Моделі прогнозування банкрутства підприємства на основі аналізу фінансових коефіцієнтів і їх огляд

 1. Для чого розроблено моделі прогнозування банкрутства
 2. Як класифікуються моделі оцінки ймовірності банкрутства
 3. Огляд якісних моделей аналізу предбанкротного стану
 4. З чого складаються кількісні моделі діагностики
 5. Етапи прогнозування фінансового краху організації
 6. Вибір критеріїв для діагностики та прогнозування банкрутства організації
 7. Розрахункові моделі на стабільність підприємств. Для чого вони потрібні

Банкрутство - це статус підприємства, яке не може відповідати за кредитними зобов'язаннями. Даний факт може бути визнаний тільки в арбітражному суді. Підставою для подання позовної заяви є недотримання платіжної дисципліни протягом 90 днів з дати, зазначеної в договорі між кредитором і підприємством як день погашення заборгованості.

Недотримання правил виплати боргових зобов'язань є головною ознакою, що характеризує фінансову спроможність організації. Для запобігання краху підприємства протягом усього періоду її діяльності необхідно проводити безперервний аналіз показників фінансової стійкості.

Своєчасність проведення аналізу вкрай важлива, адже це допомагає вчасно виявляти проблеми і знаходити шляхи виходу з діючої ситуації. Моделі прогнозування банкрутства проводиться на підставі економіко-статистичних обчислення фінансового стану організації. При розрахунку повинні враховуватися всі фактори, які здатні вплинути на показники платоспроможності господарюючого суб'єкта.

Для чого розроблено моделі прогнозування банкрутства

Дані інструменти для виявлення потенційних ризиків, що ведуть до втрати платоспроможності, були розроблені з метою запобігання банкрутства. Тому прогнозуванням найчастіше займаються інвестиційні компанії і власники організацій.

Фізичні та юридичні особи, що будують свій бізнес на інвестуванні, за допомогою моделей прогнозування можуть зробити точний розрахунок прибутковості проектів і вибрати з числа претендентів найбільш фінансово привабливі організації.

Прогнозування банкрутства повинні виробляти і власники підприємства. Це необхідно для виявлення потенційних ризиків, виявлення проблем і розробки плану подальших дій для отримання більшого прибутку.

Скорингові моделі прогнозування банкрутства, дивіться в цьому відео:

Завдяки точним обчисленням поточного стану платоспроможності організації можна вирішувати існуючі і майбутні проблеми без додаткових витрат. Аналіз фінансової діяльності необхідний і для подання організації перед інвесторами з метою отримання грошових коштів для розвитку бізнесу.

Як класифікуються моделі оцінки ймовірності банкрутства

Як швидко відбудеться крах підприємства? Це головне питання, на який повинен відповідати фінансовий аналіз. Діагностика діяльності необхідна для своєчасного і оперативного прийняття управлінських рішень, які зможуть звести вплив негативних явищ до нуля, тому в роботі повинні бути застосовані відразу кілька методик прогнозування.

Це обумовлено тим, що жодна з представлених нижче моделей не відрізняється досконалістю і не дає повну оцінку господарської діяльності. Тільки використання відразу декількох моделей в комплексі здатне дати повну картину фінансової спроможності організації.

Всі існуючі на даний момент методи діляться на дві групи: якісні та кількісні. До евристичних (якісним) відносяться моделі, засновані на інтуїції і досвіді відомих організацій. Найчастіше вони вивчають тільки одну характеристику діяльності підприємства. Кількісні моделі грунтуються на розрахунку основних показників ефективності роботи організації.

Кількісні моделі грунтуються на розрахунку основних показників ефективності роботи організації

Кількісні методи прогнозування.

Огляд якісних моделей аналізу предбанкротного стану

Дані методи використовуються для розгляду дворівневої системи показників:

 1. На першому етапі ведеться вивчення фактів, що вказують на настання складного фінансового становища організації. До них відносяться: прострочена заборгованість перед кредиторами, часте звертання за короткостроковими позиками, зниження показників прибутку, велика кількість позикових коштів, розірвання великого договору, який приносив стабільний дохід, невиконання зобов'язань перед інвесторами.
 2. На другому рівні ведеться аналіз показників, які є попереджувальним сигналом швидкого настання важкої фінансової ситуації. До таких факторів належать звільнення одного з керівників організації, тимчасова зупинка виробничих процесів, втрата цінних клієнтів.

