Аналіз ймовірності банкрутства підприємства

 1. Популярні методики
 2. Зарубіжні методики
 3. Спрощена формула
 4. нюанси діагностики
 5. Відбір інформації для аналізу ймовірності банкрутства підприємства
 6. Прогнози і індекси
 7. Ряд показників в коефіцієнтах
 8. Як виправити ситуацію

Керівництво будь-якого підприємства хоче бути впевненим у завтрашньому дні, тобто в його стабільності. З цією метою фінансові відділи компаній регулярно проводять оцінку фінансової стійкості і платоспроможності. Крім цього, проводиться і оцінка ймовірності банкрутства.

Основним критерієм при оцінці фінансової стійкості є співвідношення коштів власних із засобами позиковими. Як тільки позикові кошти починають перевищувати власні, виникає необхідність термінових заходів по оздоровленню підприємства, оскільки велика ймовірність його банкрутства в майбутньому.

Аналіз ймовірності банкрутства підприємства допомагає визначити в який термін організації загрожує можливе банкрутство і в який термін воно може відновити свою платоспроможність. Тому, щоб уникнути початку процедури банкрутства слід проводити такий аналіз регулярно.

Крім того, регулярна оцінка стану підприємства важлива для прийняття грамотних, зважених рішень. Повинна вона проводитися і перед укладенням значущих угод, наприклад, отримання кредиту або продажу акцій компанії.

Популярні методики

вітчизняні моделі

У російській практиці діагностики ймовірності банкрутства застосовуються різні методики. Багато організацій, наприклад, Сбербанк, розробляють власні методики. Однак існують і класичні, загальноприйняті.

Одна з таких методик була розроблена в Іркутську, в що знаходиться там економічної академії, двома російськими економістами - Р.С. Сайфулін і Г.Г. Кадиковим.

Вони розрахували якийсь комплексний показник, який показує, чи знаходиться компанія в кризі:

R = 2 * K1 + 0,1 * K2 + 0,08 * K3 + 0,45 * K4 + K5

У цій формулі, коефіцієнт К1 є коефіцієнтом, що показує забезпеченість підприємства власними коштами; коефіцієнт К2 показує рівень поточної ліквідності; коефіцієнт К3 відповідає за оборотність активів; коефіцієнт К4 показує, яким є співвідношення прибутку компанії до її виручці; коефіцієнт К5 дає уявлення про рентабельність власного капіталу.

Якщо всі показники відповідають мінімально встановленим значенням, то результат розрахунку формули буде дорівнювати одиниці. Якщо ж отримане значення менше 1, то компанія близька до банкрутства і, навпаки, якщо значення перевищує одиницю, то ситуація в компанії може бути оцінена позитивно.

Існують і інші методи для аналізу ймовірності банкрутства підприємства. Однак всі вони, здебільшого, оцінюють ситуацію за минулий період.

Керівникам же компаній найчастіше потрібно оцінити перспективу. Тому були розроблені також і інші методики, і методи прогнозування, завдяки яким можна ще до появи найперших ознак банкрутства передбачити його.

Такі методики дають організації можливість уникнути кризової ситуації вчасно вживши необхідних заходів.

Існує також і методика, затверджена законодавчо. Вона обов'язкова до застосування арбітражними керуючими .

У даній методиці проводиться оцінка таких показників, як:

Коефіцієнти платоспроможності

Включають в себе коефіцієнти ліквідності, поточної і абсолютної, коефіцієнт, що показує наскільки компанія забезпечена активами, а також коефіцієнт, що розкриває ступінь платоспроможності організації. Коефіцієнти фінансової стійкості Включають в себе оцінку фінансової незалежності, коефіцієнти, що показують забезпеченість компанії власними коштами, оцінку частки простроченої заборгованості компанії, а також коефіцієнт, що показує величину співвідношення закладеності дебіторів компанії до її повним активів. Коефіцієнти, метою яких є характеристика ділової активності підприємства У цю групу входять рентабельність активів, а також норма прибутку.

Методик визначення ймовірності банкрутства безліч, але не всі вони дають достовірні результати. При проведенні аналізу за різними методиками можна отримати абсолютно протилежні результати. Як відзначають вітчизняні фахівці, зарубіжні методики часто дають не достовірні результати, оскільки не адаптовані до нашої економіки.

До недостовірності розрахунків призводить також і обмеженість в даних. Адже сторонній фахівець може отримати тільки бухгалтерську звітність компанії, а вона не дає можливість проведення всебічного аналізу, застосування методу бальних оцінок.

