Оцінка ймовірності банкрутства: моделі та аналіз

 1. неспроможність компанії
 2. Вірогідність банкрутства підприємства
 3. проведення оцінки
 4. Розрахункові схеми для аналізу
 5. модель Альтмана
 6. модель Таффлера
 7. модель Бівера
 8. Вітчизняні схеми розрахунку
 9. Заходи для оптимізації і збереження майна організації

У сучасному світі на тлі нестабільної економіки все більше підприємств терплять фінансові збитки, критична нестача коштів для погашення претензій кредиторів призводить до банкрутства організації.

Для стабілізації справ компанії в умовах жорсткої конкуренції важливо не пропустити той момент, коли ситуацію можна повернути в правильне русло, ось для чого потрібна оцінка ймовірності банкрутства. Для встановлення критерію використовують різні моделі оцінки ймовірності банкрутства підприємства.

Зміст статті

неспроможність компанії

Неплатоспроможність організації оголошується, коли тривалість фактичної несплати боргів починає перевищувати три місяці. Для регулювання процесу порушується справа про банкрутство підприємства, однак воно можливо тільки за умови боргу понад 300 тисяч рублів - для юридичних осіб, і понад 500 тисяч рублів - громадян та ВП.

Для того щоб оголосити організацію неспроможною, проводиться оцінка ймовірності банкрутства, що дозволяє визначити наявність фіктивної неплатоспроможності або ж неправильного управління підприємством, в результаті чого показники ліквідності різко впали.

Вірогідність банкрутства підприємства

Банкрутство організації визначається по багатьом факторам, вони заздалегідь дозволяють підтвердити ймовірність реального розорення компанії. Отже, оцінка ймовірності банкрутства звертає увагу на наступні ознаки:

 • Нестабільна прибуток.
 • Низький показник ліквідності.
 • Зниження інвестиційного прибутку.
 • Зниження рентабельності.
 • Низька вартість цінних паперів.
 • Велике число боргів.

Навіть якщо мають місце бути тільки кілька факторів з вищенаведених, аналіз ймовірності банкрутства не буде зайвим.

Оціночна процедура дозволить визначити ефективність використання ресурсів компанії, власного капіталу, ринку збуту продукції та інших не менш важливих критеріїв для вигідної роботи організації.

проведення оцінки

Вірогідність банкрутства - статус, що дозволяє компанії виграти час для нормалізації справ, збереження свого майна і поліпшення економічної ситуації. Для оцінки цього фактора увагу звертають на такі показники:

 • Чи існує грошова залежність.
 • Платоспроможність на поточний момент.
 • Автономність.
 • Оборот власних фінансів.
 • Розрахунки за внутрішніми витратам.
 • Управління прибутком.
 • Відновлення платоспроможності.

Ситуацію кризи на підприємстві поділяють на три періоди. Перший період представляє докризовий ситуацію, другий є фазою гострої кризи, а третій позначається як криза в хронічній стадії.

Вірогідність банкрутства говорить про те, що організація вступає в ту кризу, яким ще можна управляти і зберегти майно, вибравши правильну стратегію. Однак якщо рішення було прийнято неправильно або взагалі не прийняті, підприємство входить в період фінансової кризи і отримує відповідні проблеми - низька ліквідність, неплатоспроможність, продаж майна або відмова від нього в рахунок боргів. Цей період закінчується для організації банкрутством.

Моделі оцінки ймовірності банкрутства - це математичні розрахунки, які дозволяють визначити фінансову стійкість і спрогнозувати економічний розвиток компанії. Спеціальні формули були розроблені європейськими та російськими вченими - економістами. Тут ми в загальних рисах висвітлимо моделі прогнозування банкрутства , Більш поглиблено тема розглянута в окремій публікації.

Розрахункові схеми для аналізу

Вірогідність банкрутства найбільш часто оцінюють за загальновизнаними моделям - Альтмана, Таффлера, Бівера. Не можна сказати, що з них найбільш ефективна, тому для об'єктивності показників використовують відразу декілька моделей, що дозволяє визначити подальший шлях організації.

модель Альтмана

Дана модель бере за основний фактор розрахунку можливість зниження боргових коштів. Якщо модель спирається на два фактора, то, як правило, ними служать оборотні активи / капітал і поточна заборгованість / загальна заборгованість. Однак в цьому випадку прогноз не виходить достовірним, тому найбільш часто використовують пятифакторную схему, яка в більшій мірі може бути застосована для акціонерних компаній.

Для розрахунку оптимального коефіцієнта необхідні наступні дані:

 • Розмір частини чистого грошового майна, що значиться в активах.
 • Відношення отриманого прибутку до активів.
 • Доходи, отримані за активами.
 • Ставлення акцій до боргу.
 • Обертаємість активів.

Точність коефіцієнта моделі Альтмана досягає 95% для 1 року, який розглядається.

модель Таффлера

Вірогідність банкрутства за цією моделлю оцінюється для відкритих акціонерних товариств, схема здатна показати загальну картину платоспроможності підприємства і розповісти про коефіцієнт ризику неспроможності.

