Прообразом. Освіта - Освітній портал Хабаровського краю

  1. Комсомольський-на-Амурі державний технічний університет

Комсомольський-на-Амурі державний технічний університет

За минулі 50 років університет став одним з найбільших на Далекому Сході Росії багатопрофільним навчально-науковим комплексом, який здійснює підготовку, професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з 58 програмами підготовки бакалаврів, магістрів і дипломованих фахівців, а також реалізують фундаментальну наукову освіту по 29 наукових спеціальностей в аспірантурі та по 5 наукових спеціальностей в докторантурі.

Сьогодні КнАГТУ - це одинадцять факультетів, три інститути, філія в селищі Ваніно, при університеті є свій ліцей.
Серед професорсько-викладацького складу - заслужені діячі вищої школи, науки і техніки, фізичної культури і спорту. Зо два десятки викладачів є членами-кореспондентами і академіками російських і міжнародних галузевих академій, понад 100 отримали звання "Почесний працівник вищої професійної освіти".
КнАГТУ прагне відповідати кращим міжнародним стандартам освіти, він активно готується до впровадження в свою роботу основних принципів Болонської декларації (активно впроваджується система кредитних одиниць, відбувається диверсифікація освітніх траєкторій), його досягнення в галузі машинобудування та матеріалознавства відзначені Урядом РФ як одні з кращих в країні. Налагоджуються контакти з обміну студентами і професійним досвідом з університетами Китаю, Південної Кореї, Канади, США, Німеччини. На сьогоднішній день університет має сертифікат системи менеджменту якості на відповідність вимогам стандарту ISO 9001.
Університет несе відповідальність перед суспільством, державою, регіоном, де ми працюємо, перед нашими партнерами і клієнтами, працівниками університету за наші плани, нашу діяльність і її результати.


Все це дозволяє зробити висновок, що сьогодні КнАГТУ - не тільки невід'ємна частина міста і кузня його кадрів, але і його справжній інтелектуальний центр, який має значення, що виходить далеко за межі не тільки міста, а й краю.


Адреса: 681013, м Комсомольськ - на- Амурі, пр-т Леніна, 27

Телефон: 8 (4217) 54-09-56, 54-09-36, 53-61-50 (факс)

сайт: www.knastu.ru

регіон: Комсомольськ - на - Амурі