Бюджет доходів і витрат, БДДС, Баланс | ІНТАЛЄВ Україна

 1. Бюджет доходів і витрат, БДДС, Баланс Автор (и): С. Ковтун зміст: З циклу статей «Формування...
 2. Бюджет руху грошових коштів (БРГК)
 3. прогнозний баланс
 4. Дивіться також
 5. Бюджет доходів і витрат
 6. Бюджет руху грошових коштів (БРГК)
 7. прогнозний баланс
 8. Дивіться також
 9. Бюджет доходів і витрат
 10. Бюджет руху грошових коштів (БРГК)
 11. прогнозний баланс
 12. Дивіться також
 13. Бюджет доходів і витрат
 14. Бюджет руху грошових коштів (БРГК)
 15. прогнозний баланс
 16. Дивіться також
 17. Бюджет доходів і витрат
 18. Бюджет руху грошових коштів (БРГК)
 19. прогнозний баланс
 20. Дивіться також
 21. Бюджет доходів і витрат
 22. Бюджет руху грошових коштів (БРГК)
 23. прогнозний баланс
 24. Дивіться також
 25. Бюджет доходів і витрат
 26. Бюджет руху грошових коштів (БРГК)
 27. прогнозний баланс

Бюджет доходів і витрат, БДДС, Баланс

Автор (и): С. Ковтун

зміст:

З циклу статей «Формування бюджету промислового підприємства». частина 3

Бюджет доходів і витрат

Бюджет доходів і витрат (БДР), дозволяє планувати фінансовий результат діяльності підприємства. Після того, як в ТОВ «Агромаш» сформовані Бюджет доходів, Бюджет виробничої собівартості, Бюджет витрат на збут, Бюджет адміністративних витрат, Бюджет соціальної сфери і Бюджет витрат по банківських установах, можна приступати до складання БДР, який дозволяє планувати фінансовий результат діяльності підприємства.

Управління фінансами

Розглянемо докладніше, яким чином і з яких бюджетів консолідуються дані при складанні БДР на нашому підприємстві. Щоб не перевантажувати цифровий матеріал, поданий у статті, показники бюджетів ТОВ «Агромаш» подані в округленому вигляді.

Суми доходів по основній діяльності беруться з Бюджету доходів.

Суми доходів по основній діяльності беруться з Бюджету доходів

Для визначення собівартості реалізованої продукції необхідно повернутися до Бюджету виробничої собівартості і Бюджету виробництва і реалізації. Наприклад, за моделлю «Мураха» згідно Бюджету виробництва і реалізації планується реалізувати всю вироблену продукцію і залишки в кількості 10 штук. Отже, до виробничої собівартості всього випуску моделі «Мураха» потрібно додати виробничу собівартість виробів на складі (виходячи з виробничої собівартості одиниці виробу минулого періоду): 513205 + 10 х 3160 = 544805. Аналогічно виконуємо розрахунок за моделлю «Жук»: 471513 + 4 х 3799 = 486709.

За мотоблоків «Джміль» планується реалізувати всю вироблену в плановому періоді продукцію; складських запасів по цій моделі немає, тому відразу переносимо суму виробничої собівартості з Бюджету виробничої собівартості. По запчастинах вказуємо собівартість реалізованої продукції з Бюджету виробництва і реалізації, де по рядку «Запчастини» зазначено рух запчастин по їх виробничої собівартості.

Сума валового прибутку визначається як різниця між доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції.

Загальна сума витрат на збут береться з Бюджету витрат на збут (без ПДВ). Витрати на збут розподілені по кожному виду продукції пропорційно доходу від реалізації продукції.

Загальні суми по адміністративних витрат, витрат на соціальну сферу, витрат на послуги банку беруться з відповідних бюджетів і розподіляються за видами продукції пропорційно маржинального доходу. Коефіцієнт розподілу був визначений раніше при розрахунку маржинального доходу.

Відсотки по кредиту не розподіляються за видами продукції, а відносяться відразу на витрати по моделі «Джміль», оскільки кредит був узятий підприємством під виробництво саме цієї моделі.

Прибуток від звичайної діяльності визначається шляхом вирахування з валового прибутку всіх перерахованих витрат. Податок на прибуток розраховується за ставкою 25%. Чистий прибуток підприємства за період, що планується становить 615507 грн: 820 675 - 205 168.

Капітальне будівництво

Оскільки маржинальний аналіз виявив як найбільш перспективні виробництво і реалізацію мотоблоків моделі «Джміль», керівництво підприємства прийняло рішення про будівництво додаткових виробничих приміщень для нарощування обсягів виробництва цієї моделі. Будівельні роботи почалися в попередньому кварталі.

У планованому місяці триває будівництво і формується Бюджет капітального будівництва, де вказуються всі витрати, пов'язані з цією програмою. Цей бюджет може складатися в більш докладному вигляді, ніж продемонстровано нами. Сума витрат на капітальне будівництво склала 517948 грн без ПДВ, або 621 537 грн з ПДВ.

Бюджет руху грошових коштів (БРГК)

Після складання БДР можна приступати до складання Бюджету руху грошових коштів (БРГК) окремо по операційній, інвестиційної та фінансової діяльності. У нашому випадку підприємство не проводило фінансової діяльності, тому БДДС містить показники тільки по двом її видам.

Розробка БДДС починається з визначення надходжень і виплат по операційній діяльності. Збори вказуються з урахуванням ПДВ. Розглянемо, з яких бюджетів консолідуються дані при складанні БРГК ТОВ «Агромаш».

Надходження грошових коштів беремо з Бюджету надходжень, платежі по виробничої діяльності - з Бюджету платежів по закупкам. Так, сума платежів по закупівлі металопродукції і лакофарбових матеріалів складе 200915 грн: 192 015 + 8900. Аналогічно в БРГК вносяться суми платежів за всіма групами ресурсів.

Виплати зарплати основного виробничого персоналу (разом з виплатами зарплати начальників цехів) беруться з Бюджету витрат на оплату праці минулого місяця і Бюджету загальновиробничих витрат цехів за минулий місяць. Виплати по загальновиробничих витрат, а також на інші види витрат беремо з відповідних бюджетів.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності визначається як різниця між надходженнями від операційної діяльності та платежами по операційній діяльності.

Ми знаємо, що підприємство фінансує будівництво нових виробничих приміщень. Сума, яку має намір виплатити підприємство, перевищує чистий рух грошових коштів операційної діяльності за місяць (569 591 грн) і становить 586 537 грн з урахуванням ПДВ.


чисте рух грошових коштів за період негативне і складає -16947 грн: 569 591 - 586537. Однак з урахуванням залишку коштів на початок періоду залишок грошових коштів на кінець періоду - 9370 грн: 26317 - 16946. Крім того, в плановому місяці передбачено розрахунок векселем.

Сума витрат з капітального будівництва з Бюджету капітального будівництва склала 517 948 грн. З ПДВ ця сума буде 621537 грн, в т. Ч. 103590 грн - ПДВ.

Якщо закласти в БРГК всю цю суму, отримаємо негативну залишок грошових коштів на кінець періоду, тобто касовий розрив. Цього допускати не можна ні в якому разі. Тому підприємством було заплановано в рахунок заборгованості з капітального будівництва видати вексель на суму 35000 грн.

На відміну від наведених розрахунків, досить часто в результаті складання БРГК підприємство може отримати негативний залишок грошових коштів або залишок нижче мінімально встановленого рівня.

Для усунення дефіциту БДДС необхідно заново проаналізувати функціональні і операційні бюджети, виявити резерви збільшення грошових надходжень або скорочення виплат, розглянути можливість залучення додаткового капіталу і перерахувати бюджети з урахуванням запланованих змін.

прогнозний баланс

Складання прогнозного балансу є завершальним акордом фінансового планування. Він дозволяє не тільки перевірити коректність складання всіх інших бюджетів, а й планувати фінансовий стан, в якому буде знаходитися підприємство після реалізації всього наміченого в функціональних бюджетах.

Розглянемо особливості технології складання прогнозного балансу і його взаємозв'язок з операційними бюджетами, а також БДР і БРГК.

Значення статей прогнозного балансу на початок періоду переноситься з відповідних статей прогнозного балансу на кінець періоду попереднього бюджетного місяці. Розглянемо, яким чином на нашому підприємстві були отримані планові значення статей прогнозного балансу на кінець серпня 2008 року.

Розглянемо, яким чином на нашому підприємстві були отримані планові значення статей прогнозного балансу на кінець серпня 2008 року

I. Розрахунок значень на кінець періоду за статтями активів. Сума за статтею «Незавершене будівництво» збільшилася на величину капітальних інвестицій з відповідного бюджету.

Сума за статтею «Основні засоби» зменшилася на величину амортизаційних відрахувань в планованому місяці, яку визначаємо шляхом підсумовування відповідних статей з Бюджетів адміністративних, загальновиробничих витрат і Бюджету соціальної сфери.

Рухи за статтями «Довгострокові фінансові інвестиції» і «Довгострокова дебіторська заборгованість» у підприємства не було.

Сума за статтею «Виробничі запаси» береться з бюджету закупівель та залишків (1331 + 8755 + 192 + 48 + 1030 = 11356 грн).

При визначенні суми за статтею «Незавершене виробництво» підприємство виходить з того, що незавершене виробництво складає 6,14% виробничої собівартості за період: 1451462 х 0,0614 = 89206 грн. Величина 6,14% зумовлена ​​статистичними даними минулих періодів.

Сума в рядку «Готова продукція» розраховується як залишки готової продукції в натуральному вираженні з Бюджету виробництва і реалізації, помножені на їх виробничу собівартість з відповідного бюджету.

У нашому випадку залишки готової продукції плануються тільки по запчастинах, і сума береться з Бюджету виробництва і реалізації.

Змін по рядку «Векселі отримані» не було.

У рядку «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума дебіторської заборгованості з відповідного бюджету.

Сума в рядку «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» включає:

 • суму на початок періоду (11248 грн);
 • суму податкового кредиту (13558,43 грн), отриману як різниця між податковими зобов'язаннями по реалізації та податковим кредитом з понесених витрат операційної діяльності (розрахунок за даними функціональних бюджетів);
 • суму податкового кредиту з капітального будівництва з відповідного бюджету (103590 грн).

Змін заборгованості за виданими авансами не було.

Сума в рядку «Грошові кошти та їх еквіваленти» береться з БДДС.

Сума по «Витрати майбутніх періодів» не змінилася.

Таким чином, сума активів Балансу склала 6038285 грн.


II. Розрахунок значень на кінець періоду за статтями пасивів. Статутний капітал підприємства в серпні не планується збільшувати, він залишається незмінним, як і сума резервного капіталу.

Сума нерозподіленого прибутку збільшується на величину прибутку з БДР: 55210 + + 615507 = 670717 грн.

Сума короткострокових кредитів залишається незмінною, оскільки підприємство не планує повернення кредиту або отримання додаткового.

Сума по рядку «Векселі видані» збільшена в порівнянні з попереднім періодом на 35000 грн, тобто на суму звеселяючи, який передбачається видати в рахунок частини боргу по капітальному будівництву.

Сума по рядку «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» береться з відповідного бюджету кредиторської заборгованості.

Сума по рядку «Поточні зобов'язання за розрахунками» складається з:

 • залишку за попередній період;
 • різниці між нараховану та виплачену заробітною платою (береться з відповідних статей операційних бюджетів);
 • різниці між нарахованими і сплаченими податками (береться з відповідного бюджету);
 • суми нарахованого податку на прибуток (з БДР).

