Несплата боргів через банкрутство. Погашення боргів при банкрутстві. Процедура банкрутства підприємства. Київ. Газета «Правовий тиждень» 13.11.2012 р

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.
Юридичне бюро Писаренко.

Власники і фінансовий менеджмент підприємств часто задають питання - як бути, якщо поточні борги перед кредиторами (в т.ч. перед постачальниками і по кредитах банків) перевищують все майно боржника разом узяте, тобто розрахуватися з кредиторами нема з чого; чи може таке підприємство оголосити себе банкротомдля звільнення від сплати боргів; як погашаються вимоги кредиторів в процесі банкрутства і що відбувається з наявними у підприємства активами.

У статті у вигляді тез наведено відповіді на питання:
процедура банкрутства юридичної особи; погашення боргів в процедурі банкрутства підприємства; порядок здійснення процедури банкрутства підприємства.

Погашення боргів у банкрутстві відбувається виключно за рахунок продажу наявного у боржника майна, виявленого після порушення провадження у справі про банкрутство підприємства судом.
Якщо майна недостатньо для повної сплати боргів (наприклад, було законно розпродано боржником до порушення справи про банкрутство юридичної особи), то вимоги кредиторів, в т.ч. постачальників, податкової інспекції та кредит банку погашаються пропорційно їх сумам за встановленою законом черговості, а непокритий залишок вважається погашеним.

постачальників, податкової інспекції та кредит банку погашаються пропорційно їх сумам за встановленою законом черговості, а непокритий залишок вважається погашеним

Тобто, при недостатності майна для сплати боргів кредиторам ці борги вважаються погашеними, платити їх в подальшому не потрібно, відбувається часткова несплата боргів у банкрутстві підприємства.

Порядок процедури банкрутства, якщо боржник не може оплатити борги, узагальнено наступний:

1. Прийняття зборами учасників рішення про ліквідацію підприємства-боржника, призначення колишнього директора головою ліквідаційної комісії, подача відповідної заяви державному реєстратору і публікація в пресі інформації про ліквідацію підприємства.
2. Виконання ліквідаційної процедури (інвентаризація та оцінка майна, виявлення кредиторів) і проходження перевірок податкової інспекції та фондів соціального страхування. Встановлення загальної суми боргів перед кредиторами.
3. Через 2 міс. подача заяви в господарський суд про визнання банкрутом юридичної особи в зв'язку з встановленою недостатністю майна для сплати кредиторських вимог (див. постанови ВГСУ № Б26 / 195-08, № 24/479-б).
4. Порушення справи про банкрутство підприємства судом. Чи означає припинення подальшого нарахування неустойок і зупинення виконання будь-яких зобов'язань і платежів за договорами (в т.ч. за кредитами банків).
5. Призначення колишнього директора ліквідатором банкрута і відкриття судом ліквідаційної процедури.
6. Далі при супроводі процедури банкрутства підприємства організовується продаж майна боржника за ціною, на яку знайдеться покупець. Продаж майна в банкрутство юридичної особи може здійснюватися за заниженою ціною.

Податки від продажу майна при процедурі банкрутства підприємства не сплачуються.

Покупцем при ліквідації підприємства-боржника може бути стороння або пов'язане підприємство боржника або стороннє або пов'язане зацікавлена ​​особа.
Купівельна ціна сплачується покупцем на ліквідаційний рахунок банкрута, після чого погашаються борги кредиторам по черговості задоволення їх вимог, встановленої законом (банку як заставодержателя і працівникам - в першу і другу чергу, податки і збори - в третю, іншим кредиторам - в четверту).
З ліквідаційного рахунку банкрута здійснюються платежі на часткове погашення боргів кредиторам при банкрутстві.

При супроводі процедури банкрутства підприємства вимоги кредиторів (в т.ч. кредити банків), не задоволені через недостатність виручених сум, вважаються погашеними і надалі сплаті не підлягають.

Після продажу всього майна і погашення боргів здійснюється ліквідація підприємства-банкрута за рішенням суду на підставі чого банкрут виключається з Державного реєстру підприємств та організацій України та припиняє існувати як юридична особа.
Потрібні активи зберігаються у зацікавленого покупця для майбутньої діяльності. Викупленим майном покупці розпоряджаються на свій розсуд.

При такому плані і зміст дій досягається звільнення від боргів в процедурі банкрутства підприємства або сплата значно меншої суми, ніж борги на поточний момент.

Процедура банкрутства підприємства займає в кращому випадку 8-10 місяців.
Після порушення провадження у справі судом нові претензії кредиторів до банкрута пред'явлені бути не можуть, крім поточних, пов'язаних із здійсненням судового процесу банкрутства, а також претензій, підстави яких юридично виникли раніше.
Термін для пред'явлення претензій кредиторів - 1 міс. з дня публікації оголошення про банкрутство юридичної особи в офіційній пресі.
Вимоги в процесі банкрутства, заявлені з простроченням, або не заявлені взагалі, вважаються погашеними.

Солідарна майнова відповідальність за незадоволення вимог кредиторів в банкрутство покладено законом на власника і директора боржника.

Поставте запитання і отримаєте юридичну точку зору на «Форумі Юридичного бюро Писаренко» .

Додаткову інформацію з практики банкрутства читайте в «Наших публікаціях», тут, тут, також тут і на «Форумі Юридичного бюро Писаренко» .

Звертайтеся в Юридичне бюро Писаренко за послугами або допомогою, в т.ч. за процедурою банкрутства, якщо є істотний юридичний інтерес.

Писаренко Олександр Олексійович , Власник бюро, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
E-mail: info@fides.com.ua