Роль грошей у суспільному відтворенні

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Державна освітня установа

«Оренбурзький державний університет»

Факультет економіки і управління

Кафедра банківської справи

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Гроші. Кредит. банки »

Гроші в сучасних умовах

керівник роботи

_________________ Л.А.Мусіна

«_____» _______________ 2006 р

виконавець

Студент гр. 05 ФК-2

__________________ К.Г.Малюкова

«_____» _________________ 2006 р

Оренбург 2006


зміст

Введение .................................................................................. ... .3

Глава 1: Сутність грошей і їх функція ............ .......... ........................... 4

Глава 2: Роль грошей в сучасній економіці

2.1 Роль грошей в досягненні макроекономічної стабільності ............ 12

2.2 Гроші та інфляція ................................................ ..... .......... ... ..15

2.3 Роль грошей в процесі ціноутворення .............................. .. ...... ... 23

2.4 Вплив електронних грошей на стан грошово-кредитної сістеми.29

2.5 Роль золота в сучасній економіці ................................. ... ...... .36

Висновок .................................................................. ... ...... .. ...... 41

Список використаної літератури .............................. .... ....... ......... .42


Вступ

Російська макроекономіка ще дуже молода, немає упорядкованої інформаційної бази. Тому важко скласти однозначне, максимально правильну думку з питання. Ще важче знайти оптимальне рішення хвилюючої проблеми.

При переході нашої країни від планової до ринкової економіки, роль грошей в нашій країні різко зросла.

Якщо раніше дефіцитом були товари і люди шукали можливість витратити свої гроші на що-небудь корисне, то тепер такої проблеми немає - були б гроші. Отже, дефіцитом стали гроші ...

Ринкова економіка не може існувати без грошей.

Метою даної роботи є аналіз ролі грошей в економіці, так як для розуміння механізмів функціонування ринкової економіки важливо ясне розуміння ролі грошей в ній. Дійсно, гроші виконують функції. Всі ці функції грошей відображені в наступному визначенні: гроші - це засіб оплати товарів і послуг, засіб вимірювання вартості, а також засіб збереження вартості. Взагалі, дослідити походження грошей, їх функції та роль в економіці - значить досліджувати розвиток торгівлі, обміну, виникнення цього етапу розвитку людської цивілізації, який Ф. Хайєк назвав «розширеним порядком людського співробітництва».

Реально в економіці існує постійний рух товарних і грошових потоків назустріч один одному. Тому при аналізі економічного життя суспільства необхідно розглядати взаємодію між виробничими рішеннями фірми і попитом на товари і послуги з боку домашніх господарств, яке призводить до рівноваги між випуском продукції і доходів. Але цей аналіз не бере до уваги роль грошей в економіці, як правило, до зміни рівня випуску продукції рівня доходів.

Так як найбільш повно охарактеризувати сутність грошей можна через виконувані ними функції, то в даній роботі буду проаналізовані такі функції грошей:

-деньги як міра вартості;

- гроші як засіб обігу;

- гроші як засіб накопичення;

- гроші як засіб платежу.

Однак тільки теорія не може дати чіткого уявлення про досліджуваному предметі, тому в роботі буде проаналізовано виконання грошима своїх функцій в російській економіці.


1. Сутність грошей і їх функція.

Перехід первісно-общинного ладу від присвоює до виробляючого економіці, призвело до виникнення надлишок продуктів харчування (зерно, м'ясо), а в наслідку знарядь, предметів побуту. Виникла необхідність в обліку та збуті (перерозподілу) надлишок. Виникли перші, товарообмінні операції між племенами.

При обміні, потрібно визначити: в яких мінових співвідношеннях одне плем'я, зайняте, скажемо, тваринництвом, зможе правильно обміняти утворилися у нього надлишки м'яса, на зерно, вирощене хліборобами. Спочатку не було якогось загальновизнаного усіма еквівалента (рівного по вартості блага), за допомогою якого можна вимірювати вартість всіх інших товарів. Цей простий обмін однієї речі на іншу носив одноразовий і випадковий характер.

