дивіденди

 1. дивіденди 05 червня 2015 року рішенням Ради директорів Компанії була затверджена Дивідендна політика...
 2. дивіденди
 3. 1 - Величина дивідендів на акцію наведено з урахуванням дроблення акцій з коефіцієнтом 1 до 100, проведеного...
 4. дивіденди
 5. 1 - Величина дивідендів на акцію наведено з урахуванням дроблення акцій з коефіцієнтом 1 до 100, проведеного...
 6. дивіденди
 7. 1 - Величина дивідендів на акцію наведено з урахуванням дроблення акцій з коефіцієнтом 1 до 100, проведеного...

дивіденди

дивіденди

05 червня 2015 року рішенням Ради директорів Компанії була затверджена Дивідендна політика
ПАТ «НК« Роснефть »
, Розроблена відповідно до законодавства Російської Федерації, статутом Компанії і Кодексом корпоративного управління ПАТ «НК« Роснефть » . Рішеннями Ради директорів Компанії затверджені зміни в Дивідендну політику ПАТ «НК« Роснефть »(протоколи засідань від 09.12.2016 №15, від 22.06.2017 №29, від 31.08.2017 №5)

Дивідендна політика ПАТ «НК« Роснефть »заснована на дотриманні балансу інтересів Компанії та її акціонерів, а також на необхідності підвищення інвестиційної привабливості НК« Роснефть »і її акціонерної вартості. Компанія строго дотримується права своїх акціонерів і докладає всіх зусиль для збільшення їх доходів.

27 червня 2014 р Загальні збори акціонерів затвердив Статут ПАТ «НК« Роснефть »в новій редакції, відповідно до яких:

 1. дата, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів не може бути встановлена ​​раніше 10 днів з дати прийняття рішення про виплату (оголошенні) дивідендів і пізніше 20 днів з дати прийняття такого рішення;
 2. термін перерахування дивідендів номінального утримувача і що є професійним учасником ринку цінних паперів довірчого керуючого, які зареєстровані в реєстрі акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », не може перевищувати 10 робочих днів, а іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів особам - 25 робочих днів з дати, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів.

Рішення про виплату дивідендів (в тому числі про розмір дивідендів та формою їх виплати) приймається Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть »на підставі рекомендацій Ради директорів. Відповідно до дивідендної політики Компанії Рада директорів при визначенні рекомендованого розміру дивідендів орієнтується на величину чистого прибутку, яка визначається за даними фінансової звітності ПАТ «НК« Роснефть », складеної відповідно до вимог Російських стандартів фінансової звітності та за даними консолідованої фінансової звітності ПАТ« НК «Роснефть» , складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Рекомендована сума дивідендних виплат визначається Радою директорів ПАТ «НК« Роснефть »на основі фінансових результатів діяльності ПАТ« НК «Роснефть» за підсумками року. Цільовий рівень дивідендних виплат становить не менше 50% від чистого прибутку ПАТ «НК« Роснефть »за Міжнародними стандартами фінансової звітності. При цьому цільовий періодичністю дивідендних виплат є виплата дивідендів ПАТ «НК« Роснефть »щонайменше два рази на рік.

При визначенні розміру дивідендів Рада директорів приймає до уваги дивідендну політику інших провідних нафтогазових компаній. На величину дивідендних виплат можуть також впливати такі фактори: перспективи розвитку Компанії, її фінансове становище і потреби у фінансуванні, загальна макроекономічна ситуація і кон'юнктура ринку, а також інші фактори, в тому числі пов'язані з оподаткуванням і законодавством.

28 вересня 2018 р позачергові Загальні збори акціонерів схвалили рекомендовану Радою директорів величину дивідендів за результатами 1 півріччя 2018 року в розмірі 14,58 руб. на акцію ПАТ «НК« Роснефть ». Загальна сума коштів для виплати дивідендів за результатами 1 півріччя 2018 року становить 154,5 млрд руб., Що відповідає 50% від консолідованого чистого прибутку Компанії по МСФЗ, що відноситься до акціонерів.

Виплата дивідендів по акціях, на які були випущені Глобальні депозитарні розписки (ГДР), проводиться в рублях Відповідальному зберігачу Депозитарію. Депозитарій конвертує дивіденди в долари США і розподіляє їх серед власників НДР, за вирахуванням комісії.


Звітний періодДивіденди на акцію1, руб.Всього оголошених дивідендів, млн руб.Всього виплачених дивідендів, млн руб.Коефіцієнт виплати дивідендів по РСБУ,%

1 999 0,0221 200 200 3,4% 2000 0,0887 800 800 5,3% 2001 0,1219 1 100 1 100 11,0% 2002 0,1663 1 500 1 500 16,8 % 2003 0,1650 1 500 1 500 8,1% 2004 0,1931 1 775 1 775 10,0% 2005 1,25 11 335 11 335 20,0% Дивіденди, виплачені після первинного публічного розміщення акцій, що завершився 18 липня 2006 м 2006 1,33 14 096 14 082 13,3% 2 2007 1,60 16 957 16 943 10,5% 2008 1,92 20 349 20 335 14,4% 2009 2,30 24 374 24 359 11,7 % 2010 2,76 29 251 29 234 15,2% 2011 3,45 36 564 36 544 33,1% 4,08 41 928 41 905 2012 8,05 85 315 85 273 28,2% 2013 12,85 136 187 136 121 99,9% 2014 8,21 87 011 86 969 17,4% 2015 11,75 124 529 124 501 52,0% 2016 5,98 63 377 63 362 63,9% 1 півріччя 2017
2017 3,83 40 591 40 582 80% 6,65 70 478 70 461 1 півріччя 2018 14,58 154 521 154 485 40,1%

1 - Величина дивідендів на акцію наведено з урахуванням дроблення акцій з коефіцієнтом 1 до 100, проведеного у вересні 2005 р
2 - Чистий прибуток за 2006 р скоригована на разові статті.