За результатами аналізу з використанням перерахованих вище показників дається оцінка фінансового становища підприємства. Вона може бути позитивною, задовільною або незадовільною. Простіше кажучи, підприємство характеризується або як збиткове, або як фінансово стабільний.

З чого складаються кількісні моделі діагностики

Кількісний підхід, який використовується в моделях даного виду, дозволяє робити точні розрахунки, грунтуючись на показниках діяльності компанії в даний час. Це означає, що дослідження дають цифри, орієнтуючись на які можна зробити висновок про несприятливій обстановці в компанії.

В даний час визначені критичні межі розміру показників, і перевищення їх меж означає наближення до передбанкрутному стані. Таким чином, виконавши ряд розрахунків, можна в огляді визначити критичний поріг для кожної організації, після якого настає банкрутство.

Модель Альтмана.

До основних методів діагностики стану підприємства відносяться: економіко-математичне програмування, метод екстраполяції трендів, метод регресивного аналізу та ін. Кількісні моделі прогнозування банкрутства можна умовно розділити на дві групи: однофакторні і багатофакторні.

До перших відносяться моделі, в яких розрахунок оцінки поточного стану організації розраховується за допомогою одного фінансового показника. У цьому випадку організації поділяються на такі категорії: фінансово благополучні і збиткові. Вченими були встановлені певні значення показників для кожної категорії, що дозволяє мінімізувати частку неправильних класифікацій.

У число багатофакторних моделей входять методики дослідження фінансового становища, для розрахунку яких використовується відразу кілька показників, об'єднаних в єдине ціле. Такий симбіоз показників дозволяє виявити значні відмінності між двома групами підприємств.

Етапи прогнозування фінансового краху організації

Якщо діагностичні дослідження проводяться для виявлення помилок при прийнятті управлінських рішень і прогнозування ймовірних термінів банкрутства, даний процес повинен складатися з декількох обов'язкових етапів.

 1. Підготовча робота. На першому етапі здійснюється збір і угрупування всієї необхідної інформації. Ведеться робота з пошуку досліджень успішних підприємств і організацій, результатом діяльності яких стало банкрутство.
 2. Структурування отриманої інформації і її сортування на дві групи. Перша в подальшому знадобиться для ідентифікації та параметризації, а дані з другої групи дозволять підтвердити точність проведеного дослідження.
 3. Виділення ключових показників. В аналізі необхідно використовувати тільки ті коефіцієнти, розрахунок яких допоможе охарактеризувати поточний фінансовий стан і його зміна в короткостроковому періоді.
 4. Вибір оптимальної методики прогнозування банкрутства. На даному етапі виявляється взаємозв'язок між основними показниками організації та ймовірністю банкрутства в найближчому році. За допомогою розрахунків можна встановити критичний поріг, після проходження якого організації неминуче загрожує втрата платоспроможності.
 5. Повторна перевірка дослідження. Всі інструменти прогнозу проходять ретельну перевірку на предмет правильності розрахунків, зіставляються отримані дані з показниками поточної діяльності організації.

Система неформальних показників.

Вибір критеріїв для діагностики та прогнозування банкрутства організації

За всю історію розвитку фінансового аналізу було розроблено велику кількість методик прогнозування фінансового краху, що відрізняються один від одного не тільки способом розрахунку, але і набором критеріїв, необхідних для встановлення об'єктивної оцінки.

Дослідження буде суб'єктивним, якщо в основу аналізу покладено тільки один критерій. Необхідно розгляд і вивчення відразу кількох показників, так як на фінансову стабільність організації впливає безліч як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

Якщо аналіз необхідний для виявлення ознак наближає банкрутства доцільно використовувати перевірені методи прогнозування банкрутства. Для розрахунку показників застосовуються такі критерії і методи:

 • Фінансові потоки. Провести дослідження на предмет банкрутства можна без трудомістких обчислень. Для виявлення ознак банкрутства на ранній стадії необхідно ретельно проаналізувати фінансові потоки. Тут необхідно звернути увагу на наступні показники: періодичність та розмір надходження грошових коштів, перевищення витрат у порівнянні з минулим періодом, визначення кількісної переваги доходів над витратами, наявність грошових коштів на розрахункових рахунках організації.
 • Коефіцієнти ліквідності, капіталізації, платоспроможності і т.д. Про настання предбанкротного стану можуть свідчити деякі коефіцієнти: показники загальної, абсолютної, поточної і критичної ліквідності підприємства, ступінь залежності капіталу від власних і позикових коштів, наявність вільних коштів, які можуть піти на забезпечення короткострокової заборгованості.