Таким чином, сума пасивів підприємства становить 6038285 грн. Рівність Активів і пасивів дотримано.

У ТОВ «Агромаш» склалася типова для багатьох підприємств ситуація: грошей немає, а прибуток є. Чому так виходить? Відповідь на це питання дає БДДС, розрахований непрямим методом.


Для розрахунку беремо чистий прибуток за вирахуванням амортизації з БДР - 615507 грн. Додаємо суму амортизаційних відрахувань (функціональні бюджети). Віднімаємо зміна суми оборотних активів (Прогнозний баланс): дебіторської заборгованості (314 058 + 117 148) і запасів (-10791 + 4646 - 33636). Додаємо зміна суми поточних зобов'язань за IV розділу Балансу (-265409 грн). За інвестиційної діяльності відбулася зміна суми необоротних активів на 517948 грн. Змін по фінансовій діяльності не було.

Підрахуємо сумарну зміну грошових коштів (АДС):

ДДС = 615507 + 11511 - 431206 + 39781 + + 265409 - 517948 = -16947 грн.

До початкового сальдо грошових коштів 26317 грн додаємо АДС -16947 і отримуємо суму кінцевого сальдо грошових коштів 9370 грн, яка стоїть в Прогнозному балансі

На наступному, підсумковому, етапі складемо Аналітичні показники бюджетів.

Оскільки однією з цілей впровадження бюджетування на підприємстві є контроль і аналіз рентабельності за кожним видом продукції, доцільно розрахувати рентабельність окремих видів продукції на підставі даних БДР.

Для цього по кожному виду продукції визначаємо величину чистого прибутку і ділимо її на суму повних витрат за цим видом продукції. Наприклад, рентабельність мотоблока «Мураха» отримуємо наступним чином. З БДР беремо прибуток від звичайної діяльності (245043 грн), віднімаємо від неї величину податку на прибуток (61261 грн), отримуємо чистий прибуток (183 782 грн). Чистий прибуток ділимо на величину загальних витрат, що припадають на мотоблок (564955 грн), отримуємо рентабельність 32,53%. Аналогічним чином отримуємо рентабельність мотоблока «Жук» - 39,54% і «Джміль» - 51,55%.

На цьому формування бюджетів та прогнозних аналітичних показників ТОВ «Агромаш» завершено. Наступний крок - виконання бюджетів, контроль і аналіз причин відхилень для прийняття своєчасних і ефективних управлінських рішень.

Джерело: ж-л «Управлінський облік і бюджетування», №10 (10) жовтень 2008

Дивіться також

Бюджет доходів і витрат, БДДС, Баланс

Автор (и): С. Ковтун

зміст:

З циклу статей «Формування бюджету промислового підприємства». частина 3

Бюджет доходів і витрат

Бюджет доходів і витрат (БДР), дозволяє планувати фінансовий результат діяльності підприємства. Після того, як в ТОВ «Агромаш» сформовані Бюджет доходів, Бюджет виробничої собівартості, Бюджет витрат на збут, Бюджет адміністративних витрат, Бюджет соціальної сфери і Бюджет витрат по банківських установах, можна приступати до складання БДР, який дозволяє планувати фінансовий результат діяльності підприємства.

Управління фінансами

Розглянемо докладніше, яким чином і з яких бюджетів консолідуються дані при складанні БДР на нашому підприємстві. Щоб не перевантажувати цифровий матеріал, поданий у статті, показники бюджетів ТОВ «Агромаш» подані в округленому вигляді.

Суми доходів по основній діяльності беруться з Бюджету доходів.

Суми доходів по основній діяльності беруться з Бюджету доходів

Для визначення собівартості реалізованої продукції необхідно повернутися до Бюджету виробничої собівартості і Бюджету виробництва і реалізації. Наприклад, за моделлю «Мураха» згідно Бюджету виробництва і реалізації планується реалізувати всю вироблену продукцію і залишки в кількості 10 штук. Отже, до виробничої собівартості всього випуску моделі «Мураха» потрібно додати виробничу собівартість виробів на складі (виходячи з виробничої собівартості одиниці виробу минулого періоду): 513205 + 10 х 3160 = 544805. Аналогічно виконуємо розрахунок за моделлю «Жук»: 471513 + 4 х 3799 = 486709.

За мотоблоків «Джміль» планується реалізувати всю вироблену в плановому періоді продукцію; складських запасів по цій моделі немає, тому відразу переносимо суму виробничої собівартості з Бюджету виробничої собівартості. По запчастинах вказуємо собівартість реалізованої продукції з Бюджету виробництва і реалізації, де по рядку «Запчастини» зазначено рух запчастин по їх виробничої собівартості.

Сума валового прибутку визначається як різниця між доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції.

Загальна сума витрат на збут береться з Бюджету витрат на збут (без ПДВ). Витрати на збут розподілені по кожному виду продукції пропорційно доходу від реалізації продукції.

Загальні суми по адміністративних витрат, витрат на соціальну сферу, витрат на послуги банку беруться з відповідних бюджетів і розподіляються за видами продукції пропорційно маржинального доходу. Коефіцієнт розподілу був визначений раніше при розрахунку маржинального доходу.

Відсотки по кредиту не розподіляються за видами продукції, а відносяться відразу на витрати по моделі «Джміль», оскільки кредит був узятий підприємством під виробництво саме цієї моделі.

Прибуток від звичайної діяльності визначається шляхом вирахування з валового прибутку всіх перерахованих витрат. Податок на прибуток розраховується за ставкою 25%. Чистий прибуток підприємства за період, що планується становить 615507 грн: 820 675 - 205 168.

Капітальне будівництво

Оскільки маржинальний аналіз виявив як найбільш перспективні виробництво і реалізацію мотоблоків моделі «Джміль», керівництво підприємства прийняло рішення про будівництво додаткових виробничих приміщень для нарощування обсягів виробництва цієї моделі. Будівельні роботи почалися в попередньому кварталі.

У планованому місяці триває будівництво і формується Бюджет капітального будівництва, де вказуються всі витрати, пов'язані з цією програмою. Цей бюджет може складатися в більш докладному вигляді, ніж продемонстровано нами. Сума витрат на капітальне будівництво склала 517948 грн без ПДВ, або шістсот двадцять одна тисяча п'ятсот тридцять сім грн з ПДВ.

Бюджет руху грошових коштів (БРГК)

Після складання БДР можна приступати до складання Бюджету руху грошових коштів (БРГК) окремо по операційній, інвестиційної та фінансової діяльності. У нашому випадку підприємство не проводило фінансової діяльності, тому БДДС містить показники тільки по двом її видам.

Розробка БДДС починається з визначення надходжень і виплат по операційній діяльності. Збори вказуються з урахуванням ПДВ. Розглянемо, з яких бюджетів консолідуються дані при складанні БРГК ТОВ «Агромаш».

Надходження грошових коштів беремо з Бюджету надходжень, платежі по виробничої діяльності - з Бюджету платежів по закупкам. Так, сума платежів по закупівлі металопродукції і лакофарбових матеріалів складе 200915 грн: 192 015 + 8900. Аналогічно в БРГК вносяться суми платежів за всіма групами ресурсів.

Виплати зарплати основного виробничого персоналу (разом з виплатами зарплати начальників цехів) беруться з Бюджету витрат на оплату праці минулого місяця і Бюджету загальновиробничих витрат цехів за минулий місяць. Виплати по загальновиробничих витрат, а також на інші види витрат беремо з відповідних бюджетів.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності визначається як різниця між надходженнями від операційної діяльності та платежами по операційній діяльності.

Ми знаємо, що підприємство фінансує будівництво нових виробничих приміщень. Сума, яку має намір виплатити підприємство, перевищує чистий рух грошових коштів операційної діяльності за місяць (569 591 грн) і становить 586 537 грн з урахуванням ПДВ.


чисте рух грошових коштів за період негативне і складає -16947 грн: 569 591 - 586537. Однак з урахуванням залишку коштів на початок періоду залишок грошових коштів на кінець періоду - 9370 грн: 26317 - 16946. Крім того, в плановому місяці передбачено розрахунок векселем.

Сума витрат з капітального будівництва з Бюджету капітального будівництва склала 517 948 грн. З ПДВ ця сума буде +621537 грн, в т. Ч. 103590 грн - ПДВ.

Якщо закласти в БРГК всю цю суму, отримаємо негативну залишок грошових коштів на кінець періоду, тобто касовий розрив. Цього допускати не можна ні в якому разі. Тому підприємством було заплановано в рахунок заборгованості з капітального будівництва видати вексель на суму 35000 грн.

На відміну від наведених розрахунків, досить часто в результаті складання БРГК підприємство може отримати негативний залишок грошових коштів або залишок нижче мінімально встановленого рівня.

Для усунення дефіциту БДДС необхідно заново проаналізувати функціональні і операційні бюджети, виявити резерви збільшення грошових надходжень або скорочення виплат, розглянути можливість залучення додаткового капіталу і перерахувати бюджети з урахуванням запланованих змін.

прогнозний баланс

Складання прогнозного балансу є завершальним акордом фінансового планування. Він дозволяє не тільки перевірити коректність складання всіх інших бюджетів, а й планувати фінансовий стан, в якому буде знаходитися підприємство після реалізації всього наміченого в функціональних бюджетах.

Розглянемо особливості технології складання прогнозного балансу і його взаємозв'язок з операційними бюджетами, а також БДР і БРГК.

Значення статей прогнозного балансу на початок періоду переноситься з відповідних статей прогнозного балансу на кінець періоду попереднього бюджетного місяці. Розглянемо, яким чином на нашому підприємстві були отримані планові значення статей прогнозного балансу на кінець серпня 2008 року.

Розглянемо, яким чином на нашому підприємстві були отримані планові значення статей прогнозного балансу на кінець серпня 2008 року

I. Розрахунок значень на кінець періоду за статтями активів. Сума за статтею «Незавершене будівництво» збільшилася на величину капітальних інвестицій з відповідного бюджету.

Сума за статтею «Основні засоби» зменшилася на величину амортизаційних відрахувань в планованому місяці, яку визначаємо шляхом підсумовування відповідних статей з Бюджетів адміністративних, загальновиробничих витрат і Бюджету соціальної сфери.

Рухи за статтями «Довгострокові фінансові інвестиції» і «Довгострокова дебіторська заборгованість» у підприємства не було.

Сума за статтею «Виробничі запаси» береться з бюджету закупівель та залишків (1331 + 8755 + 192 + 48 + 1030 = 11356 грн).

При визначенні суми за статтею «Незавершене виробництво» підприємство виходить з того, що незавершене виробництво складає 6,14% виробничої собівартості за період: 1451462 х 0,0614 = 89206 грн. Величина 6,14% зумовлена ​​статистичними даними минулих періодів.

Сума в рядку «Готова продукція» розраховується як залишки готової продукції в натуральному вираженні з Бюджету виробництва і реалізації, помножені на їх виробничу собівартість з відповідного бюджету.

У нашому випадку залишки готової продукції плануються тільки по запчастинах, і сума береться з Бюджету виробництва і реалізації.

Змін по рядку «Векселі отримані» не було.

У рядку «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума дебіторської заборгованості з відповідного бюджету.