Рішення Ради директорів про рекомендації розміру дивідендівЗакриття реєструРішення загальних зборів акціонерів про виплату дивідендівТермін виплати, визначений загальними зборами акціонерів

2005 5 травня 2006 р 22 квітня 2006 г. 7 червня 2006 року 31 грудня 2006 2006 22 травня 2007 р 23 травня 2007 р 30 червня 2007 року 31 грудня 2007 2007 7 червня 2006 р 30 червня 2007 г. 5 червня 2008 року 31 грудня 2008 р 2008 22 квітня 2009 р 30 квітня 2009 р 19 червня 2009 року 31 грудня 2009 р 2009 24 квітня 2010 р 29 квітня 2010 р 18 червня 2010 року 31 грудня 2010 р 2010 14 квітня 2011 року 21 квітня 2011 г. 10 червня 2011 г. 9 серпня 2011 р 2011

27 квітня 2012 р

17 вересня 2012 р

04 травня 2012 р

21 вересня 2012 р

20 червня 2012 р

30 листопада 2012 р

19 серпня 2012 р

60 днів з дати проведення зборів (тобто не пізніше 29 січня 2013)

2012 30 квітня 2013 р 06 травня 2013 г. 20 червня 2013 р 19 серпня 2013 р 2013 28 квітня 2014 р 08 липня 2014 року 27 червня 2014 р

Не пізніше 22 липня 2014 г. **
Не пізніше 12 серпня 2014 г. ***

2014 23 квітня 2015 р 29 червня 2015 р 17 червня 2015 р

Не пізніше 13 липня 2015 г. ** Не пізніше 03 серпня 2015 г. ***

2015 22 квітня 2016 року 27 червня 2016 р 15 червня 2016 р

Не пізніше 11 липня 2016 г. ** Не пізніше 01 серпня 2016 г. ***

2016 24 квітня 2017 р 03 липня 2017 р 22 червня 2017 р

Не пізніше 17 липня 2017 г. **
Не пізніше 07 серпня 2017 г. ***

1П2017

27 липня 2017 г. 10 жовтня 2017 р 29 вересня 2017 р

Не пізніше 24 жовтня 2017 г. **
Чи не пізніше 15 листопада 2017 г. ***

2017 25 квітня 2018 р 02 липня 2018 року 21 червня 2018 р

Не пізніше 16 липня 2018 г. **
Не пізніше 06 серпня 2018 г. ***

1П2018 21 серпня 2018 р 09 жовтня 2018 року 28 вересня 2018 р

Не пізніше 23 жовтня 2018 г. **
Не пізніше 14 листопада 2018 г. ***

* - відповідно до змін Федерального закону «Про акціонерні товариства», які вступили в силу з 01.01.2014 р
** - термін перерахування дивідендів номінального утримувача і що є професійним учасником ринку цінних паперів довірчого керуючого, які зареєстровані в реєстрі акціонерів ПАТ «НК« Роснефть »
*** - термін перерахування дивідендів зареєстрованим в реєстрі акціонерів ПАТ «НК« Роснефть »держателям акцій, крім номінальних утримувачів і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчими керуючими

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », яке відбулося 28 вересня 2018 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 1 півріччя 2018 року в грошовій формі в розмірі 14 руб. 58 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 09 жовтень 2018 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 23 жовтня 2018 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 14 листопада 2018 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », що відбувся 21 червня 2018 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2017 го фінансового року в грошовій формі в розмірі 6 руб. 65 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 02 липень 2018 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 16 липня 2018 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 06 серпня 2018 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », що відбувся 29 вересня 2017 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 1 півріччя 2017 року грошовій формі в розмірі 3 руб. 83 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів,
- 10 жовтень 2017 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 24 жовтня 2017 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 15 листопада 2017 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », відбувся 22 червня 2017 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2016- го фінансового року в грошовій формі в розмірі 5 руб. 98 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 03 липень 2017 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 17 липня 2017 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 07 серпня 2017 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », які відбулися 15 червня 2016 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2015 го фінансового року в грошовій формі в розмірі 11 руб. 75 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 27 червень 2016 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 11 липня 2016 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 01 серпня 2016 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », відбулася 17 червня 2015 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2014 го фінансового року в грошовій формі в розмірі 8 руб. 21 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 29 червень 2015 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 13 липня 2015 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 03 серпня 2015 року.

Для забезпечення можливості отримання дивідендів акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », який відбувся 27 червня 2014 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2013 року фінансового року в грошовій формі в розмірі 12 руб. 85 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 08 липень 2014 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 22 липня 2014 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 12 серпня 2014 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », відбувся 20 червня 2013 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2012-го фінансового року в грошовій формі в розмірі 8 руб. 05 коп. на одну розміщену акцію.
Виплата дивідендів буде здійснена одночасно всім власникам акцій протягом 60 днів з дати проведення чергових загальних зборів акціонерів, на якому було прийнято рішення про їх виплату (тобто не пізніше 19 серпня 2013 року).
Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).
Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Позачергове Загальне збори акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », что состоялся 30 листопада 2012 року, Прийнято решение про виплату Додатковий дівідендів за результатами 2011-го фінансового року в грошовій форме в размере 4 руб. 08 коп. на одну розміщену Акцію.
Виплата дивідендів буде здійснена одночасно всім власникам акцій протягом 60 днів з дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, на якому було прийнято рішення про їх виплату (тобто не пізніше 29 січня 2013 року).
Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).
Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Річним загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », що відбувся 20 червня 2012 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2011-го фінансового року в грошовій формі в розмірі 3 руб. 45 коп. на одну розміщену акцію.
Виплата дивідендів буде здійснена одночасно всім власникам акцій не пізніше 19 серпня 2012 року. Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).
Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Річним загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », що відбувся 10 червня 2011 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2010-го фінансового року в грошовій формі в розмірі 2 руб. 76 коп. на одну розміщену акцію.

Виплата дивідендів буде здійснена одночасно всім власникам акцій не пізніше 9 серпня 2011 року.
Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », проведеного 18 червня 2010 року, оголошено річні дивіденди за результатами діяльності ВАТ« НК «Роснефть» у 2009 році в грошовій формі в розмірі 2,30 рублів на одну звичайну акцію номінальною вартістю 1 копійка.

