що в себе включають оборотні кошти підприємства

 1. Принцип функціонування оборотних коштів.
 2. Розгляд оборотних фондів
 3. Особливості фондів обігу
 4. Вибір політики управління запасами
 5. Стадії виникнення і основні етапи формування коштів
 6. В яких джерелах відбувається формування оборотних коштів
 7. Як визначити потребу
 8. Нормативне значення запасів
 9. Параметри використання оборотних коштів. Оборотні кошти - це важливий показник.

Оборотні кошти - це вартісний оціночний параметр всіх фондів компанії. На їх підставі традиційно відбувається забезпечення безперервності всього процесу - від закупівлі сировини і безпосередньо виробництва до факту реалізації готових продуктів. Тобто виходить, що ОС представлені системою грошей, що належать компанії, що забезпечують формування кругообігу оборотних фондів. Вони мають велику градацію, і на практиці зустрічається велика кількість різновидів таких одиниць.

Принцип функціонування оборотних коштів.

Абсолютно всі ОС фірми можуть бути класифіковані на два групових напрямки, вони включають кілька моментів.

 1. Оборотні фонди виробничого призначення. Це запаси (паливні елементи, запасні частини, сировина). Також в складі даної групи -елементи незавершеного будівництва, витратні напрямки майбутніх тимчасових періодів.
 2. Оборотні фонди звернення - ще одна категорія даних елементів, на неї варто звернути особливу увагу. До цього угруповання можна віднести такі моменти, як відвантажена продукція до продажу, але ще не отримала оплату.
Оборотні кошти - це вартісний оціночний параметр всіх фондів компанії

Склад оборотних коштів підприємства (схема)

Обидва пункти вимагають педантичного підходу до формування та розгляду, який і буде здійснений в статті.

Розгляд оборотних фондів

Оборотні кошти простими словами - частина коштів володіння компанії, які споживаються при здійсненні циклу. Вони мають тенденцію перенесення своєї вартості на ціну продукту, а далі відбувається їх повне відшкодування. На практиці часто використовуються не просто розглядаються показники, а співвідношення. Все це називається як структура фондів, які перебувають в обороті. Вираз величин відбувається в частках або процентних співвідношеннях. Їх формування здійснюється під впливом великої кількості факторів, які визначені індивідуально для кожної компанії, зайнятої у виробничій діяльності.

Особливості фондів обігу

В рамках даної групи присутні засоби, що належать підприємству, які є об'єктами вкладів. Також це можуть бути кошти, що відносяться до розрахункових заходам або гроші в касі. Ці моменти не беруть участі у формуванні вартості, а виступають в якості її безпосередніх носіїв.

Ці моменти не беруть участі у формуванні вартості, а виступають в якості її безпосередніх носіїв

Схема кругообігу оборотних активів підприємства

Після того, як продукція буде проведена і продана, відбувається відшкодування вартості грошей. Це тягне до постійного відновлення виробничого процесу.

Вибір політики управління запасами

В ході формування оптимальної політики обов'язково враховується кілька основних моментів.

 • рівень запасів товарних позицій;
 • страхові запасні величини;
 • партія, яка підлягає замовленням.

Для вибору оптимальної стратегії управлінських дій необхідно провести аналіз загальної потреби в сировинному ресурсі, а також звірити відомості, пов'язані із замовленням. Так, оборотні кошти організації - це велика група, яка б вимагала в контролі і спостереженні з метою вдосконалення цієї політики.

Стадії виникнення і основні етапи формування коштів

Стадії виникнення і основні етапи формування коштів

Зазвичай цей процес здійснюється в три основоположних етапу, відповідно полягають в постачанні, виробництві, збуті.

 • Відбувається придбання підприємством виробничих запасів для нормалізації робочого заходи.
 • Вони стартують в долі в циклі діяльності, а потім перетворюються в готові продукти. Ними ж проходиться стадія незавершеного виробництва.
 • Після цього стартує процес набуття засобами обороту грошового еквівалента, про який можна вести мову після повноцінного процесу реалізації продукції.

Не варто забувати про поняття структури коштів обороту, в рамках якої знаходиться кілька питомих ваг категорій, відображених по відношенню до сукупної ціною.

В яких джерелах відбувається формування оборотних коштів

Оборотні кошти підприємства не можуть з'являтися з «повітря». У них є свої, особливі джерела виникнення, які мають класифікацію.

У них є свої, особливі джерела виникнення, які мають класифікацію

Графік оборотних коштів за джерелами формування

З практичного боку виділяють кілька груп засобів, які знаходяться в обороті. Це власні ресурси, позикові і залучені гроші.

 1. Власні кошти представлені грошима, які перебувають в безпосередній власності учасників. Це сукупність грошових коштів, потрібних для налагодженої роботи компанії. Їх поповнення може відбуватися на підставі прибутку, амортизаційного фонду і т. Д.
 2. Засоби, які прирівнюються до власних. Це суми, які нараховуються працівникам в якості відпускних виплат, борги по заробітній платі та інші моменти. Дана група носить специфічний характер і відображає сукупність ресурсів, які можуть бути прирівняні до групи власних коштів.
 3. Позикові фінансові кошти. Їх створення відбувається за допомогою взяття банківських позичок і забезпечення заборгованості кредиторського характеру. Тобто вони беруться в позику у тимчасове користування і повертаються з дотриманням принципу зворотності, терміновості, платності.

