Види бюджетів та бюджетна класифікація. Види доходів і витрат бюджету.

 1. Види бюджетів та бюджетна класифікація. Види доходів і витрат бюджету. Будь-яка серйозна компанія...
 2. Види бюджетів та бюджетна класифікація. Види доходів і витрат бюджету.

Види бюджетів та бюджетна класифікація. Види доходів і витрат бюджету.

Будь-яка серйозна компанія приділяє увагу планування своєї діяльності, в тому числі і фінансову сторону - для цієї мети служить фінансовий бюджет організації. Саме в ньому прописуються всі види доходів бюджету і витрат організації в той чи інший період часу, і на його основі визначаються необхідні для отримання прогнозованого доходу ресурси.

Існують різні поняття і види бюджетів, націлені на вирішення різних завдань, основними є:

 • Фінансовий бюджет;
 • Операційний бюджет.

В умовах сучасного бізнесу бюджетна класифікація також часто виділяє і третій вид - інвестиційний бюджет.

Важливо відзначити, що фінансовий та операційний види бюджетів складають єдиний генеральний (основний або загальний) зведений бюджет підприємства. З іншого боку, кожен з них містить в собі операційні та фінансові бюджети більш низьких рівнів. Зокрема, операційний містить:

Малюнок 1. БДДС і БДР на прикладі програмного продукту «WA: Фінансист».

Фінансовий бюджет

В дані види фінансового прогнозування закладаються всі майбутні витрати і доходи підприємства в грошовому вираженні. Він складається з декількох основних документів, в тому числі: прогноз про прибутки і збитки, прогноз про рух грошових коштів, бухгалтерського балансу і руху власного капіталу.

Необхідно загострити увагу на тому, що це основний вид бюджету і він спрямований саме на планування руху грошових коштів в масштабах всієї організації з метою забезпечення платоспроможності компанії і регулювання можливого дефіциту (профіциту) коштів. Планування конкретних доходів і витрат проводиться в рамках розробки операційного бюджету підприємства.

Малюнок 2. Планування грошових коштів на прикладі програмного продукту «WA: Фінансист».

операційний бюджет

В даний вид бюджету входять різні бюджети, в яких відображені витрати і доходи підприємства від конкретних видів діяльності, сюди ж включаються витрати на непрямі податки, а також доходи і витрати у вигляді матеріальних цінностей. Операційний бюджет підприємства включає в себе різні види бюджетів підприємства, в тому числі бюджет виробництва, витрат на енергію і матеріали, продажу продукції, амортизаційних відрахувань, витрат на виплату податків, загальногосподарських витрат і т.д.

Тобто, якщо фінансовий бюджет відображає загальні руху грошових коштів, то в операційному прописані цільові витрати і доходи кожного підрозділу підприємства.

Запрошуємо на безкоштовний вебінар

23 липня об 11:00

1 годину

Планування - складна задача, яку допомагає вирішувати спеціальний модуль «Бюджетування», який пропонує потужний інструментарій для розробки всіх видів бюджетів: операційного, фінансового, БДР і БРГК і т.д. Він може бути використаний для організацій будь-якого рівня з урахуванням особливості їх діяльності. Модуль значно скорочує витрати часу і сил на процес планування бюджету по будь-яким видам діяльності і дозволяє домогтися високих результатів з максимальною ефективністю на будь-яких підприємствах з різними масштабами діяльності в Москві або інших регіонах Росії.

За змістом окремі операційні види бюджетів на підприємстві підлягають класифікації, їх можна об'єднати в групи:

 • функціональні;
 • поточних періодів;
 • інвестиційні;
 • ЦФО.

Операційний бюджет в категорії функціональний може включати і об'єднувати деякі самостійні види бюджетного контролю:

 • продажів;
 • виробничих запасів;
 • закупівель;
 • загальновиробничих витрат;
 • виробничий;
 • трудових витрат;
 • комерційних витрат;
 • загальних і адміністративних витрат.

Малюнок 3. Операційні (функціональні) бюджети на прикладі програмного продукту «WA: Фінансист».

