MOLDINDCONBANK

Конвертація валют в операціях c платіжними картами

Конвертація валют в операціях c платіжними картами

Картковий рахунок, до якого випущена ваша платіжна карта, може бути відкритий в одній з трьох валют: MDL, USD, EUR. Оплачувати покупки можна в будь-якій валюті незалежно від валюти карткового рахунку.

Якщо валюта карткового рахунку відрізняється від валюти транзакції (операції зняття готівки, купівлі товарів / послуг і т.д.), то відбувається конвертація суми операції в валюту транзакції з валюти карткового рахунку.

В процесі конвертації завжди задіяні три валюти:

 • Валюта транзакції - валюта, в якій було придбано проектор або відбувається зняття грошей в банкоматі.
 • Валюта розрахунку банку - емітента картки з платіжною системою:
  • для MasterCard - валюта розрахунку EUR
  • для VISA - валюта розрахунку USD

ВАЖЛИВО: для операцій, де валютою транзакції є євро / долари США і валютою карткового рахунку є євро / долари США, відповідно, за картками VISA / MasterCard списання c карткового рахунку відбувається в валюті транзакції без конвертації.

Без конвертації:

 • EUR ------- EUR
 • USD ------- USD
 • MDL ------- MDL
 • Валюта карткового рахунку власника.
 • Коли відбувається конвертація?

  Конвертація по платіжній карті відбувається наступним чином: валюта, в якій здійснена транзакція по карті, зіставляється з валютою розрахунку, яка, в свою чергу, зіставляється з валютою рахунку карти. Якщо валюта транзакції не збігається з валютою розрахунку і / або валюта розрахунку не збігається з валютою рахунку карти - відбувається конвертація. Даний курс встановлюється щодня при закритті операційного дня в робочі дні, орієнтовно, в період часу 19.00 - 20:00, в неробочі дні та в останній день місяця - 17:00 - 18:00, і публікується на сайті банку. Курс може відрізнятися від офіційного курсу НБМ, курсів платіжних систем і / або комерційних курсів Банку для операцій з готівковою іноземною валютою.

  Коли валюта транзакції зіставляється з валютою розрахунку (EUR або USD), і не збігається, то конвертація відбувається за курсом платіжної системи. Далі якщо валюта розрахунку не збігається з валютою карткового рахунку, то відбувається конвертація за комерційним курсом Банку для операцій з платіжними картами.

  Схема конвертації, де:

  Додаткова інформація за телефоном Служби підтримки клієнтів (+373) 22 54 89 40.

  схеми конвертації

  GBP - валюта транзакції

  картки Visa

  . .

  . .

  картки MasterCard

  . .

  . .

  приклади

  Приклад нр. 1: Ви розрахувалися в Великобританії в фунтах стерлінгів за товар, куплений в маркеті, картою платіжної системи MasterCard, випущеної в молдавських леях. Валюта транзакції - фунти стерлінги (GBP), валюта карти / карткового рахунку - молдавські леї (MDL).

  Валюта розрахунку банку-емітента з платіжною системою - EUR. Таким чином, валюта транзакції, валюта розрахунків і валюта карткового рахунку не співпадають між собою. Отже, відбувається конвертація:

  • 1 етап: сума в фунтах стерлінгів (GBP) конвертується в євро (EUR) за курсом платіжної системи.
  • 2 етап: сума в євро (EUR) конвертується в молдавські леї (MDL) за комерційним курсом для банківських карток Moldindconbank.

  Приклад нр. 2: Ви виїжджаєте на відпочинок, наприклад, в Прагу, де національною валютою є чеська крона. До вашого карткового рахунку випущено дві карти на ім'я одного власника. Одна карта VISA, інша карта - MasterCard.

  • Якщо ваш картковий рахунок відкритий в євро, то при поїздці до Праги рекомендуємо використовувати як основний засіб платежу - карту MasterCard (валюта розрахунку за MasterCard (EUR) збігається з валютою карткового рахунку).
  • Якщо картковий рахунок відкритий в доларах США, то основною картою платежу рекомендуємо вибрати карту VISA (валюта розрахунку за VISA (USD) збігається з валютою карткового рахунку).
  Часто задавані питання

  Чому іноді буває, що блокується одна сума, а списується інша?

  При здійсненні будь-карткової транзакції по оплаті товарів / послуг або зняття грошових коштів по банківській карті спочатку відбувається процедура авторизації грошових коштів (перевірка наявності та блокування грошових коштів на картковому рахунку), потім процедура списання грошових коштів з карткового рахунку. Між операцією блокування коштів та їх списанням завжди існує часовий проміжок.

  Через різницю між датами блокування суми на картковому рахунку і її фактичним списанням при коливанні валютного курсу можливе виникнення різниці між сумою заблокованих і списаних з карткового рахунку коштів.

  За якими курсами списуються комісії банку, зазначені в тарифах по банківських картах?

  Всі комісійні, пов'язані з емісією карти, її обслуговуванням, вартістю додаткових послуг (надання виписок, розблокування ПІН-коду та ін.), Якщо вони в тарифах номіновані в іноземній валюті, списуються в валюті карткового рахунку за офіційним курсом НБМ. Курси Банку за банківськими картками використовуються тільки для здійснення конвертацій при операціях з банківськими картами.

  практичні рекомендації
  • Прямуючи до Європи, де валюта розрахунків виключно євро, рекомендуємо мати платіжну картку VISA або MasterCard в євро.
  • Подорожуючи в країни, в яких валюта розрахунків - долар США, рекомендуємо мати платіжну картку VISA або MasterCard в доларах США.
  • Якщо Ви збираєтеся в країни, де національною валютою є валюта відмінна від долара США або євро (наприклад, російський рубль (RUB), румунський лей (RON), англійський фунт (GBP) і т.д.), рекомендуємо відкривати банківські картки VISA в доларах США або MasterCard в євро.
  • Завжди виконуйте операції по банківській картці у валюті тієї країни, де ви знаходитеся! Будьте уважні, якщо торгова точка або банкомат, де ви проводите операцію, пропонують Вам вибрати валюту розрахунків самостійно. Незважаючи на те, що банк, що обслуговує даного торговця / банкомат, заявляє про вигідному для вас обмінному курсі, найчастіше цей курс вигідний тільки даному банку. Тому, рекомендуємо вам не вибирати валюту розрахунку, відмінну від валюти тієї країни, де перебуваєте.
  • Під час подорожей, рекомендуємо при собі мати кілька карт, прикріплених до одного карткового рахунку, на випадок, якщо одна карта, раптом, буде загублена, вкрадена або вилучена банкоматом по причини його не функціональності. Другу карту краще зберігати в місці, відмінному від місця зберігання першої карти (у валізі, сейфі, іншому кишеньці сумки і т.д.). В цьому випадку, основною картою доцільніше зробити карту тієї платіжної системи, валюта розрахунку якої збігається з валютою карткового рахунку.

  Коли відбувається конвертація?
  За якими курсами списуються комісії банку, зазначені в тарифах по банківських картах?