Пізніше товари стали виготовлятися в більшій різноманітності. Власник якогось товару міг виміняти його на декілька інших корисних продуктів, кожен з яких служив йому засобом обміну. Але і в цьому випадку обмін не завжди влаштовував продавців і покупців. Подібні затори в обміні виникають часом і до сих пір при бартерній торгівлі.

Коли ж виробництво і обмін товарів стали постійними, то в кожній країні і в великих економічних регіонах з'явилися на місцевих ринках найбільш ходові продукти, на які можна було обміняти інші корисності.

Однак міжнародна торгівля не могла взяти до уваги подібні місцеві еквіваленти. В результаті виділився один - визнаний усіма народами - загальний еквівалент: гроші. Гроші були товар, який функціонував в якості міри вартості і засобу обігу. Для виконання ролі грошей найбільше підходило золото-благородний метал, що володіє великою вартістю. Золото має також інші необхідні якості: подільність, портативність (завдяки великій питомій вазі золота було потрібно менше в порівнянні, наприклад, з міддю), наявність в достатній кількості для обміну, велику вартість (видобуток 1 г золота вимагає великих затрат праці). Золото функціонувало як гроші, з одного боку, в тих випадках, коли воно повинно було виступати в своїй золотій тілесності, як грошовий товар, тобто там, де вона виступала, не чисто ідеально, - як міра вартості, - і не якимось, що здатне бути зміщенням своїми представниками - як засіб звернення. Оскільки золото стало загальновизнаним втіленням вартості, воно стало виступати вимірником вартості всіх товарів. З іншого боку золото функціонувало як гроші єдиний образ вартості, або єдина адекватна мінова вартість, на противагу всім іншим товарам, які виступали як споживчі вартості.

Отже, гроші - особливий товар, який є єдиним загальним еквівалентом.

Висновок: можна помітити, що гроші стали чинити сильний і вирішальний вплив на успішне перерозподіл товарних потоків. Залежно від характеру і спрямованості громадських зв'язків між людьми гроші перетворюються в дивовижну силу. Певні уявлення про такі взаємозв'язках дає аналіз функцій грошей - їх конкретних призначень.

Гроші виконують п'ять функцій: міри вартості; засобу обігу; кошти освіти скарбів, накопичень і заощаджень; засоби платежу; світових грошей [13].

Функція грошей як міри вартості. Гроші як загальний еквівалент вимірюють вартість усіх товарів. Але не гроші роблять товари сумірними, а кількість витраченого на їх виробництво суспільно необхідної праці. При металевому зверненні цю функцію виконували дійсні гроші (золото і срібло), які самі мали вартістю, але і вони висловлювали вартість товарів ідеально, т. Е. У вигляді подумки експонованих грошей.

Формою прояву вартості товару є його ціна. Однак вартість товару перетворює мінові відносини в можливість кількісних оцінок при допомозі грошей. На стадії формування товарних відносин гроші зіграли роль засобу, який приймається як до грошей інші товари, вони зробили їх порівнянними не просто як продукти людської праці, а як частини одного і того ж грошового матеріалу - золота і срібла. В результаті товари стали співвідноситися один з одним в постійній пропорції, тобто виник масштаб цін як певну вагу золота або срібла, прийнятий державою за грошову одиницю. За допомогою масштабу цін, ціна товару, як показник величини вартості перетворюється в прейскурантну або ринкову ціну, виражену в національний грошових одиницях.

При зверненні нерозмінних кредитних грошей механізм дії функції міри вартості змінюється. Оскільки «кредитні гроші - це форма прояву грошового капіталу і обслуговують вони не обіг товару, а капіталу, то виконання ними функції міри вартості здійснюється не тільки і сфері обміну, а й у сфері виробництва». А це означає, що в розвиненому ринковому господарстві ціна формується не тільки на ринку, але і в сфері виробництва, на ринку ж відбувається її остаточне коректування. Ціна товарів в таких умовах залежить від двох чинників: вартості банкноти, яка визначається вартістю експонованих нею товарів, і кількістю банкнот в обігу; співвідношенням попиту і пропозиції на даний товар на ринку.

