Семінар з фундаментальних проблем аеродинаміки в форматі відеоконференції ЦАГІ ім. Н.Є. Жуковського, ІТПМ СО РАН, СПбПУ, имеху МГУ

Початок: 23 жовтень 2018 Місце проведення: «Майданчик» в СПбПУ, IV навчальний корпус, перший (ближній до головного будинку) під'їзд, другий поверх, ліворуч і ще раз наліво, залізні двері в торці коридору, на двері праворуч кнопка домофону

Тема: Чисельне моделювання обтікання гвинта вертольота і його аероакустіческіх характеристик

Автор: Володимир Георгійович Бобков (ІПМ ім. М.В. Келдиша РАН) veld13@gmail.com

Доповідь присвячена моделюванню обтікання обертового гвинта вертольота з використанням сучасних кінцево-об'ємних чисельних методів на неструк-турірованних сітках і визначенню аеродинамічних і акустичних характе-ристик гвинта вертольота. Будуть приведені описи чисельної методики, моделей і методів, що застосовуються для моделювання обертового гвинта вертольота і аку-стіческого поля. Для проведення обчислювального експерименту використовується програмний комплекс NOISEtte.Rotor розроблений на основі ядра пакету NOISEtte. В його основі лежить оригінальна EBR (Edge-Based Reconstruction) схема підвищеної точності на основі квазіодномірних реберно-орієнтованої ре-конструкції змінних і набір алгоритмів і методів, розроблених для моді-воджується обтікання обертового гвинта.

Мета роботи - розробка робастной методики чисельного моделювання гвинта вертольота здатної коректно описувати протягом (див. Рис.1, зліва - візу-ція турбулентних структур при обтіканні гвинта) і акустичне поле (див. Рис.1, праворуч - поле градієнта щільності) поблизу гвинта і конкурувати з натур-ним експериментом. Наводяться результати ряду завдань з моделювання гвинта вертольота як валідаційні характеру, так і конфігурацій гвинтів відпо-ціалу реальним промисловим зразкам випробуваних в КБ «Камов» і ЦАГІ ім. проф. Н.Є. Жуковського.

Мал. 1