Сума в рядку «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» включає:

 • суму на початок періоду (11248 грн);
 • суму податкового кредиту (13558,43 грн), отриману як різниця між податковими зобов'язаннями по реалізації та податковим кредитом з понесених витрат операційної діяльності (розрахунок за даними функціональних бюджетів);
 • суму податкового кредиту з капітального будівництва з відповідного бюджету (103590 грн).

Змін заборгованості за виданими авансами не було.

Сума в рядку «Грошові кошти та їх еквіваленти» береться з БДДС.

Сума по «Витрати майбутніх періодів» не змінилася.

Таким чином, сума активів Балансу склала 6038285 грн.


II. Розрахунок значень на кінець періоду за статтями пасивів. Статутний капітал підприємства в серпні не планується збільшувати, він залишається незмінним, як і сума резервного капіталу.

Сума нерозподіленого прибутку збільшується на величину прибутку з БДР: 55210 + + 615507 = 670717 грн.

Сума короткострокових кредитів залишається незмінною, оскільки підприємство не планує повернення кредиту або отримання додаткового.

Сума по рядку «Векселі видані» збільшена в порівнянні з попереднім періодом на 35000 грн, тобто на суму звеселяючи, який передбачається видати в рахунок частини боргу по капітальному будівництву.

Сума по рядку «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» береться з відповідного бюджету кредиторської заборгованості.

Сума по рядку «Поточні зобов'язання за розрахунками» складається з:

 • залишку за попередній період;
 • різниці між нараховану та виплачену заробітною платою (береться з відповідних статей операційних бюджетів);
 • різниці між нарахованими і сплаченими податками (береться з відповідного бюджету);
 • суми нарахованого податку на прибуток (з БДР).

Таким чином, сума пасивів підприємства становить 6038285 грн. Рівність Активів і пасивів дотримано.

У ТОВ «Агромаш» склалася типова для багатьох підприємств ситуація: грошей немає, а прибуток є. Чому так виходить? Відповідь на це питання дає БДДС, розрахований непрямим методом.


Для розрахунку беремо чистий прибуток за вирахуванням амортизації з БДР - 615507 грн. Додаємо суму амортизаційних відрахувань (функціональні бюджети). Віднімаємо зміна суми оборотних активів (Прогнозний баланс): дебіторської заборгованості (314 058 + 117 148) і запасів (-10791 + 4646 - 33636). Додаємо зміна суми поточних зобов'язань за IV розділу Балансу (-265409 грн). За інвестиційної діяльності відбулася зміна суми необоротних активів на 517948 грн. Змін по фінансовій діяльності не було.

Підрахуємо сумарну зміну грошових коштів (АДС):

ДДС = 615507 + 11511 - 431206 + 39781 + + 265409 - 517948 = -16947 грн.

До початкового сальдо грошових коштів 26317 грн додаємо АДС -16947 і отримуємо суму кінцевого сальдо грошових коштів 9370 грн, яка стоїть в Прогнозному балансі

На наступному, підсумковому, етапі складемо Аналітичні показники бюджетів.

Оскільки однією з цілей впровадження бюджетування на підприємстві є контроль і аналіз рентабельності за кожним видом продукції, доцільно розрахувати рентабельність окремих видів продукції на підставі даних БДР.

Для цього по кожному виду продукції визначаємо величину чистого прибутку і ділимо її на суму повних витрат за цим видом продукції. Наприклад, рентабельність мотоблока «Мураха» отримуємо наступним чином. З БДР беремо прибуток від звичайної діяльності (245043 грн), віднімаємо від неї величину податку на прибуток (61261 грн), отримуємо чистий прибуток (183 782 грн). Чистий прибуток ділимо на величину загальних витрат, що припадають на мотоблок (564955 грн), отримуємо рентабельність 32,53%. Аналогічним чином отримуємо рентабельність мотоблока «Жук» - 39,54% і «Джміль» - 51,55%.

На цьому формування бюджетів та прогнозних аналітичних показників ТОВ «Агромаш» завершено. Наступний крок - виконання бюджетів, контроль і аналіз причин відхилень для прийняття своєчасних і ефективних управлінських рішень.

Джерело: ж-л «Управлінський облік і бюджетування», №10 (10) жовтень 2008

Дивіться також

Бюджет доходів і витрат, БДДС, Баланс

Автор (и): С. Ковтун

зміст:

З циклу статей «Формування бюджету промислового підприємства». частина 3

Бюджет доходів і витрат

Бюджет доходів і витрат (БДР), дозволяє планувати фінансовий результат діяльності підприємства. Після того, як в ТОВ «Агромаш» сформовані Бюджет доходів, Бюджет виробничої собівартості, Бюджет витрат на збут, Бюджет адміністративних витрат, Бюджет соціальної сфери і Бюджет витрат по банківських установах, можна приступати до складання БДР, який дозволяє планувати фінансовий результат діяльності підприємства.

Управління фінансами

Розглянемо докладніше, яким чином і з яких бюджетів консолідуються дані при складанні БДР на нашому підприємстві. Щоб не перевантажувати цифровий матеріал, поданий у статті, показники бюджетів ТОВ «Агромаш» подані в округленому вигляді.

Суми доходів по основній діяльності беруться з Бюджету доходів.

Суми доходів по основній діяльності беруться з Бюджету доходів

Для визначення собівартості реалізованої продукції необхідно повернутися до Бюджету виробничої собівартості і Бюджету виробництва і реалізації. Наприклад, за моделлю «Мураха» згідно Бюджету виробництва і реалізації планується реалізувати всю вироблену продукцію і залишки в кількості 10 штук. Отже, до виробничої собівартості всього випуску моделі «Мураха» потрібно додати виробничу собівартість виробів на складі (виходячи з виробничої собівартості одиниці виробу минулого періоду): 513205 + 10 х 3160 = 544805. Аналогічно виконуємо розрахунок за моделлю «Жук»: 471513 + 4 х 3799 = 486709.

За мотоблоків «Джміль» планується реалізувати всю вироблену в плановому періоді продукцію; складських запасів по цій моделі немає, тому відразу переносимо суму виробничої собівартості з Бюджету виробничої собівартості. По запчастинах вказуємо собівартість реалізованої продукції з Бюджету виробництва і реалізації, де по рядку «Запчастини» зазначено рух запчастин по їх виробничої собівартості.

Сума валового прибутку визначається як різниця між доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції.

Загальна сума витрат на збут береться з Бюджету витрат на збут (без ПДВ). Витрати на збут розподілені по кожному виду продукції пропорційно доходу від реалізації продукції.

Загальні суми по адміністративних витрат, витрат на соціальну сферу, витрат на послуги банку беруться з відповідних бюджетів і розподіляються за видами продукції пропорційно маржинального доходу. Коефіцієнт розподілу був визначений раніше при розрахунку маржинального доходу.

Відсотки по кредиту не розподіляються за видами продукції, а відносяться відразу на витрати по моделі «Джміль», оскільки кредит був узятий підприємством під виробництво саме цієї моделі.

Прибуток від звичайної діяльності визначається шляхом вирахування з валового прибутку всіх перерахованих витрат. Податок на прибуток розраховується за ставкою 25%. Чистий прибуток підприємства за період, що планується становить 615507 грн: 820 675 - 205 168.

Капітальне будівництво

Оскільки маржинальний аналіз виявив як найбільш перспективні виробництво і реалізацію мотоблоків моделі «Джміль», керівництво підприємства прийняло рішення про будівництво додаткових виробничих приміщень для нарощування обсягів виробництва цієї моделі. Будівельні роботи почалися в попередньому кварталі.

У планованому місяці триває будівництво і формується Бюджет капітального будівництва, де вказуються всі витрати, пов'язані з цією програмою. Цей бюджет може складатися в більш докладному вигляді, ніж продемонстровано нами. Сума витрат на капітальне будівництво склала 517948 грн без ПДВ, або шістсот двадцять одна тисяча п'ятсот тридцять сім грн з ПДВ.

Бюджет руху грошових коштів (БРГК)

Після складання БДР можна приступати до складання Бюджету руху грошових коштів (БРГК) окремо по операційній, інвестиційної та фінансової діяльності. У нашому випадку підприємство не проводило фінансової діяльності, тому БДДС містить показники тільки по двом її видам.

Розробка БДДС починається з визначення надходжень і виплат по операційній діяльності. Збори вказуються з урахуванням ПДВ. Розглянемо, з яких бюджетів консолідуються дані при складанні БРГК ТОВ «Агромаш».

Надходження грошових коштів беремо з Бюджету надходжень, платежі по виробничої діяльності - з Бюджету платежів по закупкам. Так, сума платежів по закупівлі металопродукції і лакофарбових матеріалів складе 200915 грн: 192 015 + 8900. Аналогічно в БРГК вносяться суми платежів за всіма групами ресурсів.

Виплати зарплати основного виробничого персоналу (разом з виплатами зарплати начальників цехів) беруться з Бюджету витрат на оплату праці минулого місяця і Бюджету загальновиробничих витрат цехів за минулий місяць. Виплати по загальновиробничих витрат, а також на інші види витрат беремо з відповідних бюджетів.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності визначається як різниця між надходженнями від операційної діяльності та платежами по операційній діяльності.

Ми знаємо, що підприємство фінансує будівництво нових виробничих приміщень. Сума, яку має намір виплатити підприємство, перевищує чистий рух грошових коштів операційної діяльності за місяць (569 591 грн) і становить 586 537 грн з урахуванням ПДВ.


чисте рух грошових коштів за період негативне і складає -16947 грн: 569 591 - 586537. Однак з урахуванням залишку коштів на початок періоду залишок грошових коштів на кінець періоду - 9370 грн: 26317 - 16946. Крім того, в плановому місяці передбачено розрахунок векселем.

Сума витрат з капітального будівництва з Бюджету капітального будівництва склала 517 948 грн. З ПДВ ця сума буде +621537 грн, в т. Ч. 103590 грн - ПДВ.

Якщо закласти в БРГК всю цю суму, отримаємо негативну залишок грошових коштів на кінець періоду, тобто касовий розрив. Цього допускати не можна ні в якому разі. Тому підприємством було заплановано в рахунок заборгованості з капітального будівництва видати вексель на суму 35000 грн.

На відміну від наведених розрахунків, досить часто в результаті складання БРГК підприємство може отримати негативний залишок грошових коштів або залишок нижче мінімально встановленого рівня.

Для усунення дефіциту БДДС необхідно заново проаналізувати функціональні і операційні бюджети, виявити резерви збільшення грошових надходжень або скорочення виплат, розглянути можливість залучення додаткового капіталу і перерахувати бюджети з урахуванням запланованих змін.

прогнозний баланс

Складання прогнозного балансу є завершальним акордом фінансового планування. Він дозволяє не тільки перевірити коректність складання всіх інших бюджетів, а й планувати фінансовий стан, в якому буде знаходитися підприємство після реалізації всього наміченого в функціональних бюджетах.

Розглянемо особливості технології складання прогнозного балансу і його взаємозв'язок з операційними бюджетами, а також БДР і БРГК.

Значення статей прогнозного балансу на початок періоду переноситься з відповідних статей прогнозного балансу на кінець періоду попереднього бюджетного місяці. Розглянемо, яким чином на нашому підприємстві були отримані планові значення статей прогнозного балансу на кінець серпня 2008 року.

Розглянемо, яким чином на нашому підприємстві були отримані планові значення статей прогнозного балансу на кінець серпня 2008 року

I. Розрахунок значень на кінець періоду за статтями активів. Сума за статтею «Незавершене будівництво» збільшилася на величину капітальних інвестицій з відповідного бюджету.

Сума за статтею «Основні засоби» зменшилася на величину амортизаційних відрахувань в планованому місяці, яку визначаємо шляхом підсумовування відповідних статей з Бюджетів адміністративних, загальновиробничих витрат і Бюджету соціальної сфери.

Рухи за статтями «Довгострокові фінансові інвестиції» і «Довгострокова дебіторська заборгованість» у підприємства не було.

Сума за статтею «Виробничі запаси» береться з бюджету закупівель та залишків (1331 + 8755 + 192 + 48 + 1030 = 11356 грн).

При визначенні суми за статтею «Незавершене виробництво» підприємство виходить з того, що незавершене виробництво складає 6,14% виробничої собівартості за період: 1451462 х 0,0614 = 89206 грн. Величина 6,14% зумовлена ​​статистичними даними минулих періодів.

Сума в рядку «Готова продукція» розраховується як залишки готової продукції в натуральному вираженні з Бюджету виробництва і реалізації, помножені на їх виробничу собівартість з відповідного бюджету.

У нашому випадку залишки готової продукції плануються тільки по запчастинах, і сума береться з Бюджету виробництва і реалізації.

Змін по рядку «Векселі отримані» не було.

У рядку «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума дебіторської заборгованості з відповідного бюджету.

Сума в рядку «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» включає:

 • суму на початок періоду (11248 грн);
 • суму податкового кредиту (13558,43 грн), отриману як різниця між податковими зобов'язаннями по реалізації та податковим кредитом з понесених витрат операційної діяльності (розрахунок за даними функціональних бюджетів);
 • суму податкового кредиту з капітального будівництва з відповідного бюджету (103590 грн).

Змін заборгованості за виданими авансами не було.

Сума в рядку «Грошові кошти та їх еквіваленти» береться з БДДС.

Сума по «Витрати майбутніх періодів» не змінилася.

Таким чином, сума активів Балансу склала 6038285 грн.


II. Розрахунок значень на кінець періоду за статтями пасивів. Статутний капітал підприємства в серпні не планується збільшувати, він залишається незмінним, як і сума резервного капіталу.

Сума нерозподіленого прибутку збільшується на величину прибутку з БДР: 55210 + + 615507 = 670717 грн.

Сума короткострокових кредитів залишається незмінною, оскільки підприємство не планує повернення кредиту або отримання додаткового.

Сума по рядку «Векселі видані» збільшена в порівнянні з попереднім періодом на 35000 грн, тобто на суму звеселяючи, який передбачається видати в рахунок частини боргу по капітальному будівництву.

Сума по рядку «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» береться з відповідного бюджету кредиторської заборгованості.

Сума по рядку «Поточні зобов'язання за розрахунками» складається з:

 • залишку за попередній період;
 • різниці між нараховану та виплачену заробітною платою (береться з відповідних статей операційних бюджетів);
 • різниці між нарахованими і сплаченими податками (береться з відповідного бюджету);
 • суми нарахованого податку на прибуток (з БДР).

Таким чином, сума пасивів підприємства становить 6038285 грн. Рівність Активів і пасивів дотримано.

У ТОВ «Агромаш» склалася типова для багатьох підприємств ситуація: грошей немає, а прибуток є. Чому так виходить? Відповідь на це питання дає БДДС, розрахований непрямим методом.


Для розрахунку беремо чистий прибуток за вирахуванням амортизації з БДР - 615507 грн. Додаємо суму амортизаційних відрахувань (функціональні бюджети). Віднімаємо зміна суми оборотних активів (Прогнозний баланс): дебіторської заборгованості (314 058 + 117 148) і запасів (-10791 + 4646 - 33636). Додаємо зміна суми поточних зобов'язань за IV розділу Балансу (-265409 грн). За інвестиційної діяльності відбулася зміна суми необоротних активів на 517948 грн. Змін по фінансовій діяльності не було.

Підрахуємо сумарну зміну грошових коштів (АДС):

ДДС = 615507 + 11511 - 431206 + 39781 + + 265409 - 517948 = -16947 грн.

До початкового сальдо грошових коштів 26317 грн додаємо АДС -16947 і отримуємо суму кінцевого сальдо грошових коштів 9370 грн, яка стоїть в Прогнозному балансі

На наступному, підсумковому, етапі складемо Аналітичні показники бюджетів.

Оскільки однією з цілей впровадження бюджетування на підприємстві є контроль і аналіз рентабельності за кожним видом продукції, доцільно розрахувати рентабельність окремих видів продукції на підставі даних БДР.

Для цього по кожному виду продукції визначаємо величину чистого прибутку і ділимо її на суму повних витрат за цим видом продукції. Наприклад, рентабельність мотоблока «Мураха» отримуємо наступним чином. З БДР беремо прибуток від звичайної діяльності (245043 грн), віднімаємо від неї величину податку на прибуток (61261 грн), отримуємо чистий прибуток (183 782 грн). Чистий прибуток ділимо на величину загальних витрат, що припадають на мотоблок (564955 грн), отримуємо рентабельність 32,53%. Аналогічним чином отримуємо рентабельність мотоблока «Жук» - 39,54% і «Джміль» - 51,55%.

На цьому формування бюджетів та прогнозних аналітичних показників ТОВ «Агромаш» завершено. Наступний крок - виконання бюджетів, контроль і аналіз причин відхилень для прийняття своєчасних і ефективних управлінських рішень.

Джерело: ж-л «Управлінський облік і бюджетування», №10 (10) жовтень 2008

Дивіться також

Бюджет доходів і витрат, БДДС, Баланс

Автор (и): С. Ковтун

зміст:

З циклу статей «Формування бюджету промислового підприємства». частина 3

Бюджет доходів і витрат

Бюджет доходів і витрат (БДР), дозволяє планувати фінансовий результат діяльності підприємства. Після того, як в ТОВ «Агромаш» сформовані Бюджет доходів, Бюджет виробничої собівартості, Бюджет витрат на збут, Бюджет адміністративних витрат, Бюджет соціальної сфери і Бюджет витрат по банківських установах, можна приступати до складання БДР, який дозволяє планувати фінансовий результат діяльності підприємства.

Управління фінансами

Розглянемо докладніше, яким чином і з яких бюджетів консолідуються дані при складанні БДР на нашому підприємстві. Щоб не перевантажувати цифровий матеріал, поданий у статті, показники бюджетів ТОВ «Агромаш» подані в округленому вигляді.

Суми доходів по основній діяльності беруться з Бюджету доходів.

Суми доходів по основній діяльності беруться з Бюджету доходів

Для визначення собівартості реалізованої продукції необхідно повернутися до Бюджету виробничої собівартості і Бюджету виробництва і реалізації. Наприклад, за моделлю «Мураха» згідно Бюджету виробництва і реалізації планується реалізувати всю вироблену продукцію і залишки в кількості 10 штук. Отже, до виробничої собівартості всього випуску моделі «Мураха» потрібно додати виробничу собівартість виробів на складі (виходячи з виробничої собівартості одиниці виробу минулого періоду): 513205 + 10 х 3160 = 544805. Аналогічно виконуємо розрахунок за моделлю «Жук»: 471513 + 4 х 3799 = 486709.

За мотоблоків «Джміль» планується реалізувати всю вироблену в плановому періоді продукцію; складських запасів по цій моделі немає, тому відразу переносимо суму виробничої собівартості з Бюджету виробничої собівартості. По запчастинах вказуємо собівартість реалізованої продукції з Бюджету виробництва і реалізації, де по рядку «Запчастини» зазначено рух запчастин по їх виробничої собівартості.

Сума валового прибутку визначається як різниця між доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції.

Загальна сума витрат на збут береться з Бюджету витрат на збут (без ПДВ). Витрати на збут розподілені по кожному виду продукції пропорційно доходу від реалізації продукції.

Загальні суми по адміністративних витрат, витрат на соціальну сферу, витрат на послуги банку беруться з відповідних бюджетів і розподіляються за видами продукції пропорційно маржинального доходу. Коефіцієнт розподілу був визначений раніше при розрахунку маржинального доходу.

Відсотки по кредиту не розподіляються за видами продукції, а відносяться відразу на витрати по моделі «Джміль», оскільки кредит був узятий підприємством під виробництво саме цієї моделі.

Прибуток від звичайної діяльності визначається шляхом вирахування з валового прибутку всіх перерахованих витрат. Податок на прибуток розраховується за ставкою 25%. Чистий прибуток підприємства за період, що планується становить 615507 грн: 820 675 - 205 168.

Капітальне будівництво

Оскільки маржинальний аналіз виявив як найбільш перспективні виробництво і реалізацію мотоблоків моделі «Джміль», керівництво підприємства прийняло рішення про будівництво додаткових виробничих приміщень для нарощування обсягів виробництва цієї моделі. Будівельні роботи почалися в попередньому кварталі.

У планованому місяці триває будівництво і формується Бюджет капітального будівництва, де вказуються всі витрати, пов'язані з цією програмою. Цей бюджет може складатися в більш докладному вигляді, ніж продемонстровано нами. Сума витрат на капітальне будівництво склала 517948 грн без ПДВ, або шістсот двадцять одна тисяча п'ятсот тридцять сім грн з ПДВ.

Бюджет руху грошових коштів (БРГК)

Після складання БДР можна приступати до складання Бюджету руху грошових коштів (БРГК) окремо по операційній, інвестиційної та фінансової діяльності. У нашому випадку підприємство не проводило фінансової діяльності, тому БДДС містить показники тільки по двом її видам.

Розробка БДДС починається з визначення надходжень і виплат по операційній діяльності. Збори вказуються з урахуванням ПДВ. Розглянемо, з яких бюджетів консолідуються дані при складанні БРГК ТОВ «Агромаш».

Надходження грошових коштів беремо з Бюджету надходжень, платежі по виробничої діяльності - з Бюджету платежів по закупкам. Так, сума платежів по закупівлі металопродукції і лакофарбових матеріалів складе 200915 грн: 192 015 + 8900. Аналогічно в БРГК вносяться суми платежів за всіма групами ресурсів.

Виплати зарплати основного виробничого персоналу (разом з виплатами зарплати начальників цехів) беруться з Бюджету витрат на оплату праці минулого місяця і Бюджету загальновиробничих витрат цехів за минулий місяць. Виплати по загальновиробничих витрат, а також на інші види витрат беремо з відповідних бюджетів.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності визначається як різниця між надходженнями від операційної діяльності та платежами по операційній діяльності.

Ми знаємо, що підприємство фінансує будівництво нових виробничих приміщень. Сума, яку має намір виплатити підприємство, перевищує чистий рух грошових коштів операційної діяльності за місяць (569 591 грн) і становить 586 537 грн з урахуванням ПДВ.


чисте рух грошових коштів за період негативне і складає -16947 грн: 569 591 - 586537. Однак з урахуванням залишку коштів на початок періоду залишок грошових коштів на кінець періоду - 9370 грн: 26317 - 16946. Крім того, в плановому місяці передбачено розрахунок векселем.

Сума витрат з капітального будівництва з Бюджету капітального будівництва склала 517 948 грн. З ПДВ ця сума буде +621537 грн, в т. Ч. 103590 грн - ПДВ.

Якщо закласти в БРГК всю цю суму, отримаємо негативну залишок грошових коштів на кінець періоду, тобто касовий розрив. Цього допускати не можна ні в якому разі. Тому підприємством було заплановано в рахунок заборгованості з капітального будівництва видати вексель на суму 35000 грн.

На відміну від наведених розрахунків, досить часто в результаті складання БРГК підприємство може отримати негативний залишок грошових коштів або залишок нижче мінімально встановленого рівня.

Для усунення дефіциту БДДС необхідно заново проаналізувати функціональні і операційні бюджети, виявити резерви збільшення грошових надходжень або скорочення виплат, розглянути можливість залучення додаткового капіталу і перерахувати бюджети з урахуванням запланованих змін.

прогнозний баланс

Складання прогнозного балансу є завершальним акордом фінансового планування. Він дозволяє не тільки перевірити коректність складання всіх інших бюджетів, а й планувати фінансовий стан, в якому буде знаходитися підприємство після реалізації всього наміченого в функціональних бюджетах.

Розглянемо особливості технології складання прогнозного балансу і його взаємозв'язок з операційними бюджетами, а також БДР і БРГК.

Значення статей прогнозного балансу на початок періоду переноситься з відповідних статей прогнозного балансу на кінець періоду попереднього бюджетного місяці. Розглянемо, яким чином на нашому підприємстві були отримані планові значення статей прогнозного балансу на кінець серпня 2008 року.

Розглянемо, яким чином на нашому підприємстві були отримані планові значення статей прогнозного балансу на кінець серпня 2008 року

I. Розрахунок значень на кінець періоду за статтями активів. Сума за статтею «Незавершене будівництво» збільшилася на величину капітальних інвестицій з відповідного бюджету.

Сума за статтею «Основні засоби» зменшилася на величину амортизаційних відрахувань в планованому місяці, яку визначаємо шляхом підсумовування відповідних статей з Бюджетів адміністративних, загальновиробничих витрат і Бюджету соціальної сфери.

Рухи за статтями «Довгострокові фінансові інвестиції» і «Довгострокова дебіторська заборгованість» у підприємства не було.

Сума за статтею «Виробничі запаси» береться з бюджету закупівель та залишків (1331 + 8755 + 192 + 48 + 1030 = 11356 грн).

При визначенні суми за статтею «Незавершене виробництво» підприємство виходить з того, що незавершене виробництво складає 6,14% виробничої собівартості за період: 1451462 х 0,0614 = 89206 грн. Величина 6,14% зумовлена ​​статистичними даними минулих періодів.

Сума в рядку «Готова продукція» розраховується як залишки готової продукції в натуральному вираженні з Бюджету виробництва і реалізації, помножені на їх виробничу собівартість з відповідного бюджету.

У нашому випадку залишки готової продукції плануються тільки по запчастинах, і сума береться з Бюджету виробництва і реалізації.

Змін по рядку «Векселі отримані» не було.

У рядку «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума дебіторської заборгованості з відповідного бюджету.

Сума в рядку «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» включає:

 • суму на початок періоду (11248 грн);
 • суму податкового кредиту (13558,43 грн), отриману як різниця між податковими зобов'язаннями по реалізації та податковим кредитом з понесених витрат операційної діяльності (розрахунок за даними функціональних бюджетів);
 • суму податкового кредиту з капітального будівництва з відповідного бюджету (103590 грн).

Змін заборгованості за виданими авансами не було.

Сума в рядку «Грошові кошти та їх еквіваленти» береться з БДДС.

Сума по «Витрати майбутніх періодів» не змінилася.

Таким чином, сума активів Балансу склала 6038285 грн.


II. Розрахунок значень на кінець періоду за статтями пасивів. Статутний капітал підприємства в серпні не планується збільшувати, він залишається незмінним, як і сума резервного капіталу.

Сума нерозподіленого прибутку збільшується на величину прибутку з БДР: 55210 + + 615507 = 670717 грн.

Сума короткострокових кредитів залишається незмінною, оскільки підприємство не планує повернення кредиту або отримання додаткового.

Сума по рядку «Векселі видані» збільшена в порівнянні з попереднім періодом на 35000 грн, тобто на суму звеселяючи, який передбачається видати в рахунок частини боргу по капітальному будівництву.

Сума по рядку «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» береться з відповідного бюджету кредиторської заборгованості.

Сума по рядку «Поточні зобов'язання за розрахунками» складається з:

 • залишку за попередній період;
 • різниці між нараховану та виплачену заробітною платою (береться з відповідних статей операційних бюджетів);
 • різниці між нарахованими і сплаченими податками (береться з відповідного бюджету);
 • суми нарахованого податку на прибуток (з БДР).

Таким чином, сума пасивів підприємства становить 6038285 грн. Рівність Активів і пасивів дотримано.

У ТОВ «Агромаш» склалася типова для багатьох підприємств ситуація: грошей немає, а прибуток є. Чому так виходить? Відповідь на це питання дає БДДС, розрахований непрямим методом.


Для розрахунку беремо чистий прибуток за вирахуванням амортизації з БДР - 615507 грн. Додаємо суму амортизаційних відрахувань (функціональні бюджети). Віднімаємо зміна суми оборотних активів (Прогнозний баланс): дебіторської заборгованості (314 058 + 117 148) і запасів (-10791 + 4646 - 33636). Додаємо зміна суми поточних зобов'язань за IV розділу Балансу (-265409 грн). За інвестиційної діяльності відбулася зміна суми необоротних активів на 517948 грн. Змін по фінансовій діяльності не було.

Підрахуємо сумарну зміну грошових коштів (АДС):

ДДС = 615507 + 11511 - 431206 + 39781 + + 265409 - 517948 = -16947 грн.

До початкового сальдо грошових коштів 26317 грн додаємо АДС -16947 і отримуємо суму кінцевого сальдо грошових коштів 9370 грн, яка стоїть в Прогнозному балансі

На наступному, підсумковому, етапі складемо Аналітичні показники бюджетів.

Оскільки однією з цілей впровадження бюджетування на підприємстві є контроль і аналіз рентабельності за кожним видом продукції, доцільно розрахувати рентабельність окремих видів продукції на підставі даних БДР.

Для цього по кожному виду продукції визначаємо величину чистого прибутку і ділимо її на суму повних витрат за цим видом продукції. Наприклад, рентабельність мотоблока «Мураха» отримуємо наступним чином. З БДР беремо прибуток від звичайної діяльності (245043 грн), віднімаємо від неї величину податку на прибуток (61261 грн), отримуємо чистий прибуток (183 782 грн). Чистий прибуток ділимо на величину загальних витрат, що припадають на мотоблок (564955 грн), отримуємо рентабельність 32,53%. Аналогічним чином отримуємо рентабельність мотоблока «Жук» - 39,54% і «Джміль» - 51,55%.

На цьому формування бюджетів та прогнозних аналітичних показників ТОВ «Агромаш» завершено. Наступний крок - виконання бюджетів, контроль і аналіз причин відхилень для прийняття своєчасних і ефективних управлінських рішень.

Джерело: ж-л «Управлінський облік і бюджетування», №10 (10) жовтень 2008

Дивіться також

Бюджет доходів і витрат, БДДС, Баланс

Автор (и): С. Ковтун

зміст:

З циклу статей «Формування бюджету промислового підприємства». частина 3

Бюджет доходів і витрат

Бюджет доходів і витрат (БДР), дозволяє планувати фінансовий результат діяльності підприємства. Після того, як в ТОВ «Агромаш» сформовані Бюджет доходів, Бюджет виробничої собівартості, Бюджет витрат на збут, Бюджет адміністративних витрат, Бюджет соціальної сфери і Бюджет витрат по банківських установах, можна приступати до складання БДР, який дозволяє планувати фінансовий результат діяльності підприємства.

Управління фінансами

Розглянемо докладніше, яким чином і з яких бюджетів консолідуються дані при складанні БДР на нашому підприємстві. Щоб не перевантажувати цифровий матеріал, поданий у статті, показники бюджетів ТОВ «Агромаш» подані в округленому вигляді.

Суми доходів по основній діяльності беруться з Бюджету доходів.

Суми доходів по основній діяльності беруться з Бюджету доходів

Для визначення собівартості реалізованої продукції необхідно повернутися до Бюджету виробничої собівартості і Бюджету виробництва і реалізації. Наприклад, за моделлю «Мураха» згідно Бюджету виробництва і реалізації планується реалізувати всю вироблену продукцію і залишки в кількості 10 штук. Отже, до виробничої собівартості всього випуску моделі «Мураха» потрібно додати виробничу собівартість виробів на складі (виходячи з виробничої собівартості одиниці виробу минулого періоду): 513205 + 10 х 3160 = 544805. Аналогічно виконуємо розрахунок за моделлю «Жук»: 471513 + 4 х 3799 = 486709.

За мотоблоків «Джміль» планується реалізувати всю вироблену в плановому періоді продукцію; складських запасів по цій моделі немає, тому відразу переносимо суму виробничої собівартості з Бюджету виробничої собівартості. По запчастинах вказуємо собівартість реалізованої продукції з Бюджету виробництва і реалізації, де по рядку «Запчастини» зазначено рух запчастин по їх виробничої собівартості.

Сума валового прибутку визначається як різниця між доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції.

Загальна сума витрат на збут береться з Бюджету витрат на збут (без ПДВ). Витрати на збут розподілені по кожному виду продукції пропорційно доходу від реалізації продукції.

Загальні суми по адміністративних витрат, витрат на соціальну сферу, витрат на послуги банку беруться з відповідних бюджетів і розподіляються за видами продукції пропорційно маржинального доходу. Коефіцієнт розподілу був визначений раніше при розрахунку маржинального доходу.

Відсотки по кредиту не розподіляються за видами продукції, а відносяться відразу на витрати по моделі «Джміль», оскільки кредит був узятий підприємством під виробництво саме цієї моделі.

Прибуток від звичайної діяльності визначається шляхом вирахування з валового прибутку всіх перерахованих витрат. Податок на прибуток розраховується за ставкою 25%. Чистий прибуток підприємства за період, що планується становить 615507 грн: 820 675 - 205 168.

Капітальне будівництво

Оскільки маржинальний аналіз виявив як найбільш перспективні виробництво і реалізацію мотоблоків моделі «Джміль», керівництво підприємства прийняло рішення про будівництво додаткових виробничих приміщень для нарощування обсягів виробництва цієї моделі. Будівельні роботи почалися в попередньому кварталі.

У планованому місяці триває будівництво і формується Бюджет капітального будівництва, де вказуються всі витрати, пов'язані з цією програмою. Цей бюджет може складатися в більш докладному вигляді, ніж продемонстровано нами. Сума витрат на капітальне будівництво склала 517948 грн без ПДВ, або шістсот двадцять одна тисяча п'ятсот тридцять сім грн з ПДВ.

Бюджет руху грошових коштів (БРГК)

Після складання БДР можна приступати до складання Бюджету руху грошових коштів (БРГК) окремо по операційній, інвестиційної та фінансової діяльності. У нашому випадку підприємство не проводило фінансової діяльності, тому БДДС містить показники тільки по двом її видам.

Розробка БДДС починається з визначення надходжень і виплат по операційній діяльності. Збори вказуються з урахуванням ПДВ. Розглянемо, з яких бюджетів консолідуються дані при складанні БРГК ТОВ «Агромаш».

Надходження грошових коштів беремо з Бюджету надходжень, платежі по виробничої діяльності - з Бюджету платежів по закупкам. Так, сума платежів по закупівлі металопродукції і лакофарбових матеріалів складе 200915 грн: 192 015 + 8900. Аналогічно в БРГК вносяться суми платежів за всіма групами ресурсів.

Виплати зарплати основного виробничого персоналу (разом з виплатами зарплати начальників цехів) беруться з Бюджету витрат на оплату праці минулого місяця і Бюджету загальновиробничих витрат цехів за минулий місяць. Виплати по загальновиробничих витрат, а також на інші види витрат беремо з відповідних бюджетів.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності визначається як різниця між надходженнями від операційної діяльності та платежами по операційній діяльності.

Ми знаємо, що підприємство фінансує будівництво нових виробничих приміщень. Сума, яку має намір виплатити підприємство, перевищує чистий рух грошових коштів операційної діяльності за місяць (569 591 грн) і становить 586 537 грн з урахуванням ПДВ.


чисте рух грошових коштів за період негативне і складає -16947 грн: 569 591 - 586537. Однак з урахуванням залишку коштів на початок періоду залишок грошових коштів на кінець періоду - 9370 грн: 26317 - 16946. Крім того, в плановому місяці передбачено розрахунок векселем.

Сума витрат з капітального будівництва з Бюджету капітального будівництва склала 517 948 грн. З ПДВ ця сума буде +621537 грн, в т. Ч. 103590 грн - ПДВ.

Якщо закласти в БРГК всю цю суму, отримаємо негативну залишок грошових коштів на кінець періоду, тобто касовий розрив. Цього допускати не можна ні в якому разі. Тому підприємством було заплановано в рахунок заборгованості з капітального будівництва видати вексель на суму 35000 грн.

На відміну від наведених розрахунків, досить часто в результаті складання БРГК підприємство може отримати негативний залишок грошових коштів або залишок нижче мінімально встановленого рівня.

Для усунення дефіциту БДДС необхідно заново проаналізувати функціональні і операційні бюджети, виявити резерви збільшення грошових надходжень або скорочення виплат, розглянути можливість залучення додаткового капіталу і перерахувати бюджети з урахуванням запланованих змін.

прогнозний баланс

Складання прогнозного балансу є завершальним акордом фінансового планування. Він дозволяє не тільки перевірити коректність складання всіх інших бюджетів, а й планувати фінансовий стан, в якому буде знаходитися підприємство після реалізації всього наміченого в функціональних бюджетах.

Розглянемо особливості технології складання прогнозного балансу і його взаємозв'язок з операційними бюджетами, а також БДР і БРГК.

Значення статей прогнозного балансу на початок періоду переноситься з відповідних статей прогнозного балансу на кінець періоду попереднього бюджетного місяці. Розглянемо, яким чином на нашому підприємстві були отримані планові значення статей прогнозного балансу на кінець серпня 2008 року.

Розглянемо, яким чином на нашому підприємстві були отримані планові значення статей прогнозного балансу на кінець серпня 2008 року

I. Розрахунок значень на кінець періоду за статтями активів. Сума за статтею «Незавершене будівництво» збільшилася на величину капітальних інвестицій з відповідного бюджету.

Сума за статтею «Основні засоби» зменшилася на величину амортизаційних відрахувань в планованому місяці, яку визначаємо шляхом підсумовування відповідних статей з Бюджетів адміністративних, загальновиробничих витрат і Бюджету соціальної сфери.

Рухи за статтями «Довгострокові фінансові інвестиції» і «Довгострокова дебіторська заборгованість» у підприємства не було.

Сума за статтею «Виробничі запаси» береться з бюджету закупівель та залишків (1331 + 8755 + 192 + 48 + 1030 = 11356 грн).

При визначенні суми за статтею «Незавершене виробництво» підприємство виходить з того, що незавершене виробництво складає 6,14% виробничої собівартості за період: 1451462 х 0,0614 = 89206 грн. Величина 6,14% зумовлена ​​статистичними даними минулих періодів.

Сума в рядку «Готова продукція» розраховується як залишки готової продукції в натуральному вираженні з Бюджету виробництва і реалізації, помножені на їх виробничу собівартість з відповідного бюджету.

У нашому випадку залишки готової продукції плануються тільки по запчастинах, і сума береться з Бюджету виробництва і реалізації.

Змін по рядку «Векселі отримані» не було.

У рядку «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума дебіторської заборгованості з відповідного бюджету.

Сума в рядку «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» включає:

 • суму на початок періоду (11248 грн);
 • суму податкового кредиту (13558,43 грн), отриману як різниця між податковими зобов'язаннями по реалізації та податковим кредитом з понесених витрат операційної діяльності (розрахунок за даними функціональних бюджетів);
 • суму податкового кредиту з капітального будівництва з відповідного бюджету (103590 грн).

Змін заборгованості за виданими авансами не було.

Сума в рядку «Грошові кошти та їх еквіваленти» береться з БДДС.

Сума по «Витрати майбутніх періодів» не змінилася.

Таким чином, сума активів Балансу склала 6038285 грн.


II. Розрахунок значень на кінець періоду за статтями пасивів. Статутний капітал підприємства в серпні не планується збільшувати, він залишається незмінним, як і сума резервного капіталу.

Сума нерозподіленого прибутку збільшується на величину прибутку з БДР: 55210 + + 615507 = 670717 грн.

Сума короткострокових кредитів залишається незмінною, оскільки підприємство не планує повернення кредиту або отримання додаткового.

Сума по рядку «Векселі видані» збільшена в порівнянні з попереднім періодом на 35000 грн, тобто на суму звеселяючи, який передбачається видати в рахунок частини боргу по капітальному будівництву.

Сума по рядку «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» береться з відповідного бюджету кредиторської заборгованості.

Сума по рядку «Поточні зобов'язання за розрахунками» складається з:

 • залишку за попередній період;
 • різниці між нараховану та виплачену заробітною платою (береться з відповідних статей операційних бюджетів);
 • різниці між нарахованими і сплаченими податками (береться з відповідного бюджету);
 • суми нарахованого податку на прибуток (з БДР).

Таким чином, сума пасивів підприємства становить 6038285 грн. Рівність Активів і пасивів дотримано.

У ТОВ «Агромаш» склалася типова для багатьох підприємств ситуація: грошей немає, а прибуток є. Чому так виходить? Відповідь на це питання дає БДДС, розрахований непрямим методом.


Для розрахунку беремо чистий прибуток за вирахуванням амортизації з БДР - 615507 грн. Додаємо суму амортизаційних відрахувань (функціональні бюджети). Віднімаємо зміна суми оборотних активів (Прогнозний баланс): дебіторської заборгованості (314 058 + 117 148) і запасів (-10791 + 4646 - 33636). Додаємо зміна суми поточних зобов'язань за IV розділу Балансу (-265409 грн). За інвестиційної діяльності відбулася зміна суми необоротних активів на 517948 грн. Змін по фінансовій діяльності не було.

Підрахуємо сумарну зміну грошових коштів (АДС):

ДДС = 615507 + 11511 - 431206 + 39781 + + 265409 - 517948 = -16947 грн.

До початкового сальдо грошових коштів 26317 грн додаємо АДС -16947 і отримуємо суму кінцевого сальдо грошових коштів 9370 грн, яка стоїть в Прогнозному балансі

На наступному, підсумковому, етапі складемо Аналітичні показники бюджетів.

Оскільки однією з цілей впровадження бюджетування на підприємстві є контроль і аналіз рентабельності за кожним видом продукції, доцільно розрахувати рентабельність окремих видів продукції на підставі даних БДР.

Для цього по кожному виду продукції визначаємо величину чистого прибутку і ділимо її на суму повних витрат за цим видом продукції. Наприклад, рентабельність мотоблока «Мураха» отримуємо наступним чином. З БДР беремо прибуток від звичайної діяльності (245043 грн), віднімаємо від неї величину податку на прибуток (61261 грн), отримуємо чистий прибуток (183 782 грн). Чистий прибуток ділимо на величину загальних витрат, що припадають на мотоблок (564955 грн), отримуємо рентабельність 32,53%. Аналогічним чином отримуємо рентабельність мотоблока «Жук» - 39,54% і «Джміль» - 51,55%.

На цьому формування бюджетів та прогнозних аналітичних показників ТОВ «Агромаш» завершено. Наступний крок - виконання бюджетів, контроль і аналіз причин відхилень для прийняття своєчасних і ефективних управлінських рішень.

Джерело: ж-л «Управлінський облік і бюджетування», №10 (10) жовтень 2008

Дивіться також

Бюджет доходів і витрат, БДДС, Баланс

Автор (и): С. Ковтун

зміст:

З циклу статей «Формування бюджету промислового підприємства». частина 3

Бюджет доходів і витрат

Бюджет доходів і витрат (БДР), дозволяє планувати фінансовий результат діяльності підприємства. Після того, як в ТОВ «Агромаш» сформовані Бюджет доходів, Бюджет виробничої собівартості, Бюджет витрат на збут, Бюджет адміністративних витрат, Бюджет соціальної сфери і Бюджет витрат по банківських установах, можна приступати до складання БДР, який дозволяє планувати фінансовий результат діяльності підприємства.

Управління фінансами

Розглянемо докладніше, яким чином і з яких бюджетів консолідуються дані при складанні БДР на нашому підприємстві. Щоб не перевантажувати цифровий матеріал, поданий у статті, показники бюджетів ТОВ «Агромаш» подані в округленому вигляді.

Суми доходів по основній діяльності беруться з Бюджету доходів.

Суми доходів по основній діяльності беруться з Бюджету доходів

Для визначення собівартості реалізованої продукції необхідно повернутися до Бюджету виробничої собівартості і Бюджету виробництва і реалізації. Наприклад, за моделлю «Мураха» згідно Бюджету виробництва і реалізації планується реалізувати всю вироблену продукцію і залишки в кількості 10 штук. Отже, до виробничої собівартості всього випуску моделі «Мураха» потрібно додати виробничу собівартість виробів на складі (виходячи з виробничої собівартості одиниці виробу минулого періоду): 513205 + 10 х 3160 = 544805. Аналогічно виконуємо розрахунок за моделлю «Жук»: 471513 + 4 х 3799 = 486709.

За мотоблоків «Джміль» планується реалізувати всю вироблену в плановому періоді продукцію; складських запасів по цій моделі немає, тому відразу переносимо суму виробничої собівартості з Бюджету виробничої собівартості. По запчастинах вказуємо собівартість реалізованої продукції з Бюджету виробництва і реалізації, де по рядку «Запчастини» зазначено рух запчастин по їх виробничої собівартості.

Сума валового прибутку визначається як різниця між доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції.

Загальна сума витрат на збут береться з Бюджету витрат на збут (без ПДВ). Витрати на збут розподілені по кожному виду продукції пропорційно доходу від реалізації продукції.

Загальні суми по адміністративних витрат, витрат на соціальну сферу, витрат на послуги банку беруться з відповідних бюджетів і розподіляються за видами продукції пропорційно маржинального доходу. Коефіцієнт розподілу був визначений раніше при розрахунку маржинального доходу.

Відсотки по кредиту не розподіляються за видами продукції, а відносяться відразу на витрати по моделі «Джміль», оскільки кредит був узятий підприємством під виробництво саме цієї моделі.

Прибуток від звичайної діяльності визначається шляхом вирахування з валового прибутку всіх перерахованих витрат. Податок на прибуток розраховується за ставкою 25%. Чистий прибуток підприємства за період, що планується становить 615507 грн: 820 675 - 205 168.