Інвестиційні бюджети можуть включати наступні підвиди:

 • виведення нової продукції;
 • освоєння нового ринку збуту;
 • створення філії;
 • придбання і введення в експлуатацію нового обладнання;
 • будівництва нових об'єктів виробничого і господарського призначення.

В рамках взаємозв'язку операційних і основних бюджетів, плани центрів фінансової відповідальності можуть також включати сукупність більш детальних видів бюджетів, що створюються в залежності від масштабності бізнес-процесів і їх значимості для господарської діяльності підприємства в цілому. До них можуть ставитися бюджет:

 • відділу маркетингу;
 • відділу оптових продажів;
 • відділу роздрібних продажів;
 • відділу постачання;
 • транспортного цеху;
 • скарбу;
 • філій;
 • інших структурних підрозділів.

Відеозаписи минулих вебінарів по темі «Бюджетування»

Також може здійснюватися класифікація видатків бюджету та доходів за видами:

 • довгострокові або короткострокові;
 • постатейні;
 • з тимчасовим періодом;
 • гнучкі і статичні;
 • спадкоємні або з нульовим рівнем;
 • профіцитні, дефіцитні, збалансовані.

Класифікація є умовною. Кожне підприємство може керуватися власними принципами і підходами. Компанія може вибрати кілька суб'єктів для бюджетування на підприємстві або робити загальний план без деталізації за видами бюджету, здійснювати процес планування в звичайній таблиці Excel або застосовувати засоби автоматизації.

Основні види бюджетування використовуються на будь-якому підприємстві і, як явище, це планування з метою підвищення результативності господарської діяльності.

Дивіться також "Модуль управління руху грошових коштів"

Види бюджетів та бюджетна класифікація. Види доходів і витрат бюджету.

Будь-яка серйозна компанія приділяє увагу планування своєї діяльності, в тому числі і фінансову сторону - для цієї мети служить фінансовий бюджет організації. Саме в ньому прописуються всі види доходів бюджету і витрат організації в той чи інший період часу, і на його основі визначаються необхідні для отримання прогнозованого доходу ресурси.

Існують різні поняття і види бюджетів, націлені на вирішення різних завдань, основними є:

 • Фінансовий бюджет;
 • Операційний бюджет.

В умовах сучасного бізнесу бюджетна класифікація також часто виділяє і третій вид - інвестиційний бюджет.

Важливо відзначити, що фінансовий та операційний види бюджетів складають єдиний генеральний (основний або загальний) зведений бюджет підприємства. З іншого боку, кожен з них містить в собі операційні та фінансові бюджети більш низьких рівнів. Зокрема, операційний містить:

Малюнок 1. БДДС і БДР на прикладі програмного продукту «WA: Фінансист».

Фінансовий бюджет

В дані види фінансового прогнозування закладаються всі майбутні витрати і доходи підприємства в грошовому вираженні. Він складається з декількох основних документів, в тому числі: прогноз про прибутки і збитки, прогноз про рух грошових коштів, бухгалтерського балансу і руху власного капіталу.

Необхідно загострити увагу на тому, що це основний вид бюджету і він спрямований саме на планування руху грошових коштів в масштабах всієї організації з метою забезпечення платоспроможності компанії і регулювання можливого дефіциту (профіциту) коштів. Планування конкретних доходів і витрат проводиться в рамках розробки операційного бюджету підприємства.

Малюнок 2. Планування грошових коштів на прикладі програмного продукту «WA: Фінансист».

операційний бюджет

В даний вид бюджету входять різні бюджети, в яких відображені витрати і доходи підприємства від конкретних видів діяльності, сюди ж включаються витрати на непрямі податки, а також доходи і витрати у вигляді матеріальних цінностей. Операційний бюджет підприємства включає в себе різні види бюджетів підприємства, в тому числі бюджет виробництва, витрат на енергію і матеріали, продажу продукції, амортизаційних відрахувань, витрат на виплату податків, загальногосподарських витрат і т.д.

Тобто, якщо фінансовий бюджет відображає загальні руху грошових коштів, то в операційному прописані цільові витрати і доходи кожного підрозділу підприємства.

