Бюджетування на підприємстві на прикладі Excel і в ПО на основі 1С

 1. Бюджетування на підприємстві на прикладі В умовах зростаючої конкуренції, нестабільної економічної...
 2. Складання БДР і БРГК приклад в Excel
 3. Бюджетування в програмах на платформі 1С
 4. Бюджетування на підприємстві на прикладі
 5. Бюджет компанії приклад Excel
 6. Складання БДР і БРГК приклад в Excel
 7. Бюджетування в програмах на платформі 1С
 8. Бюджетування на підприємстві на прикладі
 9. Бюджет компанії приклад Excel
 10. Складання БДР і БРГК приклад в Excel
 11. Бюджетування в програмах на платформі 1С

Бюджетування на підприємстві на прикладі

В умовах зростаючої конкуренції, нестабільної економічної ситуації все більшу кількість компаній приходять до необхідності впровадження бюджетування. Бюджетування на підприємстві - це процес планування, контролю та виконання бюджетів в процесі управління фінансами. У даній статті спробуємо на прикладі розібрати, як складати бюджет підприємства на прикладі.

Створення системи бюджетування в компанії або на підприємстві зазвичай складається з декількох етапів. На першому етапі компанії необхідно визначитися з цілями, методологією бюджетування, визначити фінансову структуру (структуру центрів фінансової відповідальності - ЦФО), розробити бюджетну модель (склад, структуру, види бюджетів), затвердити положення та регламент бюджетного процесу. На другому етапі можна безпосередньо приступати до планування бюджету підприємства. Складання бюджетів підприємства при цьому зручно автоматизувати на базі спеціального програмного продукту.

Положення про бюджетування на підприємстві може містити наступні розділи:

 • Стратегічні цілі і завдання підприємства;
 • Бюджетна модель;
 • Фінансова структура компанії і т. Д.

Положення про бюджетування на підприємстві приклад №1.

Положення про бюджетування на підприємстві приклад №2.

На підставі Положення про бюджетування в компанії необхідно розробити Регламент бюджетування на підприємстві, який може містити наступні розділи:

 • Порядок формування функціональних і майстер бюджетів, структура підпорядкованості;
 • Призначення відповідальних і термінів надання бюджетів і звітності;
 • Порядок узгодження і внесення змін;
 • Контроль і аналіз бюджету і т. Д.

Регламент бюджетування на підприємстві приклад.

Є кілька шляхів реалізації готової бюджетної моделі. Найпоширенішими і відносно дешевими способами є:

 • Бюджетування в Excel
 • Бюджетування в програмах на платформі 1С

Бюджет компанії приклад Excel

Бюджетування в Excel полягає в створенні форм бюджетів в форматі Excel і зв'язуванні цих форм за допомогою формул і макросів. Форми бюджетів, в тому числі бюджету доходів і витрат, бюджету руху грошових коштів можуть бути різними, з укрупненими статтями або більш докладні, розбиті на тривалі періоди (наприклад, річний бюджет по кварталах) або на більш короткі періоди (наприклад, місячний бюджет по тижнях ) - в залежності від потреби фінансового менеджменту в компанії.

Нижче наведено Бюджет доходів і витрат (приклад складання в Ексель) і приклад Бюджету руху грошових коштів.

Малюнок 1. Бюджет доходів і витрат підприємства зразок Excel.

Бюджет доходів і витрат підприємства зразок Excel

Малюнок 2. Бюджет руху грошових коштів приклад в Excel.

Складання БДР і БРГК приклад в Excel

Процес складання БДР і БРГК на прикладі в Excel може виглядати наступним чином. Побудуємо бюджетування в компанії або на підприємстві на прикладі виробничої компанії в Excel (подробиці в файлах нижче):

Складання прогнозного Балансу на підставі БДР і БРГК зразок в екселя

Бюджетування приклад в Excel (бюджет організації зразок excel)

Бюджетування приклад в Excel (бюджет організації зразок excel)

Малюнок 3. БДДС приклад в Excel (Бюджет руху грошових коштів приклад в Excel).

БДДС приклад в Excel (Бюджет руху грошових коштів приклад в Excel)

Малюнок 4. БДР приклад в Excel (Бюджет доходів і витрат приклад складання в Excel).

Даний приклад максимально спрощений. Але навіть з нього видно, що бюджетування в Ексель - процес досить трудомісткий, так як необхідно зібрати всі функціональні бюджети і прописати формули і макроси для коректного відображення підсумкових результатів. Якщо взяти реальне підприємство, або тим більше холдингову структуру, то можна уявити, наскільки ускладнитися процес складання бюджету в Excel.

