Договір перевезення вантажу і пасажирів автомобільним транспортом

 1. Поняття і види договору перевезення
 2. Договір перевезення вантажу
 3. Істотні умови договору
 4. Сторони договору, їх права та обов'язки
 5. Обсяг перевезень вантажів
 6. Оплата за договором
 7. Термін доставки
 8. Відповідальність сторін
 9. Договір перевезення пасажирів і багажу
 10. Початок дії договору
 11. Права сторін договору
 12. припинення договору
 13. відповідальність перевізника

Поняття і види договору перевезення

Правовідносини сторін при перевезеннях автомобільним транспортом регулюються гл. 64 Цивільного кодексу (далі - ЦК), гл. 32 Господарського кодексу (Далі - ГК), Законами від 10.11.94 р № 232/94-ВР «Про транспорт» та від 05.04.01 р № 2344-III « Про автомобільний транспорт »(Далі - Закон № 2344), а також іншими нормативними актами.

Договір перевезення - це різновид договору про надання послуг. Серед договорів перевезення виділяють (ст. 908 ЦК):

 • договір перевезення вантажу (ст. 909 ЦК);
 • договір перевезення пасажирів і багажу (ст. 910 ЦК);
 • договір перевезення пошти (ст. 908 ЦК).

У даній публікації ми розглянемо два перших договору: перевезення вантажів і перевезення пасажирів і багажу.

Договір перевезення вантажу

Загальні правила укладення договору перевезення вантажу закріплені в ст. 909 ЦК і ч. 1 ст. 307 ХК . Відповідно до такого договору, одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (вантажовідправником) вантаж до пункту призначення і видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві). За перевезення вантажу відправник зобов'язаний заплатити перевізнику (розмір плати встановлюється в договорі).

Договір повинен укладатися в письмовій формі (ч. 2 ст. 909 ЦК). Про це ж сказано і в ст. 50 Закону № 2344 (Оформляється договір, транспортна накладна, квитанція тощо. П.).

Перевезення вантажу у внутрішньому сполученні (крім небезпечних, великовагових, великогабаритних вантажів і пошти) також регулюються Правилами № 363 (Наказ Мінтрансу від 14.10.97 р № 363 « Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні », Далі - Наказ № 363, Правила № 363). Там зазначено, що основним документом при перевезенні вантажу є товарно-транспортна накладна (далі - ТТН) (п. 11.1 Правил № 363 ).

Форма ТТН приведена в додатку 7 до Правил № 363 ). Сторонам не обов'язково дотримуватися такої форми, проте в ТТН повинні бути всі реквізити, обов'язкові для первинних документів (ст. 9 Закону від 16.07.99 р № 996-XIV « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ») (Докладніше про оформлення ТТН читайте в статті« Звичайна ТТН: особливості оформлення та застосування »).

Істотні умови договору

Істотними умовами договору перевезення вантажу є (ст. 50 Закону № 2344 ):

 • найменування та місцезнаходження сторін;
 • найменування і кількість вантажу, його пакування;
 • умови і термін перевезення;
 • місце і час навантаження і розвантаження;
 • вартість перевезення;
 • інші умови, які сторони договору вважають важливими.

Приблизну форму такого договору див. У додатку 1 до Правил № 363 . Сторони можуть взяти його за основу, проте це не обов'язково.

Сторони договору, їх права та обов'язки

Сторонами договору є перевізник, вантажовідправник (замовник) та одержувач. Перевізником може виступати юридична особа або підприємець, а відправником і отримувачем - юридичні особи, підприємці, громадяни.

Зверніть увагу: при перевезенні небезпечних вантажів необхідно отримувати ліцензію (ст. 9 Закону № 222 , П. 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, затверджені постановою КМУ від 02.12.15 р № 1001 , Далі - Ліцензійні умови № 1 001). Небезпечними вважаються вантажі, які під час перевезення можуть вибухнути, спричинити пожежу або пошкодження технічних засобів, приладів, споруд, інших об'єктів (ст. 1 Закону № 2344 ). Небезпечним вважається вантаж, який віднесений до певного класу небезпечних речовин (ГОСТ 4500-1: 2008 «Вантажі небезпечні. Терміни та визначення», затверджений наказом Держспоживстандарту від 16.04.08 р № 125). Наприклад, отрутохімікати, радіоактивні речовини і т. Д.

Основні права і обов'язки замовника (вантажовідправника) встановлені в ст. 51 Закону № 2344 , А перевізника вантажу - в ст. 52 Закону № 2344 .

Обсяг перевезень вантажів

Сторони мають право укласти як разовий договір про перевезення вантажів (на одне перевезення), так і довгостроковий договір, якщо є необхідність в систематичних перевезеннях.

При укладанні довгострокового договору слід керуватися правилами ст. 914 ГК. Згідно з цими правилами, перевізник зобов'язується у встановлений термін приймати, а замовник - передавати для перевезення вантаж у погодженому обсязі. Залежно від обсягу та характеру перевезень сторони визначають типи, вантажопідйомність і інші характеристики автомобілів, на яких буде здійснюватися перевезення.

