Склад і структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт

Відповідно до технологічної структурою інвестицій в основний капітал в кошторисній вартості будівництва виділяються наступні елементи:

• вартість будівельних робіт;

• вартість робіт по монтажу обладнання (монтажні роботи);

• витрати на придбання (виготовлення) устаткування, меблів та інвентарю;

• Інші витрати.

До будівельних робіт відносять роботи зі зведення будинків і споруд; спеціальні роботи (гірничо-розкривні, буровибухові, пальові, роботи з буріння свердловин, щодо захисту будівельних конструкцій та обладнання від корозії і ін.); внутрішні сантехнічні роботи та роботи з будівництва зовнішніх інженерних мереж і споруд; роботи в спеціалізованому будівництві (автомобільні і залізні дороги, мости і труби, тунелі і метрополітени, лінії електропередач і ін.); роботи з підготовки, благоустрою та озеленення території; роботи з улаштування основ і фундаментів під обладнання і т. д.

До монтажних робіт відносять збірку і установку в проектне положення всіх видів обладнання; прокладку ліній електропостачання і мереж до електросилових установок; прокладку технологічних трубопроводів і пристрій підводок до обладнання; монтаж і установку технологічних металоконструкцій, конструктивно пов'язаних з обладнанням, і інші роботи.

До вартості устаткування, меблів та інвентарю відносять вартість придбання (виготовлення) та доставки на приоб'єктний склад всіх видів устаткування, транспортних засобів; інструменту, інвентарю, пристосувань, запасних частин, контейнерів, що включаються до первісного фонду вводяться в дію виробництв; вартість обладнання, інструменту, інвентарю, меблів та інших предметів внутрішнього оздоблення, необхідних для первісного оснащення соціально-побутових об'єктів; вартість конструювання машин і складного технологічного обладнання одиничних замовлень; вартість шеф-монтажу обладнання; вартість до виготовлення і доведення в будівельних умовах великогабаритного та великовагового устаткування, відвантаженого заводом-виробником у вигляді окремих вузлів і деталей.

До інших витрат відносять витрати, супутні будівництву, в т. Ч. Пов'язані з відведенням територій під будівництво; на проектно-вишукувальні роботи; утримання дирекції (технагляду), що будується (установи), а також інші витрати по основній діяльності підрядних організацій, включаються до вартості підрядних робіт.

Структура загальної кошторисної вартості різна в залежності від специфіки будівництва. Проте, аналіз зведених кошторисних розрахунків будівництв різного призначення дозволив виявити найбільш типові співвідношення елементів кошторисної вартості будівництва (табл. 2.2.).

Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт включає кошторисну собівартість і кошторисну прибуток. Кошторисна собівартість визначається по калькуляційної угрупованню з виділенням двох груп витрат: прямих витрат і накладних витрат.

Прямі витрати (ПЗ) включають статті витрат, безпосередньо пов'язаних з виробництвом будівельно-монтажних робіт: оплату праці робітників (ЗП), витрати на експлуатацію будівельних машин (ЕМ), матеріали (М). Ці витрати можуть бути визначені прямим рахунком на підставі фізичних обсягів робіт, кошторисних норм і цін:

П3 = 3 + ЕМ + М.

За статтею «Оплата праці робітників» відображаються всі витрати на оплату праці виробничих робітників, зайнятих безпосередньо на будівельно-монтажних роботах, а також робітників, які здійснюють переміщення матеріалів і обладнання в межах робочої зони і від приоб'єктного складу до місця укладання або монтажу.

Витрати на оплату праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням будівельних машин і механізмів, включаються до складу витрат на експлуатацію будівельних машин. Оплата праці робітників, зайнятих вантаженням і доставкою матеріалів до приоб'єктного складу входить до складу витрат за статтею «Матеріали». Заробітна плата робітників, що виконують некапітальні роботи, в т.ч. зведення тимчасових нетитульних будівель і споруд, а також благоустрій будівельних майданчиків, підготовку об'єктів до здачі в експлуатацію і т. п., враховується в складі накладних витрат.

Витрати на експлуатацію будівельних машин визначаються виходячи з часу роботи машин, необхідного по кошторисних норм для виконання даного обсягу робіт, і кошторисних розцінок на експлуатацію будівельних машин, розрахованих на 1 маш.-ч. Кошторисні розцінки включають всі витрати, пов'язані з експлуатацією машин: на амортизацію, витрати на ремонт і запасні частини, вартість енергоресурсів і допоміжних матеріалів, заробітну плату машиністів.

За статтею «Матеріали» враховується вартість витрачених на виробництво будівельно-монтажних робіт відповідно до кошторисними нормами матеріальних ресурсів за ціною їх придбання з урахуванням доставки до приоб'єктного складу та зберігання. Вартість матеріалів і виробів будівельних виготовлення приймається в кошторисі на основі відповідних калькуляцій.

Накладні витрати враховують витрати будівельно-монтажних організацій, пов'язані зі створенням загальних умов виробництва, його обслуговуванням, організацією і управлінням. Визначаються вони непрямими методами у відсотках від прийнятої бази, в даний час - від фонду оплати праці робітників.

Кошторисна прибуток (планові накопичення) - сума коштів, необхідних для покриття окремих загальних витрат будівельно-монтажних організацій на розвиток виробництва, соціальної сфери та матеріальне стимулювання, є нормативною частиною вартості будівельної продукції.

Барановська Н.І.
"Основи кошторисної справи в будівництві"