Моделі прогнозування банкрутства: інструмент для інвесторів

  1. Інструмент для отримання інвестицій Моделі прогнозування банкрутства є досить хорошим інструментом...
  2. Поділ по числу показників
  3. Етапи в прогнозуванні банкрутства
  4. Які вибрати критерії для моделювання?

Інструмент для отримання інвестицій

Моделі прогнозування банкрутства є досить хорошим інструментом як для інвесторів, так і для власників підприємств, його менеджменту. Інвестори використовують різні підходи та методи для визначення привабливих підприємств, щоб зробити в них інвестиції, а власники підприємств, його менеджмент застосовують дані моделі для ефективного управління підприємством і процесами в ньому.

Крім того, власник і менеджмент підприємства можуть використовувати дані моделі для залучення інвестицій. Можна на пальцях і абстрактних прогнозах пояснювати інвестору привабливість проекту та чекати від нього роками позитивного рішення про вкладення в проект інвестицій. А можна використовувати вже перевірені часом методи для обґрунтування справедливості очікувань і перспектив від майбутнього проекту.

Необхідність передбачати банкрутство підприємств виникла відразу після другої світової війни саме в капіталістичних країнах Необхідність передбачати банкрутство підприємств виникла відразу після другої світової війни саме в капіталістичних країнах. Після того як припинилася необхідність у великих військових замовленнях, чимала кількість підприємств, які безпосередньо були пов'язані з цією галуззю, стали терпіти крах. Особливо така тенденція була характеру для підприємств США, територія яких практично не балу зачеплена бойовими діями і не спостерігалася нестача виробничих потужностей. Але серйозні рішення для визначення умов, при яких юридична особа терпіло крах, вчені запропонували лише через півтора десятка років разом з розвитком комп'ютерних технологій.

В основу практично всіх методів прогнозування покладено припущення. Важко створити алгоритм, який би точно дозволяв спрогнозувати процеси, сильно залежать від людського фактора. Саме тому мова йде про моделі прогнозування неплатоспроможності.

Мається на увазі, що обрана модель прогнозування дасть найбільш точні показники стабільності інших факторів, що впливають на фірму.

Передбачається, що вже існуючі зв'язки і тенденції залишаться незмінними і не відбудеться нічого несподіваного. Обраними моделями можна знайти найбільш ймовірні тенденції, які будуть відбуватися в фірмі, зіставляючи дані про підприємства, які збанкрутували і які уникли банкрутства, домагаючись більш точних прогнозів.

Всі методи прогнозування поділяються на дві основні групи Всі методи прогнозування поділяються на дві основні групи. Перша група включає в себе евристичні методи прогнозування, які покладаються більше на інтуїцію, використовують отриманий раніше досвід, а також такі ненаукові категорії, як творчість і уява. При цих методах експерти і фахівці піддають вивчення і дослідження тільки одну характеристику, яка властива діяльності досліджуваної фірми. Евристичні методи прогнозування відносяться до якісного підходу в прогнозуванні банкрутства.

Інша група методів прогнозування відноситься до кількісних або економіко-математичним висновків. Ці методи засновані на використанні даних, отриманих в ході аналізу, статистичних даних та іншої об'єктивної інформації. В таких методах визначаються критичні значення досліджуваних показників або комбінації таких показників, які в сукупності і окремо характеризують фінансовий стан фірми. Якщо фактичні показники досліджуваного підприємства виходять за рамки допустимих для нього значень, то це трактується як існуюча підвищена ймовірність банкрутства цього підприємства.

Відмінність кількісних методів прогнозування від якісних полягає в тому, що в останніх методах застосовується саме вивчення окремих характеристик, які проявляються в тому бізнесі, чиє банкрутство неминуче. Якщо в ході вивчення підприємства в ньому знаходяться такі характеристики, то експерт приходить до висновку про несприятливий розвитку цього підприємства.

