Банкрутство підприємства в Білорусі

 1. Які ознаки банкрутства?
 2. Хто може подати заяву про банкрутство?
 3. Підстави для подачі заяву про банкрутство боржником і кредитором
 4. боржник
 5. кредитор
 6. Подача заяви про банкрутство до суду
 7. Процедури (стадії) банкрутства
 8. Захисний період
 9. конкурсне виробництво
 10. санація
 11. Ліквідація підприємства (ліквідаційної виробництво)
 12. мирова угода

Які ознаки банкрутства?

Перш ніж говорити про ознаки, давайте визначимо, що ж таке банкрутство та його особливості в 2019 році.

Банкрутство - неплатоспроможність, що має або набуває стійкий характер, визнана рішенням економічного суду про банкрутство з ліквідацією боржника-юридичної особи, припиненням діяльності боржника-ІП (п.2 ст. 1 Закону «Про економічну неспроможність (банкрутство).

Відповідно до п. 1 постанови Радміну N 1672 «Про визначення критеріїв оцінки платоспроможності суб'єктів господарювання» від 12.12.2011 відбувається оцінка платоспроможності за допомогою критеріїв (коефіцієнтів), а саме:

 • (К1) Коефіцієнт поточної ліквідності-характеризує загальну забезпеченість короткостроковими активами для погашення короткострокових зобов'язань підприємства (організації)
 • (К2) Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, що характеризує наявність у організації власних оборотних коштів, необхідних для фінансової стійкості даного підприємства.
 • (К3) Коефіцієнт забезпеченості зобов'язань активами, що характеризує здатність суб'єкта господарювання розраховуватися за своїми зобов'язаннями.

Організація має стійкий характер неплатоспроможності, в разі (потрібна наявність однієї з умов):

 • Значення К1 і К2 на кінець звітного періоду, мають значення менше нормативних протягом 4-х кварталів, які передують складанню останньої бухгалтерської звітності і значення К3 на дату складання цієї звітності більш нормативного
 • Якщо К3 має значення більше 1 при складанні останньої бухгалтерської звітності

Є випадки, коли організація тільки набуває характеру стійкої неплатоспроможності, тобто, стан, над яким варто задуматися: якщо так і буде продовжуватися, то організація прийде до стійкої неплатоспроможності, а це, як і стійка неплатоспроможність, підстава для подачі заяви про банкрутство .

Розглянемо ознаки неплатоспроможності, набуває стійкий характер:

 • К1 і К2 мають значення менше нормативних, а К3 має значення дорівнює або менше 1-на кінець звітного періоду
 • К1 і К2 мають значення менше нормативних протягом 4-х кварталів, а К3 має значення рівне або менше нормативного-на кінець звітного періоду, що передує складанню останньої бухгалтерської звітності.

Хто може подати заяву про банкрутство?

Є перелік осіб, які мають право подати заяву в економічний суд про економічну неспроможність (банкрутство) боржника:

 • сам боржник
 • кредитор
 • прокурор
 • орган державного управління у справах про економічну неспроможність (банкрутство)
 • податкові органи
 • митні органи
 • органи ФСЗН Міністерства праці та соціального захисту

Підстави для подачі заяву про банкрутство боржником і кредитором

Підстави для подачі заяву про банкрутство боржником і кредитором

боржник

Існують підстави, за якими боржник має право подати оголошення (необов'язково), а є випадки, коли подача такої заяви є обов'язковою.

Отже, боржник має право подати заяви, коли:

 • неплатоспроможність набуває стійкого характеру
 • неплатоспроможність має стійкий характер

Боржник зобов'язаний подати заяву про банкрутство, якщо:

 • задоволення вимог одного або кількох кредиторів веде до неможливості задоволення інших кредиторів
 • уповноваженим органом підприємства прийнято рішення про ліквідацію особи
 • власником майна боржника прийнято рішення про подання заяви в економічний суд
 • стало відомо про недостатність коштів для задоволення вимог кредиторів після затвердження ліквідаційного балансу

кредитор

Підстави для подачі кредитором заяви до суду про економічну неспроможність (банкрутство) боржника є в сукупності:

 • заборгованість в розмірі 100 і більше базових величин, а якщо організація є містоутворююче-2500 і більш базових величин
 • наявність достовірних, документально підтверджених відомостей про неплатоспроможність боржника, що має або набуває стійкий характер
 • застосування до боржника примусового виконання, яке не проведено протягом 3-х місяців або виявлення факту відсутності коштів і майна для задоволення вимоги кредитора

Подача заяви про банкрутство до суду

Боржник подає заяву про економічну неспроможність (банкрутство) в суд. Протягом 30 днів суд повинен або прийняти заяву, або повернути в зв'язку з невідповідністю поданих документів встановленим вимогам. На практиці, суди більш лояльні до заяв і документів в справах про банкрутство ніж по інших категоріях справ.

Важливо!

Державне мито за подачу заяви про економічну неспроможність (банкрутство) не стягується.

Далі, якщо подано заяву та необхідні документи, які відповідають вимогам, то суд виносить ухвалу про порушення провадження у справі.

З моменту винесення ухвали про порушення провадження у справі про економічну неспроможність (банкрутство) боржника:

 • зупиняється провадження у справі, пов'язане зі стягненням грошових коштів (іншого майна).
 • відбувається призупинення виконання виконавчих документів, які вступили в силу, до моменту винесення ухвали про порушення провадження у справі
 • неможливий вихід зі складу учасників юридичної особи

Процедури (стадії) банкрутства

Процедури (стадії) банкрутства

При провадженні справи про економічну неспроможність виділяють наступні стадії:

 • Захисний період
 • конкурсне виробництво
 • мирова угода

Тим часом, конкурсне виробництво включає в себе:

 • санація-відновлення платоспроможності підприємства
 • ліквідація (ліквідаційної виробництво) -Розрахунок з кредиторами і подальша ліквідація особи

Захисний період

Судом призначається тимчасовий керуючий з 3-х представлених кандидатур.

Захисний період вводиться з метою:

 • завершення досудового оздоровлення підприємства
 • перевірки наявності підстав для відкриття конкурсного виробництва
 • забезпечення збереження майна боржника
 • перевірки достатності розрахунку з кредиторами і з працівниками

Тривалість такого періоду не може перевищувати 3-х місяців, проте за клопотанням боржника або органу (особи), який прийняв рішення про проведення досудового оздоровлення, суд має право продовжити захисний період до 3-х років для завершення такого оздоровлення.

Тимчасовий керуючий аналізує і робить оцінку фінансового стану підприємства. Закінчується це наданням звіту в суд, виходячи з якого приймається рішення про відкриття конкурсного виробництва.

конкурсне виробництво

Тимчасовий керуючий стає антикризовим. Це може бути одне і те ж обличчя, або інше. Зазвичай тимчасовий і антикризовий керівник-одно і те ж обличчя.

Підстава для відкриття конкурсного виробництва-стійкий характер неплатоспроможності та (або) звіт тимчасового керуючого, який був наданий в захисному періоді.

Наслідки відкриття конкурсного виробництва:

 • всі права переходять до антикризового керуючому
 • термін всіх зобов'язань вважається наступившим
 • призупиняється термін нарахування відсотків, неустойки, що виникли до відкриття конкурсного виробництва
 • на майно боржника не можна звернути стягнення

Як говорилося раніше, конкурсне виробництво включає санацію та ліквідацію.

Максимальний термін конкурсного виробництва при проведенні ліквідаціі- 16 місяців, а санаціі- 22 місяці.

У цій процедурі антикризовий керівник:

 • створює збори (комітет) кредиторів
 • здійснює заходи з пошуку коштів для розрахунку за боргами
 • встановлює розмір вимог
 • веде реєстр вимог кредиторів
 • виробляє оспорювання угод
 • та ін.

На основі аналізу діяльності підприємства антикризовий керівник розробляє план санації або ліквідації, виходячи з доцільності. Тобто керуючий сам приймає рішення: ліквідувати підприємство чи санувати. Дане питання піднімається на зборах кредиторів, які повинні простою більшістю погодитися з керуючим чи ні. Як правило, збори кредиторів зважає на думку керуючого.

Економічний суд на основі звіту керуючого і рішення зборів кредиторів приймає рішення про відкриття ліквідаційного виробництва або про затвердження плану санації.

санація

Ця процедура конкурсного виробництва застосовується з метою відновлення платоспроможності та подальшої діяльності підприємства (організації). Економічний суд вводить цю процедуру на строк не більше 18 місяців.

Однак даний термін може бути продовжений:

 • не більше ніж на 12 місяців-на підставі клопотання керуючого і (або) зборів кредиторів
 • не більше ніж на 5 місяців-за клопотанням державного органу

Для відновлення платоспроможності керуючий вживає заходів, спрямованих на:

 • виконання зобов'язань за боржника
 • погашення дебіторської заборгованості
 • продаж частини майна
 • надання фінансової допомоги
 • відстрочку сплати податків

Керуючий 1 раз на місяць зобов'язується надавати звіт про свою діяльність економічному суду і зборам кредиторів.

Економічний суд на підставі звіту керуючого про санацію виносить ухвалу:

 • про затвердження звіту керуючого
 • про відмову в затвердженні звіту і подальшим продовженням терміну санації
 • про затвердження мирової угоди

Ліквідація підприємства (ліквідаційної виробництво)

Суд приймає рішення про початок ліквідаційного виробництва, в разі, неможливості і (або) недоцільність санації.

Термін такої процедури становить 1 рік, при цьому суд може його продовжити на 6 місяців.

З моменту введення ліквідаційного виробництва кредитори пред'являють свої вимоги протягом 2-х місяців. Вимоги пред'являються керуючому, який розглядає їх і вирішує: включити дані вимоги або ж відмовити.

Черговість задоволення вимог кредиторів (Ст.141 Закону «Про економічну неспроможність (банкрутство)») :

 • вимоги фізичних осіб, перед якими боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю
 • виплата вихідної допомоги та оплати праці осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами
 • сплата податків, зборів
 • задовольняються вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою
 • розрахунок з іншими кредиторами

Важливо!

Поза чергою відбувається відшкодування судових витрат і витрат на опублікування відомостей

Відбувається розрахунок з боргами, після чого антикризовий керівник складає звіт за підсумками ліквідаційного виробництва і надає його в економічний суд.

Якщо суд не знайде підстав для визнання підсумків звіту керуючим недійсними, суд виносить ухвалу про завершення ліквідаційного виробництва.

Протягом 15 днів керуючий представляє в суд документи, що підтверджують ліквідацію підприємства:

 • звіт про завершення ліквідації
 • штамп організації
 • відомості про закриття розрахункового рахунку
 • та інші необхідні документи

Далі, вноситься запис про виключення даного підприємства з Єдиного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців.

З цього моменту повноваження керуючого припиняються.

мирова угода

Може бути укладено з моменту порушення економічним судом провадження у справі про економічну неспроможність (банкрутство) тільки після погашення заборгованості за вимогами кредиторів першої та другої черги, але не раніше проведення перших зборів кредиторів. Рішення про укладення з боку боржника приймається керівником. Дана угода підлягає затвердженню в економічному суді.

Мирова угода може бути укладена на умовах:

 • відстрочення та (або) розстрочки виконання зобов'язань
 • уступки вимоги
 • виконання зобов'язань боржника третіми особами
 • переведення боргу
 • обміну на акції

Керуючий протягом 5 днів з дня прийняття рішення про укладення мирової угоди повинен подати заяву про затвердження такої угоди.

До заяви додається:

 • текст мирової угоди
 • протокол зборів кредиторів, які прийняли рішення про укладення угоди
 • список всіх конкурсних кредиторів включаючи суму заборгованості
 • документи, що підтверджують погашення заборгованості за вимогами кредиторів 1 і 2 черги
 • письмові заперечення конкурсних кредиторів, які не брали участі в голосуванні про укладення мирової угоди

Затвердження мирової угоди є підставою для припинення провадження у справі про економічну неспроможність (банкрутство).

Затвердження мирової угоди є підставою для припинення провадження у справі про економічну неспроможність (банкрутство)

Які ознаки банкрутства?
Хто може подати заяву про банкрутство?
Хто може подати заяву про банкрутство?