Поняття та ознаки банкрутства

  1. Поняття та ознаки банкрутства.
  2. Поняття та ознаки банкрутства
  3. Тема 7. Поняття та ознаки банкрутства
Головна Фінансове право

Виявивши перспективу скласти складний документ, буде правильним розмірковуючи розділити документ на три необхідних груп. Складені розділи не обов'язково повинні бути розташовані в тому ж порядку. Перед усім важливо осмислити до чого саме ви вимагаєте в результаті, потім пошукайте підстави. Вагомими можуть стати місцеві звичаї, накази відомств, правила. Початок принципово істотна частина, який формує відбиток. Також постарайтеся розуміти якому посадовцю повинен бути адресований готується прохальний документ і хто зобов'язаний буде давати відповідь.

Також постарайтеся розуміти якому посадовцю повинен бути адресований готується прохальний документ і хто зобов'язаний буде давати відповідь

Банкрутством називається встановлена ​​в судовому порядку нездатність боржника (юридичної або фізичної особи) розплатитися і задовольнити вимоги своїх кредиторів у повному обсязі, коли всі зобов'язання були відомі і обумовлені заздалегідь.

В окремих випадках банкрутство визначається навіть тоді, коли компанія виявляється не в змозі оплачувати регулярні обов'язкові платежі (податки і збори, рахунки і т.д.). Неплатоспроможність встановлюється тим фактом, що фізична або юридична особа перестає повертати будь-які взяті на себе грошові зобов'язання, такі як борги, кредити або податки.

Над кожним боржником, перестали виконувати свої грошові зобов'язання, в судовому порядку призначається тимчасовий керуючий, який приймає на себе всі керівництво неплатоспроможною компанією і, крім того, починає проводити перевірку податкової та бухгалтерської документації, щоб виявити і встановити можливі факти порушень, і в разі необхідності оповістити зацікавлені сторони про встановлені факти порушень.

Свій остаточний статус банкрут отримує в разі, коли його нездатність повернути борги або виконати платежі за своїми грошовими зобов'язаннями триває протягом більш ніж трьох місяців, починаючи з дати, коли боргове зобов'язання мало бути погашено, а повна вартість активів банкрута не здатна його покрити.

Якщо Вам необхідно купити стелажі для цеху, для складу, або ж, наприклад, для Вашого офісного приміщення, Ви можете ознайомитися з пропонованою продукцією на сайті, після чого оформити замовлення і зробити покупку, не покидаючи Вашого будинку, а просто натиснувши на кілька кнопок на клавіатурі.

Поняття та ознаки банкрутства.

Читайте також:

В умовах ринкової економіки принцип відповідальності підприємства за результати фінансово-господарської діяльності реалізується в разі утворення збитків, нездатності підприємства задовольняти вимоги кредиторів по оплаті товарів (робіт або послуг) і забезпечувати фінансування виробничого процесу, тобто при настанні банкрутства підприємства.

Банкрутство покликане виконувати найважливішу роль в системі функціонування економіки. Це інструмент, який дозволяє позбавитися від збиткових, малоефективних підприємств і залишити найбільш конкурентоспроможні фірми, що випускають таку продукцію, яка задовольняла б споживчий попит.

Під неспроможністю (банкрутством) підприємства мппімп-ється нездатність задовольняти вимоги крсдшороі пі оплаті товарів (робіт, послуг), включаючи нездатність підприємства забезпечити обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди, у зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його майном або у зв'язку з незадовільною структурою балансу підприємства.

У паливно-енергетичному комплексі (ПЕК), згідно з Федеральним законом від 24 червня 1999 року «Про особливості неспроможності (банкрутства) суб'єктів природних монополій паливно-енергетичного комплексу», ознакою банкрутства є: стан організації-боржника, яка нездатна задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями або виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів. Якщо відповідні зобов'язання не виконані організацією-боржником протягом шести місяців з моменту настання дати їх виконання і сума кредиторської заборгованості перевищує балансову вартість майна організації-боржника, то це положення визначає зовнішню ознаку банкрутства підприємства.

До непрямих зовнішніми ознаками неспроможності підприємства є незадовільна структура балансу, що характеризується наступними показниками:

- значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець звітного періоду менше 2;

- значення коефіцієнта забезпеченості власними коштами менше 0,1.

Застосування даних фінансових показників можливо лише до тих підприємств, на яких частка державної власності становить не менше четвертої частини.

Коефіцієнт поточної ліквідності - це фінансовий показник, що характеризує ступінь загального покриття усіма обіговими коштами підприємства суми термінових зобов'язань.

Для розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності застосовується наступна формула:

де Аі-о - оборотні активи підприємства; Кз - короткострокова заборгованість підприємства.

За рівнем цього показника можна судити про загальну забезпеченості підприємства обіговими коштами для ведення виробничо-господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами - це фінансовий показник, що характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для підтримки фінансової стійкості.

Формули для розрахунку коефіцієнта забезпеченості підприємства власними коштами має вигляд:

де Кр - капітал і резерви;

Ав - необоротні активи;

Ао - оборотні активи.

Розрахунок даних коефіцієнтів допомагає виявити підприємства з нестійким фінансовим становищем і змушує шукати і застосовувати найбільш ефективні методи планування та управління виробничим процесом на підприємстві.

14.3 Фактори банкрутства.