Виплата дивідендів буде здійснена до 31 грудня 2010 року.

Для забезпечення отримання дивідендів в зазначені терміни, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання (для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », проведеного 19 червня 2009 року, оголошено річні дивіденди за результатами діяльності ВАТ« НК «Роснефть» у 2008 році в грошовій формі в розмірі 1,92 рублів на одну звичайну акцію номінальною вартістю 1 копійка.

Виплата дивідендів буде здійснена до 31 грудня 2009 року.

Для забезпечення отримання дивідендів в зазначені терміни, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання (для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », проведеного 5 червня 2008 року, оголошено річні дивіденди за результатами діяльності ВАТ« НК «Роснефть» в 2007 році в грошовій формі в розмірі 1,60 рублів на одну звичайну акцію номінальною вартістю 1 копійка.

Виплата дивідендів буде здійснена до 31 грудня 2008 року.

Для забезпечення отримання дивідендів в зазначені терміни, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання (для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », проведених 30 червня 2007 року, оголошено річні дивіденди за результатами діяльності ВАТ« НК «Роснефть» в 2006 році в грошовій формі в розмірі 1,33 рубля на одну звичайну акцію номінальною вартістю 1 копійка.

Виплати дивідендів будуть здійснені до 31 грудня 2007 року.

Для забезпечення отримання дивідендів в зазначені терміни, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі необхідності, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання (для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

дивіденди

дивіденди

05 червня 2015 року рішенням Ради директорів Компанії була затверджена Дивідендна політика
ПАТ «НК« Роснефть »
, Розроблена відповідно до законодавства Російської Федерації, статутом Компанії і Кодексом корпоративного управління ПАТ «НК« Роснефть » . Рішеннями Ради директорів Компанії затверджені зміни в Дивідендну політику ПАТ «НК« Роснефть »(протоколи засідань від 09.12.2016 №15, від 22.06.2017 №29, від 31.08.2017 №5)

Дивідендна політика ПАТ «НК« Роснефть »заснована на дотриманні балансу інтересів Компанії та її акціонерів, а також на необхідності підвищення інвестиційної привабливості НК« Роснефть »і її акціонерної вартості. Компанія строго дотримується права своїх акціонерів і докладає всіх зусиль для збільшення їх доходів.

27 червня 2014 р Загальні збори акціонерів затвердив Статут ПАТ «НК« Роснефть »в новій редакції, відповідно до яких:

 1. дата, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів не може бути встановлена ​​раніше 10 днів з дати прийняття рішення про виплату (оголошенні) дивідендів і пізніше 20 днів з дати прийняття такого рішення;
 2. термін перерахування дивідендів номінального утримувача і що є професійним учасником ринку цінних паперів довірчого керуючого, які зареєстровані в реєстрі акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », не може перевищувати 10 робочих днів, а іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів особам - 25 робочих днів з дати, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів.

Рішення про виплату дивідендів (в тому числі про розмір дивідендів та формою їх виплати) приймається Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть »на підставі рекомендацій Ради директорів. Відповідно до дивідендної політики Компанії Рада директорів при визначенні рекомендованого розміру дивідендів орієнтується на величину чистого прибутку, яка визначається за даними фінансової звітності ПАТ «НК« Роснефть », складеної відповідно до вимог Російських стандартів фінансової звітності та за даними консолідованої фінансової звітності ПАТ« НК «Роснефть» , складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Рекомендована сума дивідендних виплат визначається Радою директорів ПАТ «НК« Роснефть »на основі фінансових результатів діяльності ПАТ« НК «Роснефть» за підсумками року. Цільовий рівень дивідендних виплат становить не менше 50% від чистого прибутку ПАТ «НК« Роснефть »за Міжнародними стандартами фінансової звітності. При цьому цільовий періодичністю дивідендних виплат є виплата дивідендів ПАТ «НК« Роснефть »щонайменше два рази на рік.

При визначенні розміру дивідендів Рада директорів приймає до уваги дивідендну політику інших провідних нафтогазових компаній. На величину дивідендних виплат можуть також впливати такі фактори: перспективи розвитку Компанії, її фінансове становище і потреби у фінансуванні, загальна макроекономічна ситуація і кон'юнктура ринку, а також інші фактори, в тому числі пов'язані з оподаткуванням і законодавством.

28 вересня 2018 р позачергові Загальні збори акціонерів схвалили рекомендовану Радою директорів величину дивідендів за результатами 1 півріччя 2018 року в розмірі 14,58 руб. на акцію ПАТ «НК« Роснефть ». Загальна сума коштів для виплати дивідендів за результатами 1 півріччя 2018 року становить 154,5 млрд руб., Що відповідає 50% від консолідованого чистого прибутку Компанії по МСФЗ, що відноситься до акціонерів.

Виплата дивідендів по акціях, на які були випущені Глобальні депозитарні розписки (ГДР), проводиться в рублях Відповідальному зберігачу Депозитарію. Депозитарій конвертує дивіденди в долари США і розподіляє їх серед власників НДР, за вирахуванням комісії.


Звітний періодДивіденди на акцію1, руб.Всього оголошених дивідендів, млн руб.Всього виплачених дивідендів, млн руб.Коефіцієнт виплати дивідендів по РСБУ,%

тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять 0,0221 200 200 3,4% 2000 0,0887 800 800 5,3% 2001 0,1219 1 100 1 100 11,0% 2002 0,1663 1 500 1 500 16,8 % 2003 0,1650 1 500 1 500 8,1% 2004 0,1931 1 775 1 775 10,0% 2005 1,25 11 335 11 335 20,0% Дивіденди, виплачені після первинного публічного розміщення акцій, що завершився 18 липня 2006 м 2006 1,33 14 096 14 082 13,3% 2 2007 1,60 16 957 16 943 10,5% 2008 1,92 20 349 20 335 14,4% 2009 2,30 24 374 24 359 11,7 % 2010 2,76 29 251 29 234 15,2% 2011 3,45 36 564 36 544 33,1% 4,08 41 928 41 905 2012 8,05 85 315 85 273 28,2% 2013 12,85 136 187 136 121 99,9% 2014 8,21 87 011 86 969 17,4% 2015 11,75 124 529 124 501 52,0% 2016 5,98 63 377 63 362 63,9% 1 півріччя 2017
2017 3,83 40 591 40 582 80% 6,65 70 478 70 461 1 півріччя 2018 14,58 154 521 154 485 40,1%

1 - Величина дивідендів на акцію наведено з урахуванням дроблення акцій з коефіцієнтом 1 до 100, проведеного у вересні 2005 р
2 - Чистий прибуток за 2006 р скоригована на разові статті.