Так, джерел виникнення цієї групи активів чимало, головна умова полягає в оптимізації їх структури. Тобто фахівцям підприємства, компетентним в даній сфері, необхідно відстежувати питомі ваги ресурсів. Щоб організація могла вважатися нормально працюючої, частка власних коштів повинна бути представлена ​​в максимумі.

Як визначити потребу

Ми вивчили, що таке оборотні кошти підприємства. Залишилося детально ознайомитися з даними, які дозволять визначити рівень потреби підприємства в забезпеченні даною групою засобів. Для цієї мети проводиться їх нормування. Воно являє собою міру, що дозволяє визначити економічно доцільну потреба компанії в ОС, які підуть на забезпечення безперешкодної роботи організації в рамках її виробничого процесу.

Що стосується групи нормованих ОС, вона складається їх всіх фондових елементів:

 • витрати, які пішли на процес відтворення продукції та товарних позицій;
 • елементи, що мають безпосереднє відношення до незавершеного виробничого процесу;
 • продукти-напівфабрикати, виготовлені силами співробітників - представників організації;
 • продуктові одиниці, які планується перетворити на продаж.

Що стосується нормативних значень оборотних коштів, їх розрахунок здійснюється в рамках натурального вираження і проводиться в величинах, в залежності від прийнятих на підприємстві вимірювальних одиниць.

Нормативне значення запасів

Якщо розглядати загальний параметр даного типу, то можна здійснити його визначення за допомогою складання наступного рівності.

Ф (заг) = Ф (ПЗ) + Ф (НЗП) + Ф (РБП) + Ф (ДП).

Ф (ПЗ) виступає в якості нормативного значення запасів, які висловлюються в рублевих одиницях. Що стосується параметра Ф (НЗП), то це норматив виробництва, яке не було завершено. Параметр Ф (РБП) характеризує норму видаткової частини в майбутніх періодах, а Ф (ДП) відображає норматив запасу (тобто того запасу, який присутній в складських умовах підприємства).

Параметр Ф (РБП) характеризує норму видаткової частини в майбутніх періодах, а Ф (ДП) відображає норматив запасу (тобто того запасу, який присутній в складських умовах підприємства)

Формула нормативів оборотних коштів в НПЗ

В рамках цієї рівності фігурує ще одне поняття - норма запасу. За допомогою її відбувається визначення того, на яке число днів компанію необхідно забезпечити оборотними коштами з того чи іншого виду запасу.

Н (ПЗ I) = Н (тек. I) + Н (стор. I) + Н (підготовчий I).

В цьому випадку трактування буквених значень з формул є максимально простою та зручною. Перший доданок, що відображається як Н (тек.), Означає норму поточного запасу, друге значення - нормативний показник страхового запасу, а остання частина - норма за попередньою запасу.

 1. Запас поточного типу. Його необхідність обумовлена ​​тим, що важливо забезпечити безперебійний виробничий хід в рамках компанії. Особливо це стосується тимчасового періоду, що йде між поставками. У класичному поданні даний параметр ідентичний половині середнього інтервалу.
 2. Страховий запас. Цей продуктовий запас виступає в якості гаранта того, що при найменших збоях в постачальницької діяльності будуть попереджені будь-які наслідки. Показник норми - половина минулого значення (або приблизно половина його). Також цей параметр може дорівнювати максимальному періоду часу, що характеризує відхилення від інтервалу продуктових поставок.
 3. Підготовчий запас по-іншому іменується як технологічний. Його створення відбувається в ситуаціях, коли сировинні ресурси і матеріали, які надходять на підприємство, потребують додаткових підготовчих роботах, які полягають в сушінні, сортувальному процесі, розкрої. Визначення цієї норми відбувається при обліку оптимальних виробничих умов. У неї включено час, який йде на прийом, розвантажувальні заходи, оформлення документації.

Сортування товару на складі

Так, можна зробити висновок, що до оборотних засобів відносяться численні елементи, які важливо брати до уваги при плануванні ведення комерційної діяльності.

Параметри використання оборотних коштів. Оборотні кошти - це важливий показник.

Є кілька основних параметрів, за допомогою яких відбувається характеристика ефективності використання тих чи інших оборотних коштів. Зокрема, мова йде про коефіцієнт оборотності. Він показує, яка кількість оборотів є у товару за певний період часу. Його значення визначається з рівності, при якому відбувається розподіл обсягу продаваного продукту на залишок коштів.

Ще один важливий показник, що вимагає і заслуговує на особливу увагу - тривалість одного обороту в днях. Він демонструє, за який час підприємство може розраховувати на повернення оборотних коштів, у формі виручки від реалізації продуктів. Цей показник розраховується на підставі найпростішого рівності, який передбачає частка від кількості днів в періоді і коефіцієнта оборотності оборотних коштів.

Якщо показник оборотності оборотних коштів буде прискорений, це призведе до того, що кошти будуть вивільнені з обороту. Якщо ж оборотність сповільниться, це спричинить збільшення потреби компанії в оборотних коштах. Прискорити ці параметри можна за допомогою застосування деяких факторів.

Таким чином, оборотні кошти включають в себе велику кількість напрямків і особливостей. Адже від них має залежність загальний показник економічної діяльності та активності підприємства. Грамотний підхід до приведення цього показника в норму сприяє поліпшенню роботи компанії на всіх виробничих рівнях.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter.