Охорона навколишнього середовища

Комплекс біологічних очисних споруд ПАТ АНК «Башнефть» (дочірнє товариство ВАТ «НК« Роснефть »)

Турбота про навколишнє середовище є невід'ємною частиною корпоративної культури і соціальної відповідальності ПАТ «НК« Роснефть »- лідера російської нафтової галузі і найбільшої публічної нафтогазової компанії світу. Своє основне завдання в галузі охорони навколишнього середовища (ООС) Компанія бачить в ефективному управлінні та мінімізації впливу своєї виробничої діяльності на навколишнє середовище, і її збереженні на благо нинішнього і майбутніх поколінь.

Компанією на регулярній основі проводиться масштабна робота щодо забезпечення екологічної безпеки, збереження та відновлення природних ресурсів.

Для досягнення найкращих показників і стратегічної мети в області ООС, визначеної в рамках Стратегії «Роснефть-2022», Компанія в рамках функціонуючої Інтегрованої системи управління промисловою безпекою, охороною праці і навколишнього середовища (ІСУ ПБОТОС) реалізує положення прийнятої Політики в області ООС і підтримують її внутрішніх процедур, постійно удосконалює підходи до управління природоохоронною діяльністю, нарощує масштаби екологічних заходів і необхідні інвестиції в ООС, прагнучи виконати дотримуюся щие зобов'язання:

 • віддавати пріоритет безпеки, збереження життя і здоров'я людей по відношенню до результатів діяльності;
 • забезпечувати пріоритет попереджувальних заходів перед заходами, спрямованими на локалізацію та ліквідацію наслідків подій;
 • раціонально використовувати природні ресурси при здійсненні господарської діяльності Компанії, вживати заходів щодо їх охорони, відновлення, реабілітації порушених територій;
 • знижувати рівень негативного впливу на навколишнє середовище від реалізованої господарської діяльності Компанії;
 • забезпечувати заходи щодо збереження екосистем і біорізноманіття, в тому числі при реалізації шельфових проектів на екологічно чутливих територіях.

Виконання цих зобов'язань забезпечується реалізацією Програми підвищення екологічної ефективності Компанії, спрямованої на впровадження найкращих доступних технологій, і яка регламентує, зокрема:

 • виконання екологічних зобов'язань в рамках поточної діяльності (рекультивація земель, ліквідація шламових комор, переробка відходів);
 • скорочення викидів в атмосферне повітря;
 • збільшення частки оборотної та повторно-послідовно використовуваної води, безпечне поводження з пластовими водами, впровадження систем водоочистки.

Крім заходів Програми підвищення екологічної ефективності, Компанія реалізує велику кількість природоохоронних акцій, спрямованих на підвищення екологічної культури, реалізує заходи щодо збереження біологічного різноманіття в регіонах своєї діяльності, а також співпрацює з широким колом зацікавлених сторін з метою обміну досвідом, розвитку законодавчої бази та поширення практик відповідального ставлення до навколишнього середовища.

У Компанії на постійній основі ведеться моніторинг досягнення встановлених цілей ООС по всім Бізнес-напрямками; при необхідності розробляються коригувальні заходи, що забезпечують виконання Політики Компанії в області ООС; впроваджені добровільні механізми екологічної відповідальності, такі як добровільне страхування відповідальності за заподіяння шкоди навколишньому середовищу, і незалежний аудит і сертифікація на відповідність системи екологічного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 14001.

РІК ЕКОЛОГІЇ 2017

У 2017 році, оголошеному Указом Президента Російської Федерації Роком екології, відповідно до угоди, укладеної з Мінприроди Росії і Росприроднагляду, Компанія здійснювала вісім пріоритетних природоохоронних проектів, включених до Плану основних заходів з проведення Року екології, затверджений Кабінетом Міністрів України. Витрати на реалізацію цих проектів у 2017 році склали 29,7 млрд рублів, при цьому загальні плановані інвестиції в них - понад 100 млрд рублів, освоєння яких планується до 2025 року. Один із зазначених проектів - будівництво найбільшого в Євразії комплексу біологічних очисних споруд ПАТ АНК «Башнефть», «Башнефть-Уфанефтехим», призначеного для очищення промислових, зливових і господарсько-побутових стоків трьох нафтопереробних заводів ПАТ АНК «Башнефть», ПАТ «Уфаоргсінтез», нафтоперекачувальної станції «Черкаси» та підприємств північного промислового вузла Уфи.