Рішення Ради директорів про рекомендації розміру дивідендівЗакриття реєструРішення загальних зборів акціонерів про виплату дивідендівТермін виплати, визначений загальними зборами акціонерів

2005 5 травня 2006 р 22 квітня 2006 г. 7 червня 2006 року 31 грудня 2006 2006 22 травня 2007 р 23 травня 2007 р 30 червня 2007 року 31 грудня 2007 2007 7 червня 2006 р 30 червня 2007 г. 5 червня 2008 року 31 грудня 2008 р 2008 22 квітня 2009 р 30 квітня 2009 р 19 червня 2009 року 31 грудня 2009 р 2009 24 квітня 2010 р 29 квітня 2010 р 18 червня 2010 року 31 грудня 2010 р 2010 14 квітня 2011 року 21 квітня 2011 г. 10 червня 2011 г. 9 серпня 2011 р 2011

27 квітня 2012 р

17 вересня 2012 р

04 травня 2012 р

21 вересня 2012 р

20 червня 2012 р

30 листопада 2012 р

19 серпня 2012 р

60 днів з дати проведення зборів (тобто не пізніше 29 січня 2013)

2012 30 квітня 2013 р 06 травня 2013 г. 20 червня 2013 р 19 серпня 2013 р 2013 28 квітня 2014 р 08 липня 2014 року 27 червня 2014 р

Не пізніше 22 липня 2014 г. **
Не пізніше 12 серпня 2014 г. ***

2014 23 квітня 2015 р 29 червня 2015 р 17 червня 2015 р

Не пізніше 13 липня 2015 г. ** Не пізніше 03 серпня 2015 г. ***

2015 22 квітня 2016 року 27 червня 2016 р 15 червня 2016 р

Не пізніше 11 липня 2016 г. ** Не пізніше 01 серпня 2016 г. ***

2016 24 квітня 2017 р 03 липня 2017 р 22 червня 2017 р

Не пізніше 17 липня 2017 г. **
Не пізніше 07 серпня 2017 г. ***

1П2017

27 липня 2017 г. 10 жовтня 2017 р 29 вересня 2017 р

Не пізніше 24 жовтня 2017 г. **
Чи не пізніше 15 листопада 2017 г. ***

2017 25 квітня 2018 р 02 липня 2018 року 21 червня 2018 р

Не пізніше 16 липня 2018 г. **
Не пізніше 06 серпня 2018 г. ***

1П2018 21 серпня 2018 р 09 жовтня 2018 року 28 вересня 2018 р

Не пізніше 23 жовтня 2018 г. **
Не пізніше 14 листопада 2018 г. ***

* - відповідно до змін Федерального закону «Про акціонерні товариства», які вступили в силу з 01.01.2014 р
** - термін перерахування дивідендів номінального утримувача і що є професійним учасником ринку цінних паперів довірчого керуючого, які зареєстровані в реєстрі акціонерів ПАТ «НК« Роснефть »
*** - термін перерахування дивідендів зареєстрованим в реєстрі акціонерів ПАТ «НК« Роснефть »держателям акцій, крім номінальних утримувачів і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчими керуючими

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », яке відбулося 28 вересня 2018 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 1 півріччя 2018 року в грошовій формі в розмірі 14 руб. 58 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 09 жовтень 2018 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 23 жовтня 2018 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 14 листопада 2018 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », що відбувся 21 червня 2018 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2017 го фінансового року в грошовій формі в розмірі 6 руб. 65 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 02 липень 2018 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 16 липня 2018 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 06 серпня 2018 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », що відбувся 29 вересня 2017 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 1 півріччя 2017 року грошовій формі в розмірі 3 руб. 83 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів,
- 10 жовтень 2017 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 24 жовтня 2017 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 15 листопада 2017 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », відбувся 22 червня 2017 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2016- го фінансового року в грошовій формі в розмірі 5 руб. 98 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 03 липень 2017 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 17 липня 2017 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 07 серпня 2017 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », які відбулися 15 червня 2016 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2015 го фінансового року в грошовій формі в розмірі 11 руб. 75 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 27 червень 2016 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 11 липня 2016 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 01 серпня 2016 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », відбулася 17 червня 2015 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2014 го фінансового року в грошовій формі в розмірі 8 руб. 21 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 29 червень 2015 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 13 липня 2015 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 03 серпня 2015 року.

Для забезпечення можливості отримання дивідендів акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », який відбувся 27 червня 2014 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2013 року фінансового року в грошовій формі в розмірі 12 руб. 85 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 08 липень 2014 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 22 липня 2014 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 12 серпня 2014 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », відбувся 20 червня 2013 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2012-го фінансового року в грошовій формі в розмірі 8 руб. 05 коп. на одну розміщену акцію.
Виплата дивідендів буде здійснена одночасно всім власникам акцій протягом 60 днів з дати проведення чергових загальних зборів акціонерів, на якому було прийнято рішення про їх виплату (тобто не пізніше 19 серпня 2013 року).
Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).
Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

дивіденди

дивіденди

05 червня 2015 року рішенням Ради директорів Компанії була затверджена Дивідендна політика
ПАТ «НК« Роснефть »
, Розроблена відповідно до законодавства Російської Федерації, статутом Компанії і Кодексом корпоративного управління ПАТ «НК« Роснефть » . Рішеннями Ради директорів Компанії затверджені зміни в Дивідендну політику ПАТ «НК« Роснефть »(протоколи засідань від 09.12.2016 №15, від 22.06.2017 №29, від 31.08.2017 №5)

Дивідендна політика ПАТ «НК« Роснефть »заснована на дотриманні балансу інтересів Компанії та її акціонерів, а також на необхідності підвищення інвестиційної привабливості НК« Роснефть »і її акціонерної вартості. Компанія строго дотримується права своїх акціонерів і докладає всіх зусиль для збільшення їх доходів.