Адже сторонній фахівець може отримати тільки бухгалтерську звітність компанії, а вона не дає можливість проведення всебічного аналізу, застосування методу бальних оцінок

Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Зарубіжні методики

Однією з найпоширеніших зарубіжних методик діагностики є формула У. Бівера. Робота, яку він провів для формування своєї методики підтверджує те, що для аналізу необхідна лише мала частина досліджуваних зазвичай показників. Він протягом кількох років аналізував ряд компаній, частина з яких в кінцевому підсумку прийшла до банкрутства.

Так, на прикладі організації, він зміг побачити, які з коефіцієнтів дійсно вказували на те, що компанія збанкрутує і, виходячи з цього, створив свою методику.

Всього в його методі аналізу залишилося 4 коефіцієнта:

Коефіцієнт Бівера

Був розроблений ним самим і представляє собою сума чистого прибутку і відносини амортизації і позикового капіталу. Рентабельність активів компанії (економічна рентабельність) Розраховується як відношення чистого прибутку до активів. Коефіцієнт поточної ліквідності є по суті ставленням оборотних активів до зобов'язань короткостроковим. Фінансовий леверидж Виражається ставленням позикового капіталу до всієї суми пасивів компанії.

Бівер розділив компанії на три типи, згідно з результатами отриманих розрахунків. Компанії, які далекі від банкрутства повинні мати коефіцієнт Бівера в розмірі 0,4-0,45, рентабельність активів 6-8, ліквідність або платоспроможність більше 3,2, а фінансовий леверидж в розмірі понад 37%.

Компанії, які ризикують стати банкрутами вже протягом року, характеризуються такими показниками: поточна ліквідність менш одиниці; леверидж понад 80%, рентабельність активів негативна, тобто менше 1; коефіцієнт Бівера також негативний і дорівнює -1,5.

Компанії, що мають середні значення можуть стати банкрутами протягом п'яти років. Така методика Бівера.

Існує і ще одна методика - метод Альтмана. Вона коротша, але має свою нюанси, які будуть розглянуті нижче.

Спрощена формула

Для проведення найбільш достовірного аналізу ймовірності банкрутства необхідно використовувати комплексні методики. Однак існують і формули, за якими можна провести спрощений аналіз. Однією з таких формул є Z-рахунок Альтмана.

У своєму первісному варіанті він є просто сумою показників:

Z = X1 + X2 + X3 + X4 + X5

Кожне X в цій формулі має своє значення:

Х1

Визначається як співвідношення оборотного капіталу аналізованої компанії з її повними активами. Х2 Це співвідношення суми нерозподіленого доходу або прибутку до величини активів організації. Х3 Розраховується як відношення прибутку операційної, тобто до вирахування податкових платежів і відсотків по кредитах, до все тієї ж сумі активів. Х4 є відношенням вартості акцій компанії, причому саме ринкової їх вартості до активів. Х5 Це співвідношення виручки, отриманої компанії від продажу товарів, і її активів.

В даному випадку, підприємство слід визнати вірогідним банкрутом, якщо сума менше 1,766. Якщо ж вона перевищує вказане значення, то підприємство знаходиться в стабільному положенні.

Однак, російська економіка наклала свій відбиток на дану формулу і після адаптації до наших умов вона набуває вигляду:

Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + X5

В даному випадку, якщо результат розрахунку буде менше 1,8, то ймовірність банкрутства у підприємства дуже висока. Значення до 2,7 все ще даю високий показник ймовірності банкрутства і тільки з 2,7 до 3 ймовірність стає середньої. Якщо ж вище 3-х, то, відповідно низька.

Важливо, проводячи аналіз за кілька періодів дивитися не просто на кінцеву цифру, а оцінити її динаміку. Це дасть найбільш повне уявлення і дозволить зробити правильні висновки, а, отже, вчасно почати фінансове оздоровлення підприємства.

Підходи до прогнозування ймовірності банкрутства

нюанси діагностики

Для будь-якого підприємства, банкрутство характеризує нездатність розплачуватися за своїми зобов'язаннями. Діагностика ризику такого стану - це, перш за все, аналіз потоків платежів, поточних і перспективних, а також показників формування чистих доходів організації. Досягнення підприємством мінімальних по галузі показників платоспроможності або інших коефіцієнтів, далеко не завжди є показником його банкрутства.

У такій ситуації існує спеціальна процедура, названа процедурою відновлення платоспроможності.

Як говорилося раніше, в оцінці банкрутства важлива динаміка. Якщо розрахункові показники стабільно знижуються, то ймовірність банкрутства дійсно велика і якщо не змінити ситуацію вчасно, не взяти її під контроль, то підприємство неминуче збанкрутує.

Важливо оцінити ступінь впливу різних чинників на підприємство, причому не тільки внутрішніх, але і зовнішніх. Таким чином, підхід до діагностики обов'язково повинен бути комплексним.

Відбір інформації для аналізу ймовірності банкрутства підприємства

фактори

На виникненні на підприємстві ознак банкрутства впливають різні чинники.

В цілому їх можна розділити на внутрішні і зовнішні:

До внутрішніх факторів можна віднести такі показники, як:
 • недостатність власного капіталу, що може бути наслідком неправильно інвестиційної політики компанії;
 • занадто великі залишки незавершеного виробництва, будівництва, готової продукції, що свідчить про НЕ злагодженій роботі служб закупівель, логістики і продажів;
 • Найгірший рівень організації виробництва;
 • застаріле обладнання, що може привести до збільшення собівартості продукції;
 • клієнти невчасно розраховуються за своїми зобов'язаннями, що свідчить про погану роботу менеджерів з продажу та комерційного директора;
 • відсутність ринку збуту (дана проблема може виникнути, якщо проводиться не якісний аналіз конкурентів, що призводить до неправильного ціноутворення);
 • невигідні умови за позиковими коштами, що виникає через неписьменної роботи фінансового директора.
Зовнішні фактори

Не стільки численні, проте здатні в корені підірвати діяльність підприємства. Це фактори економічні, міжнародні, науково-технічні.

Прогнози і індекси

Прогнозування ймовірності банкрутства є важливою частиною економічної діяльності будь-якої компанії.

Крім коефіцієнтів, за допомогою яких оцінюється на скільки велика ймовірність настання неплатоспроможності, існує також модель прогнозування, яка дозволяє оцінити, коли може бути відновлена ​​платоспроможність, якщо підтверджено її відсутність, а також коли вона може бути втрачена, якщо поки на підприємстві все нормально, але спостерігається тенденція до зниження показників.

Щоб провести дане прогнозування необхідно розрахувати коефіцієнти втрати або відновлення платоспроможності.

Втрата платоспроможності:

Втрата платоспроможності:

Відновлення платоспроможності:

Відновлення платоспроможності:

У формулах, К1 означає коефіцієнт поточної ліквідності, К1ф і К1н, відповідно, його фактичне і початкове значення% Т- аналізований період; 3 і 6 - нормативні значення втрати або відновлення платоспроможності.

Розрахунок даної формули покаже, чи має організація реальні шанси на відновлення платоспроможності. Якщо коефіцієнт відновлення буде менше одиниці, то протягом наступних шести місяців у компанії немає шансів на відновлення. Якщо ж він більше одиниці, то вона зможе відновити свої позиції.

Значення втрати платоспроможності більше одиниці говорить про те, що організація протягом трьох найближчих місяців буде залишатися ліквідною.

Ряд показників в коефіцієнтах

Отже, для проведення діагностики банкрутства розглядаються наступні коефіцієнти:

 • коефіцієнти ліквідності;
 • фінансовий важіль;
 • коефіцієнти покриття;
 • коефіцієнти автономії;
 • коефіцієнти відновлення платоспроможності;
 • коефіцієнти фінансової залежності або незалежності;
 • забезпеченість власними коштами.

Як виправити ситуацію

Щоб виправити ситуацію необхідно фінансове оздоровлення. Мета даної процедури відновлення платоспроможності підприємства.

Фінансове оздоровлення дещо відрізняється від зовнішнього управління . Відмінність ця полягає в тому, що керівник підприємства як і раніше виконує свої функції, але його контролює адміністративний керуючий.

При зовнішньому управлінні керівник повністю усувається від своїх обов'язків.

фінансове оздоровлення покликане не довести підприємство до банкрутства. Схоже воно і з процедурою санації.

Процедура банкрутства ІП

починається зі складання заяви про банкрутство і передачі його до суду.

В якому розмірі сплачується держмито при банкрутство фізичної особи - ми розповімо .

Читайте тут , Що можна віднести до зовнішніх ознак банкрутства підприємства.

Однак відмінність полягає в тому, що при санації компанії надається стороння фінансова допомога. При фінансовому оздоровленні компанія намагається відновитися власними силами.