Капітальне будівництво

Оскільки маржинальний аналіз виявив як найбільш перспективні виробництво і реалізацію мотоблоків моделі «Джміль», керівництво підприємства прийняло рішення про будівництво додаткових виробничих приміщень для нарощування обсягів виробництва цієї моделі. Будівельні роботи почалися в попередньому кварталі.

У планованому місяці триває будівництво і формується Бюджет капітального будівництва, де вказуються всі витрати, пов'язані з цією програмою. Цей бюджет може складатися в більш докладному вигляді, ніж продемонстровано нами. Сума витрат на капітальне будівництво склала 517948 грн без ПДВ, або шістсот двадцять одна тисяча п'ятсот тридцять сім грн з ПДВ.

Бюджет руху грошових коштів (БРГК)

Після складання БДР можна приступати до складання Бюджету руху грошових коштів (БРГК) окремо по операційній, інвестиційної та фінансової діяльності. У нашому випадку підприємство не проводило фінансової діяльності, тому БДДС містить показники тільки по двом її видам.

Розробка БДДС починається з визначення надходжень і виплат по операційній діяльності. Збори вказуються з урахуванням ПДВ. Розглянемо, з яких бюджетів консолідуються дані при складанні БРГК ТОВ «Агромаш».

Надходження грошових коштів беремо з Бюджету надходжень, платежі по виробничої діяльності - з Бюджету платежів по закупкам. Так, сума платежів по закупівлі металопродукції і лакофарбових матеріалів складе 200915 грн: 192 015 + 8900. Аналогічно в БРГК вносяться суми платежів за всіма групами ресурсів.

Виплати зарплати основного виробничого персоналу (разом з виплатами зарплати начальників цехів) беруться з Бюджету витрат на оплату праці минулого місяця і Бюджету загальновиробничих витрат цехів за минулий місяць. Виплати по загальновиробничих витрат, а також на інші види витрат беремо з відповідних бюджетів.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності визначається як різниця між надходженнями від операційної діяльності та платежами по операційній діяльності.

Ми знаємо, що підприємство фінансує будівництво нових виробничих приміщень. Сума, яку має намір виплатити підприємство, перевищує чистий рух грошових коштів операційної діяльності за місяць (569 591 грн) і становить 586 537 грн з урахуванням ПДВ.


чисте рух грошових коштів за період негативне і складає -16947 грн: 569 591 - 586537. Однак з урахуванням залишку коштів на початок періоду залишок грошових коштів на кінець періоду - 9370 грн: 26317 - 16946. Крім того, в плановому місяці передбачено розрахунок векселем.

Сума витрат з капітального будівництва з Бюджету капітального будівництва склала 517 948 грн. З ПДВ ця сума буде +621537 грн, в т. Ч. 103590 грн - ПДВ.

Якщо закласти в БРГК всю цю суму, отримаємо негативну залишок грошових коштів на кінець періоду, тобто касовий розрив. Цього допускати не можна ні в якому разі. Тому підприємством було заплановано в рахунок заборгованості з капітального будівництва видати вексель на суму 35000 грн.

На відміну від наведених розрахунків, досить часто в результаті складання БРГК підприємство може отримати негативний залишок грошових коштів або залишок нижче мінімально встановленого рівня.

Для усунення дефіциту БДДС необхідно заново проаналізувати функціональні і операційні бюджети, виявити резерви збільшення грошових надходжень або скорочення виплат, розглянути можливість залучення додаткового капіталу і перерахувати бюджети з урахуванням запланованих змін.

прогнозний баланс

Складання прогнозного балансу є завершальним акордом фінансового планування. Він дозволяє не тільки перевірити коректність складання всіх інших бюджетів, а й планувати фінансовий стан, в якому буде знаходитися підприємство після реалізації всього наміченого в функціональних бюджетах.

Розглянемо особливості технології складання прогнозного балансу і його взаємозв'язок з операційними бюджетами, а також БДР і БРГК.

Значення статей прогнозного балансу на початок періоду переноситься з відповідних статей прогнозного балансу на кінець періоду попереднього бюджетного місяці. Розглянемо, яким чином на нашому підприємстві були отримані планові значення статей прогнозного балансу на кінець серпня 2008 року.

Розглянемо, яким чином на нашому підприємстві були отримані планові значення статей прогнозного балансу на кінець серпня 2008 року

I. Розрахунок значень на кінець періоду за статтями активів. Сума за статтею «Незавершене будівництво» збільшилася на величину капітальних інвестицій з відповідного бюджету.

Сума за статтею «Основні засоби» зменшилася на величину амортизаційних відрахувань в планованому місяці, яку визначаємо шляхом підсумовування відповідних статей з Бюджетів адміністративних, загальновиробничих витрат і Бюджету соціальної сфери.

Рухи за статтями «Довгострокові фінансові інвестиції» і «Довгострокова дебіторська заборгованість» у підприємства не було.

Сума за статтею «Виробничі запаси» береться з бюджету закупівель та залишків (1331 + 8755 + 192 + 48 + 1030 = 11356 грн).

При визначенні суми за статтею «Незавершене виробництво» підприємство виходить з того, що незавершене виробництво складає 6,14% виробничої собівартості за період: 1451462 х 0,0614 = 89206 грн. Величина 6,14% зумовлена ​​статистичними даними минулих періодів.

Сума в рядку «Готова продукція» розраховується як залишки готової продукції в натуральному вираженні з Бюджету виробництва і реалізації, помножені на їх виробничу собівартість з відповідного бюджету.

У нашому випадку залишки готової продукції плануються тільки по запчастинах, і сума береться з Бюджету виробництва і реалізації.

Змін по рядку «Векселі отримані» не було.

У рядку «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума дебіторської заборгованості з відповідного бюджету.

Сума в рядку «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» включає:

 • суму на початок періоду (11248 грн);
 • суму податкового кредиту (13558,43 грн), отриману як різниця між податковими зобов'язаннями по реалізації та податковим кредитом з понесених витрат операційної діяльності (розрахунок за даними функціональних бюджетів);
 • суму податкового кредиту з капітального будівництва з відповідного бюджету (103590 грн).

Змін заборгованості за виданими авансами не було.

Сума в рядку «Грошові кошти та їх еквіваленти» береться з БДДС.

Сума по «Витрати майбутніх періодів» не змінилася.

Таким чином, сума активів Балансу склала 6038285 грн.


II. Розрахунок значень на кінець періоду за статтями пасивів. Статутний капітал підприємства в серпні не планується збільшувати, він залишається незмінним, як і сума резервного капіталу.

Сума нерозподіленого прибутку збільшується на величину прибутку з БДР: 55210 + + 615507 = 670717 грн.

Сума короткострокових кредитів залишається незмінною, оскільки підприємство не планує повернення кредиту або отримання додаткового.

Сума по рядку «Векселі видані» збільшена в порівнянні з попереднім періодом на 35000 грн, тобто на суму звеселяючи, який передбачається видати в рахунок частини боргу по капітальному будівництву.

Сума по рядку «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» береться з відповідного бюджету кредиторської заборгованості.

Сума по рядку «Поточні зобов'язання за розрахунками» складається з:

 • залишку за попередній період;
 • різниці між нараховану та виплачену заробітною платою (береться з відповідних статей операційних бюджетів);
 • різниці між нарахованими і сплаченими податками (береться з відповідного бюджету);
 • суми нарахованого податку на прибуток (з БДР).

Таким чином, сума пасивів підприємства становить 6038285 грн. Рівність Активів і пасивів дотримано.

У ТОВ «Агромаш» склалася типова для багатьох підприємств ситуація: грошей немає, а прибуток є. Чому так виходить? Відповідь на це питання дає БДДС, розрахований непрямим методом.


Для розрахунку беремо чистий прибуток за вирахуванням амортизації з БДР - 615507 грн. Додаємо суму амортизаційних відрахувань (функціональні бюджети). Віднімаємо зміна суми оборотних активів (Прогнозний баланс): дебіторської заборгованості (314 058 + 117 148) і запасів (-10791 + 4646 - 33636). Додаємо зміна суми поточних зобов'язань за IV розділу Балансу (-265409 грн). За інвестиційної діяльності відбулася зміна суми необоротних активів на 517948 грн. Змін по фінансовій діяльності не було.

Підрахуємо сумарну зміну грошових коштів (АДС):

ДДС = 615507 + 11511 - 431206 + 39781 + + 265409 - 517948 = -16947 грн.

До початкового сальдо грошових коштів 26317 грн додаємо АДС -16947 і отримуємо суму кінцевого сальдо грошових коштів 9370 грн, яка стоїть в Прогнозному балансі

На наступному, підсумковому, етапі складемо Аналітичні показники бюджетів.

Оскільки однією з цілей впровадження бюджетування на підприємстві є контроль і аналіз рентабельності за кожним видом продукції, доцільно розрахувати рентабельність окремих видів продукції на підставі даних БДР.

Для цього по кожному виду продукції визначаємо величину чистого прибутку і ділимо її на суму повних витрат за цим видом продукції. Наприклад, рентабельність мотоблока «Мураха» отримуємо наступним чином. З БДР беремо прибуток від звичайної діяльності (245043 грн), віднімаємо від неї величину податку на прибуток (61261 грн), отримуємо чистий прибуток (183 782 грн). Чистий прибуток ділимо на величину загальних витрат, що припадають на мотоблок (564955 грн), отримуємо рентабельність 32,53%. Аналогічним чином отримуємо рентабельність мотоблока «Жук» - 39,54% і «Джміль» - 51,55%.

На цьому формування бюджетів та прогнозних аналітичних показників ТОВ «Агромаш» завершено. Наступний крок - виконання бюджетів, контроль і аналіз причин відхилень для прийняття своєчасних і ефективних управлінських рішень.

Джерело: ж-л «Управлінський облік і бюджетування», №10 (10) жовтень 2008

Дивіться також

Бюджет доходів і витрат, БДДС, Баланс

Автор (и): С. Ковтун

зміст:

З циклу статей «Формування бюджету промислового підприємства». частина 3

Бюджет доходів і витрат

Бюджет доходів і витрат (БДР), дозволяє планувати фінансовий результат діяльності підприємства. Після того, як в ТОВ «Агромаш» сформовані Бюджет доходів, Бюджет виробничої собівартості, Бюджет витрат на збут, Бюджет адміністративних витрат, Бюджет соціальної сфери і Бюджет витрат по банківських установах, можна приступати до складання БДР, який дозволяє планувати фінансовий результат діяльності підприємства.

Управління фінансами

Розглянемо докладніше, яким чином і з яких бюджетів консолідуються дані при складанні БДР на нашому підприємстві. Щоб не перевантажувати цифровий матеріал, поданий у статті, показники бюджетів ТОВ «Агромаш» подані в округленому вигляді.

Суми доходів по основній діяльності беруться з Бюджету доходів.

Суми доходів по основній діяльності беруться з Бюджету доходів

Для визначення собівартості реалізованої продукції необхідно повернутися до Бюджету виробничої собівартості і Бюджету виробництва і реалізації. Наприклад, за моделлю «Мураха» згідно Бюджету виробництва і реалізації планується реалізувати всю вироблену продукцію і залишки в кількості 10 штук. Отже, до виробничої собівартості всього випуску моделі «Мураха» потрібно додати виробничу собівартість виробів на складі (виходячи з виробничої собівартості одиниці виробу минулого періоду): 513205 + 10 х 3160 = 544805. Аналогічно виконуємо розрахунок за моделлю «Жук»: 471513 + 4 х 3799 = 486709.