При зверненні нерозмінних кредитних грошей ціна знаходить підтвердження безпосередньо в товарах, а не в золоті. Тому ціна є форма прояву мінового відношення даного товару до всіх товарів, а не специфічно до одного жовтого металу.

Функція грошей як засобу обігу. У цій функції кошти виступають в якості посередника в обігу, яке відбувається за формулою

Т (товар) - Д (гроші) - Т (товар)

Відмінність товарного обігу від безпосереднього обміну товару на товар відрізняється тим, що воно обслуговується грошима в якості засобу обігу, завдяки чому долаються індивідуальні, часові та просторові межі, характерні для прямого товарообміну.

Однак якщо товари йдуть після їх реалізації з обігу, то гроші залишаються в цій сфері, безперервно обслуговуючи товарообмін. Дана обставина веде не до ліквідації, а до поглиблення протиріч обміну, так як виникає розрив між купівлею і продажем товарів в одній ланці викликає подібний розрив і в інших ланках, що може привести до економічних криз. Базою економічних криз є структурні зрушення у виробництві і реалізації суспільного продукту.

Особливість функції грошей як засобу обігу полягає в тому, що цю функцію виконують, по-перше, реальні, або готівку, гроші, а по-друге, знаки вартості - паперові і кредитні гроші. В даний час, коли золото демонетізіруется, функцію засобу обігу виконують кредитні гроші. Причому вони функціонують і як купівельний засіб, і як засіб платежу: якщо метаморфоза. Т - Д - Т не переривається, то звернення товарів відбувається на основі грошей як купівельного засобу. Якщо ж відбувається розрив у часі між купівлею і продажем товарів, то гроші виступають як засіб платежу.

Формула. Т - Д - Т відповідає простому товарному виробництву, коли обіг товарів реалізується на основі грошей як купівельного засобу. Такий висновок випливає не тільки з факту кількісного превалювання угод, де гроші вживаються як купівельний засіб. Товар «гроші» по суті не пристосований, самостійно виконувати функцію платежу, оскільки остання передбачає в якості необхідної умови примус, гарантію і довіру.

Інше становище складається при капіталістичному товарному виробництві. Тут домінує формула. Д - Т - Д1, де. Д, як правило, є засобом звернення не товарів, а капіталу.

Але хоча функція платіжного засобу властива кредитних грошей, а купівельного - товару - грошей, або грошового товару, це не означає, що кожна з форм грошей не може виконувати цих функцій. Головна відмінність між металевими і кредитними грошима криється не в тому, що вони по-різному виконують функцію засобу обігу, а в тому, що перші опосередковують рух товарів, а другі - рух капіталу.

Функція грошей як засобу утворення скарбів, накопичень і заощаджень. Функцію накопичення скарбів раніше виконували повноцінні і реальні гроші - золото і срібло. Оскільки гроші представляють загальне втілення багатства, то виникає прагнення до їх накопичення. Але для цього необхідно перервати дві метаморфози в товарообміні. Т - Д - Т. У даному випадку за продажем товару слід купівля іншого товару, а гроші випадають з обігу і перетворюються в «золоту лялечку», т. Е. В скарб.

У докапіталістичних формаціях існувала найпростіша форма накопичення багатства, коли витягнуті з обігу золото і срібло зберігалися в скринях, панчохах, закопувались в землю. В умовах металевого грошового обігу функція нагромадження скарбів виконувала важливу економічну роль - стихійного регулятора закону грошового обігу. У всіх пунктах звернення нагромаджувалися золоті скарби всіляких розмірів. Щоб утримати у себе золото як гроші, тобто як елемент творення скарбів, необхідно було перешкодити його зверненням, його розчинення як купівельного засобу в засобах споживання.

З ростом товарного виробництва перетворення грошей у скарби стає необхідною умовою регулярного поновлення відтворення. Прагнення до отримання максимального прибутку змушує підприємців не зберігати гроші як мертве скарб, а пускати їх в оборот.

В умовах металевого грошового обігу і розміну банкнот на золото центральні емісійні банки були зобов'язані мати золоті запаси у вигляді резервів внутрішнього грошового обігу, розміну банкнот на золото і резерву міжнародних платежів. В даний час всі ці функції золотого запасу центрального банку відпали у зв'язку з вилученням золота з внутрішнього грошового обігу, припиненням розміну банкнот на золото і скасуванням золотих паритетів, т. Е. Винятком благородного металу з міжнародного обігу.