З введенням в експлуатацію зазначеного комплексу збільшився обсяг очищення виробничих і господарсько-побутових стічних вод, забезпечено якість очищення стічних вод відповідно до нормативних вимог, в 2,5 рази зріс обсяг повторного використання очищеної стічної води, що істотно знижує негативний вплив виробничих стічних вод ПАТ АНК «Башнефть» на р.Белой. При реконструкції використані сучасні технології, що забезпечують необхідну якість очищених стічних вод: мембранні біореактори, реверсивний електродіаліз і зворотний осмос.

В рамках Року екології Товариством Групи всіх бізнес-блоків пройшли численні заходи, в тому числі науково-технічні конференції, тематичні фестивалі, конкурси, акції з очищення особливо охоронюваних природних територій, суботники з прибирання берегів водних об'єктів, парків та лісових масивів по всій країні. Фахівці екологічних служб Товариств Групи провели у всіх «Роснефть-класах» уроки екології. На шести майданчиках кущових науково-технічних конференцій (НТК) і на Міжрегіональній НТК молодих фахівців працювали секції «Екологія. Промислова безпека та охорона праці ».

Рік екології завершився IV корпоративним з'їздом екологів, в рамках якого були представлені доповіді, що стосуються актуальних аспектів природоохоронної діяльності, кращих практик та інноваційних рішень питань екології; підведені попередні підсумки діяльності дочірніх товариств Компанії; обговорені проблемні питання в сфері охорони навколишнього середовища, внесені пропозиції щодо їх вирішення та розвитку інтегрованої системи управління промисловою безпекою, охороною праці і навколишнього середовища. У роботі з'їзду взяли участь керівники та фахівці в галузі охорони навколишнього середовища з більш 120 дочірніх товариств Компанії.

У Рік екології контролюючі органи і екологічне співтовариство високо оцінили внесок Компанії в ООС. На V Всеросійському з'їзді екологів Міністерство природних ресурсів і екології Російської Федерації нагородило ПАТ «НК« Роснефть »сертифікатом за« Активну екологічну політику Компанії в Рік екології », відзначивши таким чином залученість ПАТ« НК «Роснефть» у виконання природоохоронних заходів, передбачених тристороннім Угодою про взаємодії з Мінприроди Росії і Росприроднагляду.

На урочистій церемонії презентації підсумків «Рейтингу екологічної відповідальності нафтогазових компаній Росії 2017», проведеного WWF Росії і агентством CREON, ПАТ «НК« Роснефть »відзначили почесним дипломом« За стабільне зниження впливу на навколишнє середовище в 2014-2017 роки ». Таким чином організатори конкурсу оцінили масштабні екологічні програми Компанії.

Досягнення в області природоохоронної діяльності Компанії були відзначені на найвищому державному рівні у вигляді листа-подяки Президента РФ за активну участь і проведення заходів в рамках Року екології в РФ в 2017 році.

Прагнучи до досягнення лідерства в сфері екологічної безпеки серед нафтогазових компаній, НК «Роснефть» не зупиняється на досягнутих результатах і продовжує розвиток корпоративних програм, спрямованих на зниження негативного впливу на навколишнє середовище.

ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

В рамках Програми інноваційного розвитку Компанії за напрямом «Забезпечення екологічної безпеки» реалізуються заходи, спрямовані на розвиток системи управління екологічною безпекою, в тому числі реалізовані інститутом ВАТ «СамараНІПІнефть» з проведення еколого-економічної експертизи проектованих і діючих техніко-технологічних рішень, відпрацювання нових відновлювальних технологій, впровадження їх у виробничу практику Компанії.

В останній звітний річний період 2017 р створений в кінці 2016 року на базі ВАТ «СамараНІПІнефть» спеціалізований інститут по екології виконав роботи по розробці єдиної методики щодо розрахунку нормативів утворення відходів буріння; внесення змін до проектно-кошторисну документацію технології утилізації відходів буріння на основі сорбенту-деструктора з отриманням висновку Державної екологічної експертизи; розробці методичних вказівок «Розрахунок початкової максимальної ціни при проведенні закупівель на надання послуг з ліквідації аварійних розливів»; створення альбому природоохоронних технологій; здійсненню авторський нагляд за утилізацією бурових відходів і рекультивацією майданчиків будівництва свердловин.

З метою розвитку наукового потенціалу Компанії співробітники Спеціалізованого інституту по екології представили доповіді на наукових конференціях.

Крім цього, серед реалізованих цільових інноваційних проектів екологічного спрямування виконані чергові етапи проекту по розробці і впровадженню технології та енергоефективного обладнання для переробки нафтових відходів і бурових шламів з отриманням будівельних матеріалів і корисної вторинної продукції.

Триває науково-дослідна робота з розробки препарату нового класу на основі Психрофільні мікроорганізмів для очищення акваторій високоширотних морів, розпочата в 2014 році.

На даному етапі реалізації проекту виділено близько 100 мікроорганізмів, здатних при низьких (в тому числі негативних) температурах утилізувати нафту і нафтопродукти.

Запропонувати для Компанії інноваційне рішення в області охорони навколишнього середовища може будь-яка приватна особа, колектив або організація, направивши Заявку, форма і зразок заповнення якої представлені в спеціальному розділі офіційного сайту Компанії . Заповнену заявку слід надіслати на електронну адресу innovate@rosneft.ru . Розгляд заявок здійснюється відповідно до Положення Компанії «Про порядок і правила роботи Системи« Одного вікна »для впровадження інноваційної продукції» з повідомленням заявника про результати розгляду.

Інноваційний метод утилізації відходів буріння

У 2017 г. Компанія приступила на території Нижневартовского району Ханти-Мансійського автономного округу до дослідно-промислової експлуатації комплексу з переробки відходів буріння методом закачування в пласт. Його продуктивність більше 140 тис. М3 бурового шламу в рік. За підсумками геологічного аналізу пробурено три свердловини для проведення дослідно-промислових випробувань.

В даний час це одна з найбільш інноваційних та екологічно безпечних світових практик по утилізації відходів буріння при видобутку нафти і газу. На відміну від традиційних методів переробки шламів, закачування в пласт виключає розміщення на поверхні бурових відходів, їх контакт з навколишнім середовищем.

Також в 2017 році Компанія ініціювала цільової інноваційний проект з розробки власної технології утилізації бурових відходів на основі базової, наявної в Суспільствах Групи технології виготовлення штучних грунтів. Метою проекту є перехід від множинних локальних технологічних рішень по утилізації бурових відходів до єдиної адаптованої до умов роботи Товариств Групи технології з оптимальною вартістю, винятком екологічних ризиків і залежно від зовнішніх організацій.

ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ І ГРОМАДСЬКИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ. ЗБЕРЕЖЕННЯ КЛІМАТУ

Співробітники Компанії беруть участь в розробці інформаційно-технічних довідників (ІТС) найкращих доступних технологій. Зокрема, в 2017 р вони брали участь в розробці ІТС 28 «Видобуток нафти», ІТС 29 «Видобуток природного газу», ІТС 30 «Переробка нафти», ІТС 50 «Переробка природного і попутного газу», затверджених Федеральним агентством з технічного регулювання і метрології.

Працівники Компанії беруть активну участь в організованих Міністерством природних ресурсів і екології Російської Федерації, МНС Росії і Росприроднагляду комплексних навчаннях «Арктика-2017». Так, в 2017 р такі навчання пройшли на базі морської ледостойкой стаціонарної платформи «Прирозломного» і берегового комплексу «Варандей», в ході яких відпрацьовувалися практичні питання локалізації та ліквідації великих розливів нафти, організації взаємодії між компаніями.

Будучи учасником Глобального Договору ООН, ПАТ «НК« Роснефть »усвідомлює актуальність проблеми кліматичних змін і підтримує заходи щодо вдосконалення державного регулювання викидів парникових газів і підготовці до ратифікації Паризького угоди про зміну клімату. Компанія бере участь у формуванні відповідної нормативної бази, прагне відповідати найкращим світовим галузевим показниками в даній сфері забезпечення охорони навколишнього середовища.

У 2017 році працівники Компанії активно брали участь в заходах, що проводяться органами державної влади РФ (Міненерго Росії, Мінекономрозвитку Росії і ін.), Присвячених регулювання викидів парникових газів, включаючи питання скорочення викидів в державному секторі економіки.

Стратегія «Роснефть-2022», затверджена Радою директорів, передбачає мету по зниженню викидів парникових газів.

Діючим механізмом, що дозволяє Компанії забезпечувати внесок в обмеження викидів парникових газів, є реалізація заходів корпоративних програм, в тому числі Інвестиційної газової програми, Програми енергозбереження, і інших. В результаті їх виконання в 2017р. викиди парникових газів скоротилися на 2% в порівнянні з 2016 роком, незважаючи на появу їх нових джерел в результаті придбання активів ПАТ «АНК« Башнефть ».

При розрахунку викидів парникових газів Компанія слідує основним положенням «Методичних вказівок і керівництва по кількісному визначенню обсягу викидів парникових газів організаціями, що здійснюють господарську та іншу діяльність в Російській Федерації», затверджених Наказом Мінприроди Росії від 30 червня 2015 року № 300, а також «Методичних вказівок по кількісному визначенню обсягу непрямих енергетичних викидів парникових газів », затверджених Наказ Мінприроди Росії від 29.06.2017 N 330.

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТНОСТІ

З метою збереження біологічного різноманіття в регіонах діяльності в Арктиці Компанією з 2012 року проводяться комплексні науково-дослідні експедиційні роботи на арктичних ліцензійних учасників Компанії. За сукупністю всієї зібраної інформації оцінюється сучасний стан прибережних територій і берегів арктичних морів Російської Федерації.

За останні 6 років Компанія за участю фахівців ТОВ «Арктичний науковий центр» організувала 18 комплексних науково-дослідних експедицій. В ході експедицій НК «Роснефть» проводить дослідження в п'яти морях Арктики. Особлива увага в програмі досліджень приділяється комплексному вивченню льодової обстановки, в тому числі, фізико-механічними властивостями рівного льоду, торосами, айсбергам і продукують льодовиках. У дослідженнях брали участь провідні російські і світові наукові і проектні організації. Крім того, «Роснефть» повністю відновила систему метеоспостережень в Арктиці.

З метою підготовки карт екологічної чутливості, в 2013 і 2014 рр. Компанією була організована авіас'емка прибережної зони Карського моря. За сукупністю всієї зібраної інформації проведена оцінка сучасного стану прибережних територій і берегів Карського моря. Підготовлені на підставі цих даних карти представлені у виданні «Екологічний Атлас. Карське море »(2017 г.).

З 2015 року в Компанії реалізується Програма збереження біологічного різноманіття морських екосистем на ліцензійних ділянках ПАТ «НК« Роснефть », розташованих в Арктичної зоні Російської Федерації. Мета Програми - забезпечення безпечного освоєння Арктики і зниження негативного впливу від господарсько-виробничої діяльності.

На поточному етапі виконання Програми визначені цільові індикатори в області охорони навколишнього середовища до 2020 року, проводиться щорічний незалежний аудит їх виконання.

Завдяки реалізації Програми досягаються наступні результати:

 • проводитися аналіз видового різноманіття в межах ліцензійних ділянок Компанії з віділенням груп прапорів відів флори и фауни, Які є індікаторамі стійкого стану МОРСЬКИХ екосистем. Одним з великих реалізованіх проектів є Вивчення білих ведмедів;
 • проводиться ідентифікація та мінімізація екологічних ризиків за рахунок розробки і реалізації попереджувальних заходів;
 • формується комплекс заходів, спрямований на збереження біологічного різноманіття;
 • виконуються методичні, науково-дослідні роботи і природоохоронні заходи в ході геологорозвідувальних робіт;
 • дотримуються вимоги щодо заборони на полювання і рибну ловлю на виробничих об'єктах в зоні реалізації проектів Компанії.

Зокрема, в 2017 році в рамках реалізації Програми проведені наступні науково-дослідні та методичні роботи:

 • виконана обробка польових даних по вивченню місць проживання білих ведмедів і моржів, на острові Врангеля, острові Беннета, Великих Оранских островах, виконана камеральна обробка зразків біологічних матеріалів, отриманих в ході експедиції «Кара-Літо 2016»;
 • розроблені методики попутних спостережень впливу на морських ссавців при проведенні морських геолого-фізичних робіт;
 • розроблений перелік видів-біоіндикаторів стійкого стану морських екосистем на ліцензійних ділянках Компанії в арктичних морях, видана брошура по збереженню біологічного різноманіття в Арктиці.

На 133 комплексних станціях акваторії чотирьох морів: Баренцева, Східно-Сибірського, Японського і моря Лаптєвих, виконувалися дослідження компонентів довкілля - повітря, морської води, донних відкладень, гідробіологічних та іхтіологічних показників, а також супутні спостереження за морськими ссавцями і птахами. Отримані дані дозволили провести еколого-рибогосподарська картування акваторії ліцензійних ділянок, а також планування геологорозвідувальних робіт з мінімальним впливом на навколишнє середовище.

У 2017 році підготовлені і випущені видання: «Екологічний атлас. Море Лаптєвих »,« Морські ссавці Російської Арктики і Далекого Сходу », що містять ключові результати робіт Підприємства по дослідженню популяції білого ведмедя, моржа, спостережень за морськими ссавцями.

Проекти «Білий ведмідь» і «Атлантичний морж»

Компанія приділяє підвищену увагу охороні і вивченню білого ведмедя. Це пояснюється, в тому числі, тим, що білий ведмідь - один з основних видів-індикаторів стійкого стану арктичних екосистем. У 2013 році Компанія взяла під опіку всіх особин білого ведмедя, які містяться у всіх зоопарках країни, а з 2014 року в рамках арктичних експедицій приступила до його дослідженню.

Основним завданням дослідження популяцій білого ведмедя в районах перспективного освоєння родовищ вуглеводнів є оцінка сучасного «базового» рівня вмісту антропогенних речовин в організмі тварин. Для цього вченими виконується комплекс заходів, що включає в себе цільові вертолітні спостереження, неінвазивний збір знайденого біологічного матеріалу. Також проводиться пошук і зняття морфометрических даних, відбір біологічних проб, мічення нашийниками з супутниковими маячками для відстеження маршруту пересування тварини.

В ході подальших лабораторних досліджень вченими проводиться молекулярно-генетичний, токсикологічний, мікробіологічний та гематологічний аналіз відібраних в ході польових робіт біологічних зразків для оцінки загального стану здоров'я досліджених особин, а в рамках камерального етапу - аналіз міжнародної та російської нормативно-правової бази з охорони білого ведмедя , аналіз фондових даних і даних, накопичених Компанією. Фахівцями-біологами розроблена програма моніторингу білого ведмедя, вироблені рекомендації щодо мінімізації ризику антропогенного впливу та запобігання конфліктних ситуацій між людиною і арктичним хижаком.

В рамках реалізації Програми збереження біологічного різноманіття проведені наступні науково-дослідні та методичні роботи:

 • виконана обробка польових даних по вивченню місць проживання білих ведмедів і моржів, на острові Врангеля, острові Беннета, Великих Оранских островах, виконана камеральна обробка зразків біологічних матеріалів, отриманих в ході експедиції «Кара-Літо 2016»;
 • розроблені методики попутних спостережень впливу на морських ссавців при проведенні морських геолого-фізичних робіт;
 • розроблений перелік видів-біоіндикаторів стійкого стану морських екосистем на ліцензійних ділянках Компанії в арктичних морях, видана брошура по збереженню біологічного різноманіття в Арктиці.

ПАТ «НК« Роснефть »і ФГБУ« Державний природний заповідник «Ненецький» проводять моніторинг популяції атлантичного підвиду моржа в ході комплексних геофізичних досліджень в Печорському морі. Мета моніторингових досліджень - оцінка можливого впливу геологорозвідувальних робіт на популяцію атлантичного підвиду моржа, залежкі якого знаходяться на узбережжі островів Матвєєв і Довгий, що входять до складу ФГБУ «Державний природний заповідник« Ненецький ».

В рамках моніторингу вченими заповідника були проведені дослідження берегових залежек атлантичного моржа з ​​детальним підрахунком особин, визначенням статево-вікової структури стада, реєстрацією особливостей поведінки.

В ході моніторингових робіт 2015-2017 роки було отримано значний обсяг даних про виявлення й розподілі морських ссавців, в тому числі Атлантичного підвиду моржа в Печорському морі.

Проект «Евенкійський олень»

АТ «Востсібнефтегаз» реалізує в Красноярському краї щорічну грантову програму щодо підтримки досліджень вчених і наукових установ, що мають прикладне значення для Евенкії.

Дослідження в рамках проекту «Евенкійський олень» має важливе значення для Евенкійського і Таймирського районів Красноярського краю, оскільки олень - це основа всієї екосистеми Арктичного півночі і одна з ключових складових існування корінного населення.

В результаті застосування нашийників з системою супутникового моніторингу ARGOS і вбудованими GPS приймачами отримані дані про повну річному циклі міграції диких оленів на території Евенкії.

Аналіз інформації, зібраної в ході досліджень, запланований на 2018 рік. Його результати ляжуть в основу рекомендацій для корінних нечисленних народів Півночі і місцевих органів управління щодо використання біологічного ресурсу дикого північного оленя.

Проект «Сахалінський таймень»

Сахалінський таймень занесений до Червоної книги РФ і Сахалінської області в категорії «скорочуються в чисельності популяції ендемічного для Далекого Сходу виду, що потребує охорони». У 2017 році в ТОВ «РН-Сахалинморнефтегаз» реалізований проект, спрямований на вироблення рекомендацій та проведення заходів по збереженню цього та інших червонокнижних видів риб.

В рамках проекту виконано докладний морфологічний опис басейну р. Цебто проведена оцінка чисельності і стану популяції сахалінського тайменя в басейні річки. Результати досліджень свідчать про хороший стан угруповання сахалінського тайменя: чисельність в залежності від типу ділянки становить від 0,028 до 0,164 примірників на м3. Також проведені спостереження за промисловим, аматорським рибальством і браконьєрством в басейні р. Цебто і Нийском затоці.

Накопичений науковий матеріал про поточний стан популяції сахалінського тайменя в басейні р. Цебто свідчить про те, що популяції не зазнала суттєвих впливів з боку нафтовидобувної інфраструктури, а найбільшу загрозу популяції представляють браконьєрство і неконтрольований вилов.

Взаємодія з особливо охоронюваних природних територій

ПАТ «НК« Роснефть »оцінює і управляє своїм впливом на біорізноманіття, керуючись ключовими міжнародними і російськими нормами, що регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства на особливо охоронюваних і екологічно вразливих територіях.