За мотоблоків «Джміль» планується реалізувати всю вироблену в плановому періоді продукцію; складських запасів по цій моделі немає, тому відразу переносимо суму виробничої собівартості з Бюджету виробничої собівартості. По запчастинах вказуємо собівартість реалізованої продукції з Бюджету виробництва і реалізації, де по рядку «Запчастини» зазначено рух запчастин по їх виробничої собівартості.

Сума валового прибутку визначається як різниця між доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції.

Загальна сума витрат на збут береться з Бюджету витрат на збут (без ПДВ). Витрати на збут розподілені по кожному виду продукції пропорційно доходу від реалізації продукції.

Загальні суми по адміністративних витрат, витрат на соціальну сферу, витрат на послуги банку беруться з відповідних бюджетів і розподіляються за видами продукції пропорційно маржинального доходу. Коефіцієнт розподілу був визначений раніше при розрахунку маржинального доходу.

Відсотки по кредиту не розподіляються за видами продукції, а відносяться відразу на витрати по моделі «Джміль», оскільки кредит був узятий підприємством під виробництво саме цієї моделі.

Прибуток від звичайної діяльності визначається шляхом вирахування з валового прибутку всіх перерахованих витрат. Податок на прибуток розраховується за ставкою 25%. Чистий прибуток підприємства за період, що планується становить 615507 грн: 820 675 - 205 168.

Капітальне будівництво

Оскільки маржинальний аналіз виявив як найбільш перспективні виробництво і реалізацію мотоблоків моделі «Джміль», керівництво підприємства прийняло рішення про будівництво додаткових виробничих приміщень для нарощування обсягів виробництва цієї моделі. Будівельні роботи почалися в попередньому кварталі.

У планованому місяці триває будівництво і формується Бюджет капітального будівництва, де вказуються всі витрати, пов'язані з цією програмою. Цей бюджет може складатися в більш докладному вигляді, ніж продемонстровано нами. Сума витрат на капітальне будівництво склала 517948 грн без ПДВ, або шістсот двадцять одна тисяча п'ятсот тридцять сім грн з ПДВ.

Бюджет руху грошових коштів (БРГК)

Після складання БДР можна приступати до складання Бюджету руху грошових коштів (БРГК) окремо по операційній, інвестиційної та фінансової діяльності. У нашому випадку підприємство не проводило фінансової діяльності, тому БДДС містить показники тільки по двом її видам.

Розробка БДДС починається з визначення надходжень і виплат по операційній діяльності. Збори вказуються з урахуванням ПДВ. Розглянемо, з яких бюджетів консолідуються дані при складанні БРГК ТОВ «Агромаш».

Надходження грошових коштів беремо з Бюджету надходжень, платежі по виробничої діяльності - з Бюджету платежів по закупкам. Так, сума платежів по закупівлі металопродукції і лакофарбових матеріалів складе 200915 грн: 192 015 + 8900. Аналогічно в БРГК вносяться суми платежів за всіма групами ресурсів.

Виплати зарплати основного виробничого персоналу (разом з виплатами зарплати начальників цехів) беруться з Бюджету витрат на оплату праці минулого місяця і Бюджету загальновиробничих витрат цехів за минулий місяць. Виплати по загальновиробничих витрат, а також на інші види витрат беремо з відповідних бюджетів.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності визначається як різниця між надходженнями від операційної діяльності та платежами по операційній діяльності.

Ми знаємо, що підприємство фінансує будівництво нових виробничих приміщень. Сума, яку має намір виплатити підприємство, перевищує чистий рух грошових коштів операційної діяльності за місяць (569 591 грн) і становить 586 537 грн з урахуванням ПДВ.


чисте рух грошових коштів за період негативне і складає -16947 грн: 569 591 - 586537. Однак з урахуванням залишку коштів на початок періоду залишок грошових коштів на кінець періоду - 9370 грн: 26317 - 16946. Крім того, в плановому місяці передбачено розрахунок векселем.

Сума витрат з капітального будівництва з Бюджету капітального будівництва склала 517 948 грн. З ПДВ ця сума буде +621537 грн, в т. Ч. 103590 грн - ПДВ.

Якщо закласти в БРГК всю цю суму, отримаємо негативну залишок грошових коштів на кінець періоду, тобто касовий розрив. Цього допускати не можна ні в якому разі. Тому підприємством було заплановано в рахунок заборгованості з капітального будівництва видати вексель на суму 35000 грн.

На відміну від наведених розрахунків, досить часто в результаті складання БРГК підприємство може отримати негативний залишок грошових коштів або залишок нижче мінімально встановленого рівня.

Для усунення дефіциту БДДС необхідно заново проаналізувати функціональні і операційні бюджети, виявити резерви збільшення грошових надходжень або скорочення виплат, розглянути можливість залучення додаткового капіталу і перерахувати бюджети з урахуванням запланованих змін.

прогнозний баланс

Складання прогнозного балансу є завершальним акордом фінансового планування. Він дозволяє не тільки перевірити коректність складання всіх інших бюджетів, а й планувати фінансовий стан, в якому буде знаходитися підприємство після реалізації всього наміченого в функціональних бюджетах.

Розглянемо особливості технології складання прогнозного балансу і його взаємозв'язок з операційними бюджетами, а також БДР і БРГК.

Значення статей прогнозного балансу на початок періоду переноситься з відповідних статей прогнозного балансу на кінець періоду попереднього бюджетного місяці. Розглянемо, яким чином на нашому підприємстві були отримані планові значення статей прогнозного балансу на кінець серпня 2008 року.

Розглянемо, яким чином на нашому підприємстві були отримані планові значення статей прогнозного балансу на кінець серпня 2008 року

I. Розрахунок значень на кінець періоду за статтями активів. Сума за статтею «Незавершене будівництво» збільшилася на величину капітальних інвестицій з відповідного бюджету.

Сума за статтею «Основні засоби» зменшилася на величину амортизаційних відрахувань в планованому місяці, яку визначаємо шляхом підсумовування відповідних статей з Бюджетів адміністративних, загальновиробничих витрат і Бюджету соціальної сфери.

Рухи за статтями «Довгострокові фінансові інвестиції» і «Довгострокова дебіторська заборгованість» у підприємства не було.

Сума за статтею «Виробничі запаси» береться з бюджету закупівель та залишків (1331 + 8755 + 192 + 48 + 1030 = 11356 грн).

При визначенні суми за статтею «Незавершене виробництво» підприємство виходить з того, що незавершене виробництво складає 6,14% виробничої собівартості за період: 1451462 х 0,0614 = 89206 грн. Величина 6,14% зумовлена ​​статистичними даними минулих періодів.

Сума в рядку «Готова продукція» розраховується як залишки готової продукції в натуральному вираженні з Бюджету виробництва і реалізації, помножені на їх виробничу собівартість з відповідного бюджету.

У нашому випадку залишки готової продукції плануються тільки по запчастинах, і сума береться з Бюджету виробництва і реалізації.

Змін по рядку «Векселі отримані» не було.

У рядку «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума дебіторської заборгованості з відповідного бюджету.

Сума в рядку «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» включає:

 • суму на початок періоду (11248 грн);
 • суму податкового кредиту (13558,43 грн), отриману як різниця між податковими зобов'язаннями по реалізації та податковим кредитом з понесених витрат операційної діяльності (розрахунок за даними функціональних бюджетів);
 • суму податкового кредиту з капітального будівництва з відповідного бюджету (103590 грн).

Змін заборгованості за виданими авансами не було.

Сума в рядку «Грошові кошти та їх еквіваленти» береться з БДДС.

Сума по «Витрати майбутніх періодів» не змінилася.

Таким чином, сума активів Балансу склала 6038285 грн.


II. Розрахунок значень на кінець періоду за статтями пасивів. Статутний капітал підприємства в серпні не планується збільшувати, він залишається незмінним, як і сума резервного капіталу.

Сума нерозподіленого прибутку збільшується на величину прибутку з БДР: 55210 + + 615507 = 670717 грн.

Сума короткострокових кредитів залишається незмінною, оскільки підприємство не планує повернення кредиту або отримання додаткового.

Сума по рядку «Векселі видані» збільшена в порівнянні з попереднім періодом на 35000 грн, тобто на суму звеселяючи, який передбачається видати в рахунок частини боргу по капітальному будівництву.

Сума по рядку «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» береться з відповідного бюджету кредиторської заборгованості.

Сума по рядку «Поточні зобов'язання за розрахунками» складається з:

 • залишку за попередній період;
 • різниці між нараховану та виплачену заробітною платою (береться з відповідних статей операційних бюджетів);
 • різниці між нарахованими і сплаченими податками (береться з відповідного бюджету);
 • суми нарахованого податку на прибуток (з БДР).

Таким чином, сума пасивів підприємства становить 6038285 грн. Рівність Активів і пасивів дотримано.

У ТОВ «Агромаш» склалася типова для багатьох підприємств ситуація: грошей немає, а прибуток є. Чому так виходить? Відповідь на це питання дає БДДС, розрахований непрямим методом.


Для розрахунку беремо чистий прибуток за вирахуванням амортизації з БДР - 615507 грн. Додаємо суму амортизаційних відрахувань (функціональні бюджети). Віднімаємо зміна суми оборотних активів (Прогнозний баланс): дебіторської заборгованості (314 058 + 117 148) і запасів (-10791 + 4646 - 33636). Додаємо зміна суми поточних зобов'язань за IV розділу Балансу (-265409 грн). За інвестиційної діяльності відбулася зміна суми необоротних активів на 517948 грн. Змін по фінансовій діяльності не було.

Підрахуємо сумарну зміну грошових коштів (АДС):

ДДС = 615507 + 11511 - 431206 + 39781 + + 265409 - 517948 = -16947 грн.

До початкового сальдо грошових коштів 26317 грн додаємо АДС -16947 і отримуємо суму кінцевого сальдо грошових коштів 9370 грн, яка стоїть в Прогнозному балансі

На наступному, підсумковому, етапі складемо Аналітичні показники бюджетів.

Оскільки однією з цілей впровадження бюджетування на підприємстві є контроль і аналіз рентабельності за кожним видом продукції, доцільно розрахувати рентабельність окремих видів продукції на підставі даних БДР.

Для цього по кожному виду продукції визначаємо величину чистого прибутку і ділимо її на суму повних витрат за цим видом продукції. Наприклад, рентабельність мотоблока «Мураха» отримуємо наступним чином. З БДР беремо прибуток від звичайної діяльності (245043 грн), віднімаємо від неї величину податку на прибуток (61261 грн), отримуємо чистий прибуток (183 782 грн). Чистий прибуток ділимо на величину загальних витрат, що припадають на мотоблок (564955 грн), отримуємо рентабельність 32,53%. Аналогічним чином отримуємо рентабельність мотоблока «Жук» - 39,54% і «Джміль» - 51,55%.

На цьому формування бюджетів та прогнозних аналітичних показників ТОВ «Агромаш» завершено. Наступний крок - виконання бюджетів, контроль і аналіз причин відхилень для прийняття своєчасних і ефективних управлінських рішень.

Джерело: ж-л «Управлінський облік і бюджетування», №10 (10) жовтень 2008

Дивіться також

Чому так виходить?
Чому так виходить?
Чому так виходить?
Чому так виходить?
Чому так виходить?
Чому так виходить?
Чому так виходить?