Розрахункові моделі на стабільність підприємств. Для чого вони потрібні

Оцінка ймовірності настання повної неплатоспроможності розраховується на підставі моделей обчислення строків банкрутства. Ідеальної моделі не існує, тому для досягнення ефективного результату рекомендується використання відразу декількох методик.

 • Двухфакторная модель Альтмана - дуже проста методика, яка не потребує великої кількості вихідних даних. В основі даної методики лежать історії 19 американських компаній. Тут береться до уваги такий фактор, як можливість виходу з обігу короткострокових позик для забезпечення стабільної роботи організації.
 • П'ятифакторна модель Альтмана. Її спеціалізація - прогнозування ймовірності втрати платоспроможності акціонерних товариств і визначається на основі аналізу акцій, що випускаються підприємством на фондовий ринок. Дана методика дає 95% точності для одного року, якщо робити прогноз на найближчі кілька років точність становитиме 83%.
 • Четирехфакторная методика Таффлера. Використовується для оцінки фінансової платоспроможності компаній з групою акціонерів. Розрахункові коефіцієнти, використовувані в розрахунках, дають можливість робити найбільш точний прогноз.
 • Модель Спрінгейта, заснована на розрахунку чотирьох показників. Основоположником даної методики є американський вчений Гордон Спрінгнейт, довгий час вивчав модель Альтмана.

  З 19 основних показників діяльності організації він вичленував чотири. Всіма показниками ефективності роботи підприємства присвоюється вага виходячи з розміру якого і складається загальна оцінка.

 • Модель неспроможності Чессера. Цей вчений провів детальний аналіз 37 успішних і 37 невдалих банківських позичок. Результатом кропіткої роботи стала формула, показник якої визначає 90% гарантію повернення та неповернення позики.
 • Система показників Бівера. Особливістю даної методики є відсутність підсумкової оцінки. При підведенні підсумку дослідження компанії присвоюється категорія ймовірності банкрутства з точністю до року. Існують наступні категорії: «Стабільно сприятливий стан», «банкрутство відбудеться через 1 рік», «5 років до фінансового краху».
 • Шестіфакторная модель Зайцевої. Дана методика ближча російським організаціям. При розрахунку використовуються наступні показники: співвідношення між збитками і власним капіталом, дебіторською заборгованістю і борговими зобов'язаннями перед кредиторами, величиною короткострокових позик і ліквідних активів, розміром позичкового і власного капіталу. Також беруться до уваги такі показники, як оборотність активів і збитковість реалізованої продукції.

Моделі прогнозування побудовані на рейтинговій оцінці, можна побачити в цьому відео:

У деяких ситуаціях розрахункові моделі на стабільність підприємства використовуються тільки як допоміжний засіб.

 • якщо підприємство виставлено на продаж;
 • у власників організації виникає бажання вийти зі списку неплатоспроможних позичальників;
 • відбуваються зміни в економіці держави.

Прогнозування банкрутства - важливий інструмент для забезпечення стабільної діяльності організації та залучення зовнішніх інвестицій. Для визначення платоспроможності підприємства використовується велика кількість спеціально розроблених моделей. Для отримання точних даних необхідно використовувати відразу кілька методик.

В даний час стає більш затребуваним матричний метод оцінки фінансового стану. Він заснований на розрахунку певних показників фінансової діяльності і порівняння їх з показниками «еталонного» підприємства. Але у цього методу є істотний мінус: він дозволяє виявити конкурентні переваги компанії, але не дає конкретної оцінки діяльності підприємства.

Прогнозування банкрутства має бути невід'ємною частиною діяльності організації, адже воно необхідне не тільки для залучення додаткових інвестицій на розширення бізнесу, дослідження допомагають своєчасно виявляти можливі проблеми і знаходити найкращі рішення для зниження ризику втрати платоспроможності.

Якщо є достовірні відомості про подальші зміни, керівництво може грамотно координувати діяльність організації, забезпечуючи їй стабільну роботу і збільшення показників прибутку.