У відповідності зі своєю Політикою в області ПБОТОС, Компанія по можливості уникає здійснення діяльності в межах особливо охоронюваних природних територій (ООПТ). У тому випадку, якщо виробнича діяльність все ж може вплинути на ООПТ, розробляються і реалізуються заходи щодо зниження впливу, а також здійснюється виробничий екологічний контроль і моніторинг.

Відповідно до Реєстру ООПТ, створеним в Компанії, Товариства Групи ПАТ «НК Роснефть» регулярно здійснюють виробничий екологічний контроль, який в тому числі враховує вплив діяльності виробничих активів на біорізноманіття. За результатами контрольних процедур реалізуються заходи, націлені в тому числі на мінімізацію такого впливу з боку об'єктів Компанії.

В рамках взаємодії ПАТ «НК« Роснефть »і Національного парку« Російська Арктика »Компанією підтримана реалізація проекту зі створення системи альтернативного енергопостачання опорного пункту зазначеного ООПТ, розташованого поблизу мису Бажання острова Північний архіпелагу Нова Земля, з використанням переважно сонячної енергії та енергії вітру. Реалізація даного Проекту сприятиме успішному вирішенню завдань ФГБУ «Національний парк« Російська Арктика »в питаннях збереження природних комплексів і об'єктів Російської Арктики, що мають особливу екологічну, історичну та естетичну цінність.

Усвідомлюючи, що навколишнє середовище Арктики складається з екосистем з унікальними особливостями і ресурсами, які потребують особливої ​​охорони, Компанія виступила з ініціативою прийняти "Декларацію про охорону навколишнього середовища і збереження біологічного різноманіття при розвідці і розробці мінеральних ресурсів Арктичного континентального шельфу Російської Федерації». В рамках даної Декларації укладені і реалізуються Угоди про співпрацю між НК «Роснефть» і МНС Росії, Міністерством транспорту Російської Федерації, МГО «Асоціація полярників» ( «Аспол»), а також з АЛЕ Всесвітній фонд природи.

Документом передбачається створення єдиних підходів до робіт на шельфі, регулярному моніторингу зміни природного ландшафту та морів Арктики, розвитку міжнародного співробітництва з урахуванням стратегії охорони навколишнього середовища Арктики.

З метою реалізації Протоколу про наміри між ПАТ «НК« Роснефть »і АЛЕ Всесвітній Фонд Природи (WWF) Росії, підписаного в 2013 році, по організації взаємодії та проведення конструктивного діалогу в галузі охорони навколишнього середовища, включаючи заходи по захисту білих ведмедів та інших представників тваринного світу Арктики, і «Дорожньої карти» щодо розвитку подальшого діалогу з питань екологічної безпеки, підписаної в 2015 році, проведені:

 • спільні робочі зустрічі та консультації з питань: реалізації заходів по вивченню червонокнижних видів тварин, збереження біорізноманіття та екосистем Арктичного регіону, захисту і порятунку тварин і птахів при виконанні робіт з локалізації та ліквідації нештатних ситуацій на об'єктах Компанії;
 • консультації з обміну досвідом з практичних питань (взаємодія в ході оцінки впливу на навколишнє середовище запланованій господарської та іншої діяльності Компанії, в тому числі на арктичному шельфі, і пошуку нових природоохоронних технологій);
 • конференції - Міжнародна конференція «Морські ссавці Голарктіки»;
 • робочі зустрічі з обговорення питань збереження моржів при виконанні господарської діяльності на ліцензійних ділянках Компанії на шельфі Арктики в рамках роботи експертно-консультативної групи зі збереження Атлантичного виду моржа.

В рамках співпраці з WWF Росії ПАТ "НК" Роснефть "з 2014 р бере участь в обговоренні методології екологічного рейтингу нафтогазових компаній, а також публікує необхідну інформацію про свою діяльність в області охорони навколишнього середовища.

Інформація, додатково розкривається Компанією з метою участі в «Рейтингу екологічної відповідальності нафтогазових компаній - 2018» (WWF, Creon)