27 червня 2014 р Загальні збори акціонерів затвердив Статут ПАТ «НК« Роснефть »в новій редакції, відповідно до яких:

 1. дата, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів не може бути встановлена ​​раніше 10 днів з дати прийняття рішення про виплату (оголошенні) дивідендів і пізніше 20 днів з дати прийняття такого рішення;
 2. термін перерахування дивідендів номінального утримувача і що є професійним учасником ринку цінних паперів довірчого керуючого, які зареєстровані в реєстрі акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », не може перевищувати 10 робочих днів, а іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів особам - 25 робочих днів з дати, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів.

Рішення про виплату дивідендів (в тому числі про розмір дивідендів та формою їх виплати) приймається Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть »на підставі рекомендацій Ради директорів. Відповідно до дивідендної політики Компанії Рада директорів при визначенні рекомендованого розміру дивідендів орієнтується на величину чистого прибутку, яка визначається за даними фінансової звітності ПАТ «НК« Роснефть », складеної відповідно до вимог Російських стандартів фінансової звітності та за даними консолідованої фінансової звітності ПАТ« НК «Роснефть» , складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Рекомендована сума дивідендних виплат визначається Радою директорів ПАТ «НК« Роснефть »на основі фінансових результатів діяльності ПАТ« НК «Роснефть» за підсумками року. Цільовий рівень дивідендних виплат становить не менше 50% від чистого прибутку ПАТ «НК« Роснефть »за Міжнародними стандартами фінансової звітності. При цьому цільовий періодичністю дивідендних виплат є виплата дивідендів ПАТ «НК« Роснефть »щонайменше два рази на рік.

При визначенні розміру дивідендів Рада директорів приймає до уваги дивідендну політику інших провідних нафтогазових компаній. На величину дивідендних виплат можуть також впливати такі фактори: перспективи розвитку Компанії, її фінансове становище і потреби у фінансуванні, загальна макроекономічна ситуація і кон'юнктура ринку, а також інші фактори, в тому числі пов'язані з оподаткуванням і законодавством.

28 вересня 2018 р позачергові Загальні збори акціонерів схвалили рекомендовану Радою директорів величину дивідендів за результатами 1 півріччя 2018 року в розмірі 14,58 руб. на акцію ПАТ «НК« Роснефть ». Загальна сума коштів для виплати дивідендів за результатами 1 півріччя 2018 року становить 154,5 млрд руб., Що відповідає 50% від консолідованого чистого прибутку Компанії по МСФЗ, що відноситься до акціонерів.

Виплата дивідендів по акціях, на які були випущені Глобальні депозитарні розписки (ГДР), проводиться в рублях Відповідальному зберігачу Депозитарію. Депозитарій конвертує дивіденди в долари США і розподіляє їх серед власників НДР, за вирахуванням комісії.


Звітний періодДивіденди на акцію1, руб.Всього оголошених дивідендів, млн руб.Всього виплачених дивідендів, млн руб.Коефіцієнт виплати дивідендів по РСБУ,%

тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять 0,0221 200 200 3,4% 2000 0,0887 800 800 5,3% 2001 0,1219 1 100 1 100 11,0% 2002 0,1663 1 500 1 500 16,8 % 2003 0,1650 1 500 1 500 8,1% 2004 0,1931 1 775 1 775 10,0% 2005 1,25 11 335 11 335 20,0% Дивіденди, виплачені після первинного публічного розміщення акцій, що завершився 18 липня 2006 м 2006 1,33 14 096 14 082 13,3% 2 2007 1,60 16 957 16 943 10,5% 2008 1,92 20 349 20 335 14,4% 2009 2,30 24 374 24 359 11,7 % 2010 2,76 29 251 29 234 15,2% 2011 3,45 36 564 36 544 33,1% 4,08 41 928 41 905 2012 8,05 85 315 85 273 28,2% 2013 12,85 136 187 136 121 99,9% 2014 8,21 87 011 86 969 17,4% 2015 11,75 124 529 124 501 52,0% 2016 5,98 63 377 63 362 63,9% 1 півріччя 2017
2017 3,83 40 591 40 582 80% 6,65 70 478 70 461 1 півріччя 2018 14,58 154 521 154 485 40,1%

1 - Величина дивідендів на акцію наведено з урахуванням дроблення акцій з коефіцієнтом 1 до 100, проведеного у вересні 2005 р
2 - Чистий прибуток за 2006 р скоригована на разові статті.


Рішення Ради директорів про рекомендації розміру дивідендівЗакриття реєструРішення загальних зборів акціонерів про виплату дивідендівТермін виплати, визначений загальними зборами акціонерів

2005 5 травня 2006 р 22 квітня 2006 г. 7 червня 2006 року 31 грудня 2006 2006 22 травня 2007 р 23 травня 2007 р 30 червня 2007 року 31 грудня 2007 2007 7 червня 2006 р 30 червня 2007 г. 5 червня 2008 року 31 грудня 2008 р 2008 22 квітня 2009 р 30 квітня 2009 р 19 червня 2009 року 31 грудня 2009 р 2009 24 квітня 2010 р 29 квітня 2010 р 18 червня 2010 року 31 грудня 2010 р 2010 14 квітня 2011 року 21 квітня 2011 г. 10 червня 2011 г. 9 серпня 2011 р 2011

27 квітня 2012 р

17 вересня 2012 р

04 травня 2012 р

21 вересня 2012 р

20 червня 2012 р

30 листопада 2012 р

19 серпня 2012 р

60 днів з дати проведення зборів (тобто не пізніше 29 січня 2013)

2012 30 квітня 2013 р 06 травня 2013 г. 20 червня 2013 р 19 серпня 2013 р 2013 28 квітня 2014 р 08 липня 2014 року 27 червня 2014 р

Не пізніше 22 липня 2014 г. **
Не пізніше 12 серпня 2014 г. ***

2014 23 квітня 2015 р 29 червня 2015 р 17 червня 2015 р

Не пізніше 13 липня 2015 г. ** Не пізніше 03 серпня 2015 г. ***

2015 22 квітня 2016 року 27 червня 2016 р 15 червня 2016 р

Не пізніше 11 липня 2016 г. ** Не пізніше 01 серпня 2016 г. ***

2016 24 квітня 2017 р 03 липня 2017 р 22 червня 2017 р

Не пізніше 17 липня 2017 г. **
Не пізніше 07 серпня 2017 г. ***

1П2017

27 липня 2017 г. 10 жовтня 2017 р 29 вересня 2017 р

Не пізніше 24 жовтня 2017 г. **
Чи не пізніше 15 листопада 2017 г. ***

2017 25 квітня 2018 р 02 липня 2018 року 21 червня 2018 р

Не пізніше 16 липня 2018 г. **
Не пізніше 06 серпня 2018 г. ***

1П2018 21 серпня 2018 р 09 жовтня 2018 року 28 вересня 2018 р

Не пізніше 23 жовтня 2018 г. **
Не пізніше 14 листопада 2018 г. ***

* - відповідно до змін Федерального закону «Про акціонерні товариства», які вступили в силу з 01.01.2014 р
** - термін перерахування дивідендів номінального утримувача і що є професійним учасником ринку цінних паперів довірчого керуючого, які зареєстровані в реєстрі акціонерів ПАТ «НК« Роснефть »
*** - термін перерахування дивідендів зареєстрованим в реєстрі акціонерів ПАТ «НК« Роснефть »держателям акцій, крім номінальних утримувачів і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчими керуючими

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », яке відбулося 28 вересня 2018 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 1 півріччя 2018 року в грошовій формі в розмірі 14 руб. 58 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 09 жовтень 2018 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 23 жовтня 2018 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 14 листопада 2018 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », що відбувся 21 червня 2018 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2017 го фінансового року в грошовій формі в розмірі 6 руб. 65 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 02 липень 2018 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 16 липня 2018 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 06 серпня 2018 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », що відбувся 29 вересня 2017 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 1 півріччя 2017 року грошовій формі в розмірі 3 руб. 83 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів,
- 10 жовтень 2017 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 24 жовтня 2017 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 15 листопада 2017 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », відбувся 22 червня 2017 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2016- го фінансового року в грошовій формі в розмірі 5 руб. 98 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 03 липень 2017 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 17 липня 2017 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 07 серпня 2017 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », які відбулися 15 червня 2016 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2015 го фінансового року в грошовій формі в розмірі 11 руб. 75 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 27 червень 2016 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 11 липня 2016 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 01 серпня 2016 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », відбулася 17 червня 2015 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2014 го фінансового року в грошовій формі в розмірі 8 руб. 21 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 29 червень 2015 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 13 липня 2015 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 03 серпня 2015 року.

Для забезпечення можливості отримання дивідендів акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », який відбувся 27 червня 2014 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2013 року фінансового року в грошовій формі в розмірі 12 руб. 85 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 08 липень 2014 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 22 липня 2014 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 12 серпня 2014 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », відбувся 20 червня 2013 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2012-го фінансового року в грошовій формі в розмірі 8 руб. 05 коп. на одну розміщену акцію.
Виплата дивідендів буде здійснена одночасно всім власникам акцій протягом 60 днів з дати проведення чергових загальних зборів акціонерів, на якому було прийнято рішення про їх виплату (тобто не пізніше 19 серпня 2013 року).
Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).
Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

дивіденди

дивіденди

05 червня 2015 року рішенням Ради директорів Компанії була затверджена Дивідендна політика
ПАТ «НК« Роснефть »
, Розроблена відповідно до законодавства Російської Федерації, статутом Компанії і Кодексом корпоративного управління ПАТ «НК« Роснефть » . Рішеннями Ради директорів Компанії затверджені зміни в Дивідендну політику ПАТ «НК« Роснефть »(протоколи засідань від 09.12.2016 №15, від 22.06.2017 №29, від 31.08.2017 №5)

Дивідендна політика ПАТ «НК« Роснефть »заснована на дотриманні балансу інтересів Компанії та її акціонерів, а також на необхідності підвищення інвестиційної привабливості НК« Роснефть »і її акціонерної вартості. Компанія строго дотримується права своїх акціонерів і докладає всіх зусиль для збільшення їх доходів.

27 червня 2014 р Загальні збори акціонерів затвердив Статут ПАТ «НК« Роснефть »в новій редакції, відповідно до яких:

 1. дата, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів не може бути встановлена ​​раніше 10 днів з дати прийняття рішення про виплату (оголошенні) дивідендів і пізніше 20 днів з дати прийняття такого рішення;
 2. термін перерахування дивідендів номінального утримувача і що є професійним учасником ринку цінних паперів довірчого керуючого, які зареєстровані в реєстрі акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », не може перевищувати 10 робочих днів, а іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів особам - 25 робочих днів з дати, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів.

Рішення про виплату дивідендів (в тому числі про розмір дивідендів та формою їх виплати) приймається Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть »на підставі рекомендацій Ради директорів. Відповідно до дивідендної політики Компанії Рада директорів при визначенні рекомендованого розміру дивідендів орієнтується на величину чистого прибутку, яка визначається за даними фінансової звітності ПАТ «НК« Роснефть », складеної відповідно до вимог Російських стандартів фінансової звітності та за даними консолідованої фінансової звітності ПАТ« НК «Роснефть» , складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Рекомендована сума дивідендних виплат визначається Радою директорів ПАТ «НК« Роснефть »на основі фінансових результатів діяльності ПАТ« НК «Роснефть» за підсумками року. Цільовий рівень дивідендних виплат становить не менше 50% від чистого прибутку ПАТ «НК« Роснефть »за Міжнародними стандартами фінансової звітності. При цьому цільовий періодичністю дивідендних виплат є виплата дивідендів ПАТ «НК« Роснефть »щонайменше два рази на рік.

