Собівартість продукції

 1. Собівартість і її види визначення 1 Собівартість продукції - це досить узагальнений показник, який...
 2. Розрахунок собівартості продукції

Собівартість і її види

визначення 1

Собівартість продукції - це досить узагальнений показник, який призначений відображати всі аспекти діяльності підприємства, в першу чергу його виробничу і господарську діяльність і характерні особливості, що визначають ефективність його ділової діяльності. Собівартість продукції виражається в грошовому відношенні суми поточних витрат на її виробництво і реалізацію.

Собівартість = Ціна - Прибуток. Формування собівартості виглядає наступним чином (схема 1):

Малюнок 1
Малюнок 1. Формування собівартості

Залежно від етапів формування витрат при виробництві продукції розрізняється кілька видів собівартості:

 • Технологічна собівартість продукції;
 • Виробнича собівартість продукції;
 • Повна собівартість продукції.

Технологічна собівартість продукції включає в себе сукупність витрат в технологічному процесі виготовлення продукції. Виробнича собівартість включає витрати підприємства на виробництво конкретного виду продукції. Повна собівартість - це весь спектр витрат підприємства в процесі виробництва і реалізації продукції.

Повна собівартість - це весь спектр витрат підприємства в процесі виробництва і реалізації продукції

Нічого не зрозуміло?

Спробуй звернутися за допомогою до викладачів

калькуляція продукції

Калькуляція собівартості продукції виробляється в грошовому еквіваленті і розраховує вартість витрат на виробництво і реалізацію продукції. При розрахунку собівартості на однотипну продукцію калькуляція може бути проведена методом визначення питомих витрат на одну одиницю продукції, а при калькулюванні неоднорідною номенклатури продукції зазвичай використовується метод постатейного калькуляції або калькуляції з урахуванням обсягу закупівель і їх цін. різниться кілька видів калькуляції продукції, які використовуються на підприємствах в структурі управління собівартістю:

 1. Прогнозна калькуляція - розрахунок проводиться на базі прогнозних показників і нормативів передбачуваних витрат і зазвичай складається в декількох варіантах, наприклад, песимістичний прогноз, оптимальний прогноз і оптимістичний прогноз собівартості продукції.
 2. Проектна калькуляція - цей вид калькуляції зазвичай використовується при калькулюванні нового будівництва, реконструкції діючих об'єктів, випуску нового виду продукції і т.п.
 3. Планова калькуляція - планує завдання підприємству за собівартістю продукції на підставі економічних нормативів за певний період часу (рік, квартал) і визначає граничну величину витрат, що впливає на собівартість продукції.
 4. Кошторисна калькуляція - одна з різновидів планової калькуляції. У практиці використовується в процесі управління, контролю і аналітики виробничих процесів, визначаючи причини відхилень від прийнятих нормативних витрат.
 5. Фактична калькуляція - метод розрахунку фактичної собівартості продукції. Визначає встановлений поріг собівартості за окремими видами витрат і є методом контролю рівня собівартості продукції.

Загальна формула розрахунку собівартості продукції виглядає досить просто: $ C = \ frac {З} {X} $, де $ C $ - собівартість, $ З $ - сукупні витрати за звітний період, $ X $ - кількість виробленої за звітний період продукції, обчислюється в натуральному вираженні (штуки, тонни тощо).

Розрахунок собівартості продукції

Зазвичай розрахунок собівартості продукції виробляється в три заходи:

 1. Проводиться розрахунок виробничої собівартості всього обсягу виробленої продукції, потім шляхом розподілу суми виробничих витрат на кількість вироблених одиниць продукції розраховується виробнича собівартість однієї одиниці продукції.

  приклад 1

  Наприклад: ПС = (ПМЗ + ПТЗ + ОПР) / ОП, де ПМЗ - прямі матеріальні витрати, ПТЗ - прямі трудові витрати, ОПР - загальновиробничі витрати підприємства, ОП - обсяг випущеної продукції.