Разом з тим золото продовжує зберігатися в центральних банках як стратегічний резерв.

Сьогодні золото поряд з кредитними грошима використовується державою для створення централізованих золотовалютних резервів країни, зосереджених в центральних банках.

З припиненням розміну банкнот на золото і вилученням його з обігу засобом накопичення та заощаджень населення стають кредитні гроші. Вони за своєю природою, як і грошовий капітал, який надається ними, не є скарбом. «Якщо в одному місці гроші застигають в якості скарбів, то кредит негайно перетворює їх в активний грошовий капітал в іншому процесі звернення».

Отже, особливість кредитних грошей як засобу накопичення полягає в тому, що вони накопичуються в процесі постійного обігу. Якщо вони осідають в скринях, то перетворюються з грошей в паперові символи. Виконуючи цю функцію, кредитні гроші опосередковують також процес акумуляції тимчасово вільних грошових коштів і накопичень і перетворення їх в капітал. Але головне - кредитні гроші виконують функцію накопичення, перш за все для здійснення розширеного відтворення, коли потрібно накопичити необхідну грошову суму. Накопичення грошей потрібно і при русі оборотного капіталу, коли утворюється розрив у продажу продукції і купівлі сировини і т. Д. Таким чином, кредитні гроші, виконуючи функцію нагромадження, сприяють згладжування порушень у кругообігу капіталу.

Накопиченню короткострокового капіталу сприяють розширення і концентрація банківської справи, економне використання резерву звернення. Накопичення довгострокового капіталу здійснюється головним чином за допомогою емісії цінних паперів. Акції і облігації є резервуаром, в який як би стікаються вивільняються грошові кошти і з якого вони витягуються в разі потреби.

З грошима як засобом утворення скарбів можна здійснювати наступні операції:

1. Купівля дорогоцінних металів або каменів (ювелірні вироби);

2. Купівля майна і речей, які мають невеликий, але постійний попит;

3. Купівля боргових зобов'язань;

4. Купівля цінних паперів, що мають постійний попит;

5. Купівля іноземної валюти;

6. Зберігання місцевої валюти будинку у вигляді готівкових грошових накопичень;

7. Зберігання місцевої валюти в банку у вигляді безготівкових грошових коштів.

Але не дивлячись на всі переваги цієї функції, гроші як засіб утворення скарбів все ж мають певні недоліки:

1. Готівкові гроші не приносять їх власнику доходу, на відміну від банківських вкладів, акцій, облігацій та ін.

2. У період швидкої інфляції гроші не можуть служити в якості засобу накопичення, так як вони постійно знецінюються. У таких ситуаціях люди вважають за краще зберігати гроші тільки протягом короткого періоду, і задовго до настання інфляції набувають на них нерухомість або інші активи, які, хоча і не є ліквідними, але не втрачають своєї вартості, як гроші. В умовах гіперінфляції національні гроші міняють на більш стійку іноземну валюту.

Функція грошей як засоби платежу. Після застосування грошей як засіб платежу значно розширюється у зв'язку з розвитком кредиту і кредитної системи, які одночасно звужують застосування грошей як засобу обігу. Розвиток кредитних відносин і функції грошей як платіжного засобу приводить до появи кредитних грошей. Кредит породжує боргові зобов'язання - векселі. У момент погашення боргу гроші і виступають як засіб платежу. У міру розширення товарно-грошових відносин готівку стали замінюватися векселями, виданими окремими особами. Вексель - це складене в узаконеної формі письмове безумовне боргове зобов'язання векселедавця або іншого вказаного у ньому платника сплатити після закінчення терміну суму, зазначену у векселі.

Вексель увійшов в широку практику в зв'язку з розвитком комерційного кредиту, який надають один одному товаровиробники.

Застосування грошей як засіб платежу полягає в наступному:

· Продажу товарів в кредит, необхідність якої пов'язана з неоднаковими умовами виробництва і реалізації товарів, різною тривалістю їх виробництва та обігу, сезонним характером виробництва;

· Виплати заробітної плати робітникам і службовцям.