Модель Таффлера є четирехфакторной, позначає певну суму або коефіцієнт, який виходить шляхом додавання певних критеріїв.

Таким чином виглядає формула: Z = 0,53R1 + 0,13R2 + 0,18R3 + 0,16R4, її «учасники»:

 • R1 - ступінь здійсненності зобов'язань.
 • R2 - Стан оборотного майна.
 • R3 - Фінансові ризики.
 • R4 - Можливість компанії погасити борги.

Якщо коефіцієнт Z після розрахунку більше 0,3, то акціонерам турбуватися не варто, але в тому випадку, коли коефіцієнт менше 0,2 ймовірність банкрутства висока.

модель Бівера

Для розрахунку коефіцієнта за схемою Бівера необхідні наступні показники:

 • Чистий оборот, який розраховується як активи.
 • Доходи, які організація отримує за своїми активами.
 • Питома вага позик, які перебувають в пасиві.
 • Коефіцієнт реальної ліквідності.
 • Коефіцієнт співвідношення прибутку до займовим зобов'язаннями.

Якщо при розрахунку загальний коефіцієнт підприємства не перевищує 0,2 і такі показники спостерігаються протягом півтора - двох років, має місце бути висока ймовірність неспроможності.

Вітчизняні схеми розрахунку

Іноземні моделі не завжди застосовні для російських підприємств, тому вітчизняними фахівцями були розроблені свої схеми, вони найбільш оптимально проводять аналіз і визначають ступінь ймовірності банкрутства.

Великий популярністю користується схема Зайцевої, вона враховує відразу шість чинників:

 • Співвідношення чистих збитків до особистого майна підприємства.
 • Відповідність між заборгованостями - кредиторської та дебіторської.
 • Відповідність між ліквідними активами і короткостроковими зобов'язаннями.
 • Збитки від реалізованої продукції.
 • Співвідношення свого майна і позики.
 • Оборотність активів.

Існує й інша модель, вона була виведена іркутськими вченими-економістами. Формула цієї моделі виглядає наступним чином - Z = 8,38 * R1 + R2 + 0,054 * R3 + 0,63 * R4, де:

 • R1 - коефіцієнт ефективності використання власних активів організації (розраховується діленням оборотного майна на власний).
 • R2 - коефіцієнт рентабельності (отримують за допомогою розподілу чистого прибутку на своє майно).
 • R3 - коефіцієнт оборотності активів (утворюється в результаті поділу чистого доходу на валютний баланс).
 • R4 - норма прибутку (розподіл чистих доходів на витрати).

Далі розраховується Z, якщо показник ймовірності неспроможності менш 0, тоді говорять про максимальні ризики до переходу в банкрути, якщо показник варіюється між значеннями від 0 до 0,18, то ймовірність на високому рівні, в тому випадку, коли показник Z від 0,18 до 0,32 - середня, при 0,32-0,42 - низька ймовірність.

Модель оцінки іркутських вчених застосовна до вітчизняних компаній.

Дана модель має максимальною точністю і може бути застосована для багатьох вітчизняних компаній. Якщо говорити про недоліки, слід зазначити, що схема не робить акцентів на особливостях різних галузях ринку, крім того, підсумковий результат вельми залежний від вихідних даних.

Керівникам, які зіткнулися з необхідністю припинення діяльності потрібно знати, як відбувається звільнення в зв'язку з банкрутством і дотримуватися букви закону.
Гарантії при ліквідації підприємства ось тут . Керівник зобов'язаний надати їх своїм співробітникам.

Заходи для оптимізації і збереження майна організації

Після отримання негативних результатів доцільно задуматися про проведення заходів для оптимізації справжнього ходу справ. Такі заходи зводяться до кількох цілей:

 • Ліквідувати загрозу неспроможності і зберегти майно.
 • Виплатити борги.
 • Збільшити темпи економічного зростання.

Найбільш ефективні методики, які дозволяють знизити ймовірність настання неспроможності:

 1. Оптимізація всіх витрат компанії - припускає контроль над усіма витратами і їх зниження, це може бути зниження заробітної плати, зниження по оплаті рекламних компаній, використання дешевої сировини і так далі.
 2. Збільшення прибутку - в результаті реалізації власних активів, оптимізації продажів.
 3. Реорганізація компанії - ліквідація юридичної особи також один з варіантів якнайшвидшого відходу від стану неспроможності.
 4. Реструктуризація кредиторської заборгованості - схиляння кредиторів на будь-які поступки.
 5. Відкриття нових напрямків в діяльності фірми - нові менш затратні напрямки сприяють отриманню додаткового прибутку.

Ще трохи корисної інформації про скринінгових способах оцінки і прогнозування банкрутства компанії:

Жодна компанія не застрахована від ймовірності настання банкрутства, тому необхідно вчасно проводити оцінку поточних справ підприємства, це дозволить виправити ситуацію і уникнути стану неспроможності до настання неприємних для організації наслідків.