Помилково вважати, що застосування будь-якого методу або сукупності методів здатне видати якийсь чудодійний рецепт або безвідмовно передбачити ситуацію, яка підприємство отримає в найближчій, середньостроковій або довгостроковій перспективі Помилково вважати, що застосування будь-якого методу або сукупності методів здатне видати якийсь чудодійний рецепт або безвідмовно передбачити ситуацію, яка підприємство отримає в найближчій, середньостроковій або довгостроковій перспективі. Це не зовсім вірно. Невірно і те, що існує якийсь універсальний метод. Його не існує. Проблеми, які виникають на підприємстві, можуть бути в різних сферах - економічній, фінансовій. Фірма може піддаватися різним видам криз, а банкрутство є крайнім проявом кризи, коли підприємство не в змозі виконувати взяті на себе поточні зобов'язання.

Якщо під фінансовою кризою мається на увазі банкрутство, то під економічною кризою розуміється неефективне використання матеріальних ресурсів підприємства. У тому випадку, якщо в компанії неефективно використовуються людські ресурси, така криза відносять до кризи управління. Різні типи криз вимагають різних підходів і методик до їх визначення в кожному конкретному випадку. На практиці оцінки, які виходять при різних методиках прогнозування банкрутства, на одному і тому ж підприємстві дають різні результати.

Незважаючи на це, необхідно віддавати собі звіт, що підприємство, на якому розвивається будь-який з наведених видів криз, здатне через нього припинити свою нормальну життєдіяльність і стати банкрутом. Описані вище методики дозволяють прогнозувати банкрутство фірми з юридичної точки зору. Але при виборі методик необхідно виходити з особливостей діяльності підприємства, фірми, їх галузі.

Кількісні моделі банкрутства

Визначивши вище, що існують поділ моделей прогнозування банкрутства, необхідно зупинитися на цьому питанні більш детальніше Визначивши вище, що існують поділ моделей прогнозування банкрутства, необхідно зупинитися на цьому питанні більш детальніше. Слід розглянути кількісні моделі банкрутства.

Перша з них, яка досить популярна, це двухфакторная модель Альтмана. Ця модель користується популярністю тому, що не вимагає величезної кількості початкової аналітичної інформації. Її розробляли, коли виробляли аналіз до двох десятків компаній США. В основу моделі покладено допускається можливість, що фінансування компанії з позикових коштів буде припинено або значно скорочено.

Наступна модель прогнозування банкрутства називається пятифакторную моделлю Альтмана. Її розробили і використовують для проведення аналізу тих компаній, які мають акціонерну форму капіталу і чиї акції перебувають на фондовому ринку. Її особливістю і перевагою є зміна досить високої точності прогнозу в залежності від тривалості досліджуваного періоду. Так, при дослідженні періоду в один рік точність моделі становить 95%, в два роки - 83%.

Аналогічні з попередньою моделлю цілі переслідує чотирьохфазна модель Таффлера, чиї оцінки прогнозування діяльності компанії дають дуже об'єктивну картину як про платоспроможність фірми на даний момент, так і про можливості стати банкрутом в перспективі.

На основі двофакторної моделі Альман Гордон Спрінгейта розробив свою модель прогнозування банкрутства компанії. На відміну від Альтмана, Спрінгейта використовував в своїх розрахунках фінансового становища дані тільки чотирьох компаній замість дев'ятнадцяти, приділяючи особливу значення кожним отриманим показником.

Називається ця модель четирехфакторная модель Спрінгейта Називається ця модель четирехфакторная модель Спрінгейта.

Побудова моделі прогнозування без урахування інтегральних показників використовується в системі показників Бівера. У ній не враховується вага коефіцієнтів, відповідно, не проводиться розрахунок підсумкової оцінки. Результат проведених досліджень видається у формі приписування компанії ймовірності банкрутства, яка може бути як: «сприятливий стан», «один рік до банкрутства» і «три роки до банкрутства».

Поділ по числу показників

Кожна з моделей прогнозування банкрутства використовує різну кількість показників. Якщо для моделювання можливої ​​кризи підприємства або компанії береться для аналізу один фінансовий показник, то такі моделі вважаються однофакторний. Вони були отримані в результаті використання для прогнозування ситуації в компаніях аналізу графічних методів.