Приклад впровадження бюджетування на базі Excel має безліч недоліків: однокористувальницький режим, відсутність можливості узгодження функціональних бюджетів, немає розмежування доступу до інформації, складність консолідації і т. Д. Таким чином, бюджетування в Ексель є не оптимальним вибором для компанії.

Бюджетування в програмах на платформі 1С

Автоматизація бюджетування та управлінського обліку на базі 1С, наприклад, в системі «WA: Фінансист», робить процес бюджетування на підприємстві більш ефективним в порівнянні з бюджетуванням в Excel.

Підсистема бюджетування «WA: Фінансист» включає в себе можливості формування і контролю операційних і майстер бюджетів.

Запрошуємо на безкоштовний вебінар

23 липня об 11:00

1 годину

У рішенні реалізовані механізми, за допомогою яких користувачі можуть самостійно налаштовувати структуру бюджетів, їх взаємозв'язку, способи отримання фактичних даних і дані для розрахунків. Реалізований механізм взаємодії із зовнішніми обліковими системами дає можливість використовувати зовнішні дані як для розрахунків планових показників або формування звітів, так і для відображення фактичних даних на регістрах бюджетування.

Дана система дозволяє ефективно будувати бізнес-процес бюджетування на всіх його етапах:

 • розробка бюджетної моделі;
 • узгодження бюджетів та їх коригувань;
 • відображення фактичних даних за статтями бюджетування;
 • контроль за виконанням бюджету;
 • план-факт аналіз показників за допомогою розвинених інструментів формування звітності;
 • формування рішень з управління бізнесом.

Малюнок 5. Інтерфейс «WA: Фінансист: Бюджетування». Розділ Бюджетування.

WA: Фінансист «Бюджетування» включає наступні бізнес-процеси:

 • Моделювання - розробка бюджетної моделі;
 • Основний бюджетний процес - реєстрація планових показників підрозділами. Затвердження бюджетів. Коригування планів і узгодження коригувань;
 • Підсистема взаємодії з джерелами даних - налаштування отримання даних із зовнішніх джерел (як окремий випадок-звернення до даних системи).
 • Звіти системи - набір аналітичних звітів.

Введення планових показників в системі проводиться за допомогою гнучкого довільно-настроюваного документа «Бюджет». Форма введення бюджету (форма бюджету доходів і витрат, а також форма бюджету руху грошових коштів при цьому) максимально наближена до формату в Excel, що забезпечує комфортний перехід користувача до роботи з системою.

Деякі статті бюджету, які залежать від іншої статті бюджету (наприклад, надходження грошових коштів від покупців залежать від статті доходу «Виручка») - можна планувати за допомогою механізму залежних оборотів, який в системі представлений у вигляді документів «Реєстрація залежностей оборотів за статтями».

При необхідності є можливість коригувати затверджений бюджет спеціальними документами «Коригування бюджету» і відстежувати внесені зміни в звітах з видом «Виводити коригування бюджету окремо». Є можливість налаштувати розподіл бюджету, вести облік бюджетних заявок.

Відеозаписи минулих вебінарів по темі «Бюджетування»

За допомогою спеціальних документів «Облік фактичних даних по бюджетах» здійснюється отримання факту з зовнішніх облікових систем, наприклад, 1С Бухгалтерія.

Різні звіти дозволяють аналізувати плановин і фактично дані, таким чином здійснюючи управління бюджетуванням на підприємстві.

Таким чином, впровадження бюджетування в компанії в програмах на платформі 1С є найбільш оптимальним з точки зору витрат часу, грошей і ефективності подальшої роботи.

Бюджетування на підприємстві на прикладі

В умовах зростаючої конкуренції, нестабільної економічної ситуації все більшу кількість компаній приходять до необхідності впровадження бюджетування. Бюджетування на підприємстві - це процес планування, контролю та виконання бюджетів в процесі управління фінансами. У даній статті спробуємо на прикладі розібрати, як складати бюджет підприємства на прикладі.

Створення системи бюджетування в компанії або на підприємстві зазвичай складається з декількох етапів. На першому етапі компанії необхідно визначитися з цілями, методологією бюджетування, визначити фінансову структуру (структуру центрів фінансової відповідальності - ЦФО), розробити бюджетну модель (склад, структуру, види бюджетів), затвердити положення та регламент бюджетного процесу. На другому етапі можна безпосередньо приступати до планування бюджету підприємства. Складання бюджетів підприємства при цьому зручно автоматизувати на базі спеціального програмного продукту.

Положення про бюджетування на підприємстві може містити наступні розділи:

 • Стратегічні цілі і завдання підприємства;
 • Бюджетна модель;
 • Фінансова структура компанії і т. Д.

