Стадії процедури банкрутства підприємства -Ліквідація

Кінцевим етапом циклу руху підприємства є його закриття. Воно може проходити у формі ліквідації та в формі банкрутства. Слід розуміти також, що існують способи відходу від стадії закриття шляхом різних видів розвитку бізнесу підприємства, наприклад реорганізація.

Ліквідація фірми проводиться відповідно до рішення се власників і пов'язана з наступними причинами:

 • недостатня ефективність фірми,
 • завершення виконання підприємством своїх завдань.

Що стосується банкрутства, то воно викликається фінансовою неспроможністю (неплатоспроможністю) підприємства і регулюється Законом РФ «Про неспроможність (банкрутство) підприємств».

Погіршення стану підприємств пов'язано з неефективною системою управління, неекономічним і нетехнологічним виробництвом, слабким урахуванням кон'юнктури, ризиків і т.д.

Основні поняття в області банкрутства підприємств включають таке:

 • боржник, підприємство-боржник - підприємство, яке не виконує або найближчим часом не зможе виконати свої зобов'язання перед кредиторами;
 • конкурс (від лат. concursus - збіг, з'єднання) - в комерційному праві порядок задоволення претезній кредиторів до боржника, що полягає в передачі в судовому порядку майна боржника під управління спеціальної комісії, яка і займається розглядом вимог кредиторів;
 • конкурсна маса - майно боржника, на яке може бути звернено стягнення в процесі конкурсного виробництва;
 • конкурсне виробництво - процедура, спрямована на примусову або добровільну ліквідацію неспроможного підприємства, в результаті якої здійснюється розподіл конкурсної маси між кредиторами;
 • конкурсний кредитор - фізична або юридична особа, яка має майнові вимоги до боржника і не є носієм заставних прав;
 • конкурсний керуючий - особа, яка здійснює конкурсне виробництво;
 • навмисне банкрутство - навмисне створення або збільшення керівником або власником підприємства його неплатоспроможності, нанесення ними шкоди підприємству в особистих інтересах або в інтересах інших осіб;
 • фіктивне банкрутство - завідомо неправдиве ого- ня підприємством про свою неспроможність з метою введення в оману кредиторів для отримання від них відстрочки і (або) розстрочки належних кредиторам платежів або знижки з боргів.

Під банкрутством (неспроможністю) підприємства розуміється нездатність задовольнити вимоги кредиторів по оплаті товарів (робіт, послуг), включаючи нездатність забезпечити обов'язкові платежі в бюджет або позабюджетні фонди, у зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його майном або у зв'язку з незадовільною структурою балансу боржника.

Процес оголошення підприємства банкрутом включає три стадії:

 • підприємство визнається неплатоспроможним на основі проведення фінансового аналізу і виявлення незадовільної структури його балансу;
 • до підприємства можуть бути застосовані певні реорганізаційні або ліквідаційні процедури або мирову угоду, на цьому етапі проводиться поглиблений фінансовий аналіз;
 • підприємство може бути оголошено банкрутом за рішенням арбітражного суду.

Відносно підприємства-банкрута застосовуються такі процедури.

Реорганізаційні процедури - процедури, спрямовані на підтримку діяльності та оздоровлення підприємства-боржника з метою запобігання його ліквідації, в тому числі:

 • зовнішнє управління майном боржника;
 • санація (фінансове оздоровлення підприємства-боржника).

Ліквідаційні процедури, які здійснюються в процесі конкурсного виробництва, включають:

 • примусову ліквідацію підприємства-боржника;
 • добровільну ліквідацію підприємства-боржника.

Мирова угода - процедура досягнення домовленості між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та (або) розстрочки належних кредиторам платежів або знижки з боргів.

Справа про неспроможність підприємства порушується арбітражним судом.

За рішенням арбітражного суду по відношенню до підприємства-банкрута проводяться вищевказані процедури.

На стадії рішення про застосування реорганізаційних і ліквідаційних процедур або мирової угоди для підпри- ємства-банкрута проводиться поглиблений фінансовий аналіз, за ​​результатами якого приймається одне з таких рішень:

 • надати підприємству державну фінансову підтримку;
 • приватизувати його в обов'язковому порядку з особливими умовами;
 • перетворити підприємство в казенне, тобто фактично до бюджетного;
 • продати підприємство зі збереженням юридичної особи, або його паїв, або майна.

Можливі й невитратні способи вирішення економічних проблем, що стоять перед підприємствами (зниження витрат виробництва, зміну ринкової стратегії, зміна менеджменту, зміна юридичної особи).

Першочерговою вимогою до планів санації є забезпечення при їх реалізації виходу підприємства зі стану неплатоспроможності, фінансової стійкості функціонування підприємства в майбутньому, а також повернення коштів, наданих підприємству у вигляді державної фінансової підтримки.

Реорганізація юридичної особи включає наступні варіанти: злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення.

При злитті юридичних осіб права та обов'язки кожного з них переходять до знову виник юридичній особі згідно з передавальним актом. При приєднанні юридичної особи до іншої юридичної особи до останнього переходять права та обов'язки приєднаного юридичної особи згідно з передавальним актом. При поділі юридичної особи її права та обов'язки переходять до оплати юридичним особам відповідно до розділовим балансом. При виділенні зі складу юридичної особи одного або декількох юридичних осіб до кожного з них переходять права та обов'язки реорганізованого юридичної особи відповідно до розділовим балансом. При перетворенні юридичної особи одного виду в юридичну особу іншого виду (зміна організаційно-пра- Вовою форми) до знову виник юридичної особи переходять права та обов'язки реорганізованого юридичної особи згідно з передавальним актом.


Також у фокусі:

 • Кінцевим етапом циклу руху підприємства є його закриття Як закрити бізнес (ліквідація бізнесу) На підставі заяви реєструючий орган протягом п'яти робочих днів приймає рішення про державну реєстрацію припинення юридичної особи та вносить відповідний запис в ЕГРЮЛ, а також видає заявнику підтверджуючий документ
 • Пайова строітельство.Банкротство застройщіка.Право і реалії Суд, який розглядає справу про банкрутство, може і повинен при встановленні вимог кредиторів, розглядати всі додаткові вимоги, в тому числі про розірвання договору, можливо і стосовно абз
 • Порядок ліквідації компанії На підставі заяви реєструючий орган протягом п'яти робочих днів приймає рішення про державну реєстрацію припинення юридичної особи та вносить відповідний запис в ЕГРЮЛ, а також видає заявнику підтверджуючий документ
 • Стягнення податків і процедура банкрутства підприємства Доводи заявника скарги про те, що права і законні інтереси акціонерного товариства не порушені у зв'язку з тим, що реального заліку не було вироблено, були предметом розгляду в апеляційній інстанції, і їм дана правова оцінка