У довгостроковому договорі кількість вантажу, місце його завантаження / розвантаження, як правило, не вказуються. Однак такі дані наводяться в заявці на перевезення, яка є додатком до договору і його невід'ємною частиною.

Оплата за договором

Даний договір вважається оплатним (т. Е. Платним), якщо інше не встановлено законом (ч. 1 ст. 916 ЦК, ст. 311 ХК ). Сторони самостійно визначають в договорі розмір, термін і порядок оплати послуг перевізника. Критерієм для розрахунку провізної плати може бути вартість перевезення однієї тонни вантажу, кілометра пробігу і т. Д.

Розрахунок з перевізником замовник проводить на підставі рахунку, який виставляє перевізник або інших товаротранспортних документів (ТТН, подорожні листи та ін.).

Термін доставки

У договорі необхідно вказати термін доставки вантажу в пункт призначення. Якщо ж вантаж не буде виданий одержувачеві на його вимогу протягом 30 днів після закінчення терміну доставки, тоді вантаж вважається втраченим - за умови, що в договорі не встановлений триваліший строк (ч. 2 ст. 919 ЦК).

Цікавий нюанс! Що станеться, якщо вантаж буде переданий одержувачу після того, як вищевказані терміни минули? В такому випадку одержувач повинен прийняти вантаж і повернути перевізнику суму, яка була виплачена йому за втрату вантажу. Якщо тільки сторони не передбачили в договорі інші умови (абзац другий ч. 2 ст. 919 ЦК).

Відповідальність сторін

Перевізник несе відповідальність в разі (ст. 921, 923, 924 ЦК):

 • ненадання транспорту для перевезення вантажу - відповідно до умов договору;
 • прострочення доставки вантажу - у вигляді відшкодування збитків або в іншій формі, яку сторони встановили у договорі;
 • втрати, недостачі, псування і пошкодження вантажу - в розмірі фактичної шкоди, якщо перевізник не доведе, що це сталося не з його вини.

Відправник вантажу (замовник) несе відповідальність за ненадання вантажу або за невикористання наданого перевізником транспортного засобу (далі - ТЗ) (ст. 921 ЦК).

Сторони мають право прописати в договорі відповідальність перевізника і замовника і за інші порушення. При цьому вони можуть вказати конкретні види і розміри штрафних санкцій (штраф, пеня) та окремо - порядок відшкодування збитків.

Ця інформація заслуговує на увагу: термін позовної давності за вимогами, що випливають із договору перевезення вантажу, становить 1 рік (ч. 3 ст. 925 ЦК).

Договір перевезення пасажирів і багажу

За договором перевезення пасажирів автомобільним транспортом одна сторона (перевізник) зобов'язується перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення. А якщо пасажир здає багаж, тоді перевізник також зобов'язується доставити багаж до пункту призначення і видати його особі, які має право на отримання багажу. Пасажир, в свою чергу, зобов'язується внести установлену плату за проїзд, а у разі здавання багажу - заплатити за його перевезення (ст. 910 ЦК).

Перевезення пасажирів можуть бути внутрішні та міжнародні. Вони здійснюються (ст. 9 Закону № 2344 ):

 • автобусами;
 • таксі;
 • легковим транспортом на замовлення.

Початок дії договору

За загальним правилом договір перевезення пасажира вважається укладеним з моменту видачі квитка та багажної квитанції (ч. 2 ст. 910 ЦК). Однак необхідно враховувати нюанси, встановлені в ст. 42 Закону № 2344 .

Так, договір перевезення автобусом на маршруті загального користування вважається укладеним:

 • з моменту придбання пасажиром квитка;
 • якщо пасажир користується правом пільгового проїзду - з моменту посадки в автобус;
 • якщо пасажир придбав електронний квиток - з моменту реєстрації електронного квитка.

Договір обслуговування легковим автомобілем на замовлення необхідно укладати в письмовій формі. Такий договір вважається укладеним з моменту його підписання сторонами (або з моменту досягнення домовленості сторін).

Права сторін договору

Права пасажира передбачені в ст. 911 ГК і ст. 41 Закону № 2344 , А обов'язки пасажира - в абзаці другому ч. 2 ст. 41 Закону № 2344 .

Права і обов'язки автомобільного перевізника закріплені в ст. 30 Закону № 2344 , А права і обов'язки водія перевізника - в ст. 40 Закону № 2344 .

припинення договору

Дія договору перевезення пасажира може бути припинена за ініціативою перевізника або водія автомобільного ТЗ, якщо пасажир порушує вимоги закону і правила перевезень (ст. 40 Закону № 2344 ), Наприклад:

 • перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
 • порушує громадський порядок;
 • пред'являє заборонений до перевезення багаж або багаж, який за габаритами не відповідає встановленим нормам і т. д.

відповідальність перевізника

За затримку відправлення пасажира та порушення строку доставлення пасажира до пункту призначення перевізник несе відповідальність, передбачену ст. 922 ГК.

Повний текст консультації см. В "Баланс" № 28, який вийшов з друку 02.04.18 р

Що станеться, якщо вантаж буде переданий одержувачу після того, як вищевказані терміни минули?