Положення про бюджетування на підприємстві приклад №1.

Положення про бюджетування на підприємстві приклад №2.

На підставі Положення про бюджетування в компанії необхідно розробити Регламент бюджетування на підприємстві, який може містити наступні розділи:

 • Порядок формування функціональних і майстер бюджетів, структура підпорядкованості;
 • Призначення відповідальних і термінів надання бюджетів і звітності;
 • Порядок узгодження і внесення змін;
 • Контроль і аналіз бюджету і т. Д.

Регламент бюджетування на підприємстві приклад.

Є кілька шляхів реалізації готової бюджетної моделі. Найпоширенішими і відносно дешевими способами є:

 • Бюджетування в Excel
 • Бюджетування в програмах на платформі 1С

Бюджет компанії приклад Excel

Бюджетування в Excel полягає в створенні форм бюджетів в форматі Excel і зв'язуванні цих форм за допомогою формул і макросів. Форми бюджетів, в тому числі бюджету доходів і витрат, бюджету руху грошових коштів можуть бути різними, з укрупненими статтями або більш докладні, розбиті на тривалі періоди (наприклад, річний бюджет по кварталах) або на більш короткі періоди (наприклад, місячний бюджет по тижнях ) - в залежності від потреби фінансового менеджменту в компанії.

Нижче наведено Бюджет доходів і витрат (приклад складання в Ексель) і приклад Бюджету руху грошових коштів.

Малюнок 1. Бюджет доходів і витрат підприємства зразок Excel.

Бюджет доходів і витрат підприємства зразок Excel

Малюнок 2. Бюджет руху грошових коштів приклад в Excel.

Складання БДР і БРГК приклад в Excel

Процес складання БДР і БРГК на прикладі в Excel може виглядати наступним чином. Побудуємо бюджетування в компанії або на підприємстві на прикладі виробничої компанії в Excel (подробиці в файлах нижче):

Складання прогнозного Балансу на підставі БДР і БРГК зразок в екселя

Бюджетування приклад в Excel (бюджет організації зразок excel)

Бюджетування приклад в Excel (бюджет організації зразок excel)

Малюнок 3. БДДС приклад в Excel (Бюджет руху грошових коштів приклад в Excel).

БДДС приклад в Excel (Бюджет руху грошових коштів приклад в Excel)

Малюнок 4. БДР приклад в Excel (Бюджет доходів і витрат приклад складання в Excel).

Даний приклад максимально спрощений. Але навіть з нього видно, що бюджетування в Ексель - процес досить трудомісткий, так як необхідно зібрати всі функціональні бюджети і прописати формули і макроси для коректного відображення підсумкових результатів. Якщо взяти реальне підприємство, або тим більше холдингову структуру, то можна уявити, наскільки ускладнитися процес складання бюджету в Excel.

Приклад впровадження бюджетування на базі Excel має безліч недоліків: однокористувальницький режим, відсутність можливості узгодження функціональних бюджетів, немає розмежування доступу до інформації, складність консолідації і т. Д. Таким чином, бюджетування в Ексель є не оптимальним вибором для компанії.

Бюджетування в програмах на платформі 1С

Автоматизація бюджетування та управлінського обліку на базі 1С, наприклад, в системі «WA: Фінансист», робить процес бюджетування на підприємстві більш ефективним в порівнянні з бюджетуванням в Excel.

Підсистема бюджетування «WA: Фінансист» включає в себе можливості формування і контролю операційних і майстер бюджетів.

Запрошуємо на безкоштовний вебінар

23 липня об 11:00

1 годину

У рішенні реалізовані механізми, за допомогою яких користувачі можуть самостійно налаштовувати структуру бюджетів, їх взаємозв'язку, способи отримання фактичних даних і дані для розрахунків. Реалізований механізм взаємодії із зовнішніми обліковими системами дає можливість використовувати зовнішні дані як для розрахунків планових показників або формування звітів, так і для відображення фактичних даних на регістрах бюджетування.

Дана система дозволяє ефективно будувати бізнес-процес бюджетування на всіх його етапах:

 • розробка бюджетної моделі;
 • узгодження бюджетів та їх коригувань;
 • відображення фактичних даних за статтями бюджетування;
 • контроль за виконанням бюджету;
 • план-факт аналіз показників за допомогою розвинених інструментів формування звітності;
 • формування рішень з управління бізнесом.

Малюнок 5. Інтерфейс «WA: Фінансист: Бюджетування». Розділ Бюджетування.