Комерційна діяльність будь-якого господарського суб'єкта знаходиться під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Ці фактори можуть здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на діяльність підприємства. Неспроможність підприємств обумовлена ​​впливом останніх чинників.

У Росії банкрутство підприємств, в основному, відбувається під впливом внутрішніх факторів.

Зовнішні чинники:

- економічні: економічне становище, яке відображається у фінансовій, кредитній, митної та податкової політики;

- соціально-політичні: нестабільність політичної обстановки всередині країни і за кордоном, міжнародна конкуренція, рівень культури підприємців та споживачів;

Класифікація чинників.

Поняття та ознаки банкрутства

Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче.

подібні роботи

Поняття, критерії та ознаки неспроможності (банкрутства), характеристика процедур. Підстави для визнання індивідуального підприємця банкрутом. Особливості банкрутства селянського господарства. Тенденції розвитку законодавства про банкрутство.

реферат [82,7 K], добавлена ​​13.06.2010

Поняття російського конкурсного права. Російське законодавство про неспроможність (банкрутство): основні риси і тенденції розвитку. Поняття неспроможності (банкрутства). Критерії та ознаки неспроможності. Етапи і процедури банкрутства.

реферат [36,3 K], добавлена ​​02.04.2010

Історія формування системи банкрутства в Росії. Основи чинного законодавства про неспроможність (банкрутство) в Росії. Регулювання процедур неспроможності в зарубіжних країнах, порівняльна оцінка правових аспектів банкрутства.

реферат [70,0 K], добавлена ​​21.02.2012

Еволюція і аналіз чинного законодавства про банкрутство (неспроможності), його поняття та ознаки для комерційної організації. Розгляд справи про банкрутство Арбітражним судом. Процедури банкрутства, прогалини і недоліки в їх регулюванні.

реферат [111,1 K], добавлена ​​13.11.2010

Поняття, ознаки та правове регулювання неспроможності. Суб'єктний склад справи про банкрутство, права і обов'язки суб'єктів. Характеристика процедур банкрутства. Мирова угода, яка укладається в рамках арбітражного процесу у справі про банкрутство.

реферат [40,7 K], добавлена ​​20.03.2010

Поняття та ознаки банкрутства. Загальна характеристика процедур, що застосовуються до неспроможного боржника. Суб'єктний склад відносин, що виникають при проведенні процедур неспроможності (банкрутства). Особливості банкрутства окремих боржників.

реферат [39,7 K], добавлена ​​02.11.2008

Характеристика банкрутства. ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" - як основа інституту банкрутства. Поняття неспроможності (банкрутства). Ознаки та процедура банкрутства. Конкурсне виробництво - як стадія ліквідації юридичної особи.

реферат [44,7 K], добавлена ​​11.03.2008

Історія становлення інституту неспроможності. Статут про банкрутів 1832 року. Поняття неспроможності, банкрутства. Перехід країни до умов ринкової економіки. Причини банкрутства. Особи, які беруть участь у справі про банкрутство. Процедури банкрутства.

реферат [23,5 K], добавлена ​​19.10.2010

Поняття, ознаки та причини неспроможності (банкрутства), заходи щодо попередження даного економічного явища. Саморегулювання в сфері банкрутства, особливості та нормативно-правове обґрунтування даного процесу державними коштами.

реферат [47,4 K], добавлена ​​22.05.2013

Виникнення і розвиток інституту неспроможності. Аналіз місця інституту неспроможності (банкрутства) в системі законодавства РФ, його процедури та правові особливості. Механізми фінансового оздоровлення і банкрутства неплатіжних організацій.

реферат [88,8 K], добавлена ​​22.06.2010

Тема 7. Поняття та ознаки банкрутства

7.1. Поняття та ознаки банкрутства

В даний час відносини, пов'язані з неспроможністю, регулюють такі нормативні правові акти :

1. ГК РФ;

2. Арбітражний процесуальний кодекс РФ від 14 червня 2002 р (в ред. Від 27.07.2010 р) (далі - АПК РФ);

3. Федеральний закон від 25 лютого 1999 р № 40-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій» (в ред. 19.07.2010 р);

4. Федеральний закон від 27 вересня 2002 № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» (в ред. Від 28.12.2010 р);

5. Постанова Пленуму ВАС РФ від 15 грудня 2004 № 29 «Про деякі питання практики застосування Федерального закону« Про неспроможність (банкрутство) »і т.д.

Під неспроможністю (банкрутством) розуміється визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів (ст. 2 Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)»).

При цьому громадянин вважається нездатним задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо відповідні зобов'язання і (або) обов'язки не виконані їм у протягом трьох місяців з моменту настання дати їх виконання і якщо сума його зобов'язань перевищує вартість належного йому майна, а юридична особа - якщо відповідні зобов'язання і (або) обов'язки не виконані їм у протягом трьох місяців з моменту настання дати їх виконання (з . 3 Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)»).

Ознаки неспроможності (банкрутства):

- наявність грошового зобов'язання боржника боргового характеру;

- нездатність громадянина або юридичної особи задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів протягом трьох місяців з моменту настання дати їх виконання;

- наявність заборгованості щодо громадянина на суму не менше 10 тис. Руб. а юридичної особи - не менше 100 тис. руб .;

- офіційне визнання неспроможності арбітражним судом.

Для громадян законодавством встановлюється додаткова ознака неспроможності (банкрутства) - перевищення суми його зобов'язань над вартістю належного йому майна.

джерела:
,,,

Наступні статті: