4.1. Склад і структура оборотних коштів - Організація АТП - статті про будівництво та ремонт

4.1. Склад і структура оборотних коштів

Поряд з основними фондами, необхідними АТП для здійснення перевезень вантажів і пасажирів, підприємства автомобільного транспорту повинні мати в своєму розпорядженні оборотні фонди і фонди обігу, які в грошовому виразі утворюють в сукупності оборотні кошти підприємств (рис. 1).

Мал. 1 Структурна схема складу оборотних коштів АТП

Особливість транспортного виробництва, повною мірою притаманна автомобільного транспорту, накладає відбиток на структуру його оборотних коштів. Внаслідок того що автомобільний транспорт не дає готового продукту, віддільного від процесу виробництва, на АТП немає основних матеріалів, що становлять матеріальну основу готового продукту, немає незавершеного виробництва по основній діяльності, що представляє Собою певний ступінь готовності продукту, немає готової продукції як кінцевого результату виробничої діяльності підприємств . Ця особливість автомобільного транспорту визначає відносно меншу частку оборотних коштів (приблизно 15%) в сумі всіх коштів АТП в порівнянні з машинобудівними підприємствами, де вона становить 35-45% загальної суми основних і оборотних коштів.

До оборотних виробничих фондів належать засоби виробництва, які беруть участь, як правило, тільки в одному виробничому циклі. При цьому їх вартість повністю включається у витрати на виробництво продукції.

Оборотні фонди АТП включають в себе виробничі запаси і незакінчені розрахунки (див. Рис. 1). На частку виробничих запасів припадає приблизно 40-50% оборотних коштів АТП і близько 90% загальної кількості виробничих оборотних фондів. Виробничі запаси не приймають безпосередньої участі у виробничому процесі. Створення запасів матеріалів, палива, запасних частин, автомобільних шин і ін. Необхідно для забезпечення безперебійної роботи автомобілів на лінії та своєчасного виконання технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

При плануванні оборотних коштів виробничі запаси поділяють на такі основні групи: паливо, матеріали, автомобільні шини, запасні частини і агрегати, малоцінний і швидкозношуваний інвентар та інструменти, спецодяг.
Матеріали для експлуатації, ремонту автомобілів та інших потреб складають приблизно 20% виробничих запасів; паливо - близько 6%.

<< Ефективність використання основних виробничих фондів, частина 2

Склад і структура оборотних коштів, частина 2 >>