WA: Фінансист «Бюджетування» включає наступні бізнес-процеси:

 • Моделювання - розробка бюджетної моделі;
 • Основний бюджетний процес - реєстрація планових показників підрозділами. Затвердження бюджетів. Коригування планів і узгодження коригувань;
 • Підсистема взаємодії з джерелами даних - налаштування отримання даних із зовнішніх джерел (як окремий випадок-звернення до даних системи).
 • Звіти системи - набір аналітичних звітів.

Введення планових показників в системі проводиться за допомогою гнучкого довільно-настроюваного документа «Бюджет». Форма введення бюджету (форма бюджету доходів і витрат, а також форма бюджету руху грошових коштів при цьому) максимально наближена до формату в Excel, що забезпечує комфортний перехід користувача до роботи з системою.

Деякі статті бюджету, які залежать від іншої статті бюджету (наприклад, надходження грошових коштів від покупців залежать від статті доходу «Виручка») - можна планувати за допомогою механізму залежних оборотів, який в системі представлений у вигляді документів «Реєстрація залежностей оборотів за статтями».

При необхідності є можливість коригувати затверджений бюджет спеціальними документами «Коригування бюджету» і відстежувати внесені зміни в звітах з видом «Виводити коригування бюджету окремо». Є можливість налаштувати розподіл бюджету, вести облік бюджетних заявок.

Відеозаписи минулих вебінарів по темі «Бюджетування»

За допомогою спеціальних документів «Облік фактичних даних по бюджетах» здійснюється отримання факту з зовнішніх облікових систем, наприклад, 1С Бухгалтерія.

Різні звіти дозволяють аналізувати плановин і фактично дані, таким чином здійснюючи управління бюджетуванням на підприємстві.

Таким чином, впровадження бюджетування в компанії в програмах на платформі 1С є найбільш оптимальним з точки зору витрат часу, грошей і ефективності подальшої роботи.

Бюджетування на підприємстві на прикладі

В умовах зростаючої конкуренції, нестабільної економічної ситуації все більшу кількість компаній приходять до необхідності впровадження бюджетування. Бюджетування на підприємстві - це процес планування, контролю та виконання бюджетів в процесі управління фінансами. У даній статті спробуємо на прикладі розібрати, як складати бюджет підприємства на прикладі.

Створення системи бюджетування в компанії або на підприємстві зазвичай складається з декількох етапів. На першому етапі компанії необхідно визначитися з цілями, методологією бюджетування, визначити фінансову структуру (структуру центрів фінансової відповідальності - ЦФО), розробити бюджетну модель (склад, структуру, види бюджетів), затвердити положення та регламент бюджетного процесу. На другому етапі можна безпосередньо приступати до планування бюджету підприємства. Складання бюджетів підприємства при цьому зручно автоматизувати на базі спеціального програмного продукту.

Положення про бюджетування на підприємстві може містити наступні розділи:

 • Стратегічні цілі і завдання підприємства;
 • Бюджетна модель;
 • Фінансова структура компанії і т. Д.

Положення про бюджетування на підприємстві приклад №1.

Положення про бюджетування на підприємстві приклад №2.

На підставі Положення про бюджетування в компанії необхідно розробити Регламент бюджетування на підприємстві, який може містити наступні розділи:

 • Порядок формування функціональних і майстер бюджетів, структура підпорядкованості;
 • Призначення відповідальних і термінів надання бюджетів і звітності;
 • Порядок узгодження і внесення змін;
 • Контроль і аналіз бюджету і т. Д.

Регламент бюджетування на підприємстві приклад.

Є кілька шляхів реалізації готової бюджетної моделі. Найпоширенішими і відносно дешевими способами є:

 • Бюджетування в Excel
 • Бюджетування в програмах на платформі 1С

Бюджет компанії приклад Excel

Бюджетування в Excel полягає в створенні форм бюджетів в форматі Excel і зв'язуванні цих форм за допомогою формул і макросів. Форми бюджетів, в тому числі бюджету доходів і витрат, бюджету руху грошових коштів можуть бути різними, з укрупненими статтями або більш докладні, розбиті на тривалі періоди (наприклад, річний бюджет по кварталах) або на більш короткі періоди (наприклад, місячний бюджет по тижнях ) - в залежності від потреби фінансового менеджменту в компанії.

Нижче наведено Бюджет доходів і витрат (приклад складання в Ексель) і приклад Бюджету руху грошових коштів.

Малюнок 1. Бюджет доходів і витрат підприємства зразок Excel.

Бюджет доходів і витрат підприємства зразок Excel

Малюнок 2. Бюджет руху грошових коштів приклад в Excel.

