Оцінка ймовірності банкрутства для фінансової стійкості компанії

 1. Неспроможність і нестабільність підприємства
 2. Фактори, що свідчать про банкрутство
 3. Необхідність аналізувати можливість розорення
 4. Критерії та підходи до ймовірності розорення
 5. Розрахункові моделі на стабільність компаній

Будь-яка організація, яка прийшла на російський ринок або вже працює на ньому, повинна турбуватися про свою стабільності.

Будь-яка організація, яка прийшла на російський ринок або вже працює на ньому, повинна турбуватися про свою стабільності

Для цього проводиться оцінка ймовірності банкрутства компанії, передбачення його фінансової стійкості.

Неспроможність і нестабільність підприємства

банкрутство підприємства або приватного (фізичної) особи - це неможливість боржника повністю розрахуватися за претензіями кредиторів щодо виплати обов'язкових платежів або грошових зобов'язань. Банкрутство виникає в разі неплатоспроможності або неоплатному боргів.

При неоплатному боргів сума заборгованості перевищує вартість майна боржника.

Неплатоспроможність - фактична несплата боргів протягом 3 місяців з часу необхідності погасити заборгованості Неплатоспроможність - фактична несплата боргів протягом 3 місяців з часу необхідності погасити заборгованості. Порушення справи про банкрутство може відбуватися при розмірі боргу: у підприємців - 10 000 рублів, а у юридичних осіб - 100 000 рублів.

Аналіз економічного стану занепадницького підприємства дозволяє визначити, чи було банкрутство компанії фіктивним, навмисним, або ж відбулося неправильне управління даним підприємством, або за збігом якихось обставин підприємство занепало.

Фактори, що свідчать про банкрутство

Про нестабільний фінансовий стан організації можуть говорити багато факторів, за якими з великою ймовірністю підтверджується, що банкрутство може бути реальним. До таких факторів можна віднести:

 • нестійку прибуток;
 • низьку рентабельність;
 • низький показник коефіцієнта ліквідності;
 • зниження доходу інвестицій;
 • швидке падіння вартості цінних паперів;
 • велика кількість позикових коштів.

Наявність навіть деяких факторів повинно привести до необхідності аналізу ефективності використання своїх ресурсів, вкладеного капіталу, ринку збуту продукції, ритмічності роботи, правильності використання майно підприємства.

Необхідність аналізувати можливість розорення

Керівник будь-якого підприємства повинен обов'язково бути в курсі стабільності, стійкості, для правильного планування і благополуччя своєї організації Керівник будь-якого підприємства повинен обов'язково бути в курсі стабільності, стійкості, для правильного планування і благополуччя своєї організації.

Величина власних активів повинна бути більше позикових коштів, доходи - перевищувати витрати, інакше ймовірність банкрутства буде висока, а майнова і матеріальна стабільність компанії виявиться під загрозою. Така ситуація призведе до примусової реалізації майна, а потім і ліквідації самої юридичної особи.

Необхідна регулярна оцінка ймовірності банкрутства організації, прогнозування довгострокової стійкості, перспективи діяльності на майбутнє.

Це необхідно і для проведення масштабних угод, де обов'язково потрібно наявність оцінки на ймовірність банкрутства. До таких угод можуть бути віднесені великі кредити або ж вливання інвестицій, збільшення числа інвесторів.

Банкам потрібні гарантії на повернення взятих кредитних коштів під час і в їх повному обсязі. Акціонерам, інвесторам, партнерам потрібно бути впевненими, що, вкладаючи свої кошти в перспективну структуру, економічні показники якої в порядку, ймовірність отримання прибутку буде висока.

Чим раніше виявляється ймовірність банкрутства, тим швидше є можливість привести в норму фінансову діяльність.

Критерії та підходи до ймовірності розорення

У зв'язку з ймовірністю банкрутства підприємства необхідно оцінювати його діяльність за такими показниками, як: У зв'язку з ймовірністю банкрутства підприємства необхідно оцінювати його діяльність за такими показниками, як:

 • фінансова залежність;
 • автономність;
 • поточна ліквідність (платоспроможність);
 • оборотність власних коштів;
 • відновлення платоспроможності;
 • покриття внутрішніх витрат;
 • управління прибутком.

