом 3 діб (по товарах з обмеженими термінами зберігання - протягом 24 часовін).

комерційні акти , Оформлені на спеціальних бланках в 3 примірниках, підписуються начальником станції, завідувачем вантажного двору, особою, яка проводила зважування вантажу, вантажоодержувачем. Перший ін рімірнік комерційного акта передається у відповідну службу дороги, 2-й примірник видається вантажоодержувачу, 3-й примірник зберігається в справах станції. Комерційний а кг основним документом, на підставі якого можуть пред'являтися претензії на в іди і кодування залізної матеріального збитку. В окремих випадках заповнюються також акт загальної форми і технічний акакт.

Крім претензій по недостачу або пошкодження вантажів під час перевезення замовники можуть пред'являти до залізниці претензії за прострочення доставки вантажів, за неподання вагонів або контейнерів, з за перебір проїзних платежів і т.п .. Розміри відповідних штрафів передбачені. Статутом залізниць Украіниі.

Комерційний акт складається у випадках, якщо:

• фактичні назва, маса, кількість місць не відповідають даним супровідних документів; • вантаж зіпсований або пошкоджений, в тч результаті порушення правил, умов і термінів перевезення; • вантажі прибутку без документів або документи прибутку без вантажу; • залізниця повертає викрадені грузі Акт загальної форми складається у випадках, якщо: • немає супровідних документів; • немає пломб; • зміст відбитків пломб не відповідає даним супровідних документів Акт про технічний стан вагона складається у випадках, якщо: • вагон або контейнер пошкоджений; • вантаж зіпсований через несправність вагона або контейнера; • виявлено, витоку в вагоні, контейнері

. Рис 101. Умови оформлення актів на транспорті

Прийняті вантажі повинні бути вчасно вивантажені з вагона (контейнера). Операції розвантаження вагонів можуть здійснюватися силами і засобами як вантажоодержувача, так і залізниці. Терміни розвантаження в встановлюються діючими нормативними документами і залежать від виду вантажу, способу розвантаження (механізований або ручний) і т.д .. Тривалість простою вагону під вивантаженням визначається від моменту подачі вагона під розвантаження і закінчуючи моментом отримання станцією залізної повідомлення вантажоодержувача про готовність вагонів до прибирання вантажоодержувач зобов'язаний забезпечувати ці лодобове розвантаження вагонів (в тому числі - в святкові і вихідні дні) для того, щоб не допускати наднормативних простоїв транспортних з редствеобів.

Підготовлені до перевезення вантажі завозяться на станцію ?
? на автомобілі для завезення на станцію ?
Остаточний розрахунок за перевезення провадиться вантажоодержувачем після прибуття вантажу на станцію ?