Інша природа виникнення таких методів полягає у використанні дихотомічної класифікації. У проведенні такої класифікації здійснюється аналіз компанії шляхом віднесення її до одного з декількох типів, один з яких представляє собою групу благополучних і успішних підприємств, інший представляє фірми, які зазнають краху і закінчують свою діяльність проходженням процедури банкрутства. Суть цього методу полягає у визначенні оптимального фінансового показника, який максимально виключає кількість неправильних класифікацій. Отримані значення з досить високою, але суб'єктивної ступенем довіри можуть застосовуватися в ході аналізу компанії на предмет можливого банкрутства. Дану компанію для проведення фінансового аналізу зараховують на початку вивчення до однієї з груп - благополучних фірм або фірм банкрутів.

Розглянуто моделі прогнозування, які використовують один з фінансових показників і які називаються однофакторний Розглянуто моделі прогнозування, які використовують один з фінансових показників і які називаються однофакторний. Інша група моделей була виведена в ході дискримінантного аналізу і множинного регресивного аналізу. Якщо є методики, які використовують для аналізу один фінансовий показник, то повинні бути і інші методики. Це абсолютно правильно. Вони існують і використовують в прогнозуванні банкрутства фірми або компанії кілька фінансових показників, які об'єднують в якості декількох змінних в один інтегральний показник. Такі моделі прогнозування неспроможності називаються багатофакторним.

Суть багатофакторних моделей прогнозування банкрутства полягає в тому, що вони дають можливість визначити відмінності між динамікою розвитку та фінансовими показниками компаній, що терплять банкрутство, і успішними компаніями, знаходячи максимальну схожість з ними у досліджуваній фірми.

Етапи в прогнозуванні банкрутства

Якщо проводяться дослідження економічних, фінансових показників компанії з метою спрогнозувати ймовірність банкрутства як підсумок вектора його поточної діяльності, в дослідженні необхідно пройти ряд обов'язкових етапів.

Перший етап являє собою підготовчу роботу, в який підбирається і формується фінансовий аналіз успішних підприємств і підприємств, які зазнали банкрутство.

Наступним етапом необхідно провести структурування отриманих даних, провести їх сортування на дві групи, перша з яких дозволить проводити ідентифікацію і параметризацію, а інша група дозволить зробити верифікацію прогнозних даних.

Третім етапом необхідно виділити ті показники, які визначаються як ключові Третім етапом необхідно виділити ті показники, які визначаються як ключові. Саме ці показники будуть використовуватися для вирішення завдання в аналізі компанії і прогнозуванні банкрутства, і саме вони дають характеристику поточного фінансового стану фірми.

У четвертому етапі створюється модель, яка дозволяє спрогнозувати і оцінити взаємозв'язок між основними показниками компанії і ймовірністю банкрутства. Ця модель дозволяє встановити для компанії її критичні або порогові показники.

На заключному - п'ятому - етапі проводиться повторний огляд, яка визначає точність всіх отриманих інструментів прогнозування для досліджуваної компанії. Повторна перевірка здійснюється як зіставлення отриманих розрахункових значень для досліджуваної фірми з фактичними значеннями її діяльності.

Які вибрати критерії для моделювання?

З вищесказаного можна зробити висновок, що методів прогнозування за відносно короткий історичний проміжок часу існує більш ніж достатньо. Ці методи використовують різні критерії оцінки. Для дослідження фінансових показників компанії виникають труднощі з вибором конкретного критерію для оцінки, на який можна було б орієнтуватися. При виборі для вивчення всього лише одного критерію для оцінки фінансових показників саме дослідження в кінцевому підсумку може виявитися досить суб'єктивним. Це відбувається тому, що в реальній ситуації на діяльність підприємства впливає безліч різних чинників.

Саме з цієї причини необхідно для проведення аналізу фінансових показників фірми використовувати систему критеріїв. Такий підхід в результаті дає найбільш об'єктивну оцінку, незважаючи на те, що такий підхід для дослідження значно складніше і вимагає певних професійних навичок. Будь яка існуюча метод прогнозування банкрутства дає суб'єктивні дані, які приймаються менеджментом і власником підприємства як рекомендаційні.

Які вибрати критерії для моделювання?