При визначенні розміру дивідендів Рада директорів приймає до уваги дивідендну політику інших провідних нафтогазових компаній. На величину дивідендних виплат можуть також впливати такі фактори: перспективи розвитку Компанії, її фінансове становище і потреби у фінансуванні, загальна макроекономічна ситуація і кон'юнктура ринку, а також інші фактори, в тому числі пов'язані з оподаткуванням і законодавством.

28 вересня 2018 р позачергові Загальні збори акціонерів схвалили рекомендовану Радою директорів величину дивідендів за результатами 1 півріччя 2018 року в розмірі 14,58 руб. на акцію ПАТ «НК« Роснефть ». Загальна сума коштів для виплати дивідендів за результатами 1 півріччя 2018 року становить 154,5 млрд руб., Що відповідає 50% від консолідованого чистого прибутку Компанії по МСФЗ, що відноситься до акціонерів.

Виплата дивідендів по акціях, на які були випущені Глобальні депозитарні розписки (ГДР), проводиться в рублях Відповідальному зберігачу Депозитарію. Депозитарій конвертує дивіденди в долари США і розподіляє їх серед власників НДР, за вирахуванням комісії.


Звітний періодДивіденди на акцію1, руб.Всього оголошених дивідендів, млн руб.Всього виплачених дивідендів, млн руб.Коефіцієнт виплати дивідендів по РСБУ,%

тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять 0,0221 200 200 3,4% 2000 0,0887 800 800 5,3% 2001 0,1219 1 100 1 100 11,0% 2002 0,1663 1 500 1 500 16,8 % 2003 0,1650 1 500 1 500 8,1% 2004 0,1931 1 775 1 775 10,0% 2005 1,25 11 335 11 335 20,0% Дивіденди, виплачені після первинного публічного розміщення акцій, що завершився 18 липня 2006 м 2006 1,33 14 096 14 082 13,3% 2 2007 1,60 16 957 16 943 10,5% 2008 1,92 20 349 20 335 14,4% 2009 2,30 24 374 24 359 11,7 % 2010 2,76 29 251 29 234 15,2% 2011 3,45 36 564 36 544 33,1% 4,08 41 928 41 905 2012 8,05 85 315 85 273 28,2% 2013 12,85 136 187 136 121 99,9% 2014 8,21 87 011 86 969 17,4% 2015 11,75 124 529 124 501 52,0% 2016 5,98 63 377 63 362 63,9% 1 півріччя 2017
2017 3,83 40 591 40 582 80% 6,65 70 478 70 461 1 півріччя 2018 14,58 154 521 154 485 40,1%

1 - Величина дивідендів на акцію наведено з урахуванням дроблення акцій з коефіцієнтом 1 до 100, проведеного у вересні 2005 р
2 - Чистий прибуток за 2006 р скоригована на разові статті.


Рішення Ради директорів про рекомендації розміру дивідендівЗакриття реєструРішення загальних зборів акціонерів про виплату дивідендівТермін виплати, визначений загальними зборами акціонерів

2005 5 травня 2006 р 22 квітня 2006 г. 7 червня 2006 року 31 грудня 2006 2006 22 травня 2007 р 23 травня 2007 р 30 червня 2007 року 31 грудня 2007 2007 7 червня 2006 р 30 червня 2007 г. 5 червня 2008 року 31 грудня 2008 р 2008 22 квітня 2009 р 30 квітня 2009 р 19 червня 2009 року 31 грудня 2009 р 2009 24 квітня 2010 р 29 квітня 2010 р 18 червня 2010 року 31 грудня 2010 р 2010 14 квітня 2011 року 21 квітня 2011 г. 10 червня 2011 г. 9 серпня 2011 р 2011

27 квітня 2012 р

17 вересня 2012 р

04 травня 2012 р

21 вересня 2012 р

20 червня 2012 р

30 листопада 2012 р

19 серпня 2012 р

60 днів з дати проведення зборів (тобто не пізніше 29 січня 2013)

2012 30 квітня 2013 р 06 травня 2013 г. 20 червня 2013 р 19 серпня 2013 р 2013 28 квітня 2014 р 08 липня 2014 року 27 червня 2014 р

Не пізніше 22 липня 2014 г. **
Не пізніше 12 серпня 2014 г. ***

2014 23 квітня 2015 р 29 червня 2015 р 17 червня 2015 р

Не пізніше 13 липня 2015 г. ** Не пізніше 03 серпня 2015 г. ***

2015 22 квітня 2016 року 27 червня 2016 р 15 червня 2016 р

Не пізніше 11 липня 2016 г. ** Не пізніше 01 серпня 2016 г. ***

2016 24 квітня 2017 р 03 липня 2017 р 22 червня 2017 р

Не пізніше 17 липня 2017 г. **
Не пізніше 07 серпня 2017 г. ***

1П2017

27 липня 2017 г. 10 жовтня 2017 р 29 вересня 2017 р

Не пізніше 24 жовтня 2017 г. **
Чи не пізніше 15 листопада 2017 г. ***

2017 25 квітня 2018 р 02 липня 2018 року 21 червня 2018 р

Не пізніше 16 липня 2018 г. **
Не пізніше 06 серпня 2018 г. ***

1П2018 21 серпня 2018 р 09 жовтня 2018 року 28 вересня 2018 р

Не пізніше 23 жовтня 2018 г. **
Не пізніше 14 листопада 2018 г. ***

* - відповідно до змін Федерального закону «Про акціонерні товариства», які вступили в силу з 01.01.2014 р
** - термін перерахування дивідендів номінального утримувача і що є професійним учасником ринку цінних паперів довірчого керуючого, які зареєстровані в реєстрі акціонерів ПАТ «НК« Роснефть »
*** - термін перерахування дивідендів зареєстрованим в реєстрі акціонерів ПАТ «НК« Роснефть »держателям акцій, крім номінальних утримувачів і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчими керуючими