Запрошуємо на безкоштовний вебінар

23 липня об 11:00

1 годину

Планування - складна задача, яку допомагає вирішувати спеціальний модуль «Бюджетування», який пропонує потужний інструментарій для розробки всіх видів бюджетів: операційного, фінансового, БДР і БРГК і т.д. Він може бути використаний для організацій будь-якого рівня з урахуванням особливості їх діяльності. Модуль значно скорочує витрати часу і сил на процес планування бюджету по будь-яким видам діяльності і дозволяє домогтися високих результатів з максимальною ефективністю на будь-яких підприємствах з різними масштабами діяльності в Москві або інших регіонах Росії.

За змістом окремі операційні види бюджетів на підприємстві підлягають класифікації, їх можна об'єднати в групи:

 • функціональні;
 • поточних періодів;
 • інвестиційні;
 • ЦФО.

Операційний бюджет в категорії функціональний може включати і об'єднувати деякі самостійні види бюджетного контролю:

 • продажів;
 • виробничих запасів;
 • закупівель;
 • загальновиробничих витрат;
 • виробничий;
 • трудових витрат;
 • комерційних витрат;
 • загальних і адміністративних витрат.

Малюнок 3. Операційні (функціональні) бюджети на прикладі програмного продукту «WA: Фінансист».

Інвестиційні бюджети можуть включати наступні підвиди:

 • виведення нової продукції;
 • освоєння нового ринку збуту;
 • створення філії;
 • придбання і введення в експлуатацію нового обладнання;
 • будівництва нових об'єктів виробничого і господарського призначення.

В рамках взаємозв'язку операційних і основних бюджетів, плани центрів фінансової відповідальності можуть також включати сукупність більш детальних видів бюджетів, що створюються в залежності від масштабності бізнес-процесів і їх значимості для господарської діяльності підприємства в цілому. До них можуть ставитися бюджет:

 • відділу маркетингу;
 • відділу оптових продажів;
 • відділу роздрібних продажів;
 • відділу постачання;
 • транспортного цеху;
 • скарбу;
 • філій;
 • інших структурних підрозділів.

Відеозаписи минулих вебінарів по темі «Бюджетування»

Також може здійснюватися класифікація видатків бюджету та доходів за видами:

 • довгострокові або короткострокові;
 • постатейні;
 • з тимчасовим періодом;
 • гнучкі і статичні;
 • спадкоємні або з нульовим рівнем;
 • профіцитні, дефіцитні, збалансовані.

Класифікація є умовною. Кожне підприємство може керуватися власними принципами і підходами. Компанія може вибрати кілька суб'єктів для бюджетування на підприємстві або робити загальний план без деталізації за видами бюджету, здійснювати процес планування в звичайній таблиці Excel або застосовувати засоби автоматизації.

Основні види бюджетування використовуються на будь-якому підприємстві і, як явище, це планування з метою підвищення результативності господарської діяльності.

Дивіться також "Модуль управління руху грошових коштів"

Види бюджетів та бюджетна класифікація. Види доходів і витрат бюджету.

Будь-яка серйозна компанія приділяє увагу планування своєї діяльності, в тому числі і фінансову сторону - для цієї мети служить фінансовий бюджет організації. Саме в ньому прописуються всі види доходів бюджету і витрат організації в той чи інший період часу, і на його основі визначаються необхідні для отримання прогнозованого доходу ресурси.

Існують різні поняття і види бюджетів, націлені на вирішення різних завдань, основними є:

 • Фінансовий бюджет;
 • Операційний бюджет.

В умовах сучасного бізнесу бюджетна класифікація також часто виділяє і третій вид - інвестиційний бюджет.

Важливо відзначити, що фінансовий та операційний види бюджетів складають єдиний генеральний (основний або загальний) зведений бюджет підприємства. З іншого боку, кожен з них містить в собі операційні та фінансові бюджети більш низьких рівнів. Зокрема, операційний містить:

Малюнок 1. БДДС і БДР на прикладі програмного продукту «WA: Фінансист».

Фінансовий бюджет

В дані види фінансового прогнозування закладаються всі майбутні витрати і доходи підприємства в грошовому вираженні. Він складається з декількох основних документів, в тому числі: прогноз про прибутки і збитки, прогноз про рух грошових коштів, бухгалтерського балансу і руху власного капіталу.