Кризову ситуацію на підприємстві можна розділити на 3 періоди: передкризовий період, період гострої кризи і період хронічної кризи.

При ймовірності банкрутства підприємства спочатку настає управлінська криза зі стратегічними проблемами, потім приходить фінансова криза зі структурними проблемами, кризової ліквідністю, неплатоспроможністю. Закінчується все це банкрутством.

Методи такого прогнозування банкрутства можуть грунтуватися на формальних та неформальних умовах і являти собою математичні розрахунки на фінансову стійкість, ймовірність банкрутства юридичної особи у вигляді декількох формул, які розроблені відомими європейськими, а також російськими економістами.

Розрахункові моделі на стабільність компаній

Оцінка ймовірності банкрутства організації проводиться в основному за такими відомим і визнаним моделям: Альтмана, Фулмера, Стрінгейта, Таффлера, Бівера, також Ковальова, Зайцевої, Сайфуллина-Кадикова.

Неможливо назвати ідеальну розрахункову модель, тому для об'єктивності і якості в розрахунок беруться 3-4 моделі оцінки ймовірності банкрутства Неможливо назвати ідеальну розрахункову модель, тому для об'єктивності і якості в розрахунок беруться 3-4 моделі оцінки ймовірності банкрутства.

Модель Альтмана не вимагає великої інформації. Основним фактором розрахунку є можливість скорочення позикових коштів. При двухфакторной моделі в розрахунок беруться оборотні активи, поточна заборгованість, загальна заборгованість, капітал. Розрахунок за цією моделлю не дає точного прогнозу, тому вона застосовується рідше, ніж пятифакторная.

Пятифакторную моделлю Альтмана для оцінки банкрутства користуються акціонерні компанії. При цьому розрахунку необхідні наступні дані:

 • частина чистого капіталу, що знаходиться в активах;
 • відношення отриманого прибутку до активів;
 • прибутковість активів підприємства;
 • ставлення акцій АТ до позикових коштів;
 • обертаність активів.

Для одного року точність цієї моделі може бути до 95%.

Модель Таффлера призначена для ВАТ, показує об'єктивну картину про платоспроможність на даний момент і про ризик банкрутства на майбутнє.

За методикою Бівера необхідні наступні показники:

 • частини чистого обороту в активах;
 • прибутковість активів організації;
 • питома вага позикових коштів в пасиві;
 • коефіцієнт ліквідності на даний момент;
 • коефіцієнт, що показує відношення отриманого прибутку (чистий прибуток і амортизація) до суми короткострокових і довгострокових зобов'язань.

Якщо ця цифра протягом 1,5-2 років не перевищує 0,2, ймовірність банкрутства висока.

Однак не завжди моделі зарубіжних економістів прийнятні для російського ринку. Тому російськими економістами розроблені нові методики, що дозволяють зробити аналіз ймовірності банкрутства на російському ринку.

За шестіфакторной розрахункової моделі Зайцевої враховуються такі показники і характеристики:

 • співвідношення чистого збитку до капіталу організації;
 • відповідність кредиторської та дебіторської заборгованості;
 • відповідність короткострокових зобов'язань до ліквідних активів;
 • збитковість реалізованої продукції;
 • відповідність позичкового і власного капіталу;
 • оборотність активів.

Оцінка ймовірності банкрутства організації за цими моделями використовується як допоміжний засіб при наступних ситуаціях:

 • при великому числі позичальників для виведення зі списку неплатоспроможних;
 • покупка або продаж підприємства;
 • робота для менеджерів компанії;
 • перевірка при вирішенні посилення економічної ситуації.

Кризова ситуація неминуча в діяльності будь-якої системи, організації, і якщо вчасно буде проведена оцінка фінансової діяльності, то не відбудеться її падіння і не доведеться розраховуватися за неспроможність своїм майном.