Складання БДР і БРГК приклад в Excel

Процес складання БДР і БРГК на прикладі в Excel може виглядати наступним чином. Побудуємо бюджетування в компанії або на підприємстві на прикладі виробничої компанії в Excel (подробиці в файлах нижче):

Складання прогнозного Балансу на підставі БДР і БРГК зразок в екселя

Бюджетування приклад в Excel (бюджет організації зразок excel)

Бюджетування приклад в Excel (бюджет організації зразок excel)

Малюнок 3. БДДС приклад в Excel (Бюджет руху грошових коштів приклад в Excel).

БДДС приклад в Excel (Бюджет руху грошових коштів приклад в Excel)

Малюнок 4. БДР приклад в Excel (Бюджет доходів і витрат приклад складання в Excel).

Даний приклад максимально спрощений. Але навіть з нього видно, що бюджетування в Ексель - процес досить трудомісткий, так як необхідно зібрати всі функціональні бюджети і прописати формули і макроси для коректного відображення підсумкових результатів. Якщо взяти реальне підприємство, або тим більше холдингову структуру, то можна уявити, наскільки ускладнитися процес складання бюджету в Excel.

Приклад впровадження бюджетування на базі Excel має безліч недоліків: однокористувальницький режим, відсутність можливості узгодження функціональних бюджетів, немає розмежування доступу до інформації, складність консолідації і т. Д. Таким чином, бюджетування в Ексель є не оптимальним вибором для компанії.

Бюджетування в програмах на платформі 1С

Автоматизація бюджетування та управлінського обліку на базі 1С, наприклад, в системі «WA: Фінансист», робить процес бюджетування на підприємстві більш ефективним в порівнянні з бюджетуванням в Excel.

Підсистема бюджетування «WA: Фінансист» включає в себе можливості формування і контролю операційних і майстер бюджетів.

Запрошуємо на безкоштовний вебінар

23 липня об 11:00

1 годину

У рішенні реалізовані механізми, за допомогою яких користувачі можуть самостійно налаштовувати структуру бюджетів, їх взаємозв'язку, способи отримання фактичних даних і дані для розрахунків. Реалізований механізм взаємодії із зовнішніми обліковими системами дає можливість використовувати зовнішні дані як для розрахунків планових показників або формування звітів, так і для відображення фактичних даних на регістрах бюджетування.

Дана система дозволяє ефективно будувати бізнес-процес бюджетування на всіх його етапах:

 • розробка бюджетної моделі;
 • узгодження бюджетів та їх коригувань;
 • відображення фактичних даних за статтями бюджетування;
 • контроль за виконанням бюджету;
 • план-факт аналіз показників за допомогою розвинених інструментів формування звітності;
 • формування рішень з управління бізнесом.

Малюнок 5. Інтерфейс «WA: Фінансист: Бюджетування». Розділ Бюджетування.

WA: Фінансист «Бюджетування» включає наступні бізнес-процеси:

 • Моделювання - розробка бюджетної моделі;
 • Основний бюджетний процес - реєстрація планових показників підрозділами. Затвердження бюджетів. Коригування планів і узгодження коригувань;
 • Підсистема взаємодії з джерелами даних - налаштування отримання даних із зовнішніх джерел (як окремий випадок-звернення до даних системи).
 • Звіти системи - набір аналітичних звітів.

Введення планових показників в системі проводиться за допомогою гнучкого довільно-настроюваного документа «Бюджет». Форма введення бюджету (форма бюджету доходів і витрат, а також форма бюджету руху грошових коштів при цьому) максимально наближена до формату в Excel, що забезпечує комфортний перехід користувача до роботи з системою.

Деякі статті бюджету, які залежать від іншої статті бюджету (наприклад, надходження грошових коштів від покупців залежать від статті доходу «Виручка») - можна планувати за допомогою механізму залежних оборотів, який в системі представлений у вигляді документів «Реєстрація залежностей оборотів за статтями».

При необхідності є можливість коригувати затверджений бюджет спеціальними документами «Коригування бюджету» і відстежувати внесені зміни в звітах з видом «Виводити коригування бюджету окремо». Є можливість налаштувати розподіл бюджету, вести облік бюджетних заявок.

Відеозаписи минулих вебінарів по темі «Бюджетування»

За допомогою спеціальних документів «Облік фактичних даних по бюджетах» здійснюється отримання факту з зовнішніх облікових систем, наприклад, 1С Бухгалтерія.

Різні звіти дозволяють аналізувати плановин і фактично дані, таким чином здійснюючи управління бюджетуванням на підприємстві.

Таким чином, впровадження бюджетування в компанії в програмах на платформі 1С є найбільш оптимальним з точки зору витрат часу, грошей і ефективності подальшої роботи.