Отже, гроші, виконуючи функцію засобу платежу, мають свою специфічну форму руху, відмінну від форми руху грошей як засобу обігу. Це можна зобразити таким чином:

Т - Д - Т - функція грошей як засобу обігу,

Т - О функція грошей як засобу платежу Т - О функція грошей як засобу платежу.

Про - Д

Функція грошей як засобу платежу містить в собі безпосереднє протиріччя. Так як платежі взаємно погашаються, гроші функціонують лише ідеально як рахункові гроші, або міра вартості. Гроші виступають не як засіб звернення, не як лише переходить і посредствующая форма обміну речовин, а як індивідуальне втілення суспільної праці, як самостійна мінова вартість, або абсолютний товар. Таким чином, якщо при функціонуванні грошей як засобу обігу має місце зустрічний рух грошей і товарів, то при їх використанні в якості засобу платежу в цьому русі є розрив. Купуючи товар в кредит, боржник дає продавцю вексель, т. Е. Боргове зобов'язання, яке буде остаточно сплачено лише через певний термін (3-6 міс.).

В умовах розвинутого товарного господарства гроші в функції засобу платежу об'єднують багатьох товаровиробників. У зв'язку з цим розрив однієї ланки в ланцюзі платежів веде до розвитку кризових явищ і масового банкрутства товаровласників. Щоб пом'якшити дані негативні явища, вводиться система попереднього повідомлення платежів, заснована на автоматичному зарахування на рахунок клієнта заробітної плати, пенсій та інших грошових виплат, на списання коштів для оплати комунальних витрат, квартирної плати і різних внесків.

В результаті застосування системи попереднього повідомлення платежів скорочується використання готівки. Так, заробітну плату готівкою отримують в Англії тільки 10% трудящих, у Франції - менш 10%, у ФРН і Канаді - близько 5%, а в США - приблизно 1%. [17]

Прискоренню платежів, скороченню витрат обігу і підвищенню рентабельності підприємств сприяє введення в платіжний оборот електронних грошей.

Ця система особливо швидкими темпами впроваджувалася в механізм платіжних відносин США, де в 70-х рр. Конгрес санкціонував створення Національної комісії з системою переказів грошових коштів. Федеральна резервна система разом з Казначейством розробила і впровадила дану систему на загальнонаціональному рівні: модернізована комунікаційна мережа для міжбанківських переказів - замість розрізнених каналів функціонує єдина мережа, що складається з 14 пов'язаних між собою комунікаційних процесів і охоплює всі депозитні установи США. Основними елементами зазначеної система є автоматизовані розрахункові палати, система автоматизованого касира і система терміналів, встановлених в пунктах покупки.

На базі електронних грошей виникли кредитні картки. Вони сприяють скороченню платежів готівкою, обслуговуючи роздрібний торговельний оборот і сферу послуг, служать засобом розрахунків, заміщає готівкові гроші і чеки, а також одночасно інструментом кредиту, що дозволяє власнику отримати короткострокову позику грошима або в формі відстрочки платежу.

Порядок використання кредитної картки полягає в наступному. Споживач отримує від спеціальної компанії-емітента або банку пластикову картку, на якій вказані присвоєний номер рахунку і секретний код для впізнання власника. У момент покупки товару або надання послуг картка пред'являється в установу, яке входить в дану систему платежу (торгові точки, готелі, бензоколонки, ресторани і т. Д.). Продавець виписує рахунок за продані товари (надані послуги) з зазначенням дати покупки, прізвища, номери картки і т. Д., Покупець підписує рахунок. Потім рахунок пересилається в банк, який негайно оплачує його, а потім інкасує борг з покупця. Раз на місяць покупцеві надсилається загальний рахунок, який може бути сплачений протягом пільгового періоду (25-30 днів). Покупець може також пролонгувати платіж, при цьому він отримує кредит, за який сплачує високий відсоток - 1,5% о у місяць, або 18% в рік.