  Також при розрахунку виробничої (товарної) собівартості застосовується метод - собівартість валової продукції мінус зміна залишків незавершеного виробництва (приріст віднімається, скорочення залишків додається).

  приклад 2

  Наведемо простий приклад розрахунку виробничої собівартості в розрахунку на $ 100 $ одиниць продукції (припустимо, що це $ 200 $ шматків мила):

  1. Сировина і основні матеріали, що використовуються у виробництві мила = $ 1000. $ рублів;
  2. Паливо і електроенергія, використовувані на технологічні цілі = $ 1200. $ рублів;
  3. Оплата праці основних виробничих робітників = $ 2000. $ рублів;
  4. Нарахування на оплату праці - $ 35 \% $ до оплати по п. $ 3 $ (тобто оплату праці основних виробничих робітників);
  5. Загальновиробничі витрати - $ 10 \% $ до оплати по п. $ 3 $;
  6. Загальногосподарські витрати - $ 20 \% $ до оплати по п. $ 3. $

  розрахунок:

  Розрахуємо в абсолютному вираженні непрямі витрати, певні в процентному співвідношенні до оплати праці основних виробничих робітників на $ 200 $ одиниць продукції:

  • Нарахування на оплату праці = $ \ frac {2000 \ cdot 35 \%} {100 \%} = 700 $ рублів;
  • Загальновиробничі витрати = $ \ frac {2000 \ cdot 10 \%} {100 \%} = 200 $ рублів;
  • Загальногосподарські витрати = $ \ frac {2000 \ cdot 20 \%} {100 \%} = 400 $ рублів

  Визначимо виробничу собівартість як суму витрат по пунктам 1 - 6:

  Виробнича собівартість $ 200 $ шматків мила = $ 1000 + 1200 + 2000 + 700 + 200 + 400 = 5500 $ рублів, отже, виробнича собівартість $ 1 $ шматка мила = $ 27,5 $ рублям.

 2. Підсумовуються управлінські і комерційні витрати, далі ця сума ділиться на кількість проданої за звітний період продукції.

  наприклад:

  • Управлінські витрати за місяць = $ 1500 $ рублів;
  • Комерційні витрати = $ 1000. $ рублів
  • Кількість шматків мила, вироблених за місяць $ 50000 $ штук,

  Вважаємо: $ 1500 + 1000 = 2500 $

  $ \ Frac {2500} {50000} = 0,05 $ рублів

 3. Підсумовуємо показники, розраховані на перших двох етапах:

  $ 27,5 + 0,05 = 27,55 $

  Повна собівартість $ 1 $ шматка мила в нашому випадку дорівнює $ 27,55 $ рублів.

  На підприємствах, що випускають один вид продукції (при відсутності напівфабрикатів власного виробництва), що мають певне кількість не проданої продукції, використовується метод простий двоступеневої калькуляції, при якому собівартість розраховується за формулою:

  С = (З пр / Хпр) + (ЗУПР / Хпрод), де С - повна собівартість продукції, в рублях; Зпр - сукупні виробничі витрати за певний звітний період, в рублях; ЗУПР - управлінські та комерційні витрати в певному звітному періоді, в рублях Хпр - кількість одиниць виробленої в певному звітному періоді продукції, в натуральних одиницях (штуках, тоннах, метрах тощо); Хпрод - кількість одиниць проданої в певний звітний період продукції в натуральних одиницях.

  За умови, що виробничий процес на підприємстві містить кілька стадій, на виході з яких утворюється проміжний склад напівфабрикатів і їх кількість коливається, то застосовується метод багатоступінчастої простий калькуляції із застосуванням формули:

  С = (Зпр1 / Х1) + (Зпр2 / Х2) + ... + (ЗУПР / Хпрод), де

  Зпр1, Зпр2 - сукупні виробничі витрати кожної стадії. [/ Приклад]

  вибір методу розрахунку собівартості досить часто залежить від відмінних характеристик виробничого процесу і видів продукції, що виготовляється. В окремих випадках можливе використання змішаних варіантів калькуляції.

Нічого не зрозуміло?