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », яке відбулося 28 вересня 2018 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 1 півріччя 2018 року в грошовій формі в розмірі 14 руб. 58 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 09 жовтень 2018 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 23 жовтня 2018 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 14 листопада 2018 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », що відбувся 21 червня 2018 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2017 го фінансового року в грошовій формі в розмірі 6 руб. 65 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 02 липень 2018 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 16 липня 2018 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 06 серпня 2018 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », що відбувся 29 вересня 2017 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 1 півріччя 2017 року грошовій формі в розмірі 3 руб. 83 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів,
- 10 жовтень 2017 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 24 жовтня 2017 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 15 листопада 2017 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », відбувся 22 червня 2017 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2016- го фінансового року в грошовій формі в розмірі 5 руб. 98 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 03 липень 2017 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 17 липня 2017 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 07 серпня 2017 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта). У разі неподання акціонерами ПАТ «НК« Роснефть »інформації про зміну своїх даних суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ПАТ «НК« Роснефть », які відбулися 15 червня 2016 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2015 го фінансового року в грошовій формі в розмірі 11 руб. 75 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 27 червень 2016 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 11 липня 2016 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 01 серпня 2016 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ПАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ПАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », відбулася 17 червня 2015 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2014 го фінансового року в грошовій формі в розмірі 8 руб. 21 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 29 червень 2015 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 13 липня 2015 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 03 серпня 2015 року.

Для забезпечення можливості отримання дивідендів акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », який відбувся 27 червня 2014 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2013 року фінансового року в грошовій формі в розмірі 12 руб. 85 коп. на одну розміщену акцію.

Визначено дату, на яку визначаються особи, які мають право на отримання дивідендів, - 08 липень 2014 року.

Виплата дивідендів номінальним власникам акцій і є професійними учасниками ринку цінних паперів довірчим керуючим, зареєстрованим в реєстрі акціонерів, буде здійснена не пізніше 22 липня 2014 року, іншим зареєстрованим в реєстрі акціонерів власникам акцій - не пізніше 12 серпня 2014 року.

Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Черговим загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », відбувся 20 червня 2013 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2012-го фінансового року в грошовій формі в розмірі 8 руб. 05 коп. на одну розміщену акцію.
Виплата дивідендів буде здійснена одночасно всім власникам акцій протягом 60 днів з дати проведення чергових загальних зборів акціонерів, на якому було прийнято рішення про їх виплату (тобто не пізніше 19 серпня 2013 року).
Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).
Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », що відбувся 30 листопада 2012 року, прийнято рішення про виплату додаткових дивідендів за результатами 2011-го фінансового року в грошовій формі в розмірі 4 руб. 08 коп. на одну розміщену акцію.
Виплата дивідендів буде здійснена одночасно всім власникам акцій протягом 60 днів з дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, на якому було прийнято рішення про їх виплату (тобто не пізніше 29 січня 2013 року).
Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).
Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Річним загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », що відбувся 20 червня 2012 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2011-го фінансового року в грошовій формі в розмірі 3 руб. 45 коп. на одну розміщену акцію.
Виплата дивідендів буде здійснена одночасно всім власникам акцій не пізніше 19 серпня 2012 року. Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).
Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Річним загальними зборами акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », що відбувся 10 червня 2011 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами 2010-го фінансового року в грошовій формі в розмірі 2 руб. 76 коп. на одну розміщену акцію.

Виплата дивідендів буде здійснена одночасно всім власникам акцій не пізніше 9 серпня 2011 року.
Для забезпечення отримання дивідендів, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання ( для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », проведеного 18 червня 2010 року, оголошено річні дивіденди за результатами діяльності ВАТ« НК «Роснефть» у 2009 році в грошовій формі в розмірі 2,30 рублів на одну звичайну акцію номінальною вартістю 1 копійка.

Виплата дивідендів буде здійснена до 31 грудня 2010 року.

Для забезпечення отримання дивідендів в зазначені терміни, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання (для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », проведеного 19 червня 2009 року, оголошено річні дивіденди за результатами діяльності ВАТ« НК «Роснефть» у 2008 році в грошовій формі в розмірі 1,92 рублів на одну звичайну акцію номінальною вартістю 1 копійка.

Виплата дивідендів буде здійснена до 31 грудня 2009 року.

Для забезпечення отримання дивідендів в зазначені терміни, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання (для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », проведеного 5 червня 2008 року, оголошено річні дивіденди за результатами діяльності ВАТ« НК «Роснефть» в 2007 році в грошовій формі в розмірі 1,60 рублів на одну звичайну акцію номінальною вартістю 1 копійка.

Виплата дивідендів буде здійснена до 31 грудня 2008 року.

Для забезпечення отримання дивідендів в зазначені терміни, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі зміни, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання (для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).

Відповідно до п. 5 ст. 44 Федерального закону «Про акціонерні товариства» особа, зареєстрована в реєстрі акціонерів товариства, зобов'язана своєчасно інформувати власника реєстру акціонерів Товариства про зміну своїх даних. У разі неподання ним інформації про зміну своїх даних Суспільство і реєстратор не несуть відповідальності за завдані в зв'язку з цим збитки.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ВАТ «НК« Роснефть », проведених 30 червня 2007 року, оголошено річні дивіденди за результатами діяльності ВАТ« НК «Роснефть» в 2006 році в грошовій формі в розмірі 1,33 рубля на одну звичайну акцію номінальною вартістю 1 копійка.

Виплати дивідендів будуть здійснені до 31 грудня 2007 року.

Для забезпечення отримання дивідендів в зазначені терміни, акціонерам ВАТ «НК« Роснефть »необхідно, в разі необхідності, оновити свої анкетні дані (в реєстрі акціонерів ВАТ« НК «Роснефть» або в Депозитарії) із зазначенням нового місцезнаходження (для юридичних осіб), місця проживання (для фізичних осіб), форми отримання та реквізитів одержувача дивідендів (банк, пошта).