Таким чином, значення кредитних карток полягає в тому, що їх застосування звужує сферу використання готівки і чеків, є потужним стимулом у реалізації товарів і усунення кризових явищ в економіці

Функція світових грошей. Виходячи за межі внутрішньої сфери обігу, гроші скидають з себе придбані ними в цій сфері локальні форми-масштабу цін, монети, розмінної монети, знаків вартості - і знову виступають у своїй первісній формі зливків благородних металів. Функція світових грошей виникла в докапіталістичних формаціях, але отримала повний розвиток зі створенням світового ринку. На цьому ринку гроші скидали «національні мундири», т. Е. Виступали у вигляді злитків золота (995-ї проби). Паризької угоди 1867 р єдиною формою світових грошей було визнано золото. [19]

Світові гроші мають трояку призначення і служать: загальним платіжним засобом; загальним купівельним засобом; матеріалізацією суспільного багатства. Як міжнародний платіжний засіб гроші виступають при розрахунках по міжнародним балансам, головним чином за платіжним. Як міжнародне купівельний засіб гроші використовуються при прямій купівлі товарів за кордоном та оплату їх готівкою (наприклад, при неврожаї - покупка зерна, цукру і т. Д.). Як матеріалізації суспільного багатства гроші є засобом перенесення національного багатства з однієї країни в іншу при стягненні контрибуцій, репарацій або надання позик.

В період дії золотого стандарту переважала практика остаточного сальдирования платіжного балансу за допомогою золота, хоча в міжнародному обороті застосовувалися в основному кредитні знаряддя обігу. [33]

У ХХ ст. золотий стандарт перестав існувати, завершилася ера товарних грошей.

Інтенсифікація світових зв'язків розширила впровадження кредитних знарядь звернення в міжнародний оборот (вексель, чек і т. Д.). У 1930 р в Женеві були підписані Міжнародні конвенції про переказний і простий вексель, а в 1931 р - Міжнародна конвенція, що регулює видачу, звернення та оплату чеків.

Особливість застосування векселів і чеків в міжнародному обороті полягала в тому, що вони не виконували роль остаточного платіжного засобу, як золото. Тому виключення жовтого металу з міжнародного обігу, коли перестав діяти стихійний механізм «золотих точок», призвело до значних коливань валютних курсів. Оскільки світовий банкноти не було, місце золота зайняли шляхом позаекономічного примусу, провідні національні банкноти, головним чином англійський фунт стерлінгів і долар США.

Роль грошей в ринковій економіці. [16] Грошам належить ключова роль в ринковій економіці. Проявляється це в наступному.


розділ: фінансові науки
Кількість знаків з пробілами: 102846
Кількість таблиць: 3
Кількість зображень: 3

... чорт у ринку (асортимент товарів, організація ринку, традиції) дозволяє говорити про київський, українському, американському, японському та інших ринках. 2. Функції ринку і їх економічна роль в процесі суспільного відтворення 2.1 Функції ринку Сутність ринку знаходить своє вираження в його економічних і соціальних функціях. Світовий і національний досвід показує, що ринок надає ...

... зростання є досить непростим завданням, - капіталомісткість і схильність до заощаджень нелегко піддаються заходам регулювання. ГЛАВА 3. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ВІДТВОРЕННЯ 3.1. Роль попиту та пропозиції в системі громадського воспроиз ництва Спpoc і пропозиція - найважливіші економічні категорії товарного виробництва і його адекватного вираження - ринку. Їх ...

... про золото і срібло як грошах за своєю природою придбала широке розповсюдження, викладалася в університетських підручниках і монографіях. Принципами металевої теорії грошей обгрунтовувалися грошові реформи, спрямовані проти інфляції. В кінці XIX ст. в практику грошового обігу та міжнародних розрахунків проникали деякі специфічні форми, пов'язані з валютним підпорядкуванням провідними ...

... регіонів. Однією з причин скорочення інвестиційної діяльності у виробничій сфері за всіма народногосподарським комплексам - криза неплатежів в народному господарстві. Особливо велика роль фінансів в розширеному виробництві підприємств різних форм власності, оскільки при їх безпосередній участі створюється ВВП і відбувається його розподіл всередині підприємства і галузей. ...