Необхідно загострити увагу на тому, що це основний вид бюджету і він спрямований саме на планування руху грошових коштів в масштабах всієї організації з метою забезпечення платоспроможності компанії і регулювання можливого дефіциту (профіциту) коштів. Планування конкретних доходів і витрат проводиться в рамках розробки операційного бюджету підприємства.

Малюнок 2. Планування грошових коштів на прикладі програмного продукту «WA: Фінансист».

операційний бюджет

В даний вид бюджету входять різні бюджети, в яких відображені витрати і доходи підприємства від конкретних видів діяльності, сюди ж включаються витрати на непрямі податки, а також доходи і витрати у вигляді матеріальних цінностей. Операційний бюджет підприємства включає в себе різні види бюджетів підприємства, в тому числі бюджет виробництва, витрат на енергію і матеріали, продажу продукції, амортизаційних відрахувань, витрат на виплату податків, загальногосподарських витрат і т.д.

Тобто, якщо фінансовий бюджет відображає загальні руху грошових коштів, то в операційному прописані цільові витрати і доходи кожного підрозділу підприємства.

Запрошуємо на безкоштовний вебінар

23 липня об 11:00

1 годину

Планування - складна задача, яку допомагає вирішувати спеціальний модуль «Бюджетування», який пропонує потужний інструментарій для розробки всіх видів бюджетів: операційного, фінансового, БДР і БРГК і т.д. Він може бути використаний для організацій будь-якого рівня з урахуванням особливості їх діяльності. Модуль значно скорочує витрати часу і сил на процес планування бюджету по будь-яким видам діяльності і дозволяє домогтися високих результатів з максимальною ефективністю на будь-яких підприємствах з різними масштабами діяльності в Москві або інших регіонах Росії.

За змістом окремі операційні види бюджетів на підприємстві підлягають класифікації, їх можна об'єднати в групи:

 • функціональні;
 • поточних періодів;
 • інвестиційні;
 • ЦФО.

Операційний бюджет в категорії функціональний може включати і об'єднувати деякі самостійні види бюджетного контролю:

 • продажів;
 • виробничих запасів;
 • закупівель;
 • загальновиробничих витрат;
 • виробничий;
 • трудових витрат;
 • комерційних витрат;
 • загальних і адміністративних витрат.

Малюнок 3. Операційні (функціональні) бюджети на прикладі програмного продукту «WA: Фінансист».

Інвестиційні бюджети можуть включати наступні підвиди:

 • виведення нової продукції;
 • освоєння нового ринку збуту;
 • створення філії;
 • придбання і введення в експлуатацію нового обладнання;
 • будівництва нових об'єктів виробничого і господарського призначення.

В рамках взаємозв'язку операційних і основних бюджетів, плани центрів фінансової відповідальності можуть також включати сукупність більш детальних видів бюджетів, що створюються в залежності від масштабності бізнес-процесів і їх значимості для господарської діяльності підприємства в цілому. До них можуть ставитися бюджет:

 • відділу маркетингу;
 • відділу оптових продажів;
 • відділу роздрібних продажів;
 • відділу постачання;
 • транспортного цеху;
 • скарбу;
 • філій;
 • інших структурних підрозділів.

Відеозаписи минулих вебінарів по темі «Бюджетування»

Також може здійснюватися класифікація видатків бюджету та доходів за видами:

 • довгострокові або короткострокові;
 • постатейні;
 • з тимчасовим періодом;
 • гнучкі і статичні;
 • спадкоємні або з нульовим рівнем;
 • профіцитні, дефіцитні, збалансовані.

Класифікація є умовною. Кожне підприємство може керуватися власними принципами і підходами. Компанія може вибрати кілька суб'єктів для бюджетування на підприємстві або робити загальний план без деталізації за видами бюджету, здійснювати процес планування в звичайній таблиці Excel або застосовувати засоби автоматизації.

Основні види бюджетування використовуються на будь-якому підприємстві і, як явище, це планування з метою підвищення результативності господарської діяльності.

Дивіться